haritada ara :   km  
Pasinler'de 60 yerleşim bulundu.
sırala 
Acı mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Aci
E1902 📖: Arçi Առջի [ Ermenice "ayı köyü" ]
Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Köyün hemen doğusunda Tortum tarafına geçit vazifesi gören Arçovid Առջովիտ (`ayı deresi`) vadisi bulunur. 1048 yılında bu dere üzerindeki Gabut kalesi yakınında Bizans ve Ermeni kuvvetleriyle Selçuklular arasında bir muharebe gerçekleşmişti. Bu kale bugün Karakale denilen yerde olsa gerekir. SN
■ Koord: 40° 3' 10'' D, 41° 34' 49'' K
Ağcalar mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Ağcalar [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 55' 31'' D, 41° 31' 28'' K
Altınbaşak mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 📖: Gındeği
1514 📖: Kındeği [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 56' 40'' D, 41° 43' 38'' K
Alvar mahalle - Pasinler - Erzurum
1665 📖: Alvar
E506 📖: Alvar
■ Tarihçi Parpetsi’ye göre 483 yılında Ermeni isyanını bastırmak üzere sefere çıkan Sasani komutanı Şapuh Mihranî bu köyde ordugâh kurmuştu. ■ Eski bir Ermeni yerleşimi olan köyün halkı 1830 büyük göçünde Rusya'ya gitmiş, bu tarihten sonra köyde Ermeni nüfus kalmamıştır. Yer adı Türkçe kökenli olmadığı halde yanlışlıkla Türkçe sanılarak korunmuştur. SN
■ Koord: 39° 56' 30'' D, 41° 36' 45'' K
Ardıçlı mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 📖: Miyadun Միատուն [ Ermenice "tek ev" ]
1835b 📖: Miyadîn
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 1' 5'' D, 41° 45' 33'' K
Aşıtlar mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b E1902 📖 📖: Tizgi
■ Koord: 40° 0' 3'' D, 41° 38' 52'' K
Baldızı mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Baldızı
■ Koord: 40° 2' 6'' D, 41° 32' 29'' K
Başören mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Başviran [ Türkçe ]
■ Koord: 40° 10' 35'' D, 41° 38' 55'' K
Bulkasım mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Bulkasım / Bulğasım [ Türkçe Ebu'l-Kasım ]
■ Koord: 39° 54' 9'' D, 41° 37' 7'' K
Büyükdere mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Kırnuç
E506 📖: Mıgnarinç Մկնառինչ [ Ermenice "sıçankale" ]
■ 6. yy tarihçisi Ğazar Parpetsi’nin Tu (Büyüktüy) köyünden iki fersah doğuda olduğunu belirttiği Mknarinç köyü olması kuvvetle muhtemeldir. (Sagona 47). SN
■ Koord: 40° 2' 48'' D, 41° 36' 54'' K
Büyüktüy mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: By. Tüy
E506 E1902 📖 📖: Tu Դու
U 📖: Utu
■ Kısmen Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ MÖ 9. yy’da Urartu yazıtlarında yerel krallık olarak zikredilen Utu olmalıdır. Ermenice kaynaklarda 5. yy’dan itibaren Tu adıyla anılır. Türkçe Tuy muhtemelen Ermenice adın tamlayan hali Tui’den türemiştir. SN
■ Koord: 39° 59' 6'' D, 41° 26' 17'' K
Çakırtaş mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 📖: Ekebad
1835b 📖: Yekabad [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan’a göre 19. yy sonunda nüfusu Ermeni idi, ancak eskiden Gürcü haneleri de vardı. SN
■ Koord: 39° 57' 38'' D, 41° 47' 47'' K
Çalıyazı mahalle - Pasinler - Erzurum
1916h 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 32'' D, 41° 40' 9'' K
Çamlıca mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Çamlıca Komu [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 32'' D, 41° 30' 59'' K
Çiçekli mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Orduzu / Ortuzi [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 55' 15'' D, 41° 32' 23'' K
Çöğender mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Çöğender
■ Koord: 40° 0' 3'' D, 41° 32' 29'' K
Demirdöven mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Surbehan [ Ermenice "Aziz Ohan(nes)" ]
E1004 📖: Aksikoms | Surp Ohan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1004/1005 tarihli Asoğik vekayinamesine göre Pasen ilinde bulunan Aksigoms Manastırı, burada türbesi bulunan Keşiş Hovhannes adlı aziz kişiden dolayı Surp Ohan olarak anılmaktaydı. 19. yy başlarına dek aktif olan manastırın pek cılız kalıntıları köyün güneybatısında Ziyaret Dağı adı verilen mevkide halen görülebilir. SN
■ Koord: 40° 2' 1'' D, 41° 43' 42'' K
Epsemce mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Epsemce
Türk yerleşimi
■ Alvar'dan gelen Sünni Türkler tarafından kurulmuş bir köydür. metonio
■ Koord: 39° 58' 37'' D, 41° 46' 9'' K
Esendere mahalle - Pasinler - Erzurum
E1912 📖: Badijvan [ Ermenice ]
1835b 📖: Badicvan
1702 📖: Badijuin
1665 📖: Badilcivan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Ortaçağ kaynaklarında `bey kenti` olarak anılır. Evliya Çelebi zamanında Ermeni köyüdür (II.166). 19. yy sonunda nüfusu çoklukla Müslüman olduğu halde aktif bir Ermeni manastırı vardı. SN
■ Koord: 40° 0' 52'' D, 41° 49' 17'' K
Gerdekkaya mahalle - Pasinler - Erzurum
1916h 📖: Gerdekkaya [ Türkçe "yuvarlak kaya" ]
■ Koord: 39° 54' 18'' D, 41° 29' 7'' K
Gölciğez mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Gölciğez [ Türkçe ]
■ Koord: 40° 0' 6'' D, 41° 29' 56'' K
Gözeler mezra (Yastıktepe bağ) - Pasinler - Erzurum
■ Koord: 39° 49' 56'' D, 41° 43' 51'' K
Hanahmet mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Hanahmet
■ Koord: 40° 8' 2'' D, 41° 38' 53'' K
Karakale mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Karakale yk. [ Türkçe ]
■ Koord: 40° 7' 12'' D, 41° 37' 36'' K
Karavelet mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Karaveled
■ Erzurum'a bağlı Ağcalar, Alibezirgan, Alvar, Çakmak, Çiçekli, Gerdekkaya, Karavelet, Korucuk ve Sığırlı köyleri birbiriyle kısmen akraba olup Türk-Sünnidirler. Kanuni döneminde Tebriz üzerinden yerleştirilmiş köylerdir. Karavelet'te bu nüfus dışında 93 Harbi döneminde Kars üzerinden yerleşmiş Türkler de bulunuyor. metonio
■ Koord: 39° 55' 26'' D, 41° 29' 56'' K
Kavuşturan mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 1928 📖 📖: Axa [ Ermenice ağxa "mal mülk, varlık" ]
Türk yerleşimi
■ Narman'dan göçle yerleşilmiş Türk-Sünni köyüdür. metonio
■ Koord: 40° 1' 33'' D, 41° 40' 38'' K
Kevenlik mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Haykürd [ Ermenice "kürt-ermeni?" ]
■ Kaynağı meçhul bir isim olan Haykürd aynı zamanda köyün sırtındaki dağ kütlesinin adıdır. SN
■ Koord: 40° 1' 17'' D, 41° 31' 24'' K
Kızılören mahalle - Pasinler (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 📖: Kızılviran [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 3' 50'' D, 41° 48' 39'' K
Kireçli mezra (Yastıktepe bağ) - Pasinler - Erzurum
1916h 📖: Kireçli Komu
■ Koord: 39° 50' 32'' D, 41° 44' 44'' K
Korucuk mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Korucuk
■ Hizmet Hareketi lideri Fethullah Gülen'in doğum yeridir. 2016 yılında köyün adı siyasi intikam saikiyle 'Şehit Burak Karakoç' olarak değiştirilmiştir. SN
■ Koord: 39° 57' 0'' D, 41° 29' 56'' K
Kotandüzü mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Kotandüzü
■ Koord: 40° 5' 5'' D, 41° 37' 59'' K
Kurbançayırı mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Hins
E474 📖: Hintsk Հինձք [ Ermenice ]
■ Nerses Bartev gatoğigos (ö. 373) tarafından kurulduğu rivayet edilen Garmirvank manastırı bu köyün yakınındaydı. Eprigyan (II.330-331) bu manastırın 1828’e dek zengin ve güçlü bir kurum iken 19. yy sonlarında zaruret içine düştüğünü anlatır. SN
■ Koord: 40° 1' 44'' D, 41° 37' 47'' K
Küçüktüy mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 1928 📖 📖: Ortoru / Vortoru
1835b 📖: Kç. Tüy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Asıl Tu/Tuy köyü 1,5 km güneydeki Büyüktuy köyüdür. Ermenice adı Ortoru olan bu köye Türkçe Küçüktuy adı verilir. SN
■ Koord: 39° 59' 58'' D, 41° 26' 12'' K
Otlukkapı mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 📖: Hertev
1835b 📖: Hertev / Hertiv [ Ermenice "samanlı" ]
1665 📖: Artıf
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Evliya Çelebi `Ermeni köyü` olduğunu bildirir. 1895 katliamlarında yağmalanan köylerdendir. Bu köy yakınında olduğu kaydedilen Masat köyü tarihi kaynaklarda anılan Maztad Մազդատ Kalesi yerinde olmalıdır. SN
■ Hasankale (Pasinler) Lazkom (Taşağıl) köyünden, Redkan aşiretinden aileler Sansor (Taşlıgüney), Hertiv (Otlukkapı) ve Serçeboğazı köylerine göç etmişler. Tamamı akraba olan bu ailelerin dedeleri, yüz yıl önce Erivan'ın Şamiran ve Beyremeli köylerinden gelmişler. Qazi
■ Köyde Kürt nüfus da mevcut olmakla birlikte köyün ekserisi Türk asıllıdır. Kürt nüfus sonradan göç yoluyla buraya gelmiş olup köy aslen Türk yerleşimidir. İzzetnihat
■ Koord: 39° 53' 48'' D, 41° 40' 12'' K
Ovaköy mahalle - Pasinler - Erzurum
E1912 📖: Yezermek
1835b 📖: Ezirmik / İzelmik
■ Koord: 39° 58' 35'' D, 41° 30' 2'' K
Övenler mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Meceldi / Miceldi
■ 20. yy başında bu köyde terk edilmiş iki Ermeni mezarlığının kalıntıları bulunmaktaydı. Pasinler ilçesinin Batı kısmında Ermenice adlar taşıyan köylerin tümü 1828-1829 göçünde boşalmış görünüyor. Bu yerlerin Ermeni halkı çoğunlukla Gürcistan'da Ahılkelek civarındaki köylere yerleşmiştir. SN
■ Koord: 40° 0' 10'' D, 41° 34' 11'' K
Pasinler ilçe - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Hasankale
1876a 📖: Pasin Ulya [ Türkçe "yukarı Pasin" ]
1665 📖: Hasanabad
E474 📖: Paseank Բասեանք (idari bölge) [ Ermenice "Pasean'lar" ]
Y-399 📖: Phasianoi (idari bölge) [ Yunanca "Pasian'lar (kavim)" ]
■ Pasinler adı verilen bölge Yukarı Pasin (şimdi Pasinler ilçesi) ve Aşağı Pasin (Horasan ilçesi) olmak üzere ikiye ayrılır. Eski Yunanca Pasianoi/Phasianoi ve Erm Paseank biçimleri de çoğul yapıda olup, Antik tarihçilere göre İskitlerin bir kolu veya boyu olan Pasianoi kavmini düşündürür. MÖ 399’da yazan Ksenophon’a göre Phasianoí `Phasis’liler` Aras nehri boyunda yaşayan bir halktı. Gürcistan’da Batum yakınındaki Poti (antik Phasis) kenti aynı adın izini taşır. ■ Vağarşavan kenti tarihçi Horenli Movses’e göre kral 1. Vağarş (117-140) tarafından yapılmıştı. Bilinen bir tarihi kişiye tekabül etmeyen Hasankale adı muhtemelen *Basean Kal’ası adından uyarlanmıştır. SN
■ Gürcüce: Basiani (ბასიანი) ''Basiler''. Eski bir Kolh (Proto-kartvel) boyu adından geldiği öne sürülmüştür. GEO
■ Koord: 39° 58' 42'' D, 41° 40' 25'' K
Pelitli mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 📖: Manukom
1835b 📖: Mali Komu [ Kürtçe malikom "mezraevi" ]
■ Koord: 40° 6' 10'' D, 41° 37' 58'' K
Porsuk mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Porsuk
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 88 Müslüman Türk bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 1' 35'' D, 41° 33' 41'' K
Pusudere mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Pusudere
Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 4'' D, 41° 27' 40'' K
Saksı mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Pertek
E1902 📖: Pertag Բերդակ [ Ermenice "kalecik" ]
■ 93 Harbi yıllarında köyün Türk-Sünni halkının bir kısmı Sivas ve Maraş'a göç etmiş. Yakın zamanlarda bir kısım Doğubeyazıtlı Kürtler yerleşti. metonio
■ Koord: 40° 0' 7'' D, 41° 28' 23'' K
Serçeboğazı mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Serçeboğazı
■ Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Hasankale (Pasinler) Lazkom (Taşağıl) köyünden, Redkan aşiretinden aileler Sansor (Taşlıgüney), Hertiv (Otlukkapı) ve Serçeboğazı köylerine göç etmişler. Tamamı akraba olan bu ailelerin dedeleri, yüz yıl önce Erivan'ın Şamiran ve Beyremeli köylerinden gelmişler. Qazi
■ Türkler ve Kürtlerin birlikte yaşadığı bir köydür. Kürtlerin çoğu Taşağıl köyünden gelip yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 40° 0' 46'' D, 41° 38' 44'' K
Sunak mahalle - Pasinler - Erzurum
1916h 📖: Plur / Pulur
E1075 E1902 📖 📖: Plur Բլուր [ Ermenice "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy vekâyinamelerine göre Selçuklu istilaları sırasında bu kasabada toplanan 7000 nüfus ve 60 din adamı Türkler tarafından kılıçtan geçirilmişti. SN
■ Koord: 39° 56' 13'' D, 41° 44' 52'' K
Taşağıl mahalle - Pasinler - Erzurum
K 📖: Goma Laza [ Kürtçe "Laz ağılı" ]
1928 📖: Hamidin Komu
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ailelerin dedeleri Erivan'dan (Şamiran ve Beyremeli köylerinden) Kars ve Iğdır çevresine. Oradan Bayburt'a, oradan Muş Bulanık Hoşgeldi köyüne. Oradan da bu köye göç etmişler. Bu köy, verdiği göç ile Hasankale'nin birçok köyünü Kürtleştirmiştir. Qazi
■ Koord: 39° 52' 36'' D, 41° 34' 0'' K
Taşkaynak mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 📖: Keğvank Գեղվանք [ Ermenice "güzel manastır" ]
1835b 📖: Keyvank / Kevanek
■ Koord: 40° 1' 29'' D, 41° 35' 33'' K
Taşlıgüney mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Sansor / Sanasor [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hasankale (Pasinler) Lazkom (Taşağıl) köyünden, Redkan aşiretinden aileler Sansor (Taşlıgüney), Hertiv (Otlukkapı) ve Serçeboğazı köylerine göç etmişler. Tamamı akraba olan bu ailelerin dedeleri, yüz yıl önce Erivan'ın Şamiram ve Beyremeli [Bayramali, şimdi Vahramagyuğ] köylerinden gelmişler.
■ Koord: 40° 2' 22'' D, 41° 45' 11'' K
Taşlıyurt mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Ağzehir / Ağzihir
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 28'' D, 41° 46' 2'' K
Tepecik mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Tepecik
■ Koord: 39° 57' 4'' D, 41° 45' 59'' K
Tımar mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Timar
■ Koord: 40° 3' 20'' D, 41° 43' 16'' K
Uzunark mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 1928 📖 📖: Tortan Թորդան [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Karş. Kemah Doğan (Tordan) köyü. SN
■ 1835 erkek nüfus sayımında 51 Müslüman Türk ve 125 Hristiyan Ermeni nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 39° 54' 9'' D, 41° 47' 0'' K
Üğümü mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Ügümü
E1075 📖: Ogomi [ Ermenice ]
■ Lastivertli Aristakes Tarihi, Ogomi kentinin 1055’te Türklerce istila ve yağma edilmesini ayrıntılı olarak tasvir eder. 18. yy başında çoğunlukla Ermeni köyü iken 1829 göçünden sonra Ermeni kalmamıştır. SN
■ Koord: 40° 0' 38'' D, 41° 44' 10'' K
Yastıktepe mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 📖: Ketivan/Ketevan
1835b 📖: Ketvan [ Ermenice ]
Türk yerleşimi
■ Bu köy Sünni Türk yerleşimidir. Ancak köye bağlı mezralar Kürt yerleşimidir. İzzetnihat
■ Koord: 39° 53' 44'' D, 41° 43' 20'' K
Yavuzlu mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Pisyanlı Komu
Kürt-Sünni (Okçiyan) yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 43'' D, 41° 32' 22'' K
Yayla mahalle - Pasinler - Erzurum
1916h 📖: Timar Yaylası
■ Koord: 40° 6' 8'' D, 41° 44' 22'' K
Yayladağ mahalle - Pasinler - Erzurum
■ Koord: 40° 2' 57'' D, 41° 38' 44'' K
Yeniköy mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Yeniköy
■ Koord: 40° 5' 33'' D, 41° 47' 1'' K
Yiğitpınarı mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Deliler [ Türkçe ]
■ Koord: 40° 2' 34'' D, 41° 36' 1'' K
Yiğittaşı mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b, E1902 📖: Sos [ Ermenice sôs սօս "çınar" ]
■ Koord: 39° 59' 35'' D, 41° 31' 28'' K
Yukarıçakmak mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Çakmak yk. [ Türkçe ]
■ Eski köy terk edilmiş ve halk yeni yerleşime taşınmıştır. SN
■ Koord: 39° 55' 38'' D, 41° 33' 14'' K
Yukarıdanişment mahalle - Pasinler - Erzurum
cit 📖: Danişmend yk. [ Türkçe ]
■ © 07.01.1723 Danişmend Türkmen cemaatinin konar göçer taifesinden oldukları... deyar heyran
■ Koord: 39° 58' 10'' D, 41° 45' 28'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.