haritada ara :   km  
Varto'da 117 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Acarkent köy - Varto - Muş
K 📖: Zaçex
1916h 📖: Zatişeyx [ Kürtçe "şeyh makamı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 25'' D, 41° 26' 17'' K
Ağaçaltı köy - Varto - Muş
1928 📖: Xalefan [ Kürtçe xelefan "halifeler, halefler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 32'' D, 41° 25' 14'' K
Ağaçkorur köy - Varto - Muş
E1902 1916h 📖 📖: Sevrek/Seferek [ Ermenice sev averag "kara ören" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 42'' D, 41° 34' 59'' K
Akçatepe köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Darabii Karaköy
1902hk 📖: Darabi Anér [ Kürtçe darabi "söğüt" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Anir/Aner nahiyesinin adı Karaköy olarak değiştirilmiştir. SN
■ Koord: 39° 5' 7'' D, 41° 50' 8'' K
Akdoğan göl - Varto - Muş
1916h 📖: Xamurpet (göl)
E1902 📖: Xamurpert [ Ermenice "kurumuş kale" ]
■ Küçük ve Büyük Hamurpet Gölü olmak üzere iki parçadır. Doğusunda aynı isimle anılan Hamurpet dağları (Akdoğan Dağları) başlar. İnciciyan bu dağlardaki Xamurpert veya Xamlpert kalesinde Sasun kökenli bir bey (melik) sülalesinin 1760'lara dek hüküm sürdüğü anlatılır. SN
■ Koord: 39° 8' 25'' D, 41° 44' 11'' K
Alabalık köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Mengel
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 50'' D, 41° 9' 26'' K
Alnıaçık köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Serçuk/Sarçak
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 43'' D, 41° 39' 35'' K
Armutkaşı köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Danzik [ Ermenice dantsig "armutçuk" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bu köy Ortodoksluktan Aleviliğe, Ermenilikten Kürtlüğe dönen Ermenilerin yaşadığı yerdir. mahir
■ Koord: 39° 14' 9'' D, 41° 20' 37'' K
Aşağıalagöz köy - Varto - Muş
1901a 1928 📖 📖: Alangoz aş.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bölgede Kürtçe "Alangoza Jêrin" olarak bilinmektedir. Huk
■ Koord: 39° 8' 33'' D, 41° 25' 17'' K
Aşağıhacıbey köy - Varto - Muş
1916h 📖: Hacıbey Süfla
■ Koord: 39° 6' 20'' D, 41° 26' 27'' K
Aydınpınar mahalle (Varto bağ) - Varto - Muş
1928 📖: Kalçık
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 20'' D, 41° 28' 1'' K
Bağiçi köy - Varto - Muş
1902hb 1916h 📖 📖: Çarbuxur/Çalbuğur
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (İnguş+) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı Çerkesler, Lezgiler, Çeçenler oluşuyor. Vartodaki Kürtler genellikle Alevi oldukları için Kafkas Muhacirlerinin köylerine kabul edilmezler. Mustafa
■ Koord: 39° 5' 43'' D, 41° 31' 27'' K
Baltaş köy - Varto - Muş
Z 📖: Kemerê Hemgêni [ Zazaca "baltaşlar" ]
1916h 📖: Baltaşı
Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Zazaca, Kemerê Hemgêni ''baltaşlar'' veyahut Kemera Hemgêni ''baltaş'' manasında konulmuştur. Ayrıca köyün tabelasında ''Kemere Hemgini'' yazıyor, Kürtçe değildir. oen
■ Koord: 39° 7' 21'' D, 41° 31' 30'' K
Başkent köy - Varto - Muş
1901a 1916h 📖 📖: Başkend
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bu ve çevresindeki on kadar köy tarihi açıdan Hınıs'a ait iken Varto'la bağlanmıştır. ■ Kend geleneksel Türkçede `köy` anlamına gelir. Halen kullanılan Kürtçe Paytext adı modern Türkçeden bilinçsizce yapılmış çeviridir. SN
■ Koord: 39° 12' 41'' D, 41° 33' 45'' K
Benzer mezra (Başkent bağ) - Varto - Muş
1916h 📖: Bengzer / Beğzer
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 47'' D, 41° 33' 18'' K
Beşikkaya köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Mûsikan/Musiyan [ Kürtçe "Musalar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 40'' D, 41° 16' 55'' K
Bingöl dağ - Varto - Muş
E1902 📖: Püragn Բիւրակն (dağ) [ Ermenice "bin pınar" ]
1665 📖: Bingöl Dağı
E630 📖: Sırmants
■ Bingöl iline adını veren dağ il sınırları içinde değildir. Öteden beri Türkçe Bingöl Dağı olarak anılır. 1870’lerden önce Çapakçur merkez nahiyesinin, 4 Ocak 1936’da Bingöl adı verilen vilayetin ve 13 Aralık 1944’te il merkezi olan Colik/Çapakçur kasabasının ismi oldu. SN
■ Koord: 39° 19' 2'' D, 41° 23' 44'' K
Boyalı köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Ğaynamaran
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 0'' D, 41° 48' 24'' K
Boylu köy - Varto - Muş
1928 📖: Kers
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 44'' D, 41° 33' 12'' K
Buzlugöze köy - Varto - Muş
1946 📖: Rindalı
1902hb 📖: Randuli
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 19. yy’a dek Ermeni kilise ve mezarlığının bulunduğu ve yakındaki Surp Garabed Ermeni manastırının anahtarlarının bu köyde saklandığı anlatılır. SN
■ Koord: 39° 7' 36'' D, 41° 18' 36'' K
Çağlak mezra (Küçüktepe bağ) - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1901a 1916h 📖 📖: Çağlak/Çağlek
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 36'' D, 41° 16' 12'' K
Çalıdere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 1928 📖 📖: Xarik/Xorik [ Ermenice "kuyucak?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 22'' D, 41° 14' 52'' K
Çaltılı köy - Varto - Muş
1916h 📖: Mışko [ Kürtçe mişko "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 19'' D, 41° 31' 55'' K
Çavuşlu mezra (Çayönü bağ) - Varto - Muş
1916h 📖: Koma Çavuş
■ Koord: 39° 6' 6'' D, 41° 36' 43'' K
Çayçatı köy - Varto - Muş
E1878b 1928 📖 📖: Gundemir [ Kürtçe gundê mîr "bey köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 5'' D, 41° 17' 20'' K
Çayırlı mezra (Ünaldı bağ) - Varto - Muş
1916h 📖: Mergakasım [ Kürtçe "Kasım çayırı" ]
■ Koord: 39° 9' 39'' D, 41° 42' 58'' K
Çayıryolu köy - Varto - Muş
1916h 📖: Mergimist (mah) [ Kürtçe mêrga Misto "Mustafa çayırı" ]
■ 12.05.1954’te Mergemist adıyla köy statüsü verildi. SN
■ Koord: 39° 10' 49'' D, 41° 33' 52'' K
Çaylar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
Z 📖: Uskura
1946 📖: By. Üstükran
1928 📖: Üstükran süfla [ Kürtçe usturikîyan "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Alevi Zaza yerleşimi. Genellikle Xormek aşiretine mensup olanlar yaşar. Uskura Pila "büyük Üstükran", Usukura Qıce "Küçük Üstükran". Ermenice kaynaklarda da Usdukran olarak geçer, "Usdukran Verin " (yukarı U.), "Usdukran Isdorin, (sdorin)" ve Usdukran Nerkin "aşağı U." şeklinde geçermiş. asmen
■ Koord: 39° 16' 9'' D, 41° 16' 46'' K
Çayönü köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Derban/Dırban [ Kürtçe "kapıcı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Eski köy terk edilmiş ve 2 km kadar güneybatıda afet evleri modeline göre yeniden kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 6' 39'' D, 41° 36' 7'' K
Çobandağı köy - Varto - Muş
1916h 📖: Gestemerd [ Zazaca "açlıktan ölmüş" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 40'' D, 41° 26' 34'' K
Dağcılar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Caneseran
E E: Canatsor
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 15. yy’a ait Ermenice bir belgede Canatsor köyü Muş’taki Yeğertud manastırına ait mülkler arasında sayılır. SN
■ Koord: 39° 17' 40'' D, 41° 14' 17'' K
Dallıöz köy - Varto - Muş
1916h 1928 📖 📖: Komagorgo [ Kürtçe gomagurgo? "kurt mezrası" ]
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
■ Gomagorgo şeklinde yazılır, Kurt sürüsü ya da Kurtların evi gibi anlamları olabilir. gewrerani
■ Koord: 39° 9' 13'' D, 41° 22' 2'' K
Değerli köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Nefsi Anér
E1902 📖: Anér
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Aner/Anir nahiyesi merkezi idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaköy ve Kiranlık köylerine taşındı. SN
■ Nüfusunun neredeyse yarısı Ermeni kökenlidir. mahir
■ Koord: 39° 3' 10'' D, 41° 41' 0'' K
Derince köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Melhemlü
■ Koord: 39° 5' 3'' D, 41° 48' 5'' K
Diktepeler köy - Varto - Muş
1928 📖: Sîgiran [ Kürtçe sêgiran "üç tepe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 8'' D, 41° 23' 5'' K
Doğanca köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Sofiyan [ Kürtçe "sûfiler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 23'' D, 41° 20' 15'' K
Doğdap ölü yerleşim - Varto - Muş
E1902 1916h 📖 📖: Doğdap
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Çeçen yerleşimi olan köy baraj gölü altında kalmıştır. Doğdap Kalesinde definecilerden arta kalan birkaç taş baraj gölünün batı ucundaki tepe üzerinde görülebilir. SN
■ Kafkasya'dan gelen Çeçenler ve İnguşlar yaşamaktaydı. Baraj yapılınca köy sular altında kaldı. Mustafa
■ Koord: 39° 6' 29'' D, 41° 28' 55'' K
Dönertaş köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Sarinc [ Ermenice/Kürtçe "buzluk" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Eski köy kısmen terk edilerek askeri nizamda yeni yerleşke kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 7' 1'' D, 41° 33' 23'' K
Durucabulak köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
K 📖: Eynani Lolanan [ Kürtçe "Lolan (aş.) gözeleri" ]
1928 📖: Aynani Anér [ Kürtçe "Aner gözeleri" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 25'' D, 41° 38' 43'' K
Dutözü köy - Varto - Muş
1928 📖: Darabii Varto
1916h 📖: Darabî [ Kürtçe "söğüt" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 19'' D, 41° 21' 19'' K
Erdoğan köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Avrîz [ Kürtçe avrêz "akarsu" ]
1554t 📖: Avris
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 8'' D, 41° 48' 14'' K
Eryurdu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Xaşxaş [ Kürtçe "haşhaş" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 25'' D, 41° 15' 53'' K
Esenler köy - Varto - Muş
1916h 📖: Zoro
■ Kale harabesi vardır. SN
■ Koord: 39° 5' 15'' D, 41° 51' 42'' K
Gelintaşı köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1946 📖: Gakır
1928 📖: Kakır / Kaxır
Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 45'' D, 41° 34' 23'' K
Göltepe köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Şeyxpir [ Kürtçe şêxpîr "şeyhdede" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 57'' D, 41° 35' 18'' K
Gölyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Küzik [ Kürtçe "bükümlü" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 12'' D, 41° 10' 24'' K
Görgü köy - Varto - Muş
1928 📖: Kurçik [ Kürtçe qûrçik "taş yığını? " ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Daha önce Hınıs’a bağlı iken Varto’ya geçti. SN
■ Koord: 39° 14' 39'' D, 41° 35' 26'' K
Güzeldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Zengel [ Kürtçe/Türkçe zengil "çan" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 51'' D, 41° 10' 42'' K
Güzelkent köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1960 📖: Ağaçköprü
E1902 1928 📖 📖: Tatan
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ 19. yy sonlarına dek birkaç Ermeni nüfus kaydedilmiştir. Bazı kaynaklarda köyün adı Kotan olarak geçer. SN
■ Bir kaç Ermeni vardır. mahir
■ Koord: 39° 14' 36'' D, 41° 18' 5'' K
Haksever köy - Varto - Muş
1916h 📖: Habiban [ Kürtçe hebîban "Habipler" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 20. yy başında kilise kalıntısı ve eski Ermeni haçkarları kaydedilmiştir. SN
■ Koord: 39° 6' 19'' D, 41° 20' 9'' K
Handiris idari birim - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
E1902 📖: Xandréz (idari bölge)
1554t 📖: Xandrıs (idari bölge)
■ Varto'nun doğusu ile Bulanık'ın kuzeybatısını ve Muş merkez ilçede Mercimekkale'nin kuzeyini içeren bölge 16. yy Osmanlı kayıtlarında Xandrıs خاندريص veya Xandiris خاندریس nahiyesidir. 19. yy salnamelerinde Xandiris Varto'ya bağlı nahiyedir ve daha sonra sırasıyla Anîr ve Karaköy adını alacak olan bucağa tekabül eder. Bazı kaynaklar bu ismi Xan-ı İdris olarak yorumlar, ancak bu görüşün doğruluğundan emin olamıyoruz. Ayrıca karş. Muş Merkez Kızılağaç. SN
■ Koord: 39° 4' 15'' D, 41° 42' 16'' K
Hanşeref dağ - Varto - Muş
1916h 📖: Xanşeref (dağ)
■ Koord: 39° 9' 25'' D, 41° 34' 2'' K
Hüseyinoğlu köy - Varto - Muş
1916h 📖: Hüsonun Komu
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 2'' D, 41° 20' 6'' K
İçmeler köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Rakkasan [ Kürtçe reqasa "rakkaslar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Zazaca "Reqasa". asmen
■ Koord: 39° 15' 34'' D, 41° 21' 46'' K
İlbey köy - Varto - Muş
E1878b 1916h 📖 📖: Dodan [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1878 ve 1901 tarihli seyyah kayıtlarında yaklaşık 40 haneli Hıristiyan Ermeni köyü olarak görünür. SN
■ Koord: 39° 10' 9'' D, 41° 18' 37'' K
İmece ölü yerleşim - Varto - Muş
1916h 📖: Mamaxik
1554t 📖: Mamaxı
■ Baraj hafriyat alanında kalan köy başka yere nakledilmiştir. SN
■ Koord: 39° 3' 10'' D, 41° 48' 50'' K
Kadir ölü yerleşim - Varto - Muş
1916h 📖: Xıdır Komu
■ Koord: 39° 4' 55'' D, 41° 45' 10'' K
Kalecik köy - Varto - Muş
1916h 📖: Kalecik/Ğalecix
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 40'' D, 41° 20' 41'' K
Karaç mezra (Seki bağ) - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Giçan/Keçan Süfla
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 5'' D, 41° 24' 1'' K
Karaköy köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Karaköy
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Ermeni kökenliler vardır. mahir
■ Koord: 39° 5' 31'' D, 41° 40' 48'' K
Karameşe köy - Varto - Muş
1916h 📖: Karameşe
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 50'' D, 41° 22' 44'' K
Karapınar köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Karapungal [ Türkçe karapınar ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kürtçe Qerepungal adı şüphesiz Türkçeden uyarlanmış ve Kürtçe pungal (`yuva`) sözcüğüne benzetilmiştir. SN
■ Koord: 39° 5' 41'' D, 41° 43' 54'' K
Kartal mezra (Karapınar bağ) - Varto - Muş
1916h 📖: Berko komu
■ Koord: 39° 4' 14'' D, 41° 44' 5'' K
Kartaldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
K 📖: Civarikan [ Kürtçe "besililer?" ]
1946 📖: Civarikler
1928 📖: Civar Beğler
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 41'' D, 41° 12' 43'' K
Kayadelen köy - Varto - Muş
1916h 📖: Kunar / Kunav [ Kürtçe kunav "su deliği" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 48'' D, 41° 35' 22'' K
Kayalıdere köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Xınzor/Xınzorik süfla [ Ermenice xıntsor "elma" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kayalı Kalesinin aşağısında olan eski köy baraj gölü altında kalmış, daha batıda yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 4' 45'' D, 41° 33' 27'' K
Kayalık köy - Varto - Muş
1916h 📖: Zırınk/Zirnek
E680 📖: Tsernag Ձեռնակ [ Ermenice "kırlangıç" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen/Avar) yerleşimi.
■ 7. yy’da Arşarunik (Varto-Karlıova) ilinde Tsernak Kalesi adıyla anılan yerdir. SN
■ Köy halkı Çerkesler, Lezgiler, Avarlar, Çeçenler'den oluşuyor. Mustafa
■ Koord: 39° 5' 17'' D, 41° 27' 29'' K
Kayalıkale köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Xınzor/Xınzorik ulya [ Ermenice xıntsor "elma" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 4' 32'' D, 41° 35' 56'' K
Kaygıntaş köy - Varto - Muş
1916h 1928 📖 📖: Kımsoran [ Kürtçe "kızılbaşlar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 4' 3'' D, 41° 23' 54'' K
Kaynarca köy - Varto - Muş
1916h 📖: Baskan [ Kürtçe "şahinler" ]
E1902 📖: Pazgan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün çoğu Kürtleşmiş Ermenilerden oluşuyor. mahir
■ Koord: 39° 10' 48'' D, 41° 15' 8'' K
Kaynarca nehir - Varto - Muş
1916h 📖: Baskan (neh)
■ Kaynarca Irmağının aşağı mecrası eski haritalarda Çarbuxur Deresi olarak geçer. Çarbuxur, Kaynarca ile Murat Suyunun birleşme noktasında bulunan ve şimdi kısmen baraj gölü altında kalmış olan Bağiçi köyünün adıdır. SN
■ Koord: 39° 9' 29'' D, 41° 19' 19'' K
Koçyatağı köy - Varto - Muş
1928 📖: Komazilo [ Kürtçe "kamışağılı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 16'' D, 41° 34' 14'' K
Kolan köy - Varto - Muş
1916h 📖: Kolan [ Kürtçe "bodurlar?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 7'' D, 41° 15' 16'' K
Konaklı mezra (Çayönü bağ) - Varto - Muş
1916h 📖: Koma Xan
■ Koord: 39° 5' 36'' D, 41° 36' 6'' K
Köprücük köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Kasıman [ Kürtçe "Kasımlar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Eski köy 1 km kadar güneyde, Varto Çayının karşı kıyısındadır. SN
■ Koord: 39° 16' 36'' D, 41° 12' 27'' K
Kumlukıyı köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Deyriki Karaköy [ Kürtçe "Karaköy kilisesi" ]
1916h 📖: Deyriki Anér [ Kürtçe "Aner kilisesi" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Anir/Aner nahiyesinin adı Cumhuriyet döneminde Karaköy olarak değiştirilmiştir. SN
■ Koord: 39° 2' 36'' D, 41° 42' 50'' K
Kuşburnu mezra (Taşlıyayla bağ) - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Çevliki Şeman
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 21'' D, 41° 18' 24'' K
Kuşluk köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Yekmal [ Kürtçe "tek hane" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Eski köy terk edilerek askeri nizamda yeni yerleşke kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 5' 48'' D, 41° 33' 34'' K
Küçüktepe köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Hamuk / Hamük [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 24'' D, 41° 16' 10'' K
Leylek köy - Varto - Muş
1916h 📖: Leylek
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 17'' D, 41° 23' 24'' K
Ocaklı köy - Varto - Muş
1928 📖: Sultanşén [ Kürtçe/Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 4' 54'' D, 41° 23' 48'' K
Oğlakçı köy - Varto - Muş
1916h 1928 📖 📖: Kofik [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 54'' D, 41° 27' 6'' K
Omcalı köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Kéranlık [ Ermenice/Kürtçe keran/kêran "kütük" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Zazaca "Kêranlığ". asmen
■ Koord: 39° 7' 34'' D, 41° 38' 40'' K
Onpınar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Ömeran / Ameran [ Kürtçe "Ömerler" ]
E1878b 📖: Amaran
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Bir kaç Ermeni vardır. Alevi Ermenilerdir. mahir
■ Koord: 39° 16' 43'' D, 41° 11' 12'' K
Ölçekli köy - Varto - Muş
1901a 1916h 📖 📖: Diyadin
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 29'' D, 41° 16' 50'' K
Özenç köy - Varto - Muş
1916h 1928 📖 📖: Karaseyid
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 54'' D, 41° 30' 12'' K
Özkonak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Karagivij [ Kürtçe givij "alıç" ]
1554t 📖: Karagivic
■ 16. yy’da İslam yerleşimi. SN
■ Koord: 39° 14' 43'' D, 41° 16' 58'' K
Sağlıcak köy - Varto - Muş
1928 📖: Dapak [ Ermenice dapag "düzlük" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Bir kaç Ermeni vardır. mahir
■ Koord: 39° 15' 5'' D, 41° 24' 10'' K
Sanlıca köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1902hk 1928 📖 📖: Şib/Şipk [ Kürtçe şîp "çağlayan, gürlek" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 3' 9'' D, 41° 38' 10'' K
Sazlıca köy - Varto - Muş
K 📖: Qerqerut
1928 📖: Karkarut / Gargarut [ Ermenice "taşlık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bölgede köyün adı '' Qerqerut '' olarak bilinir. Köyün nüfusunun tamamına yakınını '' Qerbaşi '' aşiretinin mensupları oluşturmaktadır. Huk
■ Koord: 39° 11' 24'' D, 41° 24' 28'' K
Seki köy - Varto - Muş
1928 📖: Giçan/Keçan [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 31'' D, 41° 25' 40'' K
Sırasöğütler mahalle (Varto bağ) - Varto - Muş
1916h 1928 📖 📖: İnax / İnak
■ Nüfusun büyük bölümü köy yakınında inşa edilen Yenimahalle’ye iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 9' 5'' D, 41° 30' 44'' K
Sönmez mahalle (Varto bağ) - Varto - Muş
1963 📖: İnönü mah.
1928 📖: Xoşan [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Varto içinden geçen Xoşan deresinin adını taşıyan mahalleye bir dönem İnönü Mah. adı verildi. SN
■ Koord: 39° 10' 35'' D, 41° 28' 1'' K
Taşçı köy - Varto - Muş
1916h 📖: Taşçı
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Elif Ana türbesi halk arasında büyük saygı görür ve dilek amacıyla ziyaret edilir. Elif Ana’nın Ermeni olduğu rivayet edilir. SN
■ Yerel halk tarafından Taççi olarak bilinmektedir. Huk
■ Koord: 39° 12' 34'' D, 41° 23' 58'' K
Taşdibek köy - Varto - Muş
1928 📖: Xırbe Yakub [ Kürtçe "Yakupören" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Yerel dilde zamanla meydana gelen yuvarlamalar sebebiyle '' Xırbaqub '' olarak da bilinmektedir. Huk
■ Koord: 39° 8' 17'' D, 41° 26' 55'' K
Taşlıkaya mezra (Varto bağ) - Varto - Muş
1916h 📖: Gülikan [ Kürtçe gulikan "gülcükler? püsküller?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 4'' D, 41° 30' 2'' K
Taşlıyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Şeman [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 25'' D, 41° 18' 55'' K
Teknedüzü köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Badan [ Kürtçe badiyan "çanak" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Köyün ismi Erzincan’a bağlı Badiyan köyünden esinlenerek konmuştur. Huk
■ Koord: 39° 15' 52'' D, 41° 13' 55'' K
Tepeköy köy - Varto - Muş
1928 📖: Tepeköy
1902hb 📖: Çarbaxur Tepe
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Çeçen/Oset) yerleşimi.
■ Çarbahur Vadisinin başlıca yerleşimi idi. Eski köy baraj gölü altında kalmış, daha geride yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Köye ilk olarak Çeçenler ve İnguşlar geldi. Daha sonraları bunlara Osetler de dahil oldu. Mustafa
■ Koord: 39° 4' 40'' D, 41° 29' 30'' K
Tuzlu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Şorik [ Kürtçe "tuzluca" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 59'' D, 41° 17' 31'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.