haritada ara :   km  
Yalova Merkezde 14 yerleşim bulundu.
sırala 
Elmalık köy - Yalova Merkez - Yalova
1928 📖: Elmalık
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Çiftlikköy ile bu köy arasında bulunan Elmalık Kalesi Bizans dönemine aittir. SN
■ Drama'nın Demirciören (Peristeria) köyünden getirilen mübâdiller burada oturur. CHP politikacılarından Muharrem İnce bu köylüdür. Manav
■ Osmanlı döneminin ilk Kağıthanesi olduğu söylenen Yalakabad Kağıthanesi'nin 1745 yılında Elmalık'ta kurulmuştur. Bölgede eski bir Rum köyü olarak bilinen Elmalık köyünün eski ismi Saruhanlı’dır. Lozan Anlaşmasına kadar Köyde yaşamış olan topluluk Rum değil Türk olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuman-Kıpçakların torunları olan ve bölge halkı tarafından Rum olarak bilinen ahali 1237 yılında Moğolların önünden Balkanlara gelmişler ve buradan da 1240’lı yıllarda Yortan (Kazımiye) ve Saruhanlı (Elmalık) köylerine yerleştirilmişlerdir. Dönemin İznik İmparatoru İoannes (John) Vatatzes tarafından planlı bir şekilde yapılan bu yerleştirilme Bizans tarihi kaynaklarında yer almaktadır. Ayrıca Elmalık köyünün hemen üst tarafında yer alan ve bölge halkı tarafından Elmalık Kalesi olarak bilinen kalenin civarından çıkmış olduğu ifade edilen Türkçe mezar taşından hareket ile bölgede yaşamış olan topluluğun Rum değil Türk olduğu ifade edilmektedir. Bunun yanında bu yerleşimin hemen üst kısmında Höyüktepe isimli bir anıt mezarının bulunması ve Elmalık köyünün eski isminin Saruhanlı olması da bu iddiayı destekler niteliktedir. Ayrıca Türklerin geldikleri coğrafyaya boylarının ismini ya da büyüklerinin isimlerini vermesi de bu durumun doğruluğunu göstermektedir. Daha detaylı bilgi ve okuma için kaynakça: - YALAKOVA'DAN YALOVA'YA Prof. Dr. Halil İnalcık Anısına Yalova Tarihi Araştırmaları - ANADOLU’DA SON TÜRK İSKÂNI: İZNİK İMPARATORLUĞU’NDA KUMAN-KIPÇAKLAR VE YALOVA KAZIMİYE (YORTAN) İLE ELMALIK (SARUHANLI) KÖYLERİNDEKİ VARLIKLARI, Cihan YALVAR - BİZANS'IN ANADOLU'YA YERLEŞTİRDİĞİ SON TÜRKLER, Adil Yılmaz chaluri
■ Koord: 40° 36' 26'' D, 29° 18' 34'' K
Esadiye köy - Yalova Merkez - Yalova
1911h 📖: Esadiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Dağıstan) yerleşimi.
■ Davutlu Derbendi mevkiinde 19. yy sonlarında Dağıstanlı Avarların iskanıyla kurulmuş köydür. SN
■ Dağıstan Avarlarının Yalova'daki iki köyünden biridir. metonio
■ Koord: 40° 34' 54'' D, 29° 17' 48'' K
Güneyköy köy - Yalova Merkez - Yalova
1928 📖: Reşadiye
1900~ 📖: Elmaalanı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Dağıstanlı) yerleşimi.
■ Elmaalanı mevkiine 1898’de Dağıstanlı Avar muhacirlerin iskanıyla kurulmuştur. 1909’dan sonra köye Reşadiye adı verildi. SN
■ Dağıstan Avarlarının Yalova'daki iki köyünden biridir. metonio
■ Köyün kurucularının Dağıstan'daki Mahaçkale'ye bağlı Kukuni köyü kökenli oldukları anlaşılmaktadır. Abdullah
■ Koord: 40° 33' 14'' D, 29° 16' 41'' K
Hacımehmet köy - Yalova Merkez - Yalova
1928 📖: Hacımehmet
1910öh 📖: Hacımehmet Çf. [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Drama'nın Demirciören (Peristeria) köyünden getirilen mübâdiller burada oturur. Manav
■ Koord: 40° 37' 0'' D, 29° 14' 36'' K
Kadıköy belediye - Yalova Merkez - Yalova
1890hk 📖: Kadıköy
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Gürcü köyü olarak kurulmuştur. 1924 yılında mübadil Türkler de yerleşmiştir ve köyün çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. metonio
■ Koord: 40° 37' 9'' D, 29° 13' 39'' K
Kâzımiye köy - Yalova Merkez - Yalova
1928 📖: Kâzımiye
1910öh 📖: Yortan [ Türkçe "koşucu, yörük, aşiret adı" ]
■ 20. yy başında Manav/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 16. Yüzyıla kadar Rum Ortodoks yerleşkesi İhtidalar sonucu köy de Müslüman mahallesi oluşmuş köyde ki Rumlar tümüyle İslamlaşmıştır. Bu Müslümanlaşma süreci, tahrir defterlerinden ayrıntılı biçimde izlenebilmektedir. ■ İslamlaşma öncesi Köyde ki Rum Ortodoks ahalinin Türkçe dilli olduğu bilinmektedir. ■ XV. yüzyılda Bitinya bölgesinde yer alan köylerin isimleri ne olursa olsun, çoğunun ismi XII. yüzyıldan gelmekteydi. Yortan ve Saruhanlı köyleri 428 Numaralı Muhasebe-i Vilayet Defteri’ne göre 1530 yılında Yalova içerisinde yer almaktaydılar. XV. ve XVI. yüzyıllarda Yalova’da Hristiyan nüfus yoğundu. 1901 yılında Yortan karyesinin nüfusu 250 iken, 1912’de Yalova genelinde 5000 Türk, 14.894 Rum, 1000’de Ermeni yaşamaktaydı. Aynı yıldaki nüfus oranına bakıldığında Yalova’nın %71.1’inin Rumlardan oluştuğu görülmektedir. İngiliz Arkeolog Richard Dawkins, 1909-1911 yılları arasında Karamanlı Ortodoks Rumlar arasında ve Bitinya’da gezmiştir. Dawkins, bu gezisinin devamında İzmit, Bursa bölgelerine gelmiş ve burada Türkçe konuşan Rum köyleri olduğunu ifade etmiştir. Ona göre, burada konuşulan Rumca Karamanlılar tarafından konuşulan dil ile çok yakınlık göstermekteydi. Hatta Dawkins, bunların dillerinin Asiatik olduğunu ve Rumcadan farklı özellikler gösterdiğini ifade etmiştir. Büyük ihtimalle Richard Dawkins tarafından bahsedilen bölgeler arasında Saruhanlı ve Yortan köyleri de yer almaktaydı. Elmalık Kalesi civarında bulunan kitabede “Tekeoğlu Hacı Yanni Yaptıran 1910” şeklindeki Grek alfabesiyle Türkçe olarak yazılmış olan ibare bu durumu kanıtlamaktadır. Bursa, İzmit ve Yalova’nın yanında İznik’te de Hristiyan Türklerin yaşadıkları ve Grek harfleriyle Türkçe kitabeler bıraktıkları bilinmektedir. ■ Yalak-Âbâd bölgesinde yaşayan Rumların bireysel olarak ve yavaş bir hızla Müslümanlaşma yaşanmış köyleri de bulunmaktadır. Nitekim Çalca, Dil, Reyhanpaşa ve Yortan köylerinde ihtidalar sonucu önce köyde bir Müslüman mahallesi oluşmuş, sonra da Rumlar tümüyle Müslümanlaşmıştır. Bu Müslümanlaşma süreci, tahrir defterlerinden ayrıntılı biçimde izlenebilmektedir. 16. yüzyılda Yalak-Âbâd Kazasında 17 Rum köyü vardır. Bunlardan Katırlı ve Çınarcık köyleri, Kocaderesi köyü ile birlikte yazıldığı için ayrı nüfus verileri yazılmamıştır. Erken Dönem sayım verileri olmadığı için, bu köylerin Müslümanlaşma sürecini kanıtlayamıyoruz. Bu Rum köylerinin önemli bir kısmının vakıf köyü olduğu anlaşılmaktadır. ■ Eski bir Manav köyü olarak bilinen Kazımiye köyünün eski adı Yortan’dır. Köyde yaşamakta olan ve Manav olarak adlandırılan topluluğun bahsedildiği gibi İznik İmparator'u İonnes (John) Vatatzes tarafından planlı şekilde yerleştirilen Kuman-Kıpçakların torunları oldukları bilinmektedir. Köy sınırları içerisinde Bektaş Dede ismiyle bilinen bir dede/yatır mezarı bulunmaktadır. Daha fazla detaylı bilgi ve okuma için kaynakçalar: - YALAKOVA'DAN YALOVA'YA Prof. Dr. Halil İnalcık Anısına Yalova Tarihi Araştırmaları - ANADOLU’DA SON TÜRK İSKÂNI: İZNİK İMPARATORLUĞU’NDA KUMAN-KIPÇAKLAR VE YALOVA KAZIMİYE (YORTAN) İLE ELMALIK (SARUHANLI) KÖYLERİNDEKİ VARLIKLARI, Cihan YALVAR - BİZANS'IN ANADOLU'YA YERLEŞTİRDİĞİ SON Türkler, Adil Yılmaz chaluri
■ Koord: 40° 37' 34'' D, 29° 18' 45'' K
Kirazlı köy - Yalova Merkez - Yalova
1890hk 📖: Kirazlı/Kiresli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 36' 48'' D, 29° 17' 16'' K
Kurtköy köy - Yalova Merkez - Yalova
1890hk 📖: Kurtköy
1800~ 📖: Delipazarı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 34' 34'' D, 29° 13' 23'' K
Paşakent mahalle (Yalova bağ) - Yalova Merkez - Yalova
1910öh 📖: Paşaköy (başka yer)
■ 1 km kadar kuzeybatıda olan eski Paşaköy yakınında yeni yerleşimdir. SN
■ Koord: 40° 35' 27'' D, 29° 15' 51'' K
Safran köy - Yalova Merkez - Yalova
1928 📖: Safran
Y1905 📖: Áyios Xaralámbos [ Yunanca "aziz Haralambos" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Rum köyü 18. yy’da Margaritopoulos ve Kociyorgos aileleri tarafından kurulmuş ve Yunan anakarasından göçmenlerle iskân edilmişti. Aslen Manisalı olan Aziz Haralambos'a Anadolu Rumlarınca hürmet edilir. SN
■ 1885 yılında Batum'a bağlı Maradit Nahiyesi Oxordia Köyünden gelmişlerdir. Her Sülaleden bir kaç kişi İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyüne gitmişlerdir. Yalova Safran Köyü ile İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyü aynı Sülalelerin olduğu yakın akraba Köydür. Borçka'ya bağlı Oxordia Köyünde 1885 yılında gelmeyenlerin torunları olan aynı Sülalelerin günümüzdeki temsilcileri yaşamaktadır. Köy Halkı Lazca'yı çok iyi bilir ve konuşur. Cüneyt Malçok
■ Mübadil nüfus da bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 36' 29'' D, 29° 14' 43'' K
Samanlı köy - Yalova Merkez - Yalova
1665 📖: Samanlı (kale)
Y1150 📖: Kserigórdos? [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Koord: 40° 38' 12'' D, 29° 13' 16'' K
Soğucak köy - Yalova Merkez - Yalova
1890hk 📖: Soğukcapınar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 35' 43'' D, 29° 16' 24'' K
Sugören köy - Yalova Merkez - Yalova
1548 E1902 📖 📖: Çengiler [ Türkçe "çalgıcılar, Çingeneler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında 5.000’e yakın Ermeni nüfusu olan köyde Surp Minas ve Surp Anardzad kiliseleri ile toplam 900 öğrencinin devam ettigi Hripsimyan ve Mesropyan okulları bulunuyordu. İpekböcekçiliği ve zeytincilik gelişmişti. Sona Derebeyian’ın 1973 Paris basımı mufassal Çengiler Tarihi’ne göre Çengiler adının ilk kaydedildiği tarih 1548 idi. 1948 yılında Sugören olarak değiştirildi. SN
■ Harutyun Aleksanyan 1857 Çengiler doğumlu Ermeni Osmanlı tiyatro sanatçısı. IraTzourou
■ Bulgaristan/Şumnu ve Yunanistan/Serez ile Demirhisar göçmenleri bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 33' 35'' D, 29° 19' 36'' K
Yalova il - Yalova Merkez - Yalova
1484 📖: Yalakova / Yalak abad (ova)
■ Aşıkpaşazade ve Neşri’nin Yalak Ovası adını verdiği yer şimdiki Hersek civarıdır. Oradaki dere Evliya Ç. döneminde olduğu gibi halen de Yalak deresi adını taşır. Bugünkü Yalova kasabası ancak 18. yy’da belirmiş görünmektedir. SN
■ Koord: 40° 39' 24'' D, 29° 16' 3'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.