haritada ara :   km  
Yayladere'de 32 yerleşim bulundu.
sırala 
Akçadamlar mahalle (Yayladere bağ) - Yayladere - Bingöl
1940 📖: Xubek/Hubek
E1878 📖: Xubeg [ Ermenice "tepecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1928 Arapça listede olmadığı için 1932 Kupik ve 1946 Höbek yanlış yazımları var,1940-1945 doğru kaytlardır. ishak levent
■ Koord: 39° 12' 28'' D, 40° 3' 37'' K
Alınyazı köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xozovit [ Ermenice xozhovid "domuz yayla" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 16'' D, 40° 8' 54'' K
Aydınlar köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Çuğ
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 14'' D, 40° 3' 38'' K
Bakımlı ölü yerleşim - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Velikan
■ 4/5/1971 tarihli onayla Bingöl İlinin Kiği İlçesinin Yayladere Bucağına bağlı Doğucak Köyünün Hasanboğa (Dolaşar), Yıldız (Murto), Bakımlı (Velikan) ve Halilkömü Mahalleleri Bakımlı adı ile ayrı köy haline gelmiştir.` RG. Köy merkezi baraj gölü altında kalmış, arazileri Çikan (Doğucak) köyü ile birleştirilmiştir. SN
■ Koord: 39° 8' 26'' D, 40° 5' 12'' K
Batıayaz köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Mırun + Xarsak [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Güneyde Mırun ve kuzeyde Xarsag olmak üzere iki mahalledir. SN
■ Koord: 39° 11' 59'' D, 40° 6' 22'' K
Bilekkaya köy - Yayladere - Bingöl
1901hb 1928 📖 📖: Herkap/Herkab [ Ermenice հերքաբ "tarla kıyı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Erm «herk» `sabanla toprağı sürme, sürülmüş tarla`; «ap» `su kenarı`. SN
■ Koord: 39° 11' 11'' D, 40° 11' 57'' K
Boğazköy köy - Yayladere - Bingöl
1946 📖: Aşuran
Eski adı: Asuran
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Alevi Zaza köyü idi. Boşaltılıp tahrip edilmiş iken yeniden canlandırılmıştır. SN
■ Koord: 39° 15' 51'' D, 40° 3' 49'' K
Bozan mezra - Yayladere - Bingöl
E1914b 📖: Xolan?
■ Koord: 39° 8' 21'' D, 40° 1' 55'' K
Conag mahalle (Yayladere bağ) - Yayladere - Bingöl
2000 📖: Sarıtosun
1928 📖: Conag/Cöneg
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 38'' D, 40° 5' 47'' K
Çalıkağıl köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Maskânı Herdif [ Zazaca Maskan "aş." ]
E1914b 📖: Hertev [ Ermenice "samanlı" ]
1901hb 📖: Herdif
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Yörenin Ermenileri ve Alevi Kürtleri için önemli bir ziyaretgah olan Surp Lus/Sulbus Dağının ayağında geçiş noktasıdır. Şimdiki köyün 2 km kadar kuzeyinde olan asıl Hertev'den çok iz kalmamıştır. 1911-12 ders yılında iki ilkokulda 145 Ermeni öğrenci vardı. SN
■ Maskan aşiret adı, Herdif köyün eski adıdır. Köy halkı Alevi Zazadır. metonio
■ Koord: 39° 17' 33'' D, 40° 2' 58'' K
Çatalkaya köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Komık
E1902 📖: Kımek [ Ermenice "ağılcık" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bazı eski haritalarda Kımek daha güneydoğuda, Xer köyü yakınında görünür. Bu mevkide ise Şenıgan (Erm Senegn?) yerleşimi vardır. SN
■ Koord: 39° 17' 52'' D, 40° 4' 45'' K
Çayağzı köy - Yayladere - Bingöl
1518b 1901hb 📖: Zimtek (aş.)
Zaza-Sünni (Zimtek) yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 5'' D, 39° 56' 57'' K
Çikan köy - Yayladere - Bingöl
2000 📖: Doğucak
1928 📖: Cikoğlu [ Kürtçe/Türkçe "Çingene" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1960'lı yıllarda Doğucak olarak değiştirilen adı 2016'dan sonra iade edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 9' 34'' D, 40° 4' 42'' K
Dalbasan köy - Yayladere - Bingöl
cit 📖: Seter
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kalesi vardır. SN
■ © 09.11.1908 Kiği kazasının Seter köyünde senetli arazi ve emlakı, Zaza Aşireti Reisi Ali Çavuş ve adamları tarafından zaptedilen Yusuf b. İsmail ve arkadaşlarının müracaatı deyar heyran
■ Alevi Zaza yerleşimi metonio
■ Koord: 39° 9' 14'' D, 39° 57' 30'' K
Gökçedal köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Deştil [ Kürtçe deşttîl "çayırhöyük" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Esasen Alevi Kürt köyü olup 90'lı yıllarda boşaltılmıştır. metonio
■ Koord: 39° 14' 11'' D, 40° 7' 43'' K
Güneşlik köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Heftaric
E1902 📖: Havdaric Հաւտառիճ [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Koord: 39° 12' 27'' D, 40° 10' 22'' K
Günlük köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Anzınik [ Ermenice antsınig Անձնիկ "küçük geçit" ]
1518b: Azm.nik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 26'' D, 40° 8' 28'' K
Güvenlik mevki (Dalbasan bağ) - Yayladere - Bingöl
E1914b 📖: Pıtnig
■ Koord: 39° 9' 6'' D, 39° 59' 4'' K
Haktanır mahalle (Yayladere bağ) - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Hop
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 5'' D, 40° 2' 36'' K
Hasköy mahalle (Yayladere bağ) - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xasköy
E1902 📖: Xaçigyan
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Gırasor) yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 47'' D, 40° 4' 39'' K
Hasur mevki - Yayladere - Bingöl
E1914b 📖: Zankevank [ Ermenice "çanlı manastır" ]
■ Koord: 39° 7' 9'' D, 39° 58' 6'' K
Kalkanlı köy - Yayladere - Bingöl
1946 📖: Pargasor
E1914b 📖: Pargisor [ Ermenice "sarp dere" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Parg sıfatı `keskin`, `ekşi` veya `sarp` anlamına gelebilir. Köyün altında Horevank (Erm `Kuyu manastır`) deresi bulunur. SN
■ Koord: 39° 9' 5'' D, 40° 1' 6'' K
Kırköy köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Ker/Xer
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy tamamıyla kürtçe konuşan Alevi Türk köyüdür. Berkan
■ Koord: 39° 17' 17'' D, 40° 7' 32'' K
Kilise ölü yerleşim - Yayladere - Bingöl
E1914b 📖: Vank [ Ermenice "manastır" ]
■ Özlüce baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 39° 9' 45'' D, 40° 7' 1'' K
Korlu köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Şeyxan [ Kürtçe şêxan "şeyhler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 54'' D, 40° 9' 18'' K
Sülbüs dağ - Yayladere - Bingöl
E1902 📖: Surp Luys Սուրբ Լոյս [ Ermenice "kutsal ışık" ]
■ Ermeniler ve Alevilerce kutsal ziyaret yeri sayılmıştır. SN
■ Koord: 39° 15' 33'' D, 40° 1' 20'' K
Sürmelikoç köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Çemizeyni [ Kürtçe çemêzêni "Zeyno çayı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 56'' D, 40° 0' 33'' K
Yavuztaş köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Taro
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Taro dağı ve kalesi bulunur. SN
■ Koord: 39° 13' 43'' D, 40° 0' 36'' K
Yaylabağ köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Ağdad [ Ermenice "tuzlu yer, şor" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 50'' D, 40° 5' 59'' K
Yayladere ilçe - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xolxol [ Ermenice/Kürtçe "çağlayan" ]
E1902 📖: Xorxor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 43'' D, 40° 4' 15'' K
Yolgüden mahalle (Yayladere bağ) - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Ekrek
E1901 📖: Akrag [ Ermenice "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1915 öncesinde 50 hane Ermeni nüfusu ve 1822 tarihli Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 11' 8'' D, 40° 4' 36'' K
Zeynelli köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Zeynallı [ Kürtçe "aş." ]
E1914b 📖: Zeynıtsik [ Ermenice "Zeynolar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 19'' D, 40° 11' 34'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.