haritada ara :   km  
Susuz'da 28 yerleşim bulundu.
sırala 
Aksu köy - Susuz - Kars
1595t 1928 📖 📖: Ağzıaçık
■ 20. yy başında Türk/Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 31'' D, 43° 11' 50'' K
Aynalı köy - Susuz - Kars
R1889 📖: Aynalı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 1886 Rusya nüfus sayımında = Türk 83 (87,4%) - Kürt 12 (12,6%) Tashw
■ Koord: 40° 42' 35'' D, 43° 4' 22'' K
Büyükçatak köy - Susuz - Kars
R1889 📖: By. Çatak
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Qaski) yerleşimi
■ Koord: 40° 51' 46'' D, 42° 59' 40'' K
Çamçavuş köy - Susuz - Kars
R1889 📖: Vorontsovka [ Rusça "(öz.)" ]
E1880 📖: Çamçavuş
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Rusça adı 1905-1915 Kafkasya genel valisi olan İlarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov adından. SN
■ Koord: 40° 44' 2'' D, 43° 9' 14'' K
Çığrıklı köy - Susuz - Kars
R1889 📖: Çığrıklı
Kürt-Sünni (Dîlxeri) yerleşimi
■ Koord: 40° 46' 50'' D, 43° 4' 18'' K
Doyumlu köy - Susuz - Kars
1928 📖: Çamik
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 40° 49' 44'' D, 43° 1' 0'' K
Erdağı köy - Susuz - Kars
1928 📖: Kızılkilise
E1918 📖: Ardağ
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kurdki) yerleşimi
■ Köylüler ağırlıkla sol görüşe sahiptirler. metonio
■ Koord: 40° 50' 50'' D, 43° 12' 36'' K
Ermişler köy - Susuz - Kars
E1918 📖: Moxradun [ Ermenice "külyurdu" ]
1595t R1889 📖 📖: Maksudcuk
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Qaski) yerleşimi
■ Beglaryan haritasına göre Maksutçuk şimdiki adı Tepemahalle veya Tazeyayla olan mahallenin adıdır. Yerinde tespit edilemedi. SN
■ Koord: 40° 48' 36'' D, 43° 6' 5'' K
Gölbaşı köy - Susuz - Kars
1928 📖: Gölbaşı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Qaski) yerleşimi
■ 1886 Rusya nüfus sayımında: Gyol'-başi (Gölbaşı) = Kürt 68 (100%) Tashw
■ Koord: 40° 46' 13'' D, 42° 59' 3'' K
Harmanlı köy - Susuz - Kars
1928 📖: By. Zaim
E1880 📖: Zaim [ Türkçe "zeamet sahibi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1854 Kırım Harbi sırasında Rus kumandanı Orbelian bu köyde öldü. 19. yy sonunda 255 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Koord: 40° 43' 4'' D, 43° 12' 21'' K
İncesu köy - Susuz - Kars
E1880 📖: İncesu
■ Koord: 40° 44' 31'' D, 43° 7' 42'' K
İncilipınar köy - Susuz - Kars
R1889 📖: İncilipınar
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Qaski) yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 49'' D, 43° 4' 53'' K
Kalecik köy - Susuz - Kars
R1889 📖: Kalecik
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 40° 50' 43'' D, 43° 11' 26'' K
Karapınar köy - Susuz - Kars
1595t R1889 📖 📖: Karapınar
■ 20. yy başında Kürt-Sünni/Türk yerleşimi. Kürt-Sünni/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köydeki Türkler Karapapak, Kürtler Erivan muhaciridir. metonio
■ 1886 Rusya nüfusa sayımında: Kara-Pungar (Karapınar) = Kürt 88 (76,5%) - Türk 27 (23,5%) Tashw
■ Koord: 40° 45' 1'' D, 43° 2' 26'' K
Kayadibi köy - Susuz - Kars
E1918 📖: Garmir Çağatsak [ Ermenice "kızıldeğirmen" ]
R1889 1928 📖 📖: Kızılçakçak
■ 20. yy başında kısmen Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Erivan kökenlidir. metonio
■ 1886 Rusya nüfus sayımında: Kizil-Çaxçax (Kızılçakçak) = Kürt 122 (87,1%) - Karapapak (Azeri) 18 (12,9%) Tashw
■ Koord: 40° 44' 38'' D, 42° 59' 14'' K
Kayalık köy - Susuz - Kars
E1880 1928 📖 📖: Bendivan [ Gürcüce bendubani "yokuşköy" ]
■ 20. yy başında Türk/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 1'' D, 43° 7' 47'' K
Keçili köy - Susuz - Kars
R1889 📖: Keçili
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 40° 47' 45'' D, 43° 0' 22'' K
Kırçiçeği köy - Susuz - Kars
1595t 1928 📖 📖: Mamaş [ Türkçe "şölen yeri" ]
■ 20. yy başında Türk/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Türkiye'de ırkçı-milliyetçi tarih öğretisinin kurucularından Fahrettin Kirzioğlu bu köylüdür. SN
■ Koord: 40° 48' 30'' D, 43° 9' 50'' K
Kırkpınar köy - Susuz - Kars
E1902 📖: Kırkkilise
R1889 📖: Kırkpınar
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyde Kağızman Taşbilen (Qereqela Hesen Beg) köyünden göç eden Kürtler (Redkan aşireti) de var. Mercan soy ismini alan aile o kadar kalabalıktır ki, aile derneği kurmuşlar. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 51' 45'' D, 43° 1' 24'' K
Kiziroğlu köy - Susuz - Kars
E1918 📖: Ğazaryan
R1889 📖: Kiziroğlu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 54' 29'' D, 43° 2' 20'' K
Kurugöl köy - Susuz - Kars
hl 📖: Güzelpınar
1928 1946 📖 📖: Gölviran/Gölveren
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Qaski) yerleşimi
■ Koord: 40° 50' 22'' D, 43° 3' 13'' K
Küçükçatak köy - Susuz - Kars
R1889 📖: Kç. Çatak
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 40° 50' 50'' D, 43° 0' 24'' K
Ortalar köy - Susuz - Kars
R1889 1928 📖 📖: Ortakilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1886 Rusya nüfus sayımı: Orta-Kilisa (Ortakilise) = Ermeni 278 (100%) Tashw
■ Koord: 40° 43' 24'' D, 43° 1' 44'' K
Porsuklu köy - Susuz - Kars
R1889 📖: Pokrovka [ Rusça ]
E1880 📖: Porsuklu
■ 20. yy başında Rus (Dukhobor) yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Günümüzde Türk (Karapapak) çoğunluklu Türk/Kürd karışık yerleşim. Ruslar gittikten sonra 350 hanenin 300 civarı Karapapak 50 civarı Kürd olmuştur. metonio
■ Koord: 40° 47' 36'' D, 43° 14' 52'' K
Susuz ilçe - Susuz - Kars
1928 📖: Cılavuz
R1889 📖: Novo Dubovka [ Rusça "yeni Dubovka" ]
E1880 📖: Cılavuz + Susuz
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Novo Dubovka eski Cılavuz merkezinin 2 km doğusundaki Molokan yerleşiminin adı idi (şimdi Cumhuriyet mah.), ancak bütün kasaba böyle adlandırıldı. Rusça isim Volgograd (Tsaritsyn) bölgesindeki Dubovka kenti adından gelir. SN
■ İlçe merkezi yerlidir, fakat köylerin yarısı Kürt diğer yarısı Terekemedir.
■ Susuz ilçe genelinde günümüzde Rus kökenli vatandaş yaşamamaktadır. Ruslar eski Kars Oblastı'nı terk etmeye başladıklarında yerlerini Kürtler ve Türkler doldurmuştur. Kütüğe göre 76-77 bin Susuz'lunun yaklaşık üçte biri Kürt, üçte ikisi Türktür. metonio
■ Koord: 40° 46' 54'' D, 43° 8' 2'' K
Taşlıca köy - Susuz - Kars
R1889 1928 📖 📖: Karakale
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 45' 48'' D, 43° 2' 54'' K
Yaylacık köy - Susuz - Kars
R1889 1928 📖 📖: Pertik [ Ermenice բերդիկ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Qaski) yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 12 hane Kürt bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 50' 45'' D, 43° 10' 17'' K
Yolboyu köy - Susuz - Kars
1946 📖: Kç. Zaim [ Türkçe zaim "zeamet sahibi" ]
1928 📖: Uzun Zaim
R1889 📖: Romanovo [ Rusça "Romanov-yeri" ]
E1880 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Asıl Zaim (Harmanlı) köyü yakınında Rus ordugâhı, daha sonra Rus kolonisi olarak iskan edildi. Rus çarlık hanedanının adından Romanov adı verildi. 1854’te ünlü Rus kumandanı Orbeliani burada ölmüştü. SN
■ Köyün sakinlerini, 1600'lü yılların sonunda Amasiya Rayonu'nun Ağbaba Mahalı'ndan gelen Karapapak Türkleri (Terekemeler) oluşturmaktadır (şu an Ağbaba mahalı Ermenistan sınırları içerisinde bulunmaktadır). Köyde çok az da olsa Kürd yerleşimi vardır. husnu cubukcu
■ Koord: 40° 44' 57'' D, 43° 14' 33'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.