haritada ara :   km  
Sivas'da 16 ilçe bulundu.
sırala 
Akıncılar ilçe - Akıncılar - Sivas
E1902 📖: Adzbıder
1522t 1665 📖 📖: Ezbider
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Karahisar-ı Şarki'ye bağlı Akşehirabad/Akşarova nahiyesi ve kazasının merkezi idi. Aşağı ve Yukarı Ezbider olmak üzere iki yerleşimdir. Aşağı köy yakınında bulunan Garmrag Surp Nşan manastırının 19. yy sonlarında `acınacak durumda olduğu, sadece 100 dönüm kadar ekilebilir arazi, bir üzüm bağı ve küçük bir değirmene sahip olduğu` kaydedilmiştir (Epr II.333). SN
■ 14.11.1849 Karahisar-ı Şarki'ye bağlı Akşehirabad [bugünkü Suşehri ve Akıncılar köylerini içine almaktaydı] ve Yakacık [Suşehri, Akşehir-i Abad, Yakacık nahiyeleri bugünkü Suşehri, Gölova ve Akıncılar ilçeleri kapsamaktaydı] kazası dahilinde kırk yıldır mutavattın olan Koçgiri Aşireti'nden Kapımahmudlu Mustafa Ağa ve oymağının vergilerini ödediklerine ve yöre ahalisi ile iyi geçindiklerine dair ... deyar heyran
■ Koord: 40° 4' 50'' D, 38° 20' 43'' K
Altınyayla ilçe - Altınyayla - Sivas
1935 📖: Tonus
1928 📖: Tenus / Tetus
Y180 📖: Tonosa [ Anadolu Dilleri ]
■ Koord: 39° 16' 24'' D, 36° 45' 1'' K
Divriği ilçe - Divriği - Sivas
1912hk 📖: Divrik
1282 📖: Difriki
Y961 📖: Tephrikê [ Arapça tefrîqiye "hizipçiler" ]
■ Bizans kaynaklarında Tephriki olarak anılan kent 9. yy’da Arap desteğiyle Bizans kilisesine isyan eden ayrılıkçı Pavlikçi mezhebinin merkez üssü idi. 872 yılında Bizans kuvvetlerince ele geçirilmesini 10. yy’a ait Theophanes Zeyli ayrıntılı olarak anlatır. Rumca isim şüphesiz Arapçadan aktarılmıştır. SN
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre Divriği 13 mahalleden oluşmaktadır. 12 mahalle ahalisi Müslüman, 1 mahalle ahalisi ise Hristiyanlardan oluşmaktadır. Mahallelerin adları şu şekildedir: 1- Cami-i Kebir, 2- Kaya Mescidi, 3- Paspan, 4- Bezazistan Mescidi, 5- Kürtüncü, 6- Arhudsu, 7- Kemankeş, 8- Pullur, 9- Kantabay(kayıtbay), 10- Sinaniye Mescidi, 11- Eruncaz, 12- Ali Çelebi, 13- Ermeniyan. 1548 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre Divriği de bir mahalle daha kurulmuş olup adı Mescid-i sufladır.
■ Divriği'nin merkezinin nüfusu yaklaşık %50 Alevi-Türk, 10'u Alevi Kürt ve Zaza, %40 Sünni-Türktür. Köylerinin nüfusuysa tam olarak 3482 Alevi-Türk(%70.5), 961 Alevi Kürt ve Zaza(19.5), 270 Sünni-Türk(%5.5) ve 225 Sünni-Kürtten(%4.5) oluşmaktadır. Mursallı
■ Koord: 39° 22' 17'' D, 38° 7' 2'' K
Doğanşar ilçe - Doğanşar - Sivas
1455b: İpsile [ Yunanca hypsili "yükselti, höyük" ]
1455b 1876a 📖: Tozanlı (idari bölge)
■ Osmanlı devrinde nahiye ve kaza adı olan Tozanlı halk arasında hala kullanılır. 1455 öncesinde bölgenin idari/askeri hakimi olan Tozan Beyden gelir. 25 köyden oluşan Doğanşar ilçesinin tamamı, Hafik’in 21, Almus’un 11, Reşadiye’nin 14, Koyulhisar’ın birkaç köyünü kapsayan bölge idi. SN
■ Geçmişinde Alevi-Bektaşi figürleri ve isimleri yoğunlukta olan bir yöre iken günümüzde Sivas ili genelinde Alevi nüfus bulundurmayan tek ilçedir. metonio
■ Koord: 40° 13' 0'' D, 37° 31' 59'' K
Gemerek ilçe - Gemerek - Sivas
E1902 📖: Garmrag [ Ermenice "küçük Kayseri?" ]
1522t 📖: Gemerek
Y180 📖: Armaksa/Armaka?
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Roma dönemi yol rehberlerinde (Itinerarium Antoninum vd.) Armaxa/Armaca olarak yazılan yer Gemerek veya yakını olmalıdır. İsim Kamarak veya benzeri bir adın deformasyonu olabilir. ■ Eprigyan’a göre (II.387) şimdiki kasaba 16. yy başlarında Kilikya’dan gelen 20 hane Ermeni tarafından kurulmuş olup, 19. yy sonunda üçte iki oranında Ermeni nüfusa sahipti. Ermenice Garmirk veya Gamirk, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Garmrag/Gamrag `Kapadokyacık` anlamında olabilir. SN
■ Gemerek (‏كمرك‏ - گمرك - گمه رك‏‏) ismini açıklayıcı herhangi bir yazılı kaynak bulunamadı. Ali Cevad’a (? -1914 İstanbul) göre Tonus ilçesinin beldesi olan Gemerek’in adının nereden geldiği bilinmemektedir . Ayrıca Gemerek ismine Gaziantep’te (Belge 1) de rastlamaktayız . Halk tarafından kabul edilen Kemer-i Ak kelimesinin zamanla değişerek Gemerek ismini aldığı söylenmekte fakat akademik ve mantıklı bir geçerliliği olmadığı için biz buna itibar etmiyoruz. obirtarihci
■ Koord: 39° 11' 2'' D, 36° 4' 4'' K
Gölova ilçe - Gölova - Sivas
1522t 1916h 📖 📖: Ağvanis [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermenice Ağvank, tamlayan hali Ağvanits, bugünkü Azerbaycan’ın batısındaki Gence diyarını ve bu yerin halkını ifade eder. Aynı adı taşıyan bir başka yerleşim Erzurum Hınıs ilçesinde kaydedilmiştir. SN
■ © 14.11.1849 Karahisar-ı Şarki'ye bağlı Akşehirabad ve Yakacık [Suşehri, Akşehirabad, Yakacık nahiyeleri bugünkü Suşehri, Gölova ve Akıncılar ilçeleri kapsamaktaydı] kazası dahilinde kırk yıldır mutavattın olan Koçgiri Aşireti'nden Kapımahmudlu Mustafa Ağa ve oymağının... deyar heyran
■ Koord: 40° 3' 41'' D, 38° 36' 34'' K
Gürün ilçe - Gürün - Sivas
1484 📖: Gürün
Y150 📖: Gaurênê (idari bölge) [ Anadolu Dilleri ]
As-714 📖: Til Garimmu (başka yer)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ MÖ 19. yy’a ait Kültepe yazıtlarından beri Tegaramma, Tilgarimmu, Toxaramma adlarıyla anılan ülkenin merkez kasabasıdır. Tevrat’ta ve Ermeni efsanelerinde anılan Toxarma kavminin yurdu idi. Bu ilçede doğan Tohma Çayının adı muhtemelen aynı kaynaktan gelir. SN
■ Koord: 38° 43' 21'' D, 37° 16' 8'' K
Hafik ilçe - Hafik - Sivas
1891c 📖: Koçhisar
E1806 E1902 📖 📖: Bedrosi [ Ermenice "Bedros (öz.) köyü" ]
1282 📖: Havik/Hafik
Y17 📖: Kamisa/Komassa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 13. yy’dan itibaren kaydedilmiş olan isim için Kürtçe Having (`yazlık, yayla`) uzak olasılıktır. 1873-1926 yılları arasında Koçhisar adıyla kaza merkezi oldu. SN
■ © 15.05.1850 Sivas dahilinde Sivaseli ve Hafik kazalarında yerleşik Koçgiri Aşireti arasındaki kavgalar... deyar heyran
■ Hafik, göçmen kuşların göç rotasında bulunmasıyla da ünlüdür. Ermenice ‘kuşlar’ anlamına gelen Hafik adının da buradan gelmiş olması muhtemeldir. [İnandırıcı değildir - SN] Taziye
■ Koord: 39° 51' 23'' D, 37° 23' 11'' K
İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Umraniye [ Türkçe "bayındır yer" ]
Eski adı: Hamidabad [ Türkçe "Abdülhamid eseri" ]
1400~ 📖: Çit (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bölge adı 14. yy ortalarında Kadı Burhaneddin döneminden beri Çit veya Çit Sahrası adıyla anılır. Önemsiz bir köy iken 19. yy sonlarında Kafkasya ve Erzurum muhacirlerinin iskanıyla önem kazandı. 1890’da Hamidabad adı verildi. Halen nüfusun bir kısmı Erzurum-Kars muhaciri, bir kısmı ise Kürt Alevidir. SN
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [İmranlı] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... [deyar heyr]
■ Koord: 39° 52' 29'' D, 38° 6' 43'' K
Kangal ilçe - Kangal - Sivas
1665 📖: Kankal (yayla)
Y961 📖: Kángara
Y180 📖: Euspena
■ Divriği merkezli Pavlikçi isyancıların müstahkem mevkileri arasında sayılan Kángara olmalıdır. Türkçe gemici dilinde `halat` anlamına gelen kangal ile ilgisi düşünülemez. SN
■ Koord: 39° 14' 10'' D, 37° 23' 20'' K
Koyulhisar ilçe - Koyulhisar - Sivas
1522t 1928 📖 📖: Mişaz
1484 📖: Koylıhisarı (başka yer) [ Türkçe "koyunlu kale" ]
■ 13. yy’dan itibaren Koyulhisar kazası merkez kasabası şimdiki Yukarıkale köyüdür. İlçe merkezi 19. yy’da halen bulunduğu Mişaz köyüne taşındı. SN
■ Koord: 40° 18' 9'' D, 37° 49' 51'' K
Suşehri ilçe - Suşehri - Sivas
E1901 📖: Andrias/Antrias
Eski adı: Suşehri (idari bölge)
1522t 1928 📖 📖: Anderyas/Endires [ Yunanca Andreas "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Suşar veya Suşehri esasen Gölova ilçesinin adıyken 1860'lardaki idare reformuyla kaza merkezi Endires kasabasına taşınmış, kasaba da peyderpey bu adla anılmaya başlamıştır. SN
■ Koord: 40° 9' 51'' D, 38° 5' 12'' K
Şarkışla ilçe - Şarkışla - Sivas
1928 📖: Şehirkışka
■ Koord: 39° 21' 1'' D, 36° 24' 57'' K
Ulaş ilçe - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Ulaş
■ Dulkadirli beyliği’nin 16. yy’da Osmanlı’ya ilhakından sonra Maraş ile Halep arasında konargöçer olan Ulaş cemaati bu bölgeye gelip yerleşik düzene geçmiştir. 1578 tarihli tahrirde Ulaş cemaati bu bölgede anılır. SN
■ İlçe merkezi ile batı kesimleri genellikle Sünni-Türk, doğu bölgesi Kürt/Zaza kökenli Alevidir. metonio
■ Koord: 39° 26' 38'' D, 37° 2' 25'' K
Yıldızeli ilçe - Yıldızeli - Sivas
1928 📖: Yenihan
1928 📖: Yıldızeli (idari bölge)
E1877 📖: Norxan [ Ermenice "yenihan" ]
1665 📖: Yenişehir
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yıldızeli `kuzey ülkesi` öteden beri bölge ve idari birim adı idi; 1936’da kasaba adı olarak benimsendi. Evliya Çelebi: `bin haneli Müslüman ve Ermenilerin oturduğu yeni yapılmış güzel bir şehirdir. (---} tarihinde Sultan IV. Murad Han Bağdad'a yöneldiğinde ikinci vezir Kara Mustafa Paşa yapısıdır.` SN
■ Koord: 39° 52' 2'' D, 36° 36' 1'' K
Zara ilçe - Zara - Sivas
1886 📖: Koçgiri (idari bölge)
1282 📖: Zara
Y180 📖: Zara [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Türk olmak üzere 500 hane idi. Kökeni ve anlamı belirsiz olan Zara yer adı ile Zarêtis bölge adı Roma imp. döneminden beri kaydedilmiştir. 1886’da Koçgiri kaza merkezi buraya taşındı. Asıl Koçgiri şimdiki Erzincan Refahiye Gümüşkuşak köyüdür. SN
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen [tamamen] Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına... deyar heyran
■ Zara kasabasına 93 Harbi yıllarında Osmanlı hükümeti tarafından Erzurum/Horasan civarından Sünni Türkler yerleştirilmiştir. metonio
■ Koord: 39° 53' 52'' D, 37° 45' 29'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.