haritada ara :   km  
Siirt Merkezde 51 yerleşim bulundu.
sırala 
? mezra (Düzlüce bağ) - Siirt Merkez - Siirt
1977rh 📖: Xirbemuş
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 37° 58' 42'' D, 41° 46' 58'' K
Akdoğmuş köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Gundişeyx [ Kürtçe gundê şêx "şeyh köyü" ]
■ Koord: 37° 51' 11'' D, 42° 2' 42'' K
Akıncı mezra (Pınarca bağ) - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Gundenû [ Kürtçe "yeniköy" ]
■ Koord: 37° 59' 2'' D, 41° 51' 53'' K
Aktaş köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Berhurik [ Kürtçe ]
E1912 📖: Brhur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 57' 12'' D, 41° 48' 29'' K
Akyamaç köy - Siirt Merkez - Siirt
1946 📖: Alenzok
1928 📖: Arinzuk
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 59' 30'' D, 41° 56' 7'' K
Aydoğan mezra (İnkapı bağ) - Siirt Merkez - Siirt
1933 📖: Ergif
1928 📖: Arğıf
■ Koord: 38° 0' 22'' D, 41° 53' 58'' K
Bağlıca köy - Siirt Merkez - Siirt
1977rh 📖: Girevşi [ Kürtçe girêûşî "salkımtepe" ]
■ Koord: 37° 47' 48'' D, 41° 53' 15'' K
Bayraktepe köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Çöl
■ Koord: 37° 51' 53'' D, 42° 4' 8'' K
Beşyol köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Şemaşa [ Arapça/Süryanice şammâşâ ]
■ Koord: 38° 0' 56'' D, 41° 51' 50'' K
Bostancık köy - Siirt Merkez - Siirt
E1912 📖: Dırgabel
1865h 📖: Deyrgalib [ Kürtçe dêrgalib "Galib kilisesi?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 49' 28'' D, 41° 50' 53'' K
Çağbaşı köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Tirim
■ Koord: 37° 49' 56'' D, 42° 5' 7'' K
Çevre mezra (Tuzkuyusu bağ) - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Pirta? Pirtak?
■ Koord: 38° 0' 38'' D, 41° 47' 9'' K
Çiçekli mezra (Konacık bağ) - Siirt Merkez - Siirt
1977rh 📖: Tavlik
■ Koord: 37° 50' 19'' D, 41° 49' 43'' K
Demirkaya köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Hadid [ Arapça hadîd "demir" ]
■ 20. yy başında nüfusu ağırlıkla Katolik Keldanilerden oluşmaktaydı. SN
■ Koord: 37° 49' 17'' D, 41° 54' 17'' K
Doğan mahalle (Gökçebağ bağ) - Siirt Merkez - Siirt
E1806 📖: Mar Yakub [ Süryanice ]
Eski adı: Deyr [ Kürtçe "manastır" ]
■ Tarihi Mor Yakub Hbşoyo Keldani manastırı 20. yy başında bir ara Ermenilerin kullanımındaydı. 1915'te tüm mensupları katledilmiş ve manastır binaları daha sonra Türk güvenlik güçlerince tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 53' 25'' D, 41° 54' 35'' K
Doluharman köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Fiskin
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 59' 8'' D, 41° 54' 59'' K
Düzlük mezra (Aktaş bağ) - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Kelhök
■ Koord: 37° 58' 15'' D, 41° 47' 13'' K
Eğlence köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Çemipiri [ Kürtçe ]
■ Eğlence burada `durak yeri` anlamındadır. SN
■ Koord: 37° 48' 19'' D, 41° 50' 22'' K
Ekmekçiler köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Binivre [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 53' 4'' D, 42° 7' 35'' K
Gökçebağ belediye - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Cıvanikan [ Kürtçe "civanlar" ]
1910a 📖: Cıvani
■ Koord: 37° 54' 10'' D, 41° 52' 41'' K
Halenze mahalle (Siirt bağ) - Siirt Merkez - Siirt
2000 📖: Bağtepe
1928 📖: Halenze
1865h 📖: Halenzo
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 26'' D, 41° 58' 49'' K
İnkapı köy - Siirt Merkez (Akıncı bucağı) - Siirt
1928 📖: Degalan [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 59' 39'' D, 41° 53' 26'' K
Kalender köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Kalender
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiş iken yakın dönemde yeniden yerleşenler olmuştur. SN
■ Koord: 37° 50' 25'' D, 41° 58' 24'' K
Kavaközü köy - Siirt Merkez (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Tanzi/Tenzi [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkının büyük bir bölümü Adana-Ceyhan'a bağlı Küçükmangıt kasabasına yerleşmiştir. SN
■ Koord: 37° 44' 21'' D, 41° 50' 42'' K
Kayaboğaz köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Xeyrt/Xêrt [ Arapça/Kürtçe "hayrat" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün eski adı Khêrt'tir. Siirt çevresinde yaşayan Araplar ise Kheirt demektedir. Botan Çayı kenarına kurulmuştur. Hayvancılık daha yaygındır. Nüfus Kürtlerden müteşekkildir. 1970'ten günümüze ciddi ölçüde göçler yaşanmıştır. İslam Çoban
■ Koord: 37° 53' 26'' D, 41° 59' 2'' K
Kemerli köy - Siirt Merkez (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖: Kıvık [ Kürtçe qêwiq ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 17'' D, 41° 50' 7'' K
Kışlacık köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Lif
■ Koord: 37° 51' 46'' D, 41° 48' 48'' K
Koçlu köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Sadağ/Sedex [ Kürtçe setax? "üçmahalle" ]
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.
■ Naayem’e göre 20. yy başında 2000 Asuri/Keldani nüfusu vardı. SN
■ Koord: 37° 51' 56'' D, 42° 1' 18'' K
Koçpınar mezra (Gökçebağ bağ) - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Ayınbaran [ Kürtçe "yağmurpınar" ]
1865h 📖: ˁAyn Barû
■ Koord: 37° 54' 46'' D, 41° 52' 4'' K
Konacık köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Kasrik [ Kürtçe "konacık" ]
■ Koord: 37° 50' 0'' D, 41° 50' 25'' K
Köprübaşı köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Serpir [ Kürtçe "köprübaşı" ]
■ Koord: 37° 57' 33'' D, 41° 51' 35'' K
Kuytuca mezra (İnkapı bağ) - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Tasavan? Tasilvan?
■ Koord: 38° 1' 5'' D, 41° 54' 45'' K
Meşelidere köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Gâvat
■ Bu bölge evvelce Eruh'un Lodi nahiyesine bağlıyken Siirt Merkez'e aktarılmıştır. SN
■ Koord: 37° 47' 7'' D, 41° 52' 3'' K
Meydandere köy - Siirt Merkez - Siirt
1865h 1928 📖 📖: Boşî [ Kürtçe "bolluk" ]
■ Tillo evliyalarından Gavsül-Memduh’un menkıbelerinde Boşi köyü anılır. SN
■ Koord: 37° 55' 35'' D, 42° 5' 44'' K
Oğulcuk mezra (Yağmurtepe bağ) - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Dehük
Eski adı: Oluk / Olcuk / Uğurcuk [ her kaynakta farklı ]
■ Koord: 37° 56' 30'' D, 41° 51' 37'' K
Ormanardı köy - Siirt Merkez (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 1946 📖 📖: Girdara [ Kürtçe girêdaran "ağaçlı tepe" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ormanardı'nın Kürtçe adı Gusir'dir ve yabani sarmısak benzeri bir bitkinin adından gelir. Aynı alanda MÖ 10500 gibi bir tarihe kadar giden (Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem) ilk yerleşik yaşam izlerinin bulunduğu bir höyük mevcuttur. ahmet uhri
■ Koord: 37° 43' 17'' D, 41° 50' 17'' K
Pınarca köy - Siirt Merkez - Siirt
E1902 1928 📖 📖: Kazer [ Kürtçe kazer "sarısaman" ]
■ Koord: 37° 58' 41'' D, 41° 51' 8'' K
Pınarova köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: ˁAyn Mülk [ Arapça ˁayn mulk "mülkpınar" ]
E1912 📖: Aynamulk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 59' 11'' D, 41° 48' 51'' K
Sağırsu köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Hileylan [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 50' 45'' D, 42° 3' 25'' K
Sağlarca köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Billoris/Bilêriz
■ Koord: 37° 50' 4'' D, 41° 52' 15'' K
Sarıtepe köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Madar
■ Koord: 38° 1' 56'' D, 41° 48' 9'' K
Siirt il - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Siˁird
E630 📖: Sğert / Sxert
As-714 📖: Ziqirtu
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt-Sünni yerleşimi
■ MÖ 722-705’te Asurca Ziqirtu, daha sonra Eski Farsça Asagrta, Erm Sğert biçimleri kaydedilmiştir. Ğayn sesinin Ortaçağ Arapçasında ayn’a çevrildiği anlaşılıyor. 20. yy başında kayda değer ölçüde Keldani ve biraz Ermeni nüfus barındıran kentin şimdiki yerli halkı Araptır. SN
■ Koord: 37° 55' 37'' D, 41° 56' 43'' K
Toraklı mezra (Sarıtepe bağ) - Siirt Merkez - Siirt
1977rh 📖: Şerno
Eski adı: Taraklı
■ Koord: 38° 2' 42'' D, 41° 48' 12'' K
Tuzkuyusu köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Arbin / Erbin
■ Koord: 38° 0' 17'' D, 41° 49' 58'' K
Yağmurtepe köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Xoşine
E1912 📖: Xoşyan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 56' 51'' D, 41° 52' 31'' K
Yazlıca köy - Siirt Merkez - Siirt
1977rh 📖: Seyfi [ Arapça "yazlık" ]
■ Batman Çayı kenarında olan eski köy baraj gölü altında kalmış, yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Koord: 37° 43' 37'' D, 41° 47' 15'' K
Yerlibahçe köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Kıtmıs
E1912 📖: Kotmis [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 52' 30'' D, 41° 54' 57'' K
Yığınlı mezra (Yokuşbağları bağ) - Siirt Merkez - Siirt
1977rh 📖: Lopis?
■ Koord: 37° 46' 3'' D, 41° 48' 53'' K
Yokuşbağları köy - Siirt Merkez - Siirt
1928 📖: Sûsik [ Kürtçe "bıldırcın" ]
■ Koord: 37° 46' 17'' D, 41° 50' 41'' K
Yolbuldu mezra (İnkapı bağ) - Siirt Merkez (Akıncı bucağı) - Siirt
1928 📖: Finik
■ Koord: 38° 0' 51'' D, 41° 56' 10'' K
Zorkaya köy - Siirt Merkez - Siirt
■ 2018 yılında köy statüsünü almıştır. ishak levent
■ Koord: 37° 50' 21'' D, 41° 52' 20'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.