haritada ara :   km  
Siirt'de 6 ilçe bulundu.
sırala 
Baykan ilçe - Baykan - Siirt
K 📖: Xana Hawêl
1928 📖: Baykan (idari bölge) [ Kürtçe "aş." ]
1865h 📖: Hawel / Havil
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Baykan, şimdiki Yeşilçevre köyüdür. 1938’de ilçe oldu; ilçe merkezi 1949’da Havêl Hanları mevkiine taşındı. SN
■ Hawêl, ismini bir dönem merkezinde bulunan ''Xana Hawêlê'' den alır. Han da ismini Hawêl mirlerinden alır. Bu Hawêl büyük bir ihtimal ya şuan Şirvana bağlı olan Awêl/Awil den, ya da yakınında bulunan Werqanis a bağlı olan Hawêlok/Hiweyl dan gelmektedir... Bu iki yer de bir dönem mirlik merkezi olmuşlardır. Mastfirosh
■ Koord: 38° 9' 49'' D, 41° 47' 3'' K
Eruh ilçe - Eruh - Siirt
1916hb 📖: Déh / Dih [ Farsça/Kürtçe dêh "köy?" ]
K1597 📖: Erux (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski kaza merkezi olan Eruh bugünkü Bilgili köyüdür. İlçenin başlıca Ermeni yerleşimi olan Deh köyü 19. yy sonlarında gelişmiş ve cumhuriyetten sonra idari merkez bu köye taşınmıştır. ■ Yerel kabule göre Dih veya Dıhê Kürtçe `on` anlamına gelir. SN
■ Dih veya Dıhé, on rakamının Boti Kürtçesi ile söyleniş şeklidir. Yerel halk Dıhé'nin ilk kurulduğunda on evden veya aileden oluştuğuna inanmaktadırlar. mustafa
■ Koord: 37° 44' 54'' D, 42° 10' 54'' K
Kurtalan ilçe - Kurtalan - Siirt
1928 📖: Mısriç
1869s 📖: Kürdilan (idari bölge) [ Kürtçe "aş." ]
cit 📖: Ğarzan (idari bölge)
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1869 Salnamesinde Garzan kaza, Kürdilan bu kaza içinde 10 köylük bir nahiye idi. (Şerefname’ye göre Kürdilan, Şikaki Kürtlerinin 12 oymağından biridir.) 1938'de merkezi Ayınkasır köyü olmak üzere Kurtalan ilçesi kuruldu. İlçe merkezi 1944’te şimdiki yeri olan Mısriç köyüne taşındı. SN
■ © 28.12.1847 Diyarbakır eyaleti dahilinde kain Garzan kazasına tabi Cebel-i Sasun tabir ettikleri dağda vaki Hazo, Harami, Muş, Temoki, Biriniş, Belki, Sasun ve Gavar nahiyeleri ahalisi seksen yüz seneden beri vergi vermediklerinden. deyar heyran
■ Önemli miktarda Arap azınlık dışında ilçe merkezinin çoğunluğu Kürt kökenlidir. (metonio)
■ Garzan ilçesinin adının Kurtalan olarak değiştirlmesi 29.12.1938 RG ile oluşmuştur, bu karara göre de ilçenin merkezi Konakpınar (Ayınkasır) köyü'dür.--İlçe merkezi 30.09.1944 tarihli RG ile Merkezi Ayınkasır'dan Mısırıç Köyüne kaldırılmıştır. ishak levent
■ Koord: 37° 55' 32'' D, 41° 42' 0'' K
Pervari ilçe - Pervari - Siirt
1928 📖: Xashır/Xashir
E1912 📖: Xaşxer
1869s 📖: Bervari (idari bölge) [ Kürtçe berwarê? "dağ yolu" ]
1865h 📖: Xoşxayr [ Kürtçe "hayrat" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912 tarihli Ermenice Doğu Vilayetleri Salnamesinin Pervari’de Ermeni nüfusa sahip olarak işaretlediği 25 dolayında yerleşimin bazıları Ermenice ve/veya Kürtçe konuşan Keldani (Katolik Nasturi) yerleşimi olsa gerekir. Ancak ayrıntılı bilgiye ulaşılamadı. SN
■ Koord: 37° 55' 56'' D, 42° 32' 52'' K
Şirvan ilçe - Şirvan - Siirt
K1597 1928 📖 📖: Kufrê [ Süryanice kefrê "köy" ]
K1597 📖: Şêrwan (idari bölge) [ Kürtçe "sütçüler?" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şêrwan Şerefnamede (16. yy) aşiret adı olarak anılır. Osmanlı döneminde idari bölge adı Şirvan, kasaba adı Kefre/Küfrê’dir. 20 yy başında yarı yarıya Keldani (Nasturi) ve Kürt nüfusu vardı. SN
■ Koord: 38° 3' 43'' D, 42° 1' 41'' K
Tillo ilçe - Tillo (Aydınlar bucağı) - Siirt
1968 📖: Aydınlar
Eski adı: Tillo [ Süryanice Têllo "tepe" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Medresesi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı türbesi 18. yy’dan bu yana büyük üne kavuşmuştur. Aydınlar olan adı 7 Kasım 2013 tarihli kararnameyle Tillo olarak değiştirildi. SN
■ Koord: 37° 56' 58'' D, 42° 0' 46'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.