haritada ara :   km  
Vize'de 28 yerleşim bulundu.
sırala 
Akıncılar köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖: Tatarlı
■ Koord: 41° 27' 36'' D, 27° 38' 41'' K
Akpınar köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖: Akpınar
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 34' 26'' D, 27° 50' 27'' K
Aksicim köy - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1901h 📖: Aksicim
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 36' 47'' D, 28° 1' 26'' K
Balkaya köy - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1928 📖: Apartos
1909hb 📖: Portes Kışlası [ Yunanca pórtes "kapılar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köy çevresinde Bizans dönemine ait bir dizi mağara kilisesi bulunur. SN
■ Koord: 41° 36' 48'' D, 27° 57' 33'' K
Çakıllı belediye - Vize - Kırklareli
Y1922 📖: Xalíkia [ Yunanca "çakıllı" ]
1665 📖: Çakıllı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 30' 46'' D, 27° 52' 20'' K
Çavuşköy köy - Vize - Kırklareli
1928 📖: Çeribaşı
■ Koord: 41° 34' 43'' D, 27° 42' 44'' K
Çövenli köy - Vize - Kırklareli
1665 📖: Çöğenli
■ Koord: 41° 29' 10'' D, 27° 41' 44'' K
Develi köy - Vize - Kırklareli
1928 📖: Develi
■ Koord: 41° 34' 13'' D, 27° 43' 22'' K
Doğanca köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖: Doğanca
Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 34' 49'' D, 27° 36' 54'' K
Düzova köy - Vize - Kırklareli
Y1905 📖: Magariótissa [ Yunanca makarótissa "azize Meryem" ]
1901h 📖: Mengeret
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 15. yy’da burada zuhur eden mucizevî Panagia Makariótissa ikonu ünlü idi. 1903’te 1500 Rum nüfusu vardı. SN
■ Mübâdil Pomaklar yerleşmiştir, meşnik dedikleri soğanlı börekleri bulunur. Manav
■ Koord: 41° 30' 56'' D, 27° 46' 41'' K
Evrencik köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖: Evrencik | Sofidos [ Yunanca sofídes "sofiler" ]
1901h 📖: Evrencik
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Drama'nın Ilıca köyünden mübadele ile gelen Pomaklar Evrencik köyüne iskan edilmişlerdir. Şubilovalılar Pınarhisar ilçesi Yenice köyüne iskan edilmiştir. orhan biricik
■ Koord: 41° 39' 5'' D, 27° 42' 45'' K
Evrenli köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖: Evrenli
1665 📖: Ayayorgi [ Yunanca áyios Yorgios "aziz Georgios" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 32' 11'' D, 27° 51' 24'' K
Hamidiye köy - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1928 📖: Hamidiye
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 39' 53'' D, 27° 58' 33'' K
Hasbuğa köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖: Hasbağ
Y1905 📖: Ksylokeratia [ Yunanca "tahtaboynuz" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Selanik vilayeti Siroz kazası Potkova Cuma Mahallesinden gelip, Kırklareli ili Vize kazası Hasbuğa köyünde iskan edilen çiftçi Manav Mustafa kızı Esma'ya ait tasfiye talepnamesi. 31.01.1926 Manav
■ Koord: 41° 31' 0'' D, 27° 44' 27'' K
Kışlacık köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖: Urgaz | Sofires
1901h 📖: Orgaz
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 41' 47'' D, 27° 56' 30'' K
Kıyıköy belediye - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1665 1901h 📖 📖: Midya
Y1400~ 📖: Mêdeia
Y-399 📖: Salmydêssós / Mydêssós [ Anadolu Dilleri Salmudassa ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Antik Salmydessos adı, kasabanın 1 km kuzeyindeki Servez plajında korunmuştur. SN
■ Beldenin 800 mt. güneybatısında Jüstinyen dönemine (MS 527-565) ait Aya Nikola Manastırı bulunmaktadır. Uğur Güngör
■ Koord: 41° 38' 8'' D, 28° 5' 27'' K
Kızılağaç köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖: Yatros [ Yunanca iatrós "hekim" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Bulgar kilisesine geçmiş olan 60 âile 1913'de Bulgaristan Ahtopol şehrine ve Vardara köyüne, Rum Patrikhânesine bağlı kalanlar Nisan 1914'te Selânike geçer bu kâfileden 4 âile daha sonra oradan Bulgaristan Burgasa geçmiştir. 1922-23'de Pomaklara kalan köyde ''Božanka'' isimli bir ottan yemek yapılır. ''Klapanik'' dedikleri otlu mısır çöreği pişirirler. Manav
■ Koord: 41° 41' 54'' D, 27° 52' 59'' K
Kömürköy köy - Vize - Kırklareli
1928 📖: Pinaka
1909hb 📖: Pineka [ Yunanca pínakas "levha" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Bulgar nüfus 1913’te boşalmış, 1922’den sonra Drama’lı Pomak muhacirler yerleştirilmiştir. SN
■ Petriç ve Melnikli Pomaklar birinci Balkan harbinde Doyran yakınındaki Demirhisar (Sidirokastro) tren garında toplandılarsa da geri döndürüldüler, yıkılan köylerinde bir müddet barakalarda yaşarlar. İkinci Balkan harbi başlayınca Selânik civârına kaçarlar. Gemiyle Tekirdağa bırakılırlar. Yaya olarak ulaştıkları Silivri'nin Çanta, Saray'ın Karabürçek ile Kavacık gibi köylerde çadırlarda yatıp tarlada yövmiyeli çalışırlarken Petriçli kafile Bulgaristan'a iltica eden Slav dilli Pinekalıların evlerine taşınır. Belli ki Pinekanın hepsi Bulgaristan'a geçmez. Helen kontrolünde iken Pinekadan kovulan Pomaklar Mengeret (Düzova), Hasboğa ve Ahmetbey köylerine iskân edilir. 1922'de Helenistan'a kaçan Ayanalıların evlerine de Melnikliler yerleşir, Pineka tekrar Petriçli Pomaklara kalır. Petriçliler Petrič merkez, Konarne ve Kluč köylülerinden oluşmaktaydı. 1924 ile Drama'nin Dolno Alibejkoj köyünden mübâdiller eklendi. Manav
■ Melniklileri bilmiyorum ancak Petriç göçmenleri etnik olarak Türktür. Petriç kazasındaki hiçbir köyde Pomak yoktur. Klyuç ve Petriç Merkez'in Müslümanları da etnik olarak Türk olup yüzyıllardır Türkçe konuşmaktadırlar. metonio
■ Koord: 41° 37' 57'' D, 27° 52' 59'' K
Küçükyayla köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖: Ayana
Y1900~ 📖: Áyios İoánnis [ Yunanca "Aziz Yahya (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yörede bulunan Belica, Černa Mesta, Breznica, Kamenica gibi Melnik köyleri ile Svetivrač (Sandanski) Pomakları 1913'de Tekirdağ'a gemiyle geldiler. 1914'te Bulgarların boşalttığı Pineka'da bir iki sene Petriçlilerle oturan Melnikliler Ayanalı Rum Ortodoks Helenler sürgün edilmeye başlamasıyla Ayana'yı zapteder. Helen ordusu girince evine dönen Helenler, birkaç hâne dışında herkesi kovunca Pineka köyündeki kalan Petričli Pomaklara sığınırlar. En nihâyetinde Ayana, Urgas ve Midye köyleri Helenistan'a geçer. Melnikliler tekrar Ayana'ya döner. 1924 ile Drama'nın Černak ve Karlovo köylerinden mübâdil eklenir. Manav
■ Koord: 41° 37' 56'' D, 27° 49' 14'' K
Müsellim köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖: Müsellim [ Türkçe müsellem? "vergiden muaf" ]
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 29' 12'' D, 27° 45' 13'' K
Okçular köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖: Baştatarlı
1665 📖: Tatarlı
■ Koord: 41° 33' 14'' D, 27° 49' 33'' K
Panayır İskelesi mevki - Vize - Kırklareli
1910öh 📖: Ayios Pavlos İskelesi
1665 📖: Ayapavla Limanı
■ Koord: 41° 46' 22'' D, 28° 0' 59'' K
Pazarlı köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖: Bazarlıköy
■ Koord: 41° 35' 58'' D, 27° 42' 6'' K
Sergen köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1901h 📖: Sergin | Sarakino
Y1871 📖: Sarakína [ Yunanca "arap kızı (veya arapoğlu)" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Kasabanın kuzeybatı yakınında Ayios Georgios manastırı vardı. SN
■ Takriben 1913'te gelen Asenovgrada bağlı Çukurköylü Pomaklardan sonra mübâdele ile Dramanın Dračišta köyünden bir kafile burada iskân edildi. Kafilenin kalan kısmı da Bafranın Selemelik köyüne iskân edilmiştir. Manav
■ Mübadele ile Drama'nın Draçişte değil Drajenitski köyünden gelenler Sergen Ve Yenice köyüne iskan edilmişlerdir. Bulgaristan Asenovgrad Çukurköyün bulgarca adı zabırdo'dur. orhan biricik
■ Koord: 41° 42' 25'' D, 27° 42' 22'' K
Sofular köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1901h 📖: Sofiler-i Cebel
Y1900~a 📖: Sophídes [ Yunanca "sofiler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 38' 30'' D, 27° 43' 4'' K
Soğucak köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1901h 📖: Soğucak
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Yerleşim eskiden 2 km ilerideydi. Manav
■ Köy halkı yörükler, eski pomaklar ve yeni pomaklardan oluşmaktadır. Yeni pomaklar Yunanistan Drama İli Leşten köyünden gelmiştir. orhan biricik
■ Koord: 41° 38' 26'' D, 27° 39' 23'' K
Topçuköy köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖: Topçu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 30' 52'' D, 27° 41' 6'' K
Vize ilçe - Vize - Kırklareli
1484 📖: Vize
Y17 Y75 📖 📖: Bizyê / Byzê [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Strabon ve Plinius’a göre (1. yy) Thrak krallarının ordugâhı ve Thrak ülkesinin başlıca yerleşim merkezi idi. İsim muhtemelen Thrak diline ait olup Bizanthe (Tekirdağ) ve Byzantion (İstanbul) ile benzerlik gösterir. SN
■ Koord: 41° 34' 21'' D, 27° 45' 57'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.