haritada ara :   km  
Uzunköprü'de 58 yerleşim bulundu.
sırala 
Alıç köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖: Aluş
■ Koord: 41° 3' 42'' D, 26° 39' 7'' K
Altınyazı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 1928 📖 📖: Xarala/Harala
Y787 📖: Garélla [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rumeli göçmeni yerleşimi. Tatar veya Nogay/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Rum köyü iken 19. yy sonlarında Bulgaristan muhaciri Türk ve Tatarlar yerleşerek Tatar Mahallesi'ni kurdular. SN
■ Koord: 41° 4' 20'' D, 26° 34' 36'' K
Aslıhan köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1928 📖: Aslıhan
Y1922 📖: Leontári [ Yunanca "aslan" ]
1877hk 📖: Arslan
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 24' 41'' D, 26° 47' 39'' K
Aşçıoğlu mahalle (Uzunköprü bağ) - Uzunköprü - Edirne
■ Kısmen Roman (Çingene) yerleşimi
■ Koord: 41° 16' 26'' D, 26° 41' 54'' K
Balaban köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Balaban [ Türkçe "öz." ]
■ Köyün adı erken Osmanlı sancak beylerinden Balaban Paşa'dan gelir. SN
■ 1300'lerin ikinci yarısında Gazi Süleyman Paşa ile Çimpe kalesi üzerinden Trakya'ya geçen Balaban Aşireti reisi İnce Balaban (Deli Balaban) Bey tarafından kurulmuş, Balaban Aşiretince şenlendirilmiştir.Osmanlı kayıtlarında ismi Balabanlı, Balabanlu, Balbalu şeklinde geçtiği olmuştur. Atakan Sevgi
■ Türk (Gacal ve Dağlı kökenli) ve kısmen Pomak yerleşimi Tashw
■ Koord: 41° 5' 19'' D, 26° 32' 49'' K
Balabankoru köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖: Tatarköyü
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 6 Ağustos 1938’de Erzincan Kılıçkaya Köyü Zini (ya da Zeyni) Gediği’nde 95 köylünün kurşuna dizilerek öldürülmesinden sonra köy halkı bu köye sürgün edilmiştir. SN
■ Osmanlı zamanında komşu Balabanköy'ün koru arazisidir. Kırım'ı Rusların ele geçirmesi sonrası Osmanlı topraklarına sığınan Kırım Tatarlarının yerleşmesi ile kurulmuştur. Köyde doğudaki isyanlar sonucunda 1930lar sonrasında buraya sürgün edilmiş birkaç Kürt ailelesi de yaşamaktadır. Bazı eski haritalarda Tatarköy olarak da geçer (20. YY başı) Atakan Sevgi
■ Koord: 41° 6' 35'' D, 26° 30' 48'' K
Başağıl köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖: Mandıra [ Türkçe/Yunanca ]
Pomak yerleşimi
■ Pomakçası Mandritsa. 93 Harbi neticesinde Orjahovo-Loveč Pomakları iskân edildi. Manav
■ Koord: 41° 15' 53'' D, 26° 47' 49'' K
Bayramlı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Tırnova [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 18' 23'' D, 26° 49' 34'' K
Beykonak köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖: Beykonak
■ Koord: 41° 10' 25'' D, 26° 47' 31'' K
Bıldır köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h 📖: Buldu
■ Koord: 41° 17' 15'' D, 26° 53' 33'' K
Çakmak köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖: Çakmak
Boşnak yerleşimi
■ Koord: 41° 22' 27'' D, 26° 39' 53'' K
Çalı köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922 📖: Palioúri [ Yunanca ]
1901h 📖: Çalıköy [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramalı Pomaklar iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 41° 17' 11'' D, 26° 35' 45'' K
Çavuşlu köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖: Çavuş
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Koord: 41° 4' 49'' D, 26° 46' 36'' K
Çiftlik köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖: Çiftlik
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 41° 14' 53'' D, 26° 37' 0'' K
Çobanpınarı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Çobanpınarı
1901h 📖: Çiftlikköy Harabesi
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Eskiden Alevi(Türk) yerleşimi olsa bile günümüzde köyde camii vardır. Mursallı
■ Koord: 41° 10' 40'' D, 26° 33' 58'' K
Çöpköy mahalle (Uzunköprü bağ) - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h 📖: Çöpköyü
1877hk 📖: Çepova [ Bulgarca ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak (Alevi) yerleşimi
■ Koord: 41° 13' 10'' D, 26° 49' 23'' K
Danişment köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖: Danişment
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 18' 17'' D, 26° 54' 6'' K
Değirmenci köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖: Değirmenci
1901h 📖: Demirci
■ Koord: 41° 18' 36'' D, 26° 42' 6'' K
Dere köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
Y1922 📖: Monastiráki [ Yunanca "küçük manastır" ]
1877hk 📖: Dereköyü
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Köyün Rum nüfusu 1913’te boşaltılmış ve Kimisis tis Theotoku kilisesi tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 41° 9' 35'' D, 26° 42' 28'' K
Elmalı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
Y1922 📖: Armena
1877hk 1901h 📖 📖: Ermeni Köyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Pomak/Türk (Gacal) yerleşimi
■ Elmalı adının `el malı` anlamında olduğu rivayet edilir. Halen halkı Gacal, Pomak ve önemli oranda Roman’dır. SN
■ Koord: 41° 10' 42'' D, 26° 53' 27'' K
Eskiköy köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922 📖: Palaióxorio [ Yunanca "eskiköy" ]
1877hk 📖: Eskiköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Koord: 41° 19' 44'' D, 26° 38' 42'' K
Gazihalil köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Kadıhalil
1901h 📖: Kadağala
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 3' 29'' D, 26° 41' 4'' K
Gazimehmet köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖: Gazimehmet
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 12' 3'' D, 26° 54' 55'' K
Gemici köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖: Camicik
1877hk 📖: Gemici
■ Osmanlı'nın Balkanlara geçtiği dönemlerde kurulmuş bir Türk köyüdür. Zamanında bu köy halkı Dimetoka şehrine Meriç Nehri üzerinden geçişi sağlamak amacıyla görevlendirilmiştir. Köyün ismi de buradan gelmektedir. Atakan Sevgi
■ Koord: 41° 18' 51'' D, 26° 33' 28'' K
Hamidiye köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Hamidiye
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1895 senesinde Loveč yakınlarındaki Bežanovo köyünden gelen Pomak muhâcirler tarafından kurulmuştur. SN
■ Koord: 41° 9' 3'' D, 26° 39' 53'' K
Hamitli köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖: Amidli Harabesi
1877hk 📖: Hemitler
■ Koord: 41° 20' 9'' D, 26° 41' 40'' K
Harmanlı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖: Harmanlı
Alevi-Türk yerleşimi
■ 93 harbi neticesinde buraya bir kısım Pomak geldi. Köyde şu anki mevcudiyetleri bilinmiyor. Manav
■ Koord: 41° 5' 57'' D, 26° 44' 50'' K
Hasanpınar köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Hasanpınar
Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 10' 21'' D, 26° 45' 7'' K
Kadıköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Kadı Gebran [ Türkçe "gâvur Kadıköy" ]
1901h 📖: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Gebran Osmanlı idari dilinde `gâvurlar` anlamındadır. SN
■ Pavli etrafındaki Pomakların hemen hepsi Loveč bölgesinden gelip blok hâlinde yöreye iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 41° 5' 15'' D, 26° 40' 32'' K
Karabürçek köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h 📖: Karabürçek
Pomak yerleşimi
■ Gacal, Bosnak ve Yörük ve Drama Pomaklari yerlesimi. Manav
■ Koord: 41° 8' 48'' D, 26° 50' 28'' K
Karapınar köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Karapınar
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 6' 56'' D, 26° 38' 1'' K
Karayayla köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖: Karaylı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Rumlar Helenistan'a geçmiş, mübâle ile Serezin Ortamahalle, İsmailli ve Hamzalı köylerinden Çingene mübâdiller iskân edildi (Karabacaklar). 1935 senesinde Şumen'den, 1937'de Romanya Dobrucasından getirilen muhâcirler buraya takviye edildi. Manav
■ Koord: 41° 15' 0'' D, 26° 34' 51'' K
Kavacık köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖: Kavacık
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Yunanca kaynaklarda bazen Magoúla adı da görülür. Aziz Yoannes kilisesi 1913’te tahrip edildi, köy 1922’de boşaltıldı. SN
■ Koord: 41° 11' 12'' D, 26° 40' 0'' K
Kavakayazma köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Kavakayazma
■ Koord: 41° 8' 8'' D, 26° 31' 43'' K
Kırcasalih belediye - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Zaluf
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1913 öncesinde Rum Ortodoks kilisesine mensup Arnavut dilli nüfusu vardı. SN
■ Drama'nın 600 nüfuslu İzbište (Agriokerasia) köyünden Abazovi, Mladinovi, Kyusovi, Erlavi, Tringaçovi ve Arifovi isimlerindeki Pomak sülâleleri mübâdil olarak İstiklal mahallesinin olduğu yere iskân edilmiş, o mahalleye İzbişte ismi konulmuşsa da resmiyete hiç bir zaman geçmemiştir. Agriokerasia'ya Samsun ve çevresinden gelmiş Helenler iskân edilmiş, Bulgar işgalinden itibâren ise tamâmen insansızlaşmıştır. Manav
■ Koord: 41° 23' 38'' D, 26° 48' 3'' K
Kırkkavak köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖: Kırkkavak
■ Koord: 41° 12' 42'' D, 26° 44' 47'' K
Kırköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖: Kırköy
Y1839a: Amygdaliá [ Yunanca "bademli" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 6' 22'' D, 26° 43' 15'' K
Kiremitçisalih köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖: Kiremitçisalih
Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 18' 39'' D, 26° 36' 52'' K
Kurdu köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖: Kurdu
1901h 📖: Kurdí | Daniêlion
1901h 📖: Kurdköyü
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyde bulunan Ay. Dimitrios kilisesi 1915’te kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti. SN
■ Koord: 41° 18' 16'' D, 26° 34' 17'' K
Kurtbey köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖: Kurtbeyli
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Bilhassa Fevzi Çakmak mahallesi Pomak yerleşimidir, 93 Harbi ile Lofça'nın Lukovit ve Rumjancevo köylerinden göçmüşlerdir. Manav
■ Koord: 41° 8' 52'' D, 26° 34' 39'' K
Kurttepe köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖: Kurttepe
Rumeli göçmeni/Pomak yerleşimi
■ Türk (Gacal kökenli) ve Pomak yerleşimi Tashw
■ Koord: 41° 22' 13'' D, 26° 42' 10'' K
Maksutlu köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Maksutlu
1901h 📖: Masıdlı
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 14'' D, 26° 41' 21'' K
Malkoç köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922 📖: Graviá
1877hk 📖: Bulgar Malkoç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Rumlar 1913 senesinde Doğan köyüne sürüldüler. Manav
■ Koord: 41° 16' 26'' D, 26° 46' 0'' K
Meşeli köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1928 📖: Meşeli
■ Koord: 41° 23' 24'' D, 26° 43' 28'' K
Muhacirkadı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖: Kadıcık
■ Koord: 41° 19' 58'' D, 26° 52' 30'' K
Ömerbey köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1913g: Muhacirli
1901h 📖: Beyköyü
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 16' 5'' D, 26° 50' 8'' K
Saçlımüsellim köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖: Saçlımüsellim [ Türkçe müsellem? "vergiden muaf" ]
■ Koord: 41° 25' 22'' D, 26° 37' 52'' K
Salarlı köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖: Salarlı
1901h 📖: Saraylı
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 13' 31'' D, 26° 37' 39'' K
Sazlımalkoç köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Sazlı Malkoç
Pomak yerleşimi
■ Pavli etrafındaki Pomakların hemen hepsi Loveč bölgesinden gelip blok hâlinde yöreye iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 41° 21' 31'' D, 26° 52' 43'' K
Sığırcılı köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖: Sığırcılı
■ Koord: 41° 24' 38'' D, 26° 38' 57'' K
Sipahi köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖: Sipahi
Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 13' 42'' D, 26° 53' 31'' K
Sultanşah köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖: Sultanşah
1901h 📖: Sultaniye | Sultaş
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 41° 15' 1'' D, 26° 53' 11'' K
Süleymaniye köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1913g: Çingeneyeri
1901h 📖: Çingene Merası
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Gacal) yerleşimi
■ Bulgar kayitlarinda: Çingene Yeri. 20. asir basinda Rum Ortodoks Kilisesine bagli Bulgar yerlesimi. Günümüzde Kuzey Bulgaristan muhâciri Gacal yerlesimi. Manav
■ Koord: 41° 7' 16'' D, 26° 48' 15'' K
Turnacı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖: Turnacı
■ Koord: 41° 15' 6'' D, 26° 55' 30'' K
Türkobası köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Xarala Göne
1901h 📖: Göne
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kısmen Pomak (Alevi) yerleşimi
■ Alevi(Türk) Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Mursallı
■ Koord: 41° 5' 35'' D, 26° 36' 29'' K
Uzunköprü ilçe - Uzunköprü - Edirne
Y1922 📖: Makri Fére [ Yunanca "uzun geçit" ]
1831 📖: Cisri Ergene [ Türkçe "Ergene köprüsü" ]
Y787 📖: Pámphilos [ Yunanca ]
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Ergene kazası merkezi olduğu için `Ergene Köprüsü` anlamında Cisr-i Ergene adı görülür. SN
■ Uzunköprülü ''Gagauz'' diye tâbir edilen Rumlar Evros'ta Orestiada kasabasında iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 41° 16' 6'' D, 26° 41' 10'' K
Yağmurca köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Loveč, Bilič, Orjahovo (Rahova) ve Trno köyleri ile Pleven yakınlarındaki Gornik köyünden gelen göçmenlerce kurulmuştur toplamda 340 hâne oldukları bildirilmiştir (2020) Manav
■ Koord: 41° 10' 6'' D, 26° 51' 47'' K
Yeniköy mahalle (Uzunköprü bağ) - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Balkan ve Dünya Savaşları sonrası köyde yaşayan Hıristiyan halk göçmüş, yerine de yine aynı savaşlarda Osmanlı sınırları dışında kalan Türkler yerleşmiştir. Bugünkü halkının geldiği yer, Kuzeydoğu Yunanistan'da, Rodop Dağları'nda bulunan Ruşanlar köyü ve civarıdır. Bu bölgeden göçenlere genel olarak Dağlı adı verilir ve geldikleri bölgedeki Seyyid Ali sultan Tekkesi'ne bağlı Bektaşi/Alevi kökenlidirler. Atakan Sevgi
■ Koord: 41° 20' 46'' D, 26° 46' 0'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.