haritada ara :   km  
Sak��ag��z��' 14 yerleşim bulundu.
sırala 
Belpınar mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Tibikanlı [ Kürtçe "aş." ]
1917h 📖: Belpınar
Kürt-Sünni (Çelîkân) yerleşimi
■ Çelikan aşireti Sakarat (Emirler), Kırışkal, Yaylacık, Katrancı(Torunlar), Gedikli, Kömürler, Gözlühöyük, Toplamalar, Balıkalan, Mesthöyük, Belpınar, İncegedik(Kürdikanlı) ve Nurdağı merkezde yaşamaktadırlar.
■ Koord: 37° 13' 12'' D, 36° 45' 50'' K
Çakmak mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: MuhacirinCedit [ Türkçe "yeni muhacirler" ]
1917h 📖: Çakmak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz/Şaps) yerleşimi. Kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Çakmak köyü Kafkas göçmeni Türkler ile Çerkeslerden oluşmaktadır.
■ Nurdağında üç tane Çerkez köy vardır. Hamidiye, Çakmak, Nogaylar. Bu üç köy de karışıktır. Hamidiyede Atmalı aşiretine mensup 20 Kürt ev var. Çakmakta Çerkez olmayan aileler var. Nogaylarda Aydın ilinden gelen Yörükler vardır.
■ Koord: 37° 11' 37'' D, 36° 50' 50'' K
Emirler mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Emirler
1917h 📖: Sakarat
■ Koord: 37° 17' 21'' D, 36° 57' 1'' K
Gedikli mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Gedikli
1917h 📖: Karahöyük
■ Çelikan aşireti Karaköse (Ağrı), Doğubeyazıt dolaylarından gelmiştir. Önceleri göçebe hayatı yaşıyorlardı. Malatya Çiti Çemen Yaylası yaylalıkları, Hamuk (Amik) Ovası kışlaklarıydı. Ankara Haymana; Konya Cihanbeyli, Adıyaman Çelikhan’a kadar yayılan bir aşirettir. deyar heyran
■ Koord: 37° 13' 8'' D, 36° 49' 47'' K
Hamidiye mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Hamidiye
1917h 📖: Tanecik
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Eski adı Danacık Kafkas göçmeni Türklerden oluşmaktadır.
■ Köy halkı Çerkeslerden oluşmaktadır eski ismi Danacık fakat köyde 20 ev Atmalı aşiretine mensup Kürtlerden oluşmaktadır.
■ Koord: 37° 6' 29'' D, 36° 52' 35'' K
Hisar mahalle (Nurdağı bağ) - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Hisar
■ Kısmen Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Hisar karışık bir mahalledir Arap var, Atmalılar var. Besniden gelen Hevediler var. Ayrıca Türkmenler de vardır. Çoğunluğu Kürttür Arap ve Türkmen büyük azınlık.
■ Koord: 37° 9' 0'' D, 36° 54' 18'' K
İkizkuyu mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: İkizkuyu
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ 1960'lara dek Alevi Türk köyü iken Kürtlere satıldığı anlatılır. SN
■ Koord: 37° 8' 24'' D, 36° 58' 36'' K
İncirli mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Havran + Havranpınarı [ Arapça Havran "Suriye'de bir bölge ve aşiret" ]
■ Kısmen Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
■ Sunni Arapların ve Sunni Türklerin beraber yaşadığı bir köydür. Köydeki Araplar El Hassanlar aşiretindendir. Mert Çakmak
■ Naim Aşireti: Aslen Suriye kökenlidirler. Nurdağı merkez, Naimler, Hocalar,Yalangoz, Sakçagözü ve İncirlide yerleşiklerdir.
■ Koord: 37° 15' 33'' D, 36° 57' 8'' K
Kartal mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Kartal
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 25'' D, 36° 58' 45'' K
Kırışkal mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Karışkal
Kürt-Sünni (Çelikan/Bruki) yerleşimi
■ Koord: 37° 14' 36'' D, 36° 51' 6'' K
Nogaylar mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Muhacirin Atik [ Türkçe "eski muhacirler" ]
1917h 📖: Nogaylar
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Yörük yerleşimi
■ Nogaylar köyü Yörük Türkmenlerden oluşmaktadır.
■ Köy halkı Aydın'dan gelen Yörük Türkmenler ile Çerkeslerden oluşmaktadır.
■ Koord: 37° 13' 46'' D, 36° 52' 11'' K
Sakçagözü mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Keferdiz (idari bölge) [ Süryanice kfar "köy" ]
1884hk 📖: Sakçagözü [ Türkçe sakça "saklı, mahfuz" ]
Y180 📖: Gerbedisso [ Süryanice kfar dîşo? ]
Suriye göçmeni yerleşimi
■ Roma dönemi menzil haritalarında görülen Gerbedisso biçimi Süryaniceden uyarlanmıştır. Malatya Doğanyol ilçesi de Keferdiz adını taşır. Günümüzde kasaba nüfusunun tamamına yakını Suriye göçmenlerinden oluşur. SN
■ © 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Sakçagözü beldesinde Naim arap aşireti var. Türk alevisi var. Atmalı Kabalar ve Ketiler vardır. Muştan gelen Atmalılar var. Gözlühöyükten giden Çelikanlılar vardır. Hurşitağaların Ermeni oldukları söylenirdi. Hevedili Rışvanlar vardır. Daha sayamadağım çeşitli aşiretlerde yaşamaktadır. Çoğunluğu Arapların oluşturduğu beldede Türk ve Kürtler önemli bir azınlığı oluşturur.
■ Köy ikiye ayrık durumda birisi yukarı mahalle birisi de köyün içi dediğimiz anayolun aşağısında kalmaktadır. Yukarıda çoğunluğu Türk Alevi nüfusu olmakla birlikte Kürtçe konuşan ama geçmişte Türk olduğunu iddia eden Alevilerle birlikte birkaç SÜNNİ Türk hane bulunmaktadır. Yolun aşağısındaki köyün içi dediğimiz kısımda ise Muhacir (Maacır), Sünni Arap, Urfa ve muhtelif doğu illerinden gelen Şafii Kürt nüfusuyla birlikte Türk Alevi nüfusu bulunmaktadır. [Barış]
■ Koord: 37° 10' 25'' D, 36° 55' 41'' K
Şatırhöyük mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Şatırhöyük [ Türkçe şatır "şen, neşeli" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Atman/Sinemilî) yerleşimi
■ 1915 İngiliz haritasında Gülüşlüöyük adıyla geçen yer burası olmalıdır. 2023 depreminde tamamen yıkıldı. SN
■ Atmalı ve Sinemilli aşiretine mensup Kürtlerden oluşur.
■ Koord: 37° 13' 11'' D, 36° 58' 33'' K
Terken mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Tirkân [ Kürtçe "Türkler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Têrikan) yerleşimi
■ 1870 dolayında Haymana (Ankara) dolaylarından gelmişlerdir. deyar heyran
■ Terken köyü Türkleşmiştir aşiret olarak Terikanlı aşiretine mensup Kürt kökenli olsalarda yöre halkı kökeni unutmuş ve Türk olduğunu söylemektedir Kürtlükle uzaktan yakından bir alakası kalmayan köylülerle yaptığım görüşmede Kürdüz diyen görmedim.
■ Koord: 37° 7' 27'' D, 37° 0' 26'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.