haritada ara :   km  
Adaklı yakın görünümü.
Adaklı ilçe - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Azakpert
E1300~ E1901 📖 📖: Asdğapert Աստղաբերդ [ Ermenice "Astğik kalesi" ]
Y553 📖: Artalésôn? (kale) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Asdğik veya Astarte (`yıldız, özellikle Venüs, ülker`) antik bir tanrıça adı olup tarihte bu adı taşıyan birkaç kraliçe bulunur. Eprigyan’a göre 20. yy başında 300 hane nüfusun yarısı Ermeni idi; köy yakınında Surp Kevork manastırı vardı. Muş yakınında bir başka Asdğapert kalesi bulunur. ■ Daha önce Kiğı’ya bağlı olan Adaklı bucağı 1987’de ilçe oldu. SN
■ Koord: 39° 13' 47'' D, 40° 29' 1'' K
Yeşiltepe mahalle (Adaklı bağ) - Adaklı - Bingöl
2000 📖: Danatepe
1928 📖: Pulur
E1914b 📖: Plur բլուր [ Ermenice "höyük" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
Döşlüce mahalle (Adaklı bağ) - Adaklı - Bingöl
E1201y E1902 📖 📖: Seğank Սեղանք [ Ermenice "sunaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Erm «seğan» çoğ. «seğank» `1. masa, 2. sunak, altar, adak yeri`. Köyün 1201 tarihli kilisesinin yazıtı 19. yy sonunda belgelenmiştir. 1872’de 23 hane Ermeni ve 8 hane Kürt nüfusu vardı. SN
Arıcı mahalle (Adaklı bağ) - Adaklı - Bingöl
2000 📖: Arıca
1928 📖: Karaaliyan [ Kürtçe/Türkçe "karaaliler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Sekiz kadar komun birleştirilmesiyle kurulmuş yeni köydür. Karaaliyan mahallelerden birinin adıdır. SN
Güngörsün mahalle (Adaklı bağ) - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Adaklı (idari bölge)
1916h 📖: Hosnek
E1902 📖: Xosnag/Hosnag
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köyün adı buradan geçen Hosnak/Hosank deresinden alınmıştır. Yakınında bulunan Surp Giragos manastırı 1895 olaylarında tahrip edildi. Adaklı nahiye merkezi daha önce burada iken, şimdiki ilçe merkezi Azakpert kasabasıdır. SN
Demiroluk mahalle (Adaklı bağ) - Adaklı - Bingöl
E1914b 📖: Dap / Tap [ Ermenice "düz alan" ]


Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.