haritada ara :   km  
Nusaybin'de 101 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Abdülkadirpaşa mezra (Nusaybin bağ) - Nusaybin - Mardin
1968 📖: Yakınköy
1914hk 📖: Veysikî [ Kürtçe Weysikî "Veyisler (öz.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 4' 56'' D, 41° 13' 23'' K
Açıkköy mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖: Bamidê [ Süryanice ]
1928 📖: Bamedi
Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 53'' D, 41° 8' 0'' K
Açıkyol mahalle - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Haferi
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 10' 35'' D, 41° 10' 46'' K
Akağıl mahalle - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖: Deyrzendîk [ Kürtçe dêr zenguk? "çanlı kilisesi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bir aşirete bağlı olmayıp bağımsız köydür. SN
■ Koord: 37° 7' 37'' D, 41° 9' 35'' K
Akarsu mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: İstilîl [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1988'da TC emniyet güçlerince katledilen ünlü Kürt aydını Musa Anter'in köyüdür. Evi bu köydedir ve halen müzedir. SN
■ Köyün esas adı Stilile'dir. Imwastingmylife
■ Koord: 37° 14' 5'' D, 41° 3' 36'' K
Akçatarla mahalle - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Dala
Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 49'' D, 41° 9' 59'' K
Arpalı mezra (Değirmenli bağ) - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Qudb
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 11' 8'' D, 41° 36' 45'' K
Bagok dağ - Nusaybin - Mardin
S504 📖: İzla
Y378 📖: İzala (dağ) [ Süryanice ]
As-859 📖: İzalla (idari bölge)
■ MÖ 9. yy’da II. Assurnasirpal yazıtında anılan İzalla dağı, Süryani kültürünün önemli bir odak noktası olagelmiştir. Malatya yöresindeki İzoli aşiretinin kökeninin buralı olması gerekir. SN
■ Koord: 37° 12' 3'' D, 41° 25' 29'' K
Bahçebaşı mahalle - Nusaybin - Mardin
1928 1977rh 📖 📖: Baverni
S1881 📖: Buwera
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 49'' D, 41° 14' 2'' K
Bakacık ölü yerleşim - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖: Kinik
S1900~ 📖: Knanekê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 8' 38'' D, 41° 35' 57'' K
Balaban mahalle - Nusaybin - Mardin
S1900~ 📖: Bîr Gerbo [ Süryanice "uyuz kuyusu" ]
Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ Diğer adı Bira Qederé: kader kuyusu, Mehmet Uzun. zérgeni
■ Koord: 37° 7' 41'' D, 41° 30' 46'' K
Beylik mahalle - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Baqsiyan
1928 📖: Baksiyan
S1881 📖: Bequsyone
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 19'' D, 41° 15' 38'' K
Büyükkardeş mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Cinata Muho [ Kürtçe "Muhammed meclisi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 16' 19'' D, 41° 2' 3'' K
Çağlar mahalle - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Şanîşê
1914hk 📖: Şahnişîn [ Kürtçe "balkon, cihannüma" ]
Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 52'' D, 41° 13' 33'' K
Çalı mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1977rh 📖: Çalê [ Kürtçe "kuyu" ]
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
■ Koord: 37° 17' 4'' D, 41° 7' 46'' K
Çamurlu mahalle - Nusaybin - Mardin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 42'' D, 41° 35' 55'' K
Çatalözü mahalle - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Girencik / Kerancik [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 53'' D, 41° 12' 52'' K
Çiğdem mahalle - Nusaybin - Mardin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 11'' D, 41° 29' 45'' K
Çilesiz mahalle - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Mezrê Mihoka [ Kürtçe "Küçük Muhammed mezrası" ]
S1900~ 📖: Mezrê
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 32'' D, 41° 32' 36'' K
Çölova mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1914hk 📖: Menderê / Menderî
Kürt-Sünni (Bubilan) yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 32'' D, 41° 6' 7'' K
Dağiçi mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Xirabêmişka [ Kürtçe "fareli ören" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Belki Süryanice «Ḥarbâ maşkô» `tulumören`. SN
■ Koord: 37° 12' 29'' D, 41° 23' 47'' K
Dallıağaç mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1914hk 📖: Herbî
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 17' 53'' D, 41° 3' 26'' K
Değirmencik ölü yerleşim - Nusaybin - Mardin
1977rh 📖: Kôlikan [ Kürtçe "çardaklar, kulübeler" ]
■ 20. yy başında Êzidi (Dasıkan) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. Ancak kuzeyde dağlık bölgedeki iki mezra 2020'den sonra yerleşime açıldı. SN
■ Koord: 37° 9' 15'' D, 41° 37' 8'' K
Demirtepe mahalle - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Girhesin [ Kürtçe girê hesin "demirtepe" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 4' 55'' D, 41° 16' 25'' K
Dibek mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖: Badîbbe
S1881 📖: Beth Debbe [ Süryanice "ayıyurdu (veya kurtyurdu)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Raitê adı verilen mıntıkanın başlıca köyüdür. Bölgede yedi Süryani köyü bulunur (Badıbbe, Harabe Mışka, Sederi, Kfer Tahtayto, Habab, Harabalê, Arbo). SN
■ Koord: 37° 12' 24'' D, 41° 26' 35'' K
Dirim mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Şabani
S1881 📖: Şo'bân
Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
■ Koord: 37° 12' 22'' D, 41° 8' 20'' K
Doğanlı mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Talat
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
■ Koord: 37° 18' 26'' D, 41° 6' 12'' K
Doğuş mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Qûzo [ Kürtçe "çifte kumru" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 11' 33'' D, 41° 2' 23'' K
Durakbaşı mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Qesra Serçixanê
1914h 📖: Serçexan
Y573: Sargathon
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 573 yılındaki Bizans-İran savaşı münasebetiyle anılan Sargathon kalesi harabe olarak günümüze gelmiştir (Honigmann, Ostgrenze s. 20). SN
■ Koord: 37° 6' 21'' D, 41° 4' 23'' K
Dursun mezra (Açıkköy bağ) - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Xirbêcelal [ Kürtçe "Celal ören" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 10' 52'' D, 41° 8' 55'' K
Duruca mahalle - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖: Kârtaven
1526t 📖: Kertuvin [ Süryanice kfer tôbin "bereket köy" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 33'' D, 41° 18' 33'' K
Düzce mahalle - Nusaybin - Mardin
1946 📖: Şolbabekir
1928 📖: Şolbekir
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 10' 18'' D, 41° 18' 40'' K
Erdoğdu mezra (Tepeören bağ) - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Bizik/Bezek
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 14' 15'' D, 41° 9' 2'' K
Eskihisar mahalle - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Marîn
Y553 📖: Mardis [ Süryanice merdô "hisar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Çomeri) yerleşimi
■ Halen Merdis Kalesi adı verilen görkemli kalenin imp. Iustinianos zamanında tahkim edildiğini Prokopios belirtir. 363’ten 640’lardaki Arap fethine dek Bizans’ın doğu sınırı bu noktada idi. SN
■ Koord: 37° 9' 51'' D, 41° 23' 17'' K
EskiMağara mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Ziving [ Kürtçe "kışlak" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 11' 39'' D, 41° 6' 11'' K
Eskiyol mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Çuvî
1914hk 📖: Çuvâ
Kürt-Sünni (Bubilan) yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 16'' D, 41° 7' 6'' K
Gedikhane mahalle (Odabaşı bağ) - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Gundik Şükrî [ Kürtçe "Şükrü köyü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 19'' D, 41° 26' 44'' K
Gırnavas mahalle (Bahçebaşı bağ) - Nusaybin - Mardin
Eski adı: Girnavaz [ Kürtçe "büyülü tepe? mucize tepe?" ]
■ Mahalleye adını veren Girnawaz Hoyüğü yerleşim sınırının biraz kuzeyinde bulunur. Peygambere atfedilen birtakım hadislere istinaden, Müslümanlığı seçen Nusaybin cinlerinin ikametgahı olarak bilinir. SN
■ Koord: 37° 5' 49'' D, 41° 13' 47'' K
Girmeli mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Gîrêmîran
1869s 📖: Giremîra / Girêmara [ Kürtçe "beyler tepesi" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 51'' D, 41° 25' 32'' K
Görentepe mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1914hk 📖: Bizgûr
S1900~ 📖: Bêth Guryô [ Süryanice "aslanyurdu" ]
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
■ Koord: 37° 15' 18'' D, 41° 11' 11'' K
Günebakan mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Zorava [ Kürtçe "güçlü su" ]
Kürt-Sünni (Bubilan) yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 53'' D, 41° 5' 8'' K
Güneli mahalle - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Gelisoran/Geliyesoran [ Kürtçe geliyê sûran "Süryaniler boğazı" ]
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 1'' D, 41° 31' 20'' K
Günyurdu mahalle - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Merbab
S1881 📖: Morbobo [ Süryanice "Aziz Bab" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 8' 19'' D, 41° 27' 12'' K
Gürkaynak mahalle - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Xacirlû
1914hk 📖: Hacelô/Hacirlü
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 48'' D, 41° 37' 38'' K
Gürün mahalle - Nusaybin - Mardin
1928 1935 📖 📖: Gürin / Gürrin
1914hk 📖: Güriyan [ Kürtçe "uyuzlar?" ]
Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 47'' D, 41° 14' 37'' K
Güvenli mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1977rh 📖: Xarbeka [ Kürtçe "viranlar (veya ağıllar)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 18' 28'' D, 41° 2' 36'' K
Güzelsu mezra (Üçköy bağ) - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Hibab
1869s 📖: Habab [ Süryanice ]
S1836: Ehbab / Aehwo
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 14' 13'' D, 41° 27' 43'' K
Harabeler ölü yerleşim - Nusaybin - Mardin
1943ha 📖: XirbeZilzil [ Arapça "yıkık ören" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Metruk olan eski köyün 1 km kadar doğusunda yeni yerleşim belirmiştir. SN
■ Koord: 37° 10' 2'' D, 41° 13' 0'' K
Hasantepe mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖: Tell Hasan [ Arapça/Kürtçe "Hasan höyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 35'' D, 41° 29' 27'' K
Heybeli mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1977rh 📖: Deyrcem
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
■ Koord: 37° 19' 15'' D, 41° 1' 55'' K
İkiztepe mahalle - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖: Tezxarab [ Kürtçe "yeniören" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 2'' D, 41° 34' 21'' K
İlkadım mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Habisi
Kürt-Sünni (Bubilan) yerleşimi
■ Koord: 37° 15' 59'' D, 41° 4' 10'' K
Kalecik mahalle - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Keleya Bunisra [ Kürtçe "Ebu Nisra kalesi" ]
1928 📖: Kale
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bir masadağının tepesinde, şahane fotoğraf veren bir köydür. SN
■ Koord: 37° 9' 3'' D, 41° 14' 29'' K
Kaleli ölü yerleşim - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖: Evşi / Awşe [ Süryanice ]
Êzidi yerleşimi
■ Terk edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 14' 49'' D, 41° 29' 29'' K
Kantar mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖: Kantar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 49'' D, 41° 25' 58'' K
Karaca mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1977rh 📖: Xerabreşik [ Kürtçe "karacaören" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 17' 38'' D, 41° 4' 19'' K
Kasrik mahalle - Nusaybin - Mardin
1977rh 📖: Qasrik [ Kürtçe "saraycık" ]
Kürt-Sünni (Çomeri) yerleşimi
■ H. Azem ve oğullarına aittir. Çömeri aşireti yaşamaktadır. rutem
■ Koord: 37° 6' 48'' D, 41° 20' 46'' K
Kayadibi mahalle - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Mendikân [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Çomeri) yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 44'' D, 41° 20' 56'' K
Kilise mevki (Üçköy bağ) - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
S1881 📖: Mor Malke [ Süryanice "Aziz Malxus (manastırı)" ]
■ Bugünkü adı Mor Efrem Teodorus Kilisesi. [?? - SN] Genel olarak çevre köylerden gelen Süryaniler için ibadet yeridir. mardinli
■ Koord: 37° 14' 18'' D, 41° 25' 57'' K
Kocadağ mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Mezrê Geliyêpîran [ Kürtçe "dedeler deresi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Geliyepîra mevkiindeki eski köy terk edilmiş, 1.5 km kadar güneydeki Mezre Sehida mevkiinde yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Koord: 37° 11' 15'' D, 41° 39' 41'' K
Kolaçlı mezra (Bahçebaşı bağ) - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Hetabînê
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 2'' D, 41° 14' 52'' K
Koru mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Xarabbabo [ Kürtçe xirbê babo "baba? ören" ]
1914hk 📖: Babo
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 14' 28'' D, 41° 2' 5'' K
Kubbuk mevki - Nusaybin - Mardin
Eski adı: Qubbik [ Kürtçe "tepecik" ]
■ Koord: 37° 5' 36'' D, 41° 28' 31'' K
Kumluca mezra - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Xerabşemdîna [ Kürtçe "Semseddin öreni? Şemdinliler öreni?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 4' 42'' D, 41° 12' 31'' K
Kuşyaka mezra - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Gurik [ Kürtçe "kurt" ]
Kürt-Sünni (Bubilan) yerleşimi
■ Koord: 37° 11' 9'' D, 41° 1' 9'' K
Kuyular mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Cibilgirav [ Kürtçe cîh bi gravê "takas edilmiş" ]
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
■ Koord: 37° 17' 59'' D, 41° 7' 11'' K
Küçükkardeş mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Cinata Hiso [ Kürtçe "Hüseyin bahçesi" ]
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
■ Koord: 37° 16' 38'' D, 41° 1' 32'' K
Mağaracık ölü yerleşim (Çilesiz bağ) - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Berkurk
1928 📖: Berhok / Berhök [ Kürtçe ]
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 9' 29'' D, 41° 33' 20'' K
Narlı mezra (Açıkköy bağ) - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Xirbê Hinarê [ Kürtçe "narlı ören" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 11' 19'' D, 41° 8' 24'' K
Nergizli mahalle - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Nêrgizok
1914hk 📖: Nergizlü
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 4' 58'' D, 41° 21' 19'' K
Nusaybin ilçe - Nusaybin - Mardin
K 📖: Nisêbin
1914hk 📖: Nseybîn
E474 📖: Mıdzpin [Mtsbin] Մծբին
S373: Ṣawbāʾ ܨܘܒܐ
Y-146 📖: Nisibis
As-891 📖: Naṣîbina [ Süryanice nṣîbîn "yerleşim, koloni" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ MÖ 896 tarihli Adad-Nirari II yazıtında Naṣîbîna adıyla anılan önemli bir Arami kenti idi. Aramice/Süryanice Naṣîbîn (modern İbranice Netsivin), Erm Mtsbin biçimleri Antik Çağ’dan beri kaydedilmiştir. Aramice isim muhtemelen `iskan, bir yerde toplanma` anlamında «ṣwb» kökünden gelir. ■ Nusaybin nüfusu 20. yy başlarına dek büyük oranda Süryani iken günümüzde ezici çoğunlukla Kürttür. Kentin büyük bir bölümü 2014 yılında TC kuvvetlerince tahrip edilmiştir. SN
■ Kürtleşmiş Macar kökenli aileler de bulunmaktadır, bu aileler 1848 Olaylarında Osmanlı topraklarına iltica edip Müslüman olarak kalan ailelerdir. metonio
■ Nusaybin'de Kamışlo kentine göç etmelerinden önce çok kalabalık bir Kürt Yahudi grubu yaşamaktaydı. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 4' 11'' D, 41° 12' 39'' K
Ocaklı mezra (Yerköy bağ) - Nusaybin - Mardin
1946 📖: Pirali
1928 📖: Pîrelîka [ Kürtçe "pir Aliler" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 51'' D, 41° 32' 38'' K
Odabaşı köy - Nusaybin - Mardin
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Mor Aharon kilisesi vardır. SN
■ Koord: 37° 6' 18'' D, 41° 27' 43'' K
Pazar mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1977rh 📖: Bazar [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
■ Belki bazarî `pazarcı` anlamında. Êzidi yerleşimi 1990'lı yıllarda boşaltılmıştır. 2020'den sonra yeniden yerleşime açılmış görünüyor. SN
■ Koord: 37° 11' 26'' D, 41° 38' 56'' K
Pınarbaşı mezra (Dirim bağ) - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Serkanî [ Kürtçe "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 14' 15'' D, 41° 7' 31'' K
Sapanlı mezra (Bakacık bağ) - Nusaybin - Mardin
1977rh 📖: Fısqîn
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
■ Koord: 37° 10' 29'' D, 41° 35' 45'' K
Saray mezra (Çilesiz bağ) - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖: Giravşe / Girevşi [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 55'' D, 41° 32' 22'' K
Sınırtepe mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Eznawir
1941ha 📖: Aznaur/Aznavur
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kasıkan) yerleşimi
■ Ermenice, Gürcüce ve Çerkesçe `derebeyi, ağa` anlamına gelen Aznavur sözcüğünün bu coğrafyadaki işlevini kestirmek güçtür. SN
■ Koord: 37° 4' 53'' D, 41° 30' 46'' K
Söğütlü mahalle - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Girêbiyan [ Kürtçe "söğüttepe" ]
1914hk 📖: Girebîya
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 23'' D, 41° 34' 4'' K
Sürmeli ölü yerleşim - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Dêra Çomera
1914hk 📖: Deyrçomer [ Kürtçe "Çomeran (aş.) kilisesi" ]
Kürt-Sünni (Çomeri) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Midyat Pirkandan gelen Çömerilere aittir. H. Azam ve Avde'nin büyük katkısı vardır. Köklü bir aşirettir. rutem
■ Koord: 37° 7' 58'' D, 41° 19' 23'' K
Şirvan mezra - Nusaybin - Mardin
1943ha 📖: Şervan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 29'' D, 41° 38' 56'' K
Taşağıl mezra (Pazar bağ) - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖: Bâmunˁim
S1881 📖: Bêth Menaˁem [ Süryanice "Menaem (öz.) yurdu" ]
S1286 📖: Bêth Maˁanim
■ Kartmin (Yayvantepe) ile Kîvah’ın (Mağaraköy) güneyinde bulunan bu yer hem Süryani hem yerel Kürt tarihinde zikredilir. SN
■ Koord: 37° 15' 27'' D, 41° 33' 8'' K
Taşköy mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖: Arbo/Arboi [ Süryanice "teke" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Koord: 37° 16' 23'' D, 41° 29' 1'' K
Taşlıca mezra - Nusaybin - Mardin
1946 📖: Hop [ Kürtçe "bent, baraj" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 10' 22'' D, 41° 15' 56'' K
Tekağaç ölü yerleşim - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Mişawil
1914hk 📖: Mişavil
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve yıkılmıştır. SN
■ Koord: 37° 10' 0'' D, 41° 34' 15'' K
Tekir mezra (İkiztepe bağ) - Nusaybin - Mardin
1977rh 📖: Gundisadık [ Kürtçe "Sadık köyü" ]
1914hk 📖: Gündik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 24'' D, 41° 33' 39'' K
Tepealtı mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1526t 1977rh 📖 📖: Tell Yaˁkub [ Arapça/Süryanice "Yakup höyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kasıkan) yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 45'' D, 41° 22' 10'' K
Tepeören ölü yerleşim - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Xirbezil [ Kürtçe xirbêzil "kamışören" ]
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
■ Koord: 37° 11' 52'' D, 41° 9' 59'' K
Tepeüstü mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖: Tell Minar / Tilminar [ Arapça tell menâr "kulehöyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kasıkan) yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 41'' D, 41° 22' 58'' K
Topaçlı mezra (Tepeüstü bağ) - Nusaybin - Mardin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 59'' D, 41° 21' 51'' K
Turgutlu mahalle - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Kemîna [ Kürtçe "pusular, tuzaklar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 42'' D, 41° 39' 12'' K
Üçköy mahalle - Nusaybin - Mardin
1928 1946 📖 📖: Xarabali / Harapali
S1881 📖: Harabâle [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Koord: 37° 15' 27'' D, 41° 26' 9'' K
Üçyol mahalle - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖: Sîderî / Sederi [ Kürtçe sêderiyê "üç kapılı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980’lerde terkedildikten sonra yakın dönemde Almanya’dan dönen Süryanilerce iskân edildi. SN
■ Koord: 37° 12' 57'' D, 41° 24' 30'' K
Yakınca mezra (Taşköy bağ) - Nusaybin - Mardin
1977rh 📖: Elin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 15' 12'' D, 41° 30' 28'' K
Yandere mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Hatix
1928 📖: Adıx
1914hk 📖: Melik Hateh
Y553 📖: Ataxas [ Süryanice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tarihçi Procopius’un 6. yy’da Jüstinyen tarafından tahkim edildiğini bildirdiği Ataxas adlı yer olduğu savunulmuştur. Ancak daha büyük olasılıkla bu yer Lice ilçesindeki Antak kalesidir. SN
■ Koord: 37° 10' 58'' D, 41° 4' 28'' K
Yavruköy mahalle - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Kurikistilil [ Kürtçe kurikê stilîl "İstilil (aş.) uşağı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 14' 58'' D, 41° 4' 19'' K
Yazyurdu mahalle - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖: Kasrıbelek [ Kürtçe "alaca konak" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 15'' D, 41° 37' 38'' K
Yelekli mezra - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Qutbî
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 11' 53'' D, 41° 21' 14'' K
Yerköy mahalle - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Binerdka
1914hk 📖: Binerdik
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
■ Nusaybin ilçesinin tek yerli Arap yerleşimidir. SN
■ Koord: 37° 6' 15'' D, 41° 32' 6'' K
Yolbilen mahalle - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖: Arbet
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 26'' D, 41° 20' 19'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.