haritada ara :   km  
Serik'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
Abdurrahmanlar mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖: Abdurrahmanlar
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Gömlek No:10584 Teke Kaymakamlığı, Murtana Aşireti, Abdurrahmanlar Mahallesi temettuat defteri. deyar heyran
■ Koord: 36° 59' 22'' D, 30° 56' 20'' K
Ahmediye mahalle (Boğazkent bağ) - Serik - Antalya
1928 📖: Ahmediye
1891 1891: Hamidiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Girit göçmeni yerleşimi.
■ Boğazak köyü yakınında yeni kurulan yerleşime Çerkes muhacirler iskan edilerek 27 Ekim 1891’de Hamidiye adı verildi. 1900 yılı civarında Girit muhacirleri iskan edildi. SN
■ Koord: 36° 51' 37'' D, 31° 9' 29'' K
Akbaş mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Akbaş
■ Koord: 37° 3' 34'' D, 31° 8' 38'' K
Akçapınar mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Köyde Kürtler ismini tasiyan sülaleler oldugu halde, yerel halk "Türkmen köyü" olduğunu ileri sürer. Manav
■ Gömlek No:10039 Finike kazası, Mortana Aşireti Torumlar (Dorumlar) Mahallesi temettuat defteri.© Gömlek No:18710 Hasha-i Bolvadin, Teke ve Hamid livalarında azeban ve yörükan-ı ekrad mukataaları, ... © 24.10.1762 Ber-vech-i malikane uhdesinde bulunan Teke sancağının Mortına ve tevabii cemaati Yürükan mukataasına ... © 15.09.1764 Anadolu'da Eğridere ve Elmalı nahiyesinde sakin ve Murtena cemaati demekle maruf yörükler öteye beriye dağılmakla ... © 23.03.1822 Teke sancağındaki kürtlerden Elmalı nahiyesinde kain Mortana Aşireti Yörükan Cemaati'nin yaylak ve kışlak ... deyar heyran
■ Koord: 37° 8' 51'' D, 30° 54' 15'' K
Alacami mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Alacami
■ Koord: 36° 59' 54'' D, 31° 3' 13'' K
Asartepe mevki (Yanköy bağ) - Serik - Antalya
1665 📖: Teke Karahisarı
■ Görkemli bir tepe üzerindeki antik kent MÖ 500 dolayından 13. yy’a dek canlı idi. 824 ve 863 tarihlerinde Müslümanlara karşı mücadelede hizmetleri görülen Sillaion’lu Antonios Ortodoks kilisesince aziz kabul edilir. SN
■ Koord: 36° 59' 42'' D, 30° 59' 19'' K
Aşağıçatma mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Çatma aş.
Eski adı: Taşlık
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1885 dolayında Tesalya muhacirleri iskân edilmiştir. SN
■ Koord: 36° 54' 18'' D, 31° 2' 38'' K
Aşağıkocayatak mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Taife aş. [ Türkçe taife "aşiret, cemaat" ]
cit 📖: Murtana (idari bölge) [ Kürtçe/Türkçe Murtan "aş." ]
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Kocayatak, Kozağaç, Dikmen, Çakallı köyleri ile Aksu ilçesinin bir bölümünü içeren Murtana bölgesi, 1850 yılına ait Devlet Salnamesinde `Murtana namı diğer Kürt aşireti` adıyla kaza statüsünde görülür. Halen Murtana cemaatinin `Yörük` olduğu iddia edilmektedir. SN
■ © Gömlek No:18710 Hasha-i Bolvadin, Teke ve Hamid livalarında azeban ve yörükan-ı ekrad mukataaları, ... © 24.10.1762 Ber-vech-i malikane uhdesinde bulunan Teke sancağının Mortına ve tevabii cemaati Yürükan mukataasına ... © 15.09.1764 Anadolu'da Eğridere ve Elmalı nahiyesinde sakin ve Murtena cemaati demekle maruf yörükler öteye beriye dağılmakla ... © 23.03.1822 Teke sancağındaki kürtlerden Elmalı nahiyesinde kain Mortana Aşireti Yörükan Cemaati'nin yaylak ve kışlak ... deyar heyran
■ Koord: 36° 54' 35'' D, 30° 57' 28'' K
Aşağıoba mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖: Oba aş.
■ Koord: 37° 4' 6'' D, 30° 55' 49'' K
Belek mahalle - Serik - Antalya
1928 1935 📖 📖: Başpelit / Beşyiğit
1926h 📖: Belen?
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1880’lerde Tesalya muhacirleri tarafından iskân edilen köy, 1990’dan sonra büyük çaplı turistik gelişmeye tanık oldu. ■ Çevrede dağa benceyen hiçbir oluşum olmadığı için, eski haritalarda görülen 'Belen' adı yazım hatası olmalıdır. SN
■ Koord: 36° 51' 44'' D, 31° 3' 29'' K
Belkıs mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Belkıs [ Yunanca palaio kástro "eski kale" ]
Y451 📖: Primoúpolis [ Yunanca Priamoúpolis? ]
Y-454 📖: Áspendos [ Anadolu Dilleri estwediiys ]
■ Antik ismin MÖ 8. yy’da Kilikia ülkesinde hüküm süren Geç Hitit kralı Asitawandas ad veya lakabından türediği söylenir. Ancak Eski Farsça aspinca- (`han, konaklama evi`) göz ardı edilemez. ■ Bizans çağında bir dönem Primoupolis piskoposluğu (`kaza`) makamı idi. 1566 tarihli bir Osmanlı vakfiyesinde Aspendos nehir adı olarak geçer. ■ Türkiye’de üç antik ören yerinin ortak adı olan Belkıs/Balkıs muhtemelen Yun «Palaiokástro» (`eski hisar`) adından türemiştir. Karş. Kyzikos, Zeugma. SN
■ Koord: 36° 55' 26'' D, 31° 8' 49'' K
Berendi mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Berendi [ Türkçe perakende "dağınık (aşiret, obalar)" ]
■ Koord: 36° 59' 34'' D, 31° 1' 24'' K
Bilginler mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Kızıllar
■ Koord: 37° 0' 13'' D, 31° 6' 42'' K
Boğazkent mahalle (Boğazkent bağ) - Serik - Antalya
1926h 📖: Boğazak
■ 1998’de Ahmediye köyünün katılmasıyla Boğazkent belediyesi kuruldu. 2014’te lağvedildi ancak Boğazkent adı korundu. SN
■ Koord: 36° 51' 11'' D, 31° 9' 45'' K
Bozdoğan mahalle - Serik - Antalya
■ Koord: 37° 17' 36'' D, 30° 55' 39'' K
Bucak mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Bucak
■ Koord: 37° 1' 42'' D, 31° 12' 15'' K
Burmahancı mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Burmahacı [ Türkçe burma "hadım?" ]
1915hb 📖: Çinganyolu?
■ İngiliz haritalarında Çinganyolu/Şinganyolu olarak gösterilen yer burası olmalıdır. SN
■ Koord: 36° 56' 54'' D, 31° 4' 0'' K
Büğüş mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Büğüş
■ Koord: 37° 2' 7'' D, 31° 0' 25'' K
Cumalı mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Cumalı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1885 dolayında Tesalya muhacirleri iskân edildi. SN
■ Koord: 36° 54' 42'' D, 31° 4' 1'' K
Çakallık mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Çakallık
■ Koord: 36° 53' 49'' D, 30° 58' 35'' K
Çanakçı mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Çanakçı
■ Koord: 36° 58' 31'' D, 31° 1' 9'' K
Çandır mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Çandır
■ Koord: 36° 57' 52'' D, 31° 2' 41'' K
Çatallar mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖: Çatallar
■ Koord: 37° 7' 45'' D, 30° 52' 9'' K
Demirciler mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖: Kaşdanlar
■ Koord: 37° 12' 18'' D, 31° 2' 15'' K
Deniztepesi mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Deniztepesi
■ Koord: 36° 58' 48'' D, 31° 7' 28'' K
Dikmen mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Dikmen
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 36° 54' 26'' D, 31° 0' 7'' K
Dorumlar mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
cit 📖: Dorumlar / Torumlar [ Türkçe "yavrular, döller" ]
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Gömlek No:10039 Finike kazası, Mortana Aşireti Torumlar (Dorumlar) Mahallesi temettuat defteri. deyar heyran
■ Koord: 37° 8' 17'' D, 30° 52' 55'' K
Eminceler mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Eminceler
■ Koord: 36° 53' 45'' D, 31° 4' 36'' K
Eskiyörük mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Eskiyörük
Yörük yerleşimi
■ Koord: 36° 57' 11'' D, 30° 59' 15'' K
Etler mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖: Etler
■ Koord: 37° 8' 32'' D, 31° 3' 28'' K
Gebiz mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖: Gebiz (idari bölge)
1926h 📖: Macar (mah) [ Türkçe muhacir ]
■ Gebiz nahiye adıdır. Eskiden Ağalar Köyünde bulunan yönetim merkezi komşu Macar (Muhacır) mahallesine taşındı. SN
■ Koord: 37° 6' 14'' D, 30° 56' 17'' K
Gedik mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Karaboynuz
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1880’lerde eski adı Karabuynuz olan mevkiye Tesalya muhacirleri iskan edilerek Gedik adı verildi. Ancak halen Karabuynuz adı daha yaygındır. SN
■ Koord: 36° 54' 37'' D, 31° 5' 35'' K
Gökçay mahalle (Çandır bağ) - Serik - Antalya
1928 📖: Zaimler [ Türkçe zaim "zeamet sahibi" ]
■ Koord: 36° 58' 57'' D, 31° 3' 31'' K
Gökçepınar mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Gökçepınar
■ Koord: 37° 3' 43'' D, 31° 4' 5'' K
Hacıosmanlar mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖: Hacıosmanlar
■ Koord: 37° 9' 27'' D, 30° 56' 32'' K
Hasdümen mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖: Hasdümen
1926h 📖: Dümenköy
■ Koord: 37° 14' 7'' D, 30° 58' 55'' K
Haskızılören mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖: Haskızılören
■ Koord: 37° 17' 38'' D, 30° 58' 37'' K
Haspınar mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖: Hasgebe
1926h 📖: Gebe
■ Koord: 37° 13' 32'' D, 30° 57' 6'' K
Kadriye mahalle - Serik - Antalya
1968 📖: Akkınlar
1926h 📖: Kadriye
■ 20. yy başında Girit göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 36° 53' 7'' D, 31° 0' 32'' K
Karadayı mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Karadayı
■ Koord: 36° 52' 21'' D, 31° 6' 41'' K
Karataş mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Karataş
■ Koord: 37° 2' 40'' D, 31° 10' 56'' K
Karıncalı mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Karıncalı
■ Koord: 36° 57' 12'' D, 31° 1' 26'' K
Kayaburnu mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Kayaburnu
■ Koord: 36° 56' 2'' D, 31° 0' 41'' K
Kırbaş mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖: Kırbaş
■ Koord: 37° 11' 7'' D, 30° 50' 12'' K
Kozağaç mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Kozağacı
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Aşağıkocayatak köyünden ayrıldı. SN
■ Koord: 36° 55' 37'' D, 30° 56' 22'' K
Kozan mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖: Kozan
■ Tarihçi Polybius bu kentle komşu Selge arasındaki savaştan söz eder. SN
■ Koord: 37° 13' 15'' D, 30° 55' 36'' K
Köleler mahalle (Belkıs bağ) - Serik - Antalya
1928 📖: Köleler
■ Koord: 36° 56' 58'' D, 31° 10' 24'' K
Kumbarlar mahalle (Karataş bağ) - Serik - Antalya
1926h 📖: Kumarlar
■ Koord: 37° 2' 18'' D, 31° 11' 5'' K
Kuşlar mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Kuşlar
■ Koord: 36° 59' 15'' D, 31° 4' 30'' K
Küllük mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Küllük
■ Koord: 37° 17' 6'' D, 30° 59' 58'' K
Kürüş mahalle - Serik - Antalya
1665 📖: Kürüş [ Türkçe "pirinç" ]
■ Evliya Çelebi zamanında 250 haneli önemli bir kasaba imiş. SN
■ Koord: 36° 54' 20'' D, 31° 7' 50'' K
Nebiler mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
■ Köy merkezi eskiden Muhacirler veya Yenimahalle adı verilen yerleşime taşınmıştır. SN
■ Koord: 37° 0' 28'' D, 30° 56' 48'' K
Pınarcık mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Pınarcık
■ Koord: 37° 0' 19'' D, 31° 2' 7'' K
Sarıabalı mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Sarıkabalı
■ Koord: 36° 57' 35'' D, 31° 10' 7'' K
Serik ilçe - Serik - Antalya
1926h 📖: Serik | Kökez
1890hk 📖: Kökez | Şevketiye
1665 📖: Serik (idari bölge) [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Serik veya Serek kaza adı 16. yy’dan itibaren kaydedilmiştir. Eski kaza merkezinin antik Selge (şimdiki adı Zerk) kasabası olması ve Serik adının doğal ses evrimiyle Selge’den türemiş olması muhtemel görünmektedir. ■ İlçe merkezi olan kasaba 1880’lerde Kökez adı verilen mevkide Tesalya muhacirleri ile iskân edildi ve Şevketiye adı verildi ise de Kökez adı daha yaygın olarak kullanıldı. 1920 civarında Serik ilçe merkezi buraya taşındı. SN
■ © 26.03.1732 Karahisar-ı Teke civarındaki Serk taifesi ötedenberi şekavetle meluf olduklarından ve tenkillerine memur edilen Alanya Mutasarrıfı İbrahim Paşa İran seferine memur olmağla bunların şakavetleri ziyadeleştiğinden... © 13.06.1771 Kışın Teke yazın Beyşehir sancağında haymenişin olan Serk taifesi eşkıyasının tutulup hapsedilmesi ve şeran ashab-ı hukuk ile mürafaaları icra olunarak ihkak-ı hak edilmesi... deyar heyran
■ Eskiyörük yörükleri yoğundur. hsn
■ Koord: 36° 54' 57'' D, 31° 5' 49'' K
Şatırlı mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Şatırlı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1884’te Tesalya muhacirleri iskân edildi. Şatırlı, Tesalya’daki köylerinin adı imiş. SN
■ Koord: 36° 58' 52'' D, 30° 56' 49'' K
Tekke mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖: Tekke
1926h 📖: Ballıbabatekkesi
■ 1920’lere dek Serik kaza merkezi idi. SN
■ Koord: 37° 0' 54'' D, 30° 57' 59'' K
Tüngüşlü mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
■ Koord: 37° 4' 0'' D, 30° 58' 8'' K
Üründü mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Üründü
■ Koord: 36° 57' 31'' D, 31° 6' 13'' K
Yanköy mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Yanköy
■ Antik Sillyon harabesinin bulunduğu Asartepe yanında olduğu için bu adı almış olmalıdır. Kısmen Bektaşi/Alevi geleneğine bağlı bir köydür. SN
■ Koord: 37° 0' 19'' D, 31° 0' 5'' K
Yeşilvadi mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Demirciler
■ Koord: 37° 12' 25'' D, 31° 5' 37'' K
Yeşilyurt mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Ayanoz [ Yunanca áyios Yoánnis "Aziz Yoannes" ]
■ Koord: 36° 58' 39'' D, 31° 4' 50'' K
Yukarıçatma mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖: Çatma yk.
■ Koord: 37° 2' 21'' D, 30° 56' 29'' K
Yukarıkocayatak mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Göncüönü
■ Osmanlı döneminde Murtana adı verilen dağınık yerleşim bölgesinin mahallelerinden biridir. SN
■ Koord: 36° 57' 5'' D, 30° 57' 41'' K
Yumaklar mahalle - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖: Yumaklar
■ Koord: 37° 9' 6'' D, 30° 59' 39'' K
Zırlankaya mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Zırlankaya
■ Koord: 37° 1' 30'' D, 31° 1' 18'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.