haritada ara :   km  
Yusufeli'de 158 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Abramet mahalle (Altıparmak bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Abramet [ Gürcüce abrameti აბრამეთი "Abram (öz.) yurdu" ]
■ Koord: 40° 57' 59'' D, 41° 19' 29'' K
Ahalt mahalle (Yusufeli bağ) - Yusufeli - Artvin
1876s 1926rh 📖 📖: Axalt [ Gürcüce "yeni yer" ]
■ Koord: 40° 48' 51'' D, 41° 33' 30'' K
Akçay mahalle (Yaylalar bağ) - Yusufeli - Artvin
1913rh 📖: Mikalis
■ Koord: 40° 51' 50'' D, 41° 20' 8'' K
Akmeşe mahalle (Cevizlik bağ) - Yusufeli - Artvin
1876s 📖: Bedazor / Bedazur [ Ermenice pertatsor բէրդաձոր "kale deresi" ]
■ Bedazor, adını bu mahallede bulunan ortaçağdan kalma kaleden (Bedazor Kalesi) almış. Taner A.
■ Koord: 41° 2' 11'' D, 41° 41' 45'' K
Akseki mahalle (Çıralı bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Ğuynar [ Gürcüce ğvinari ღვინარი "üzümlü" ]
■ Koord: 40° 53' 13'' D, 41° 35' 47'' K
Alanbaşı köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Kiskim
1854h 📖: Gisgim
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yusufeli ilçe merkezinin eski yerleri Ersis/Kılıçkaya ve Öğdem köyleridir. Yusufeli ilk defa ilçe olduğunda, ilçeye zamanın Kiskimli derebeylerinin baskısıyla Kiskim adı verilmiştir. Taner A.
■ Koord: 40° 41' 22'' D, 41° 24' 32'' K
Altıparmak köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s 📖: Barhal
E474 E1075 📖 📖: Barxar [Parxar] Պարխար (dağ)
G00 📖: Parxali პარხალი (idari bölge) [ Gürcüce ]
■ Gürc Parxali (Erm Parxar), Kaçkar Dağları’nın adıdır. Kaçkar zirvesinin güney eteğinde pek çok mahalleden oluşan bu köy olan bu köy erken Ortaçağlarda Tao/Tayk ülkesinin başkenti idi. Halen cami olarak kullanılan görkemli kilise 973 yılından önce Tao hükümdarı II. Bagrat tarafından inşa ettirilmiştir. ■ Köyde 1918'e dek bir miktar Ermeni nüfus bulunduğu bilinmektedir. Daha sonra Kırım göçmeni Tatar aileler de iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 58' 9'' D, 41° 23' 35'' K
Arpacık köy - Yusufeli (Demirkent bucağı) - Artvin
1913hk 📖: Osxa [ Gürcüce otsxa ოცხა "?" ]
■ Osxa adının Erm odz/ots օձ "yılan" sözcüğü ile ilgili olabileceğini düşünüyorum. Taner A.
■ Koord: 40° 45' 9'' D, 41° 44' 32'' K
Artan mahalle (Bıçakçılar bağ) - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Artan [ Gürcüce artani არტანი ]
Gürcü yerleşimi
■ Koord: 41° 2' 28'' D, 41° 26' 3'' K
Avcılar köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1946 📖: Kahnes
1913hk 📖: Kağnes [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 38' 13'' D, 41° 23' 51'' K
Bademkaya köy - Yusufeli - Artvin
1928 📖: Zoybar / Zuybar
1913hk 📖: Mezre
1876s 📖: Zuvar [ Gürcüce dzovari "mezra" ]
■ Koord: 41° 0' 59'' D, 41° 41' 36'' K
Bağcı mahalle (Boyalı bağ) - Yusufeli - Artvin
1913rh 📖: Kosket
■ Koord: 41° 0' 10'' D, 41° 34' 22'' K
Bağlar mahalle (Yokuşlu bağ) - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
■ Nihah kalesi bu mahallededir. SN
■ Koord: 40° 41' 4'' D, 41° 20' 8'' K
Bağlık mahalle (Kirazalan bağ) - Yusufeli - Artvin
■ Koord: 40° 55' 19'' D, 41° 48' 42'' K
Bahçeli köy - Yusufeli - Artvin
1960 📖: Avcılı
1913hk 📖: Kinsporut
1854h 📖: Kesborat
■ Koord: 40° 50' 38'' D, 41° 30' 13'' K
Bakırtepe köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928 📖: Tüngens [ Ermenice ]
1913hk 📖: Tunges
■ İçişleri’nin 1928 listesinde Tüngens, 1946’da Tünkes, 1968’de Tünges. Doğru biçim ilki olmalıdır. SN
■ Koord: 40° 39' 28'' D, 41° 27' 28'' K
Balalan köy - Yusufeli (Öğdem bucağı) - Artvin
1876s 📖: Arcivan [ Gürcüce arçvani არჩვანი "dağ keçisi" ]
■ Koord: 41° 2' 20'' D, 41° 32' 21'' K
Balcılı köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1913hk 1928 📖 📖: Balxi [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Balcılı köyünün eski adı Balx/Parx. Balxibar/Parxibar ise bir mahallesinin adı. Resmiyette Balcılı'dır. Taner A.
■ Koord: 41° 1' 47'' D, 41° 26' 29'' K
Ballıdut mahalle (Çevreli bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Givnar [ Gürcüce givnari გივნარი ]
■ Koord: 40° 46' 10'' D, 41° 28' 25'' K
Başkaret mahalle - Yusufeli - Artvin
1977rh 📖: Başkaret
■ Koord: 40° 52' 33'' D, 41° 35' 26'' K
Belkonak mahalle (Balcılı bağ) - Yusufeli - Artvin
1902hb 📖: Balhibar [ Gürcüce ]
Eski adı: Barhıbar
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Koord: 40° 59' 5'' D, 41° 27' 42'' K
Beltepe mahalle (Bostancı bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Çetevre [ Gürcüce çetevri ჩეტევრი ]
■ Koord: 40° 57' 48'' D, 41° 31' 52'' K
Beşkavak mahalle (Yüncüler bağ) - Yusufeli - Artvin
■ Koord: 40° 48' 37'' D, 41° 16' 28'' K
Beykavak mahalle (Altıparmak bağ) - Yusufeli - Artvin
hl 📖: Misingil
■ Koord: 40° 58' 17'' D, 41° 23' 23'' K
Bez ölü yerleşim (Demirkent bağ) - Yusufeli - Artvin
1913hk 1928 📖 📖: Bez/Pez
■ Osmanlı Devleti zamanında bir köyken cumhuriyet devrinde Erkinis'e bağlı bir mahalle olmuştur. Baraj çalışmaları nedeniyle günümüzde yok olmuştur. harunerturk08
■ Koord: 40° 55' 18'' D, 41° 45' 34'' K
Bıçakçılar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1928 📖: Xevek-i Livane
1913hk 📖: Xevak [ Gürcüce xevaki ხევაკი "küçük vadi" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Konoban, Baslekar, Godgekar, Doleciyankar, Krayekar, Çetliyankar (Merkez Camii Mahallesi), Dvalekar olmak üzere yedi mahalleden ve Vaçekar, Hampiyankar, Pisnakev, Kelazor, Serekar, Çedliyankar, Şabaniyankar, Baslekar olmak üzere sekiz mezradan oluşur. SN
■ Bozkuş Mah. Eski Adı İaeti (Gü ia = "menekşe"). Mahallenin anlamı ia 'dan sonra yer eki olan -eti eki almıştır. Zaman içinde türkçeye Yet olarak yerleşmiştir. Armazi.R
■ Koord: 41° 1' 53'' D, 41° 25' 51'' K
Binektaşı mahalle (Altıparmak bağ) - Yusufeli - Artvin
hl 📖: Kelensev
■ Koord: 40° 57' 37'' D, 41° 18' 26'' K
Bostancı köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s 📖: Utav [ Gürcüce rutavi რუთავი "çaybaşı" ]
■ Koord: 40° 57' 50'' D, 41° 32' 11'' K
Boyalı köy - Yusufeli (öğdem bucağı) - Artvin
1876s 1926rh 📖 📖: Sacveret [ Gürcüce sacvareti საჯვარეთი "haç yurdu" ]
■ Koord: 40° 59' 19'' D, 41° 33' 50'' K
Bozkuş mahalle (Bıçakçılar bağ) - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Yet [ Gürcüce "yurt" ]
Gürcü yerleşimi
■ Oblekar, Sadgikana ve Merkez olmak üzere üç alt-mahalleden oluşur. SN
■ Mahallenin adı Gürcüce olup anlamı basit yapılıdır. Gürcüce yer,yurt eki olan -eti sonekinden meydana gelmiş olup bu sonek eski Gürcüce ve Güney Gürcü lehçelerinde -yeti şeklindedir. Bu ad da yer,yurt,alan anlamı taşır. meriç
■ Koord: 41° 3' 6'' D, 41° 25' 31'' K
Börekli mahalle (Altıparmak bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Kilyon
■ Koord: 40° 58' 6'' D, 41° 25' 31'' K
Cami mahalle (Dokumacılar bağ) - Yusufeli - Artvin
■ Koord: 40° 44' 34'' D, 41° 22' 1'' K
Cevizlik köy - Yusufeli - Artvin
1913hk 📖: Cacliet [ Gürcüce ]
1854h 1928 📖 📖: Cilcim/Çilçim
■ Koord: 41° 1' 33'' D, 41° 42' 44'' K
Cinnar mahalle (Uluçam bağ) - Yusufeli - Artvin
■ Koord: 40° 43' 30'' D, 41° 25' 49'' K
Corehana mahalle (Altıparmak bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Corehana [ Gürcüce corikana "katır tarla" ]
■ Mahallenin adı Gürcüce olup cori (ჯორი) ve kana (ყანა) kelimelerinin değişime uğramış halidir. Gürcü dilinde cori 'katır' kana ise 'tarla' anlamı taşır. Corikana da 'katır tarlası' anlamı taşır. meriç
■ Koord: 40° 58' 57'' D, 41° 24' 25'' K
Çağlıyan köy - Yusufeli (Demirkent bucağı) - Artvin
hl 📖: Hostapor
1913hk 📖: Xustavor
■ Koord: 40° 57' 7'' D, 41° 45' 38'' K
Çamlıca köy - Yusufeli - Artvin
1960 📖: Değirmentaşı
1876s 📖: Lusuncur [ Ermenice lusnçur "aydın su" ]
■ Koord: 40° 59' 8'' D, 41° 38' 53'' K
Çatallar mahalle (Altıparmak bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Cateller [ Gürcüce catelebi ჯათელები "(öz.)" ]
■ Koord: 40° 58' 13'' D, 41° 22' 33'' K
Çayağzı mahalle (Bostancı bağ) - Yusufeli - Artvin
■ Koord: 40° 56' 4'' D, 41° 30' 38'' K
Çeltikdüzü köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1914h 1926rh 📖 📖: Köcek/Kocet
■ Koord: 40° 44' 57'' D, 41° 29' 49'' K
Çevreli köy - Yusufeli - Artvin
E1662 📖: Pertakrag [ Ermenice "kale-çiftlik" ]
1574t 📖: Pertekrek
■ 16. yy’da Yusufeli ilçesi ile Artvin merkezin bir bölümünü kapsayan Pertekrek sancağının merkez yerleşimi idi. 1846’da yöreyi gezen Koch’a göre Pertekrek kasabası ile civar köylerin Ermeni halkı 18. yy sonlarında `Türkleşmiş` olup, eski kiliselerin harabeleri 19. yy sonunda görülmekteydi. SN
■ Koord: 40° 45' 53'' D, 41° 27' 50'' K
Çıralı köy - Yusufeli (Öğdem bucağı) - Artvin
1876s 1977rh 📖 📖: Şadut [ Ermenice "bolluk?" ]
■ Koord: 40° 53' 57'' D, 41° 34' 46'' K
Çiçekdağı mahalle (Altıparmak bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Carat [ Gürcüce carati ჯარათი ]
■ Koord: 40° 58' 57'' D, 41° 21' 54'' K
Çilvana mahalle (Altıparmak bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Çilvana [ Gürcüce çilvana ჭილვანა "çili - bir tür bitki" ]
■ Koord: 40° 58' 35'' D, 41° 22' 6'' K
Çobansuyu mahalle (Demirkent bağ) - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Poşet [ Gürcüce poşeti "Poşa yurdu" ]
■ Erkinis'in adını aldığı Erexani Kalesi'nin bulunduğu mezra harunerturk08
■ Koord: 40° 51' 43'' D, 41° 48' 27'' K
Çubuklu mahalle (Dokumacılar bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: İndot [ Gürcüce indoti ინდოთი " " ]
■ Koord: 40° 46' 21'' D, 41° 18' 37'' K
Dağeteği köy - Yusufeli - Artvin
1928 📖: Vaşgan [ Ermenice vaçgan "Vaçe (öz.) köyü" ]
■ Koord: 40° 42' 17'' D, 41° 46' 36'' K
Dağlık mahalle - Yusufeli - Artvin
1977rh 📖: Kedazor [ Ermenice kedatsor "suludere" ]
■ Koord: 40° 59' 54'' D, 41° 43' 40'' K
Damlacık mahalle (Yüncüler bağ) - Yusufeli - Artvin
■ Koord: 40° 45' 23'' D, 41° 21' 59'' K
Damlataş mahalle (Altıparmak bağ) - Yusufeli - Artvin
hl 📖: Bagatget [ Gürcüce ]
■ Koord: 40° 59' 36'' D, 41° 21' 51'' K
Danilet mahalle (Çamlıca bağ) - Yusufeli - Artvin
1854h 1977rh 📖 📖: Danilet [ Gürcüce "Danyal yurdu" ]
■ Eskiden ayrı köy iken 13.03.1946’da Lusuncur (Çamlıca) köyüne mahalle olarak bağlandı. SN
■ Koord: 40° 58' 49'' D, 41° 38' 0'' K
Darıca köy - Yusufeli - Artvin
1913hk 📖: Tivasor [ Ermenice tévatsor դէվացոր "cin deresi" ]
■ 1877-1918 döneminde Osmanlı-Rus sınırında son yerleşim ve Osmanlı sınır karakolu idi. SN
■ Koord: 40° 44' 20'' D, 41° 47' 54'' K
Demirçubuk mahalle - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Vacanserd
■ Koord: 40° 50' 28'' D, 41° 32' 5'' K
Demirdöven köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s 1926rh 📖 📖: Zemovan [ Gürcüce zemovani "yukarı mahalle" ]
■ Koord: 40° 54' 58'' D, 41° 20' 57'' K
Demirkalem mahalle (Altıparmak bağ) - Yusufeli - Artvin
hl 📖: Lazgil
■ Koord: 40° 58' 15'' D, 41° 23' 11'' K
Demirkent köy - Yusufeli (Demirkent bucağı) - Artvin
1574t 1926h 📖 📖: Erkinis/Arkinis [ Gürcüce rk’inis რკინის "demirden" ]
■ Demir madeni Antik Çağ’dan beri işletilmiş ve Tao/Yusufeli ülkesinin ekonomik gücünün kaynağı olmuştur. SN
■ Koord: 40° 53' 8'' D, 41° 44' 18'' K
Demirköy köy - Yusufeli - Artvin
1876s 📖: Nigzivan/Nigzovan [ Gürcüce nigzovani "cevizli" ]
■ Gür. Nigzovani "cevizlik" [nigozi (ceviz) +ovani]. Nizgivan biçimi metatez. Taner A.
■ Koord: 40° 59' 53'' D, 41° 40' 33'' K
Derebaşı mahalle (Morkaya bağ) - Yusufeli - Artvin
1977rh 📖: Havger
■ Koord: 40° 43' 55'' D, 41° 37' 41'' K
Dereiçi köy - Yusufeli - Artvin
1913hk 📖: Xamrut/Xermut [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 52' 18'' D, 41° 30' 46'' K
Doğankaya mahalle (Öğdem bağ) - Yusufeli - Artvin
1876s 1926rh 📖 📖: Kuşnara/Küşnara [ Gürcüce kvişnara ქვიშნარა "kumluk" ]
■ Koord: 40° 55' 26'' D, 41° 36' 40'' K
Doğukaya mahalle (Bostancı bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Baleze [ Gürcüce balidze "(öz.)" ]
■ Koord: 40° 57' 40'' D, 41° 32' 26'' K
Dokumacılar köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1910h 📖: Hungamek süfla [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Koord: 40° 44' 58'' D, 41° 21' 43'' K
Dolupınar mahalle (Bıçakçılar bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: İlyasxev [ Gürcüce ilyasxevi "İlyasdere " ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Goriyet ve Ukanoba olmak üzere iki alt-mahalleden oluşur. SN
■ Koord: 40° 59' 53'' D, 41° 26' 2'' K
Doruklu mahalle (Demirdöven bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Pişnar [ Gürcüce piç'vnari "çamlık " ]
■ Koord: 40° 55' 6'' D, 41° 22' 1'' K
Düzler mahalle (Çıralı bağ) - Yusufeli - Artvin
1977rh 📖: Sirkilet + Düzler
■ Koord: 40° 53' 28'' D, 41° 36' 49'' K
Eğritaş mahalle (Demirköy bağ) - Yusufeli - Artvin
1913hk 📖: Xeviskar [ Gürcüce xeviskari "dere kapısı" ]
■ Koord: 41° 0' 14'' D, 41° 42' 5'' K
Erenköy köy - Yusufeli (Demirkent bucağı) - Artvin
1928 📖: Hars ulya [ Ermenice xarts խարձ "sazlık" ]
1913hk 📖: Aravet [ Ermenice aravud? առավուտ "yonca" ]
■ Koord: 40° 53' 57'' D, 41° 50' 31'' K
Esendal köy (Esendal bağ) - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Akarsu
1913rh 📖: Coybar/Tsoybar [ Gürcüce bari ბარი "oba, alan" ]
■ Koord: 40° 57' 41'' D, 41° 34' 1'' K
Esenyaka köy - Yusufeli - Artvin
1876s 📖: Zor [ Ermenice tsor "vadi, dere" ]
■ Koord: 40° 54' 35'' D, 41° 43' 19'' K
Göriyet mahalle (Bıçakçılar bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Göriyet [ Gürcüce gorieti გორიეთი " " ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 59' 22'' D, 41° 26' 44'' K
Gözecik mahalle (Dokumacılar bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Kaşget [ Gürcüce ]
■ Koord: 40° 46' 34'' D, 41° 17' 47'' K
Gülpınar mahalle (Altıparmak bağ) - Yusufeli - Artvin
hl 📖: Perset [ Gürcüce ]
■ Koord: 40° 59' 2'' D, 41° 21' 34'' K
Gümüşözü köy - Yusufeli - Artvin
1928 📖: Ağcud
1902hk 📖: Ağdut Աղտուտ [ Ermenice "tuzla(lı)" ]
■ Koord: 40° 40' 34'' D, 41° 46' 3'' K
Günaydın mahalle (Demirdöven bağ) - Yusufeli - Artvin
hl 📖: Solovan [ Gürcüce ]
■ Koord: 40° 55' 33'' D, 41° 22' 6'' K
Gündüzler mahalle (Bıçakçılar bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Deftisa [ Gürcüce devtisa დევთისა ]
Gürcü yerleşimi
■ Koord: 40° 57' 45'' D, 41° 28' 57'' K
Günyayla köy - Yusufeli (Demirkent bucağı) - Artvin
1574t 📖: Oğdar
■ Koord: 40° 55' 3'' D, 41° 52' 19'' K
Gürsu mahalle (Taşkıran bağ) - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Van
■ Koord: 40° 56' 53'' D, 41° 28' 21'' K
Güzelce mahalle (Demirdöven bağ) - Yusufeli - Artvin
1913rh 📖: Xarat [ Gürcüce xarati ხარათი "öküzlü" ]
■ Gürcüce Xari (ხარი) - öküz. GEO
■ Koord: 40° 53' 45'' D, 41° 21' 58'' K
Güzelyurt mahalle (İnanlı bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Sinavet [ Gürcüce sinaveti სინავეთი ]
■ Koord: 40° 51' 30'' D, 41° 41' 55'' K
Hacıgil mahalle (Esendal bağ) - Yusufeli (Öğdem bucağı) - Artvin
1876s 1913hk 📖 📖: Armaşen/Armuşen [ Ermenice "temelli, köklü" ]
■ Koord: 40° 55' 44'' D, 41° 34' 33'' K
Havbağları mahalle (Alanbaşı bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Hav [ Ermenice "dede, ata" ]
■ Koord: 40° 43' 2'' D, 41° 24' 5'' K
Havuzlu köy - Yusufeli - Artvin
1913hk 1928 📖 📖: Oker/Okar
■ Yusufeli Barajı sahasında kaldığından dolayı köylülerin arazileri istimlak edilerek köy tamamen boşaltılmıştır.Daha sonra yeni yerleşim kurulup köy statüsü verilmiştir. Tarık
■ Koord: 40° 53' 23'' D, 41° 42' 36'' K
Hocaoğlu mahalle (Boyalı bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Kisnagara [ Gürcüce agara აგარა "yayla" ]
■ Koord: 40° 59' 19'' D, 41° 33' 50'' K
Ilıcak mahalle (Bıçakçılar bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Pişnarxev [ Gürcüce piç'vnarxevi "çamlıdere " ]
Gürcü yerleşimi
■ Koord: 41° 2' 12'' D, 41° 24' 38'' K
Irmakyanı köy - Yusufeli - Artvin
1876s 1926rh 📖 📖: Kolik/Külek yk.
■ Koord: 40° 48' 44'' D, 41° 36' 1'' K
İkizkaya mahalle (Irmakyanı bağ) - Yusufeli - Artvin
1977rh 📖: Cabret
Eski adı: Cavret yaylası
■ Koord: 40° 46' 15'' D, 41° 35' 3'' K
İnanlı köy - Yusufeli (Demirkent bucağı) - Artvin
1574t 1928 📖 📖: İrxan [ Gürcüce ]
E390 E1902 📖 📖: Eraxani Էրախանի
U 📖: Uriaxi
■ Erkinis (Demirkent)’teki demir madenlerinin girişini koruyan Eraxani kalesi 4. yy’a ait Pavstos Püzant vekayinamesinde Mamikonyan beylerinden Vartan'ın kardeşi tarafından katledildiği yer olarak anılır. SN
■ Koord: 40° 53' 5'' D, 41° 42' 50'' K
İnceçam mahalle (Altıparmak bağ) - Yusufeli - Artvin
1913rh 📖: Arisman/Erisman [ Gürcüce erisubani ერისუბანი " " ]
■ Koord: 40° 58' 9'' D, 41° 24' 10'' K
İşhan köy - Yusufeli (Demirkent bucağı) - Artvin
E653 1928 📖 📖: İşxan Իշխան [ Ermenice "bey, hükümdar" ]
G00 📖: İşxani იშხანი
■ Eski Ermeni tarihinde, Yusufeli, Tortum ve Oltu’yu içeren Tayk (Gürc. Tao) ilinin başkenti ve bey makamı idi. Aslen İşxan’lı olan Gatoğigos 3. Nerses Şinoğ (h. 641-663) burada büyük bir kilise inşa ettirdi. 10. yy sonlarında Tayk hükümdarı David Kuropalates kiliseyi yeniden yaptırarak Gürcü (Kalkedoncu) mezhebine adadı. Anıtsal yapı halen metruk ve yıkılmak üzeredir. SN
■ Koord: 40° 47' 13'' D, 41° 44' 52'' K
Kapaklı mahalle - Yusufeli - Artvin
1977rh 📖: Savriyet [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 58' 53'' D, 41° 28' 38'' K
Karamezra mahalle (Yamaçüstü bağ) - Yusufeli - Artvin
■ Koord: 40° 37' 5'' D, 41° 22' 21'' K
Karayiğit mahalle (Küplüce bağ) - Yusufeli - Artvin
1977rh 📖: Çilat
■ Koord: 40° 55' 27'' D, 41° 30' 37'' K
Karbasan mahalle (Demirdöven bağ) - Yusufeli - Artvin
1913rh 📖: Cabarket [ Gürcüce cebirgeti ჯებირგეთი "bentli" ]
■ Koord: 40° 53' 5'' D, 41° 21' 42'' K
Kaymaz mahalle (Dokumacılar bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Çala [ Gürcüce çala "çayır" ]
■ Koord: 40° 43' 1'' D, 41° 23' 13'' K
Kılıçkaya köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1914h 📖: Kiskim | Ersis
1876s 📖: Ersis / Arsis [ Gürcüce "Arsi yeri" ]
E630 📖: Arsik gen. Arseats (idari bölge) [ Ermenice "Arse/Arsi diyarı" ]
Y17 📖: Arsenênê (idari bölge) [ Yunanca "Arsen diyarı" ]
G00 📖: Arsiani (dağ)
■ Eski Ermeni tarihinde Arseats Por (`Arsi’ler çukuru`) adı verilen ve bugünkü Yusufeli ilçesine tekabül eden yörenin merkez kasabası idi. Ersis adı yapıca çoğul olan Arsik sözcüğünün belirtme halinden türemiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kiskim nahiyesi merkezi olduğundan Kiskim adı da bazen kullanılır. SN
■ Koord: 40° 42' 49'' D, 41° 28' 48'' K
Kınalıçam köy - Yusufeli - Artvin
1928 📖: Aşpişen
E1902 📖: Asbişén [ Ermenice "atköy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 45' 23'' D, 41° 40' 32'' K
Kirazalan köy - Yusufeli (Demirkent bucağı) - Artvin
1928 📖: Hars aş.
1913hk 📖: Xers [ Ermenice xarts խարձ? "sazlık" ]
■ Koord: 40° 54' 52'' D, 41° 51' 0'' K
Kirazlı mahalle (Çevreli bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Maraş
■ Koord: 40° 44' 21'' D, 41° 26' 57'' K
Kodğikar mahalle (Bıçakçılar bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Kodğikar [ Gürcüce kotxikari კოთხიკარი "Kotği (?) kapısı" ]
■ Koord: 41° 1' 45'' D, 41° 25' 44'' K
Konoban mahalle (Bıçakçılar bağ) - Yusufeli - Artvin
2009a 📖: Konoban [ Gürcüce kvenobani ქვენობანი "aşağı mahalle" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 41° 1' 37'' D, 41° 25' 35'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.