haritada ara :   km  
Timar'da 53 yerleşim bulundu.
sırala 
Adıgüzel mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖: Adıgüzel
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ 1912’de 226 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Celali aşiretinden Kürt aileler de bulunuyor. metonio
■ Koord: 38° 41' 33'' D, 43° 27' 3'' K
Ağartı mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 1928 📖 📖: Ayanıs/Eyanıs [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köy yakınında Urartu çağından kalan Ayanis Kalesi bulunur. SN
■ Kalede 1989 yılından beri devam eden kazı çalışmaları sonucu burasının Urartu kralı II. Rusa dönemine ait Rusai.uru.tur adlı yazlık başkent olduğu anlaşılmıştır. ahmet uhri
■ Kuresıni Azeri değildir. Sevan bey lütfen bunu Van'dan birilerine sorun. Diyin ki Kuresıniler kendilerini ne olarak tanıtır, hangi dili konuşur? Qazi
■ Osmanlı devrinde Türkmenler ile Ermenilerin beraber yaşadığı bir köydü. Ermeniler buraya Ayanıs, Türkmenler ise Eyanıs derdi. Günümüzde Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenleri yaşamaktadır. Murat Çolak
■ Bugüne kadar Türk veya Kürt fark etmeden hangi Vanlıya Küresünniler hakkında soru sorduysam, ya "Acem/Ecem", ya "Azeri/Azerbaycanlı/Azerbaycan Türkü", ya da sadece Türk dediler. metonio
■ Koord: 38° 42' 9'' D, 43° 12' 45'' K
Akçaören mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Ağcaviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 43' 49'' D, 43° 29' 46'' K
Akçift mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Akçift
■ Koord: 38° 49' 22'' D, 43° 34' 47'' K
Alaköy mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1827z 1928 📖 📖: Ala Köyü
E1662 E1902 📖 📖: Alür [ Ermenice "un?" ]
E1267 📖: Analür? [ Ermenice "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi Tarih’inde görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
■ "Van kazâsına tâbi‘ Ala karyesinde vâki‘ bi-tarafdan Stepanos zimmî bağı ve bir tarafdan Parseh zimmî bağı ve bir tarafdan Avedik zimmî bağı ile mahdûd mülk bağ kırk sekiz sehm i‘tibârıyla on iki sehmi Agob v. Karabet zimmîye ve dokuzar sehmden otuz iki sehmi Ovanes ve Karabet ve Mıgırdıç ve Mardıros zimmîlerin yedimizde iştirâken ve şâyi‘an mülk ve hakkımız olmağla" [İstanbul Kadı Sicilleri H. 1242 = M. 1827]
■ Koord: 38° 40' 29'' D, 43° 14' 34'' K
Arısu mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Almaşat
E1902 📖: Amenaşad [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 37' 14'' D, 43° 13' 44'' K
AşağıKalecik mezra (Çolpan bağ) - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916h 📖: AşağıKalecik
■ Koord: 38° 52' 3'' D, 43° 32' 54'' K
Atmaca mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Xavins
E1900~a 📖: Xavents
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 41' 49'' D, 43° 15' 38'' K
Bağdaşan mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Bağdaşan
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 47'' D, 43° 30' 32'' K
Çakırbey mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Çakırbey
E1912 📖: Tırkaşen | Çakırbeğ [ Ermenice "Türk köyü" ]
■ Koord: 38° 54' 15'' D, 43° 35' 17'' K
Çitören mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1925h 📖: Harabe
E1902 1926rh 📖 📖: Yekmal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 35' 52'' D, 43° 13' 3'' K
Çolpan mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Panz [ Ermenice ]
E1902 📖: Paz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmeni'dir. Köyün güncel nüfusu 200 kişi olup, Van merkez mahallelerinde 2000 civarında köy sakini yaşar. Murat Çolak
■ Koord: 38° 54' 29'' D, 43° 32' 47'' K
Dağönü mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: İrerin
E1902 📖: Érérin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Köyün sırtındaki Ererin/İrerin (veya Surp Sahag) dağına resmiyette Gören Dağı adı verilmiştir. SN
■ Koord: 38° 45' 32'' D, 43° 14' 48'' K
Değirmenözü mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Ardeviz
E1902 📖: Ardavéz [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 46' 2'' D, 43° 32' 5'' K
Derebey mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Derebeğ
1902 1902: Darabeg | Tevfikbeg
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 47' 29'' D, 43° 29' 42'' K
Dibekdüzü mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Anavank
E905 📖: Ananavank / Annavank [ Ermenice "aziz Anania manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dimaşk’lı Aziz Anania İsa’nın talebelerinden biriydi. Reliklerinin Ermenistan’a getirildiği rivayet edilir. SN
■ Koord: 38° 37' 38'' D, 43° 14' 11'' K
Dilimli mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Xıreşik [ Ermenice ]
E1902 📖: Xaraşig
■ Koord: 38° 40' 8'' D, 43° 27' 46'' K
Döşeme mezra (Yaylıyaka bağ) - Tuşba (Timar bucağı) - Van
■ Koord: 38° 50' 9'' D, 43° 21' 35'' K
Eğlence mezra (Pirgarip bağ) - Tuşba (Timar bucağı) - Van
K2015b 📖: Xanege [ Türkçe xanegâh "tekke, konak" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 32'' D, 43° 26' 39'' K
Ermişler mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Mîrek [ Kürtçe "küçükbey" ]
1928 📖: Timar (idari bölge)
E1902 📖: Diramayr | Asdvadzadzin [ Ermenice "Hz. Meryem" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Van'ın kuzeyinde Timar adı verilen bölgenin eski bucak merkezidir. Timar adı muhtemelen Ermenice Hz. Meryem'in bir sıfatı olan Diramayr (`Rabbin annesi`) adından bozulmuştur. Asdvadzadzin (`tanrı doğuran`) aynı anlama gelir. ■ Bu köyde bulunan tarihi Meryemana kilisesinde İsa’nın annesine ait olduğu rivayet edilen terlik ve başörtüsü inanç sahiplerince ziyaret edilirdi. SN
■ Koord: 38° 51' 51'' D, 43° 30' 34'' K
Esenpınar mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Noravans
E1885a 📖: Noravants [ Ermenice "yeni Avants (İskele)?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 47' 59'' D, 43° 20' 49'' K
Gedikbulak mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1665 1925h 📖 📖: Canik
E905 📖: Canik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Esasen Karakoyunlu Türkmenleri'nin yaşadığı bir yerdir. Kürtler başka ilçelerden gelmiştir. Murat Çolak
■ Koord: 38° 50' 10'' D, 43° 26' 22'' K
Göllü mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖: Göllü
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 12 hane Ermeni ve 40 hane Kürt nüfus. SN
■ Koord: 38° 43' 8'' D, 43° 18' 48'' K
Gülsünler mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Şeyxkara [ Kürtçe şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
1665 📖: Kara Şeyxler
Azeri/Türkmen (Küresünni) yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenlerinden oluşmaktadır. Murat Çolak
■ Koord: 38° 40' 49'' D, 43° 20' 56'' K
Güvençli mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1885a 1928 📖 📖: Köçani/Koçani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 44' 22'' D, 43° 18' 46'' K
Halkalı mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Xiciç
E1901 1926rh 📖 📖: Xjişk [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1909 yılında 100 hane kadar Ermeni nüfusu ve S.Stepanos adlı kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 49' 36'' D, 43° 19' 7'' K
Hıdır mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Xıdır
Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Koord: 38° 43' 7'' D, 43° 24' 17'' K
Karaağaç mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Karaağaç
■ Koord: 38° 50' 32'' D, 43° 29' 55'' K
Kasımoğlu mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1901hb 📖: Kasımoğlu
E1902 📖: Güsnents [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 110 hane Ermeni nüfusu ve S. Stepannos kilisesi vardı. Ancak köyün Ermenice adının ’Kasımlar’ anlamında olması muhtemel görünüyor. SN
■ Koord: 38° 41' 4'' D, 43° 24' 56'' K
Kelle mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Kelle
■ Koord: 38° 52' 3'' D, 43° 38' 47'' K
Koçköy mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916hb 📖: Koç
E1902 📖: Gocer [ Ermenice "kütüklü?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 42' 22'' D, 43° 29' 36'' K
Kolsatan mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Kolsatan
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 38' 40'' D, 43° 26' 33'' K
Kumluca mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Norşin
E1902 📖: Norşén [ Ermenice "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 27'' D, 43° 24' 2'' K
Meydancık mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖: Mergancuk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 46' 3'' D, 43° 30' 23'' K
Mollakasım mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Mollakasım
Azeri/Türkmen (Küresünni) yerleşimi
■ Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Aşiretine mensup Azeri Türkmenleri beraber yaşamaktadır. Murat Çolak
■ Koord: 38° 40' 35'' D, 43° 11' 20'' K
Mülksatan mevki - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916h 📖: Mülksatan
E1885a 📖: Gusatan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 51' 33'' D, 43° 28' 33'' K
Ocaklı mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Komk
E1902 📖: Komk / Koms [ Ermenice "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 44' 43'' D, 43° 25' 44'' K
Otluca mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946 📖: Şeyhane
1916h 📖: Şeyxayine [ Kürtçe/Türkçe "şeyh ihsanı?" ]
E1902 📖: Giraşen [ Ermenice "kireç köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Çömlekçilikle meşhur olan bir köy idi. SN
■ Koord: 38° 41' 28'' D, 43° 23' 0'' K
Özkaynak mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Bayerek
E1912 📖: Pagakrag [ Ermenice "ağılçiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 40' 22'' D, 43° 19' 18'' K
Özyurt mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Panzis [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Panz (Çolpan) köyüne bağlı Panzavank’ Manastırı bu mevkide idi. SN
■ Koord: 38° 44' 38'' D, 43° 12' 43'' K
Pirgarip mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 📖: Pirgarip
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Pîr Xerîb köyünde Seyîda, Berjêrî ve Kuresinî aşiretleri, Xanege (Eğlence) mezrasında ise Redkan aşireti yaşıyor. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 45' 37'' D, 43° 24' 25'' K
Sağlamtaş mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: İkice
■ Koord: 38° 53' 50'' D, 43° 36' 5'' K
Satıbey mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Satıbey
■ Koord: 38° 41' 16'' D, 43° 28' 57'' K
Şahgeldi mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖: Şahgeldi [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 11'' D, 43° 20' 49'' K
Tabanlı mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Sorsurat
E1900~a 📖: Sosrat [ Ermenice Tsortsorpert "Tsortsor kalesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 45' 27'' D, 43° 21' 54'' K
Tevekli mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1925h 📖: Ziğter
E1902 📖: Dzagtar [ Ermenice ծակդար "deliktepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ 1912’de 231 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 37' 57'' D, 43° 15' 13'' K
Topaktaş mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Mermit
E905 📖: Marmed / Marmet [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 20'' D, 43° 14' 28'' K
YakaAdası ada (Yaylıyaka bağ) - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1925h 📖: Adır Adası
E1392 E1902 📖: Limn/Lim [ Ermenice limn "ada" ]
■ Lim manastırı en erken 1392 yılına ait bir metinde belgelenmiştir. 1895'e dek canlı olan manastır bu tarihten sonra terk edilmiştir. 'Adır Adası' adı karşı sahildeki Yaylıyaka (Adır) köyünden gelir. 1977'den itibaren resmiyette kullanılan Yaka Adası adı halk arasında bilinmez. SN
■ Koord: 38° 52' 5'' D, 43° 21' 1'' K
Yaylıyaka mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Adır
E1900~a 📖: Ader [ Ermenice adr? "mecusi tapınağı ateşi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 49' 4'' D, 43° 22' 6'' K
Yemlice mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Zorava [ Kürtçe "güçlü su" ]
Türk yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenlerinden meydan gelir. Murat Çolak
■ Koord: 38° 44' 34'' D, 43° 27' 55'' K
Yeşilsu mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 1928 📖 📖: Amuk/Amüg
E630 📖: Amüg [ Ermenice "keçi, oğlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Urartulardan kalan Amüg/Amuk kalesi (Amgupert) 7. yy’a ait anonim Coğrafya’da zikredilmiştir. Tovma Ardzruni vekayinamesi, Vaspuragan kralı I. Gagik tarafından 10. yy başında Araplardan fethini kaydeder. SN
■ Köyün eski adı Amik veyahut Amuk/Amüg olarak çeşitli biçimlerde yazılıdır. Köy halkı günümüzde Karakoyunlu Türkmenleridir. Van'da kendini yerli olarak tanımlayan vatandaşlar özüne dönüş hareketi kapsamında Van ve Erciş'te Karakoyunlu Türkmenleri Kültür ve Dayanışma Derneklerini kurmuşlardır. Murat Çolak
■ Koord: 38° 46' 49'' D, 43° 17' 29'' K
YukarıKalecik mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916h 📖: YukarıKalecik
■ Koord: 38° 51' 55'' D, 43° 33' 25'' K
Yumrutepe mahalle - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946 📖: Dirleşen
E1885a 1928 📖 📖: Drlaşén [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenlerinden meydana gelir. Murat Çolak
■ Koord: 38° 40' 40'' D, 43° 18' 34'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.