haritada ara :   km  
Narman'da 46 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağaçlı mahalle - Narman - Erzurum
1914h 📖: Eldenik
■ Koord: 40° 12' 29'' D, 41° 53' 20'' K
Alabalık mahalle - Narman - Erzurum
1914h 📖: Yeniköy
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Rusya muhacirlerinin iskânı için 1878 harbinden sonra Rus sınırının hmen iç yanında kurulan yerleşimdir. SN
■ Koord: 40° 25' 47'' D, 41° 56' 6'' K
Alacayar mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Karşim
E1902 📖: Karşen Քարշեն [ Ermenice "taşköy" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 16' 45'' D, 41° 53' 48'' K
Araköy mahalle - Narman - Erzurum
1914h 📖: Şosa [ Türkçe "şose?" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Osmanlı Rus sınırının hemen iç tarafında karayolu (şose) üzerinde mülteci yerleşimidir. Bazı kaynaklarda adı Şoşa olarak geçse de doğrusu Şose olsa gerekir. SN
■ Koord: 40° 22' 57'' D, 41° 56' 29'' K
Aşağıyayla mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Xaçov aş. [ Ermenice xaçov "haçlı" ]
E1902 📖: Kç. Xeço
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 17' 38'' D, 41° 47' 51'' K
Başkale mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Başkale
Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Koord: 40° 12' 47'' D, 41° 45' 41'' K
Beyler mahalle - Narman - Erzurum
1914h 📖: Axa [ Ermenice ağxa "mülk, varlık" ]
Türk yerleşimi
■ 1880 tarihinde 326 Türk ve 62 Ermeni nüfusu vardı. 1915’te 29 Ermeni (3 hane) kalmıştı. SN
■ Koord: 40° 21' 14'' D, 41° 47' 57'' K
Boğakale mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Boğakale
E506 📖: Poğpert gen. Poğa Բողա [ Ermenice "poğ (şeytantersi bitkisi, assafoetida) kalesi" ]
Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ 5. ve 6. yy’daki Bizans-İran ve Ermeni-İran savaşlarında adı geçen Poğ kalesidir (Erm Poğapert). Urartu kayıtlarında anılan Pal-Tulxi bu yer olabilir. Şimdiki nüfusun `Karakeçili Türkmeni` olma iddiası ihtiyatla karşılanmalıdır. SN
■ Koord: 40° 11' 40'' D, 41° 42' 13'' K
Bulutlu mahalle (Beyler bağ) - Narman - Erzurum
1914h 📖: Kaxkerem
■ Koord: 40° 22' 4'' D, 41° 47' 27'' K
Çamlıyayla mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Dazlak
E1900~a 📖: Dazlak
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 11' 21'' D, 41° 49' 39'' K
Çimenli mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Pırtanos
E1902 📖: Pırdanots [ Ermenice բրտանոց "çömlekçilli" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Narman'ın tek Karapapak köyüdür. metonio
■ Koord: 40° 10' 24'' D, 41° 54' 10'' K
Dağyolu mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Soğurmek
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 22' 53'' D, 41° 50' 37'' K
Demirdağ mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Kutumar
E1902 📖: Kutamayr [ Ermenice "kut (?) ormanı" ]
Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Koord: 40° 19' 23'' D, 41° 42' 5'' K
Ergazi mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: İğnavud [ Ermenice ]
■ Kısmen Türkmen (Beğdili) yerleşimi
■ Urfalı Beğdililerin Narman'da yerleştiği tek köydür. metonio
■ Ve Badıkanlı Alevi Kürtler Site Yönetimi
■ Koord: 40° 14' 29'' D, 41° 48' 20'' K
Gökdağ mahalle - Narman - Erzurum
1914h 📖: Pertvan
E1902 📖: Pertavank [ Ermenice "kale-manastır" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 21' 18'' D, 41° 49' 37'' K
Göllü mahalle - Narman - Erzurum
E1902 1916h 📖 📖: Xorxor [ Ermenice "derin çukur" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ Koord: 40° 14' 8'' D, 41° 52' 32'' K
Güllüdağ mahalle - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Kompor [ Ermenice "ağıl çukuru" ]
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Koord: 40° 22' 35'' D, 42° 8' 23'' K
Güvenlik mahalle - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kornis
E1902 📖: Gorenis / Gornis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 23' 0'' D, 42° 2' 20'' K
Kamışözü mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Bıldaçur
E1902 📖: Bığdorçur [ Ermenice "bulanıksu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 19' 34'' D, 41° 48' 36'' K
Karadağ mahalle - Narman - Erzurum
1916h 📖: Mınasor / Minasor
E1902 📖: Mıgnatsor [ Ermenice "faredere?" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 20' 58'' D, 41° 46' 29'' K
Karapınar mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Karapınar
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 17' 49'' D, 41° 40' 34'' K
Kışla mahalle - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928 📖: Lavsor
E1902 📖: Lavtsor [ Ermenice "iyidere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 19' 37'' D, 42° 1' 35'' K
Kilimli mahalle - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1914h 📖: Kızılkilise
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 19' 33'' D, 41° 59' 13'' K
Koçkaya mahalle - Narman - Erzurum
1914h 📖: Aristi
E1902 📖: Arasda
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Kürt yerleşimi olduğuna dair bilginin kaynağı nedir?? Bunu belirtirseniz daha iyi olur çünkü Kuruçalı ve Koçkaya köylerinin halkının bu bilgiyi teyit etmediğini okumuştum. İzzetnihat
■ Koord: 40° 23' 39'' D, 41° 57' 40'' K
Koyunören mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Kenzesor
E1902 📖: Kantsatsor Գանձացոր [ Ermenice "define dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Celali) yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 14'' D, 41° 54' 57'' K
Kuruçalı mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Veşkisor
E1902 📖: Vaçgatsor [ Ermenice "Vaçeg (öz.) deresi" ]
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Kürt yerleşimi olduğuna dair bilginin kaynağı nedir? Bunu belirtirseniz daha iyi olur çünkü Kuruçalı ve Koçkaya köylerinin halkının bu bilgiyi teyit etmediğini okumuştum. İzzetnihat
■ Koord: 40° 23' 36'' D, 41° 54' 26'' K
Mahmutçavuş mahalle - Narman - Erzurum
E1902 📖: Keğani [ Ermenice "köy yeri" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 20' 12'' D, 41° 57' 9'' K
Mercimekli mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Cansor
E1902 📖: Cantsor [ Ermenice cancatsor "arıdere, kovandere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 13' 18'' D, 41° 49' 59'' K
Narman ilçe - Narman - Erzurum
1914h 📖: Namravan | İd
E1200~ 📖: İdi
E1004 📖: Namravan (başka yer) [ Ermenice "Namur (?) kalesi" ]
Y17 📖: İdeesa
■ Bölgeye adını veren Namravan/Narman kalesi şimdiki Oltu Ünlükaya köyündedir. O yerin 1878’de Ruslarca işgalinden sonra, sınırın hemen iç tarafında kalan İd kasabası yeniden düzenlenen Namravan ilçesinin merkezi oldu. Gürcü ve Ermeni kaynaklarında İdi adıyle geçen bu yer, muhtemelen Strabon’un 1. yy’da andığı İdeesa köyüdür. SN
■ Narman ilçesinin %60 üzerini oluşturan nüfus Ahıskalıdır. Geri kalan nüfusun çoğunluğu Türkmen iken bir kaç köy Şeyhbızın Kürdü ve Hemşinli de bulunmaktadır. Bir köy Karapapak vardır. metonio
■ 3 köy ise Celali Aşiretine bağlı Kürtlerdir, Erzurum'un yerli Kürtleridir. Site Yönetimi
■ Koord: 40° 20' 50'' D, 41° 52' 10'' K
Pınaryolu mahalle - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1914h 📖: Kürdikân
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Koord: 40° 21' 14'' D, 42° 6' 20'' K
Samikale mahalle - Narman - Erzurum
E1902 📖: Samizara [ Gürcüce "üç kilise" ]
1862 📖: Samikale
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 19. yy’ın ünlü halk şairlerinden Aşık Sümmani (1862-1915) bu köylüdür. SN
■ Köyün adı Gürcüce, -sami (სამი) -zari (ზარი) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş ve 'Üç çan' demektir. meriç
■ Koord: 40° 22' 35'' D, 41° 52' 55'' K
Sapanlı mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Sapanlı
E1902 📖: Sabanlı
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Koord: 40° 20' 40'' D, 41° 45' 40'' K
Savaşçılar mahalle - Narman - Erzurum
1914h 📖: Todan
Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Koord: 40° 17' 52'' D, 41° 45' 54'' K
Serinsu mahalle - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1946 📖: Kamhis
E1902 📖: Kamxe
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Yaklaşık 7 km doğuda olan eski köy terk edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 21' 21'' D, 41° 59' 47'' K
Sülüklü mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Axsor
E1902 📖: Ağtsor [ Ermenice agntsor "gözedere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 45'' D, 41° 49' 14'' K
Sütpınar mahalle - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928 📖: Koçkanis
E1902 📖: Gocgants Կոճկանց [ Ermenice "tomruklu" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ 1877 öncesinde Ermeni ve Müslim karışık nüfusu vardı. SN
■ Koord: 40° 17' 40'' D, 41° 59' 3'' K
Şehitler mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Simserkis
E1902 📖: Surp Sarkis [ Ermenice "Aziz Sarkis" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 19' 35'' D, 41° 44' 14'' K
Şekerli mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Verintap
E1902 📖: Verindap [ Ermenice "yukarıdüz" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Narman Xorxor Köyünden gelen Celali Kürtleri Ve Ahıska Türkleri vardır Site Yönetimi
■ Koord: 40° 15' 48'' D, 41° 56' 45'' K
Şekerli mahalle - Narman - Erzurum
E1902 📖: Şekerli
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 41'' D, 41° 55' 35'' K
Taşburun mahalle - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928 📖: Mıxkar
E1902 📖: Muxkar [ Ermenice "dumankaya" ]
■ Eski köy terk edilerek 2 km. kadar güneyde askeri nizamla yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Koord: 40° 20' 32'' D, 42° 4' 35'' K
Telli mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Telli
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 12' 44'' D, 41° 47' 44'' K
Toygarlı mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Koşa
■ Koord: 40° 10' 41'' D, 41° 52' 31'' K
Tuztaşı mahalle - Narman - Erzurum
1914h 📖: Tuzla
E1902 📖: Kağtik? [ Ermenice "muhacirler" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 40° 23' 5'' D, 42° 0' 6'' K
Yanıktaş mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Ekrek
E1902 📖: Akrag [ Ermenice "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ 1880’lerde 60 hane Ermeni nüfusu ve Ermeni okulu vardı. SN
■ Koord: 40° 16' 22'' D, 41° 51' 31'' K
Yoldere mahalle - Narman - Erzurum
1914h 📖: Vikexas
E1872: Vékéxaç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi
■ 1877 öncesinde 301 nüfusuyla Narman bölgesinin en önemli Ermeni yerleşimi idi. SN
■ Koord: 40° 17' 36'' D, 41° 51' 47'' K
Yukarıyayla mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Xıçov yk. [ Ermenice xaçov? "haçlı" ]
E1902 📖: By. Xeço
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kısmen Rize Hemşin göçmenleri. SN
■ Koord: 40° 17' 1'' D, 41° 47' 51'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.