haritada ara :   km  
Yalakdere'de 13 yerleşim bulundu.
sırala 
Akçat mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖: Akçat
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 93 Harbi ile Laz, Gürcü ve Çerkes âileler iskân edildi. Mübâdele ile de Pomaklar iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 37' 16'' D, 29° 37' 45'' K
Avcıköy mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖: Merdigöz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Selânik köylerinden âileler iskân edildi. Mübâdillerin içinde Çingeneler de mevcuttu. 1932'de Yörükler eklendi. Köyün müzesi bulunur. Karamürsel Kazası Merdeküz karyesinde mukim Ohannes veledi Markurdina ile Cedidiye karyesinde mukim Maradiros veledi Haci Gazar'ın nüfus tezkirelerindeki yanlışlığın giderilmesi. H-04-06-1318 Sofya'dan İstanbul'a gelmek isteyen Doktor Artin Bazerganyan'ın İzmid'in Mürdegöz köyünden ve Hınçak komitesinden olup sözkonusu livanın Yunanlılarca işgalinde iki kardeşiyle İslam ahalisini katl ve mallarını yağmalayan Ermeni çeteleri teşkil ettikleri ve kardeşi Kirkor'un polis istihbarat memuru Varşavir'in katlinden dolayı Yunanistan'daki Dr. Artin'in de Bulgaristan'a firar ettiği. (Osm.) M-27-11-1923 Manav
■ Koord: 40° 36' 11'' D, 29° 34' 38'' K
Çamdibi mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖: Kürtköy
■ Koord: 40° 33' 43'' D, 29° 33' 47'' K
Fulacık mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Fulacık
1890hk 📖: Fuğlacık
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Vassilios Tsakiris'in beyânına göre Rum Ortodoks halkı Niğde'nin 2500 nüfuslu Andaval (Aktaş) köyünde bir depremden sonra Müslüman köyü olan Fulacık'a göçmüş, zaten az olan Müslüman nüfus daha sonra yan köylere taşınmış ve Fulacık tamâmen rumlaşmışsa da câmii dedikleri mevkii ile mezarlıklar bilinmekteydi. Bosnadan gelen muhâcirlerle yerliler dâima geçimsizlik hâlindeydi. 23 haziran 1920'de Helen ordusu Bursa'ya gelince, aynı gün jandarma köye gelip 14 yaşından büyük 300 erkeği konuşacağız deyip Ayos Yorgos kilisesinde topladı. 70 yaşındaki papaz ile köyden yetişme genç papazı işkenceyle katletti, kapıyı kilitleyip erkekleri yaktırdı. Manav
■ Koord: 40° 33' 52'' D, 29° 35' 45'' K
Hayriye mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
Eski adı: Valideköprü
1890hk 📖: Karaova
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ Koord: 40° 38' 1'' D, 29° 34' 21'' K
İhsaniye mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hl 📖: Novo Selo [ Bulgarca "yeniköy" ]
1928 📖: İhsaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ 1878 Berlin Antlaşmasından sonra Bulgaristan'dan göçen Stolats Korneiç köylüleri. Manav
■ Koord: 40° 37' 36'' D, 29° 35' 0'' K
İnebeyli mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖: İnebeyli
■ 20. yy başında kısmen Boşnak yerleşimi. Kısmen Boşnak yerleşimi
■ Koord: 40° 38' 37'' D, 29° 32' 53'' K
Kadriye mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Kadriye
Eski adı: Pilavtepe
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Halk arasında Pilavtepe olarak bilinir. 93 harbi sonrası Bulgaristan Varna civarından getirilen muhacirler yerleştirilmiştir. İBRAHİM KIZILKAYA
■ Koord: 40° 35' 18'' D, 29° 39' 41'' K
Kızderbent mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖: Kızderbent
1536 📖: Derbendi Kazıklu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Matrakçı Nasuh’un 1534-36 olaylarını anlatan Menazil-i Sefer-i Irakeyn eserinde Derbend-i Kazıklu olarak gecer ve İznik’i gösteren minyatürde yer alır. Gaziosmanpaşa ve Fevzi Çakmak adlı iki mahalledir. SN
■ Köy halkı kendilerini Türk olarak biliyor ve sülale lakapları slavca değildir.Yukarıda yazılan Pomak oldukları bilgisi doğru değildir. Birgocmen
■ Georgi Popayanov dışında Lekani veya Darova'ya kimse Pomak dememiş. Ayrıca Vasil Kunçov, 1900 yılına ait kayıtlarda Lekanide 350, Darıova-Darovo'da 100 Türkün yaşadığını söyler. Sarışaban yöresi mübadilleri ağırlıkla Türk kökenliyken neden buralarda bir çok yer ısrarla Pomak gösterilir anlamış değilim. metonio
■ İznik Rum Ortodoks köylerinden biriydi. 18. asırda Ohrid-Bitola bölgesinden gelme Slavlar iskân edimişti. Mübâdale öncesinde boşalan köyün halkının hemen hepsi Kilkis çevresinde Rízia vd. köylerde iskân edilmiştir. Sonradan Kavala yakınlarındaki Sarışaban kasabasının Darovo (Kechrokampos), Kozluca (Ano Karyofito) ile Muncinos (Osmanlı resmi kaydında Mencus bugünkü ismi Lekani) köylüleri yerleştirildi. Manav
■ Koord: 40° 33' 36'' D, 29° 30' 43'' K
Sametler mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Sametler
■ Koord: 40° 37' 1'' D, 29° 30' 18'' K
Senaiye mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hl 📖: Başkiraz
1928 📖: Senaiye [ Türkçe sena "hamd, şükran" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Koord: 40° 37' 46'' D, 29° 41' 10'' K
Tahtalı mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Tahtalı
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895 yılında iskan edildi. Manav
■ Koord: 40° 34' 37'' D, 29° 38' 40'' K
Yalakdere mahalle - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
E1902 📖: Yalakdere
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 17. yy’da kurulmuş Ermeni yerleşimi idi. 19. yy sonunda 140 hanede 650 Ermeni nüfusu ve Surp Hreşdagabed kilisesi vardı. ■ Antik Basilinoúpolis yerleşimi muhtemelen bu yerin yakınındaydı. 12. yy sonlarına dek piskoposluk makamı olarak kaydedilmiş, daha sonra izi dahi kalmamıştır. SN
■ Güney Makedonyanın Nivor, Sevren, Karladovo, Kapinja, Novoselci, Čakon ve Gostolup köyünden Pomaklar mübâdele ile iskân edilmiştir. Pomaklık daha çok Batı Trakya'da konuşsa da bu köyün halkı Makedonya bölgesinden gelmesine rağmen pomaklığı sahiplenmiştir. Pomaklar hâricinde 50 hâne Krajina ve de Karadağ Bijelo Poljeli Boşnak halk muhtemelen 1930'larda civârdaki 93 muhâciri Boşnak köylerinde iskân edilemediği için buraya aktarılmıştır. Boşnakça ve Pomakça canlıdır. Ermenilerden kalan tek tük katlı evler kıymet verilmediği için korunmamış, yerlerine basit yeni evler inşâ edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 36' 21'' D, 29° 33' 47'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.