haritada ara :   km  
Adilcevaz'da 37 yerleşim bulundu.
sırala 
Adilcevaz ilçe - Adilcevaz - Bitlis
1282 📖: Âdelcewz
E1075 📖: Ardzge [Artske] Արծկե
A947 📖: ḍât el-Cewz [ Arapça "ceviz düzü" ]
Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenice kaynaklarda Artske/Ardzge adı kullanılır. Arapça isim 890 yılı dolayında kısa ömürlü bir beylik adı olarak belirmiştir. ■ İlçeye bağlı köylerden dördü eski Türk köyüdür. Diğerlerinin çoğu Haydaranlı Kürtlerine aittir. SN
■ Çoğunluk Kürtlerden oluşmaktadır. Azınlık olarak Türk ve Çerkezler mevcuttur.
■ İlçe merkezinin şu anki haliyle %65i Türk/Türkmen, %35i Kürd kökenlidir. Danacı/Uri ve Yıldız/Mastafa köyleri halen Türk çoğunlukludur, Çanakyayla, Harmantepe ve Süphan köyleri bir dönem Türk nüfusluyken Kürtleşmiştir. Erikbağı ise İran kökenli Küresünnilerle meskunken yine Kürtler çoğunluk haline gelmiştir. Ayrıca Yıldız köyünün Türkleşmiş Kürt veya Çerkes olduğu iddiası yanlıştır. Kürt çoğunluklu kırsal bölgede Kürtler nasıl Türkleşsin? Ya da Yolçatı ve Aygırgölü'deki Çerkesler Çerkes benliğini korurken Yıldız köyündekiler nasıl birden Türkleşip Türküm desin? metonio
■ Çoğunluğu Türk olan ilçede önemli olarak Kürtlerde yaşamaktadır gölge
■ Koord: 38° 48' 17'' D, 42° 44' 7'' K
Akçıra köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖: Arcıra aş. + yk.
E1848 📖: Arçıra [ Ermenice "su yanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 51' 0'' D, 43° 5' 50'' K
Akyazı köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Akkilise
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 9'' D, 42° 59' 47'' K
Aşağısüphan köy - Adilcevaz - Bitlis
E1848 1925h 📖 📖: Sipan aş. [ Kürtçe "buzul" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 22'' D, 42° 52' 31'' K
Aydınlar belediye - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖: Gâzox
E1902 📖: Kozox / Gârzux
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 22'' D, 42° 56' 17'' K
Aygırgölü köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖: Aygırgölü
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Adilcevaz yerlisi ve toprak sahibi bir kaç Türk-Sünni aile tarafından Osmanlı döneminde muhacir Çerkeslerin iskânı için satılmış arsalar üzerine kurulmuş bir Şapsığ köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 50' 36'' D, 42° 49' 13'' K
Bahçedere köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖: Xaskündürk
E1848 📖: Hatsgıntrug [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 47' 59'' D, 42° 37' 59'' K
Budaklı mezra (Aydınlar bağ) - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Perno
■ Koord: 38° 55' 22'' D, 42° 55' 56'' K
Cihangir köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖: Cihangir
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 0'' D, 42° 36' 0'' K
Çanakyayla köy - Adilcevaz - Bitlis
1946 📖: Virangazi
1928 📖: Virankadı
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 59'' D, 42° 42' 6'' K
Dizdar köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖: Dizdar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 57'' D, 42° 40' 56'' K
Erikbağı köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖: Koceri
E1902 📖: Gocer [ Ermenice "tomruklar (veya tomurcuklar)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Küresünni azınlık dışındaki nüfus genel olarak Kürttür. metonio
■ Koord: 38° 47' 21'' D, 42° 52' 35'' K
Esenkıyı köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖: Berket / Perket
E1902 📖: Pargad
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 47' 25'' D, 43° 0' 21'' K
Gölbaşı mezra (Heybeli bağ) - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1946 📖: Livint
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Sünni-Şafii Kürt köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 53' 56'' D, 43° 2' 24'' K
Göldüzü köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
E1902 1928 📖 📖: Arén/Arin Առին
U 📖: Arnia
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Buradaki gölün adı halen Arin veya Aren olarak söylenir. SN
■ Koord: 38° 49' 1'' D, 43° 1' 18'' K
Gölüstü köy - Adilcevaz - Bitlis
E1902 1928 📖 📖: Manik gen. Manis [ Ermenice "konacık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 29'' D, 42° 38' 43'' K
Gültepe mahalle (Aydınlar bağ) - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Gültepe
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Sünni-Şafii Kürt köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 56' 27'' D, 42° 56' 13'' K
Gümüşdöven köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 1928 📖 📖: Hekesor / Yekesor
E1902 📖: Ékétsor [ Ermenice ayketsor "bağ dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1956’da eski köy terkedilerek köy sınırları içinde bulunan Zilket mevkiine taşındı. SN
■ Koord: 38° 58' 49'' D, 43° 0' 43'' K
Harabe Vecik ölü yerleşim - Adilcevaz - Bitlis
E1902 📖: Vicagatsrug [ Ermenice "bucak burnu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 25'' D, 43° 7' 25'' K
Harmantepe köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Norşincik
E1902 📖: Norşnag [ Ermenice "yeniköycük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 52' 0'' D, 42° 46' 0'' K
Heybeli köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖: Norşîn
E1902 📖: Gjinorşen [ Ermenice "çanak yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Haydaran) yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 57'' D, 43° 2' 39'' K
İpekçayır köy - Adilcevaz - Bitlis
E1902 1928 📖 📖: Murxus [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 40'' D, 42° 38' 12'' K
Karakol köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 📖: Karakol
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 20'' D, 42° 39' 1'' K
Karaşeyh köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖: Karaşeyh
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 59'' D, 42° 58' 20'' K
Karşıyaka köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖: Horanis
E1848 📖: Xorants [ Ermenice "çukurgeçit?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Belki 8. yy’a dek bölgede etkin olan Xoruni/Xorxoruni hanedan adından. SN
■ Koord: 38° 48' 28'' D, 42° 57' 27'' K
Kavuştuk köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖: Arınckos
E1902 📖: Arinçguys [ Ermenice "arinç (?) yanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 48' 47'' D, 43° 3' 50'' K
Kışkıllı mezra (Aydınlar bağ) - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Kışkılı
■ Koord: 38° 55' 18'' D, 42° 54' 43'' K
Kilise mevki - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Iskançelakorz Manastırı [ Ermenice skançelakordz "mucize gösteren" ]
■ Koord: 38° 49' 50'' D, 42° 42' 42'' K
Kömürlü köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1946 📖: Peşnekömür
1925h 📖: Peşnetor
E1848 📖: Beşnakomer/Pşnakomer [ Ermenice "? ağılları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 40'' D, 43° 0' 15'' K
Mollafadıl köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1928 📖: Mollafadıl
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 15'' D, 42° 57' 47'' K
Örentaş köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖: Xarabe Sor [ Kürtçe "kızıl ören" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 19'' D, 42° 58' 12'' K
Sefasahil köy - Adilcevaz - Bitlis
2000 📖: Danacı
E1902 1928 📖 📖: Uri/Huru [ Ermenice "söğütlü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Ermenilerin göçünden sonra Adilcevaz'ın içinden Türkler yerleşmiştir. Günümüzde halen Türk çoğunluklu bir köydür. metonio
■ Koord: 38° 48' 20'' D, 42° 40' 35'' K
Yarımada köy - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925h 📖: Karakeşiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koğkota (Golgotha) adlı kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 51' 33'' D, 43° 8' 41'' K
Yazlık mezra (Karaşeyh bağ) - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Marnik aş. + yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Sünni-Şafii Kürt köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 57' 37'' D, 42° 57' 14'' K
Yıldızköy köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Mastafa
Türk yerleşimi
■ Sünni-Hanefi Türk köyüdür. Halkı Türkçeden başka dil bilmez. metonio
■ Koord: 38° 51' 55'' D, 42° 50' 35'' K
Yolçatı köy - Adilcevaz - Bitlis
1925h 📖: Keğos [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Koord: 38° 47' 48'' D, 42° 49' 41'' K
Yukarısüphan köy - Adilcevaz - Bitlis
E1848 1925h 📖 📖: Sipan yk. [ Kürtçe sipan "buzul" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 41'' D, 42° 51' 28'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.