haritada ara :   km  
Pertek'de 73 yerleşim bulundu.
sırala 
Adıgüzel mahalle - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Siruni [ Ermenice "şirinyer" ]
■ Koord: 38° 54' 6'' D, 39° 27' 47'' K
Ağacan ölü yerleşim - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Ağacan
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 47' 53'' D, 39° 30' 41'' K
Akbayır mezra (Yeniköy bağ) - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Akbayır [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 22'' D, 39° 24' 57'' K
Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şevak (idari bölge)
E1878 📖: Avşakar / Havşakar [ Kürtçe avaşeker "şekersu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Şavak) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 0'' D, 39° 8' 34'' K
Akmezra mahalle - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1902 1925h 📖 📖: Ağmezra
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 51' 16'' D, 39° 29' 35'' K
Altınküpe mezra (Demirsaban bağ) - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Sevkar [ Ermenice "kara taş" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 35'' D, 39° 11' 57'' K
Ardıç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K 📖: Sağmanik [ Kürtçe "Sağmancık" ]
1925h 📖: Sağmanı Dersimî
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Asıl Sağman’ın aksine Alevi ve Zaza (Dersimli) olduğu için Sağman-ı Dersimî adını almıştır. 1960 İçişleri kayıtlarında görülen `Sağmanderesi` adı yanlış olsa gerek. Fındıklı (Cawi), Eşeler (Soğdest), Karşıkibağ (Celenler/Çalhane?), Akdarı (Mirzolar?), Dalıvartı (Dalavarte) adlı mezraları vardır. SN
■ Alevi-Zaza (Alan) yerleşimi. Köy halkı Tunceli Merkez Meşeyolu (Kortu/Körtan) köyünden gelmişlerdir. Az sayıda Derviş Cemalliler de köyde ikamet etmektedir. Ayrıca köy adı olan Sağman Dersimi veya Desiman Zazaca'dır. Ayhan
■ Koord: 38° 58' 24'' D, 39° 17' 0'' K
Arılar mezra (Sağman bağ) - Pertek - Tunceli
E1878 📖: Vahna [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Karş. Halfeti Sırataşlar (Vahna), İspir Soğuksu (Vahnas). SN
■ Koord: 38° 55' 56'' D, 39° 15' 43'' K
Arpalı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
2000 📖: Yeğencik
1960 📖: Arpalı
1925h 📖: Musadariç
E630 E1884 📖 📖: Lusadaric Լուսատառիճ [ Ermenice ]
Y553 📖: Lythararizon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Koord: 38° 55' 2'' D, 39° 31' 33'' K
AşağıGülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1946 📖: Komraş aş.
1925h 📖: Çömreş aş.
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurmeşan) yerleşimi
■ Kısmen Şavak yerleşimi, Kısmen Koçuşağı Alevi(Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
■ Koord: 38° 55' 56'' D, 39° 10' 18'' K
Aşağıyakabaşı mezra (Çataksu bağ) - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Urik/Urek süfla
■ Koord: 38° 47' 27'' D, 39° 27' 23'' K
Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Titinik
1518b: T.tinik [ Ermenice tıtenik "dutluklar" ]
Kürt-Sünni (Şavak) yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Şıkaklu/Şavaklu cemaatine bağlı Kürt yerleşimi. SN
■ Koord: 38° 55' 39'' D, 39° 3' 28'' K
Bakırlı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Şuşank/Şuşenk [ Ermenice "zambaklı?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Şuşenk ve Nacar mezralarının birleştirilmesiyle oluşmuştur. SN
■ Alevi(Türk) yerleşimi.Kısmen Alevi(Zaza) nüfusuda vardır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 1' 40'' D, 39° 19' 37'' K
Ballıdut köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖: Koxpinik
1518b: Koxpiniklü (aş.) [ Kürtçe "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şavak) yerleşimi
■ 1518 tarihli tahrirde Çemişgezek kazasında on köye sahip `Koxpinikli cemaati Kürdleri` anılmıştır. SN
■ Koord: 38° 54' 34'' D, 39° 8' 3'' K
Beydamı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
hl 📖: Balêşêr [ Kürtçe "aslan yanı??" ]
1518b 1928 📖: Baluşar/Balaşar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 7'' D, 39° 27' 59'' K
Biçmekaya köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 📖: Haresenk
E1884 1928 📖 📖: Xaresik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Xarsiana veya Xarsianôn Thema, Ortaçağda Bizans’ın Sivas güneyi, Yozgat ve Kayseri’yi kapsayan vilayetinin adı idi. Köyün adı oralı bir zümreyi düşündürür. SN
■ Koord: 38° 52' 47'' D, 39° 30' 21'' K
Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Celedor [ Kürtçe cêledor "Dor? soyu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şavak) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 31'' D, 39° 5' 48'' K
Çakırbahçe köy - Pertek - Tunceli
1928 📖: Çoravan [ Ermenice "kurukent" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Halk arasında Corovan olarak söylenir. SN
■ Ek bilgi: Köyün çoğunluğu Milan aşiretinden oluşmakta ve bu aşiretten olmayan aileler kendilerini Türkmen olarak tanımlamaktadır. Milan aşiretinin Tunceliden Urfaya göçen bir aşiret olduğu görüşü yanlıştır, Urfa/Viranşehir'den Suriye, Tunceli ve Van gibi bölgelere dağılan bu aşiretin Tunceli'de büyük bir kısmı Alevi inancını benimsemiştir. metonio
■ Kürt ve Türk karışık olmak üzere Alevi inançlı bir köydür. 62Ali
■ Koord: 38° 53' 34'' D, 39° 16' 13'' K
Çalıözü köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1518b 1928 📖: Vasgerd/Vasgirt [ Ermenice Vasgerd/Vasgagerd "Vasag (öz.) hisarı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 51' 48'' D, 39° 32' 45'' K
Çataksu ölü yerleşim - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Abdoli / Abdolu
E1878 📖: Abdoli Mezre (başka yer)
Y52: Ábdela [ Arapça Abdullah? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Sünni Türk yerleşimi
■ 9. yy sonlarında Bizans’ın Araplardan geri aldığı yerler arasında sayılır. (Honig. 60). Köy ve Fırat’ın karşı kıyısındaki Kilise mevkii baraj altında kalmıştır, ancak yeni yerleşim kurulmamıştır. Köyün Sünni halkı 1895 olaylarında İslam dinini seçen Ermenilerin soyu idi. SN
■ Kürt-Aleviler ve Türk-Sünnilerin birlikte yaşadığı bir köydür. Sünnilerin Karakeçili aşiretinden olduğu iddiası bilgi kirliliğidir, her ne kadar nehrin öteki tarafındaki Elazığlı Türk-Sünnilerle akraba olsalar da doğrudan aşiret belirlemek için soy kütüğü veya tarihi kayıt bulunmuyor. metonio
■ Köyün çoğunluğu Karakeçili Türkmenidir. Veli Günaydın
■ Koord: 38° 46' 1'' D, 39° 28' 33'' K
Çevirme köy (Günboğazı bağ) - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Çevirme [ Türkçe ]
Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Mezrada 7-8 civarı ev olmakla birlikte tamamı Karakeçili aşiretine mensuplardır ve mezranın camii de bulunmaktadır. 62Ali
■ Mezra halkının tamamı Karakeçili Türkmenlerindendir. Mustafa
■ Koord: 38° 57' 2'' D, 39° 26' 27'' K
Çukurbağ mezra (Sağman bağ) - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Sağman Bahçesi
Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 22'' D, 39° 16' 22'' K
Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
hl 📖: Barav
1928 <1960 📖 📖: Behrav
1518b: Behramlu [ Behram ]
Kürt-Sünni (Şavak) yerleşimi
■ Kürtçe berav `su kenarı` zayıf olasılıktır. Behram kişi adı Kürtçe Behrav şeklini alabilir. Halkı Kurmanci dilli Sünni-Hanefidir. SN
■ Koord: 38° 55' 14'' D, 39° 4' 43'' K
Dalik mahalle (Pirinççi bağ) - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Dalik
■ Koord: 38° 53' 39'' D, 39° 32' 13'' K
Demirsaban köy - Pertek - Tunceli
1946 📖: Zeverek
1518b: Zervereklü (aş.)
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 9'' D, 39° 12' 27'' K
Dere köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K 📖: Ormkix
1518b 1925h 📖: Rumkiğ/Urumkeği [ Ermenice hromkéğ "Rum köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Pilvenk/Alan) yerleşimi
■ Pilvenk ve Alan Aşiretleri köyde bulunur. Ayhan
■ Koord: 38° 59' 22'' D, 39° 18' 28'' K
Dereli köy - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Dereli [ Türkçe ]
Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 29'' D, 39° 18' 14'' K
Dillice mezra (Sağman bağ) - Pertek (Sağman bucağı) - Tunceli
Eski adı: Zarahut [ Ermenice dzaraxod "ağaçlı çayır" ]
■ Koord: 38° 54' 11'' D, 39° 16' 59'' K
Dolamaç mahalle (Çalıözü bağ) - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 📖: Dolamaç
■ Koord: 38° 53' 17'' D, 39° 33' 7'' K
Dorutay köy - Pertek - Tunceli
1928 📖: Zeyve/Zîve
1518b: Zaviyelü [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 35'' D, 39° 13' 23'' K
Elmakaşı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1518b 1925h 📖: Poxaterîs/Puxatris [ Ermenice poxatrik? "göçmenler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Veya Erm poxatarts `bedel`. SN
■ Koord: 38° 57' 50'' D, 39° 21' 29'' K
Geçityaka köy - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Cücke [ Kürtçe cûckê "civciv" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Eski Balan mah. baraj altında kaldı, Cücke mevkiinde tekrar kuruldu. SN
■ Koord: 38° 53' 35'' D, 39° 12' 46'' K
Gömülgan mevki (Dere bağ) - Pertek - Tunceli
Eski adı: Gömülgan [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi. Sünni Türklerden oluşan küçük bir ziyaret yerleşimidir. Gömülgan Ziyareti denir, Aleviler tarafından da ziyaret edilir. Veli Günaydın
■ Koord: 38° 59' 34'' D, 39° 18' 30'' K
Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
<1960 📖: Tahsu
1925h 📖: Taxsiyan [ Kürtçe "üçler mahallesi?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şavak) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 0'' D, 39° 7' 0'' K
Göztepe mahalle (Pınarlar bağ) - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
■ Koord: 38° 54' 28'' D, 39° 29' 5'' K
Günboğazı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1518b 1925h 📖: Margik/Markik [ Ermenice markig "çayırcık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kısmen Sünni Türk yerleşimi.Köy Çoğunluk Alevidir, azınlık Sünnidir. 62Ali
■ Koord: 38° 57' 33'' D, 39° 26' 28'' K
Hasır mezra (Geçityaka bağ) - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Xasır
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 52' 59'' D, 39° 12' 28'' K
Kacarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Xajar
1518b 1925h 📖: Kacar aş. + yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 37'' D, 39° 30' 33'' K
Kaledibi mahalle (Pertek bağ) - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Pertek Kalesi
Sünni Türk yerleşimi
■ Pertek ilçesine adını veren Fırat üzerindeki tarihi kale, baraj gölü içinde bir adacık halinde kalmıştır. Kale yakınında bulunan eski mahalle 19. yy’da Ermeni kasabası iken 1895 katliamından etkilenmiş ve sağ kalanlar topluca Müslümanlığı seçmişlerdir. SN
■ Koord: 38° 51' 32'' D, 39° 17' 22'' K
Kalender mezra (Karagüney bağ) - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Kalender
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 18'' D, 39° 35' 44'' K
Kaniküsü mahalle (Yukarıyakabaşı bağ) - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Kanigös
■ Koord: 38° 50' 36'' D, 39° 28' 36'' K
Karabulut mezra (Dere bağ) - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Vaskovan [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Çemişgezek’teki Vaskovan (Akçapınar) ile aynı adı taşır. SN
■ Koord: 38° 59' 55'' D, 39° 19' 46'' K
Karadere mezra (Çakırbahçe bağ) - Pertek - Tunceli
E1912 📖: Sava
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kürt ve Türk karışık olmak üzere Alevi inançlı bir yerleşim birimidir. Köydeki Kürtler Milan aşiretindendir. 62Ali
■ Koord: 38° 52' 55'' D, 39° 16' 45'' K
Karagüney köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1518b 1925h 📖: Kadosan/Kadosa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 21'' D, 39° 34' 28'' K
Karameşe mezra (Konurat bağ) - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 📖: Tezikan
■ Köyün büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 49' 31'' D, 39° 32' 0'' K
Karşıyaka mezra (Geçityaka bağ) - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Demürek
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 51'' D, 39° 11' 7'' K
Kayabağ köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1894s 1925h 📖 📖: Ağzunik [ Ermenice ağtsnig? ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Pilvenk) yerleşimi
■ 1894 tarihli Elazığ Salnamesine göre 21 Ermeni ve 112 Müslüman (Alevi) nüfusu vardı. Köyün eski adı, Ermeni tarihinde Eğil-Silvan-Batman bölgesinin genel adı olan Ağtsnik աղձնիք biçimini hatırlatır. SN
■ Koord: 38° 59' 49'' D, 39° 21' 54'' K
Kazılı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Gazili
1518b: Kadılu [ Türkçe ]
■ Kısmen Türkmen (Karakeçili) yerleşimi. Veli Günaydın
■ Koord: 38° 56' 38'' D, 39° 20' 12'' K
Koçpınar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1518b: Koçpınar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ İmam Rızalılardan bir kol yakın tarihte gelip, Pertek’in Koçpınar köyüne yerleştiler. 62Ali
■ Koord: 38° 51' 0'' D, 39° 31' 0'' K
Kolankaya köy - Pertek - Tunceli
1968 📖: Çerçemler
1925h 📖: Kâvi yk. (mz)
1518b: Çerçemlü (aş.)
■ Yedi mezradan oluşan Çerçemler köyünün bir mezrası idi. Diğerleri Keban baraj gölü altında kaldı. SN
■ Koord: 38° 48' 44'' D, 39° 24' 41'' K
Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Titinik Mezrası | Naxaver [ Ermenice naxaver "eski ören" ]
Eski adı: Doxikan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Şavak) yerleşimi
■ Köylüler Pertek/Ayazpınar köyü asıllıdır. Hikayeye göre Ayazpınar köyünden bir grup ayrılarak bir konak yapar ve buraya yerleşir. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 55' 9'' D, 39° 1' 18'' K
Konurat köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Xaxi [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şamlu) yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 11'' D, 39° 31' 8'' K
Korluca köy - Pertek - Tunceli
1518b 1925h 📖: Til [ Ermenice/Kürtçe tell/til "höyük, tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912’de 60 Ermeni ile aynı sayıda Kürt nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. (VanV). Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 49' 30'' D, 39° 19' 2'' K
Köçek mezra (Çataksu bağ) - Pertek - Tunceli
Eski adı: Köçekler
1925h 📖: Köçek / Küçek
Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Büyük bölümü baraj altında kalmıştır. Köy adı muhtemelen 16. yy’da bölgede bulunan Millîli Küçük cemaatinden gelir. SN
■ Koord: 38° 48' 24'' D, 39° 30' 37'' K
Mercimek köy - Pertek - Tunceli
E1902 1925h 📖 📖: Mercimek [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Evvelce Sünni köyü iken iç göç sonucu değişti. SN
■ Karışık Alevi nufüsu vardır. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 51' 44'' D, 39° 23' 26'' K
Pertek ilçe - Pertek - Tunceli
E1878 📖: Pertag Բերդակ [ Ermenice "kalecik" ]
K1597 📖: Pertek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Sünni Türk/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ `Karakeçili aşiretinden` olduğu rivayet edilen yerli Sünni nüfusun büyük çoğunlukla 19. yüzyıl öncesinde ihtida eden Ermenilerin soyundan olduğu söylenir. Kasabanın yukarısında bulunan Surpdigin (Meryemana) manastırı çağlar boyunca önemli bir ziyaretgah idi. İzi kalmamıştır. SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 408 (16%), Müslüman: 2088 (84%), Toplam: 2496 metonio
■ İlçe merkezinin yerlileri ağırlıkla Türkmen (Karakeçili)'dir.Evliya Çelebi'ye göre, Pertek'in ismi kaleden, kalenin adı Moğolca Pertenek adındaki kartaldan türemiştir.Pertek kalesinin tepesindeki Karakuş'un Petenek olduğu söylemektedir. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 51' 50'' D, 39° 19' 41'' K
Pınarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Paşavank
E1878 📖: Paşxavank / Paşağag [ Ermenice paşxavank "ihsan manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 259 (76%), Müslüman: 82 (24%). Toplam: 341 metonio
■ Türk-Kürt Alevileri karışık bir yerleşke olmasının azınlık olarak Sünni Türkmen (Karakeçili) nufüsu olan bir köydür. 62Ali
■ Koord: 38° 52' 32'' D, 39° 28' 39'' K
Pirinççi köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Pirinççi
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 55'' D, 39° 32' 56'' K
Sağman köy - Pertek - Tunceli
K1597 1928 📖 📖: Sağman [ Ermenice sahman "sınır" ]
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Sağman Deresi (Büyükdere) Pertek bölgesi ile asıl Dersim arasındaki eski sınırı oluşturur. ■ 16. yy’da Çemişgezek beyliğinin bölündüğü sancaklardan biri idi. `Kürdistan Emiri` sıfatlı Keyhusrev Bey’in hayratı bulunur. Eski Sağman 1990’larda PKK militanlarının eylemleri sonucunda devlet tarafından boşaltılmış ve TOKİ konutları ve tam teşekküllü karakoldan oluşan yeni yerleşim birimi yapılmıştır. SN
■ The 1894 Mamuretul Aziz yearbook stated there were 10 Armenians and 526 Muslims living in 95 total households. In 1914, the Armenian Patriarchate reported only the population as 30 Armenians without specifying the number of households. metonio
■ Koord: 38° 55' 29'' D, 39° 16' 45'' K
Söğütlütepe köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Gülbarî [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Pilvenk) yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 57'' D, 39° 18' 17'' K
Sumak köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 📖: Sumak
E1878 📖: Sımağ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Aynı isimli dağın güney yamacındadır. SN
■ Koord: 38° 53' 13'' D, 39° 31' 4'' K
Sürgüç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Sürgüç (köy) [ Ermenice surp prgiç "aziz halaskâr =İsa" ]
1518b: Sürgücülü (aş.)
Alevi-Kürt veya Zaza (Pilvenk) yerleşimi
■ Süpürgüç adlı dağın kuzey yamacındadır. 16. yy tahrirlerinde Sürgücülü adı verilen Kürt cemaati görülür. Aşiret adı dağdan alınmış olsa gerekir. SN
■ Koord: 38° 57' 13'' D, 39° 20' 52'' K
Sürmecik mezra (Geçitkaya bağ) - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Balan [ Kürtçe "yüksekler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 17'' D, 39° 13' 57'' K
Şamlı mezra (Karagüney bağ) - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Şamtsik [ Ermenice "Şamlılar (aş.)" ]
1518b: Şamlu (aş.)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Haritada gösterilen yer muhtemelen yanlıştır. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 54' 28'' D, 39° 35' 40'' K
Tozkoparan köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Tants Թանց [ Ermenice "geçit? (Acaryan I.213)" ]
1518b 1928 📖: Tanz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni ve 10 hane Ermeniden dönme Müslim nüfus ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Köy Kürt ve Türk karışık şekilde Alevidir. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 55' 42'' D, 39° 26' 11'' K
Tuzbaşı ölü yerleşim (Çukurca bağ) - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖: Nisirto [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Baraj gölü kenarında kaldığı için terk edilmiştir. SN
■ Koord: 38° 54' 32'' D, 39° 4' 38'' K
Ulupınar köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K 📖: Kevırkan [ Kürtçe "taşpınar" ]
1518b 1925h 📖: Ulupınar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Pilvenk) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 21'' D, 39° 18' 39'' K
Yalınkaya köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Çarxik [ Kürtçe "değirmencik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Pilvenk) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 59'' D, 39° 21' 46'' K
Yamaçoba köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1946 📖: Erindek
1894s 1925h 📖 📖: Yerandek / îrandek [ Ermenice yerantag "kaynarca" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Pilvenk) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 41'' D, 39° 19' 29'' K
Yelören mezra (Mercimek bağ) - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Hıdolar [ Kürtçe/Türkçe "Hıdırlar" ]
■ Koord: 38° 50' 49'' D, 39° 25' 6'' K
Yeniköy köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 📖: Yeniköy
E1878 📖: Norküğ [ Ermenice "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 55'' D, 39° 26' 34'' K
YukarıGülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1946 📖: Komraş yk.
1518b: Kömreşlü (aş.) [ Kürtçe "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurmeşan) yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Kömreşlü cemaatine ait Kürt yerleşimi. SN
■ Kısmen Alevi (Zaza) Koçuşağı aşiretinden nüfusuda vardır. Mehmet Ali
■ Bu köyden/bölgeden Erzincan ve Sivas’a göçler meydana gelmiştir. Gidenler kendisini hala “Kurmeşli” olarak görüp Ağuçan ocağına bağlıdır. Kurmanci konuşulur; taranan kaynaklarda Şavakların parçası mı değil mi mevzu'u ihtilaflıdır. C.G.
■ Koord: 38° 57' 19'' D, 39° 10' 10'' K
Yukarıyakabaşı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878 📖: Ureg verin [ Ermenice "yukarı korucuk" ]
1518b 1925h 📖: Urek/Urik ulya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 48'' D, 39° 28' 9'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.