haritada ara :   km  
Mutki'de 109 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
? ölü yerleşim - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Halanyan / Halaniyan [ Kürtçe ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 33' 27'' D, 41° 44' 17'' K
Açıkalan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Misi
E1878b 📖: Mıtsu/Mıtsi Մցու [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mıtsu veya Kaşax adı verilen vadinin başlıca yerleşimidir. Bir dönem Motki kaza merkezi olan köy 1912’de 300 dolayında Ermeni nüfusa sahipti. SN
■ Koord: 38° 20' 26'' D, 41° 49' 49'' K
Ağıllı mezra (Bozburun bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 📖: Gomıkan/Gomıkank [ Kürtçe "ağıllar" ]
■ Koord: 38° 33' 48'' D, 41° 42' 21'' K
Akçaağaç köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Deştêmîran [ Kürtçe "beyler ovası" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Prnaşen/Pirneşin beylerinin mezrası idi. Ermenice kaynaklarda İşxanats Pert (`beyler kalesi`) ve Mezre isimleriyle geçer. SN
■ Koord: 38° 33' 0'' D, 41° 37' 46'' K
Akıncı köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Batılmaz/Batılmış
■ Koord: 38° 25' 17'' D, 41° 54' 3'' K
Akmanastır mevki (İkizler bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Surp Ağprig [ Ermenice "aziz pınarcık" ]
■ 1165 yılından itibaren kaydedilmiş olan Surp Ağpırig manastırı şifalı su kaynağıyla ünlüydü. Manastır 1877 ve 1895 olaylarında yağmalandıktan sonra terk edildi. SN
■ Koord: 38° 34' 44'' D, 41° 35' 52'' K
Akpınar köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Gilokan
E1878b 📖: Gilonk/Gilan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 26'' D, 41° 43' 8'' K
Akrek mahalle (Kavakbaşı bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 📖: Akrag [ Ermenice "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 28' 51'' D, 41° 49' 31'' K
Alatoprak köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Salansor
E474 E1878b 📖 📖: Salnatsor [ Ermenice "kayrak dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Khorenli Movses vekayinamesinde Salnatsor, Ağtznik (Siirt-Mutki-Sason) ülkesinin beylikleri (gavar) meyanında sayılır. SN
■ Koord: 38° 24' 59'' D, 41° 49' 24'' K
Alıcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1928 📖 📖: Godişkan/Kodişkân [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 31' 32'' D, 41° 47' 17'' K
Alkoyun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Mısor
E1878b 📖: Medz Tsor [ Ermenice "büyükdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 28' 4'' D, 41° 42' 17'' K
Arpalıseki mahalle (Kavakbaşı bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Pığonk/Pıxonk [ Ermenice "oluklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 51'' D, 41° 47' 54'' K
Aydemir köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Hörsenk
E1878b 📖: Ortsenk/Vortsenk [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 23' 43'' D, 41° 56' 36'' K
Aydın mezra (Akıncı bağ) - Mutki - Bitlis
E1902 1928 📖 📖: Xor/Xur [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 25' 14'' D, 41° 54' 39'' K
Aydınlık mezra (Karabudak bağ) - Mutki - Bitlis
1977rh 📖: Tığtik [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 26' 33'' D, 41° 38' 47'' K
Bağarası köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Marmand/Marmant
■ 20. yy başında Zaza-Sünni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eski bir Emeni köyü iken 19. yy sonunda Sünnü Zaza veya Kürt idi. 1678 yılında bu köylü olan Parseğ piskopos Eçmiadzin'de gatoğigos seçilmişti. SN
■ Sünni-Şafii Zaza yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 21' 12'' D, 41° 44' 40'' K
Balkaya mezra (İkizler bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Uşut
E1878b E1902b 📖 📖: Oşud/Huşud [ Ermenice ôşud "yumrulu?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 52'' D, 41° 36' 17'' K
Ballı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 📖: Herpi
E1878b 1917h 📖 📖: Arpi [ Ermenice "güneşli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mutki ilçesi merkez nahiyesinde bağlı Herpi,Herpus köylerinin Meydan nahiyesine bağlanması.29.12.1938 RG ishak levent
■ Koord: 38° 22' 51'' D, 41° 38' 59'' K
Başçavuş mezra (Gümüşkanat bağ) - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1977rh 📖: Kelxok [ Ermenice kılxug "buruncuk" ]
■ Koord: 38° 25' 35'' D, 41° 44' 25'' K
Bekçiler mezra (Çatalerik bağ) - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Habler [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 21' 57'' D, 41° 43' 33'' K
Beşevler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
hl 📖: Londisor
E1902b 1917h 📖 📖: Lordıntsor/Lodinsor [ Ermenice "... deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 14'' D, 41° 43' 11'' K
Boğazönü köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖: Seregole [ Kürtçe "gölbaşı" ]
■ Koord: 38° 27' 44'' D, 41° 46' 18'' K
Bozburun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Bilokân / Pilokân [ Kürtçe "Bilo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 10'' D, 41° 39' 43'' K
Çatalerik köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1264 1917h 📖 📖: Niç/Niçk
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 13./14. yy Ermeni düşünürlerinden Yesayi Niçetsi 1264 yılı dolayında bu köyde doğmuştur. SN
■ Koord: 38° 22' 3'' D, 41° 42' 25'' K
Çatalmeşe mezra (Karabudak bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Hındıktsor/Hindiksor [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 32' 53'' D, 41° 38' 18'' K
Çatalsöğüt köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Xaştax / Xaştak [ Kürtçe ]
E1878b 📖: Xaçtağ [ Ermenice "haç mahallesi" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Dergarabedyan’a göre evvelce Ermeni yerleşimi iken 1902’de metruktur. SN
■ Koord: 38° 26' 34'' D, 41° 54' 17'' K
Çaygeçit köy - Mutki - Bitlis
E1878b 1928 📖 📖: Çeman + Badinan [ Kürtçe çeman "gözeler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 24' 41'' D, 41° 50' 21'' K
Çayırlı köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Aruk + Surp Minas Kilise
1556b 📖: Arükan/Arukan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 31' 48'' D, 41° 36' 57'' K
Çevreli mezra (Çitliyol bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 📖: Xuta Tatvan [ Ermenice "Xut (ilçesi) Tatvan'ı" ]
1556b 1917h 📖 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 15'' D, 41° 45' 5'' K
Çığır köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1928 📖 📖: Kork/Korik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Aşağıkörik ve Yukarıkörik olmak üzere iki mahalledir. SN
■ Koord: 38° 27' 53'' D, 41° 49' 46'' K
Çiğdemalan köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Yeğik/Yeğkik Եղգիկ [ Ermenice "sazlıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 16' 41'' D, 41° 46' 49'' K
Çitliyol köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 📖: Tağvutsor
1556b 1917h 📖 📖: Taxsor/Tağisor [ Ermenice taği/tağvu tsor "Tağ deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Tağ vadisi adı verilen yörenin başlıca köyüdür. 19. yy sonunda 15 hane Ermeni nüfusu ve Surp Stepannos kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 30' 4'' D, 41° 45' 23'' K
Çukurca mezra (İkizler bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Deşdidem
E1878b 📖: Taşdatém [ Ermenice "çayıra karşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 33' 33'' D, 41° 38' 32'' K
Dağarcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖: Salapost
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 42'' D, 41° 43' 13'' K
Dağlık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖: Şinist İslam|Yk. Şınist [ Ermenice şennist "köy yuva" ]
Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 43'' D, 41° 38' 52'' K
Dereyolu köy - Mutki - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Mızruk/Mırzuk [ Ermenice "mezracık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 24'' D, 41° 57' 58'' K
Ekizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556t E1878b 📖: Tağvu [ Ermenice "mahalle" ]
Müslüman Arap (Bıdri/Şego) yerleşimi
■ Tağu (doğrusu Tağvu), Tağ adının tamlayan halidir. Karş. Uran (Tağ manastırı), Çıtlıyol (Tağ Deresi). SN
■ Koord: 38° 31' 16'' D, 41° 41' 8'' K
Erler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556b 1917h 📖 📖: Şinist Hıristiyan/Aş. Şınist [ Ermenice şennist "köy yuva" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 31'' D, 41° 44' 2'' K
Esen mezra (Bozburun bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 📖: Ardzıvik [ Ermenice "kartalcık" ]
■ 1895’ten önce Ermeni yerleşimimezra iken 1902’de terk edilmişti. SN
■ Koord: 38° 34' 47'' D, 41° 44' 29'' K
Esenyurt mezra (Geyikpınar bağ) - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1933 📖: Dölek
E1878b 1917h 📖 📖: Dolıg/Dolak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 18' 19'' D, 41° 46' 4'' K
Geyikpınar köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Golans [ Ermenice ]
E1878b 📖: Kolants
■ Koord: 38° 18' 58'' D, 41° 48' 19'' K
Göztepe köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902 1917h 📖 📖: Pılrik/Plurik [ Ermenice plrig "tepecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 9'' D, 41° 36' 28'' K
Gümüşkanat köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Keyburan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 24' 50'' D, 41° 42' 13'' K
Güvenli mezra (Bozburun bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖: Şamiyank/Samyan [ Ermenice/Kürtçe "Şamlılar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 58'' D, 41° 41' 1'' K
Havarik mezra (Erler bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Havarik
E1902b 📖: Avark/Haverk [ Ermenice "harabeler?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 52'' D, 41° 43' 50'' K
İkizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902 1928 📖 📖: Gıtsank/Gisank [ Ermenice "bitişikler?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Oşud (Balkaya) ve Gıdzank mahallelerinden oluştuğu için İkizler adını almıştır. SN
■ Koord: 38° 33' 50'' D, 41° 36' 33'' K
İnişli mezra (Üstyayla bağ) - Mutki - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Asbınçer/Aspınçer aş.
1556b 📖: Esbncer [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 23' 58'' D, 41° 52' 46'' K
Kapaklı köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Xaçinan
■ Koord: 38° 33' 59'' D, 41° 51' 44'' K
Kapıkaya köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Kortigân/Kurtiyan [ Kürtçe "çukurlar" ]
■ Koord: 38° 16' 35'' D, 41° 48' 10'' K
Karabudak köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Şenik [ Ermenice "köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 25' 36'' D, 41° 40' 15'' K
Kaşak köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Kaşak/Kaşax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 19' 53'' D, 41° 54' 33'' K
Kaşıklı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1556b 1928 📖 📖: Şen [ Ermenice "köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 22' 44'' D, 41° 49' 42'' K
Kavakbaşı belediye - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Dap | Xuyut
1556b 📖: Dap [ Ermenice "düzlük, alan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Vaktiyle ayrı beylik ve kaza olan Xuyt bölgesinin merkezi 19. yy’a dek Pırnaşen köyü iken daha sonra Dap (Kavakbaşı) köyüne taşındı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mutki/Motkan kazasının merkezi burası idi. Mutki ilçe merkezi bugünkü yeri olan Miritağ kasabasına 1938’de nakledildi. SN
■ Koord: 38° 28' 52'' D, 41° 48' 49'' K
Kavakbaşı idari birim - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Xuyt / Xuyut
E630 📖: Xuyt Խոյթ
Y610 📖: Xothai eth. Xothaitai [ Yunanca "Xoth halkı" ]
■ Koord: 38° 29' 12'' D, 41° 48' 38'' K
Kayabaşı köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖: Sıxors/Tsıgors [ Ermenice "balıkçı" ]
■ Dergarabedyan’ın kayıtlarına göre evvelce Ermeni yerleşimi iken 1902’de metruk idi. SN
■ Koord: 38° 30' 16'' D, 41° 48' 50'' K
Kayran köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Hersan/Hırsan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 6'' D, 41° 43' 40'' K
Keçutan mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Giçutan / Kiçütan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 29' 52'' D, 41° 53' 1'' K
Kocainiş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Guzik [ Kürtçe gûzik "cevizlik" ]
E1878b 📖: Inguzek/Inguznak [ Ermenice "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 29'' D, 41° 36' 55'' K
Korkinik mezra - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Korkinik [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 24' 52'' D, 41° 44' 40'' K
Kosunk mezra - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Kotsunk/Kösünk [ Ermenice "kapalıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ulaşımı imkansız bir bayırın tepesinde birkaç hanedir. SN
■ Koord: 38° 23' 2'' D, 41° 48' 12'' K
Kovanlı mezra - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Ergankodi/Yergankodi [ Ermenice Երկանգոտի "uzun kuşak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Yergankodi esasen buradaki derenin ve boğazın adıdır. SN
■ Koord: 38° 23' 5'' D, 41° 41' 43'' K
Kovanlı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
hl 📖: Punut
E1878b 1917h 📖 📖: Poğnud/Puynud [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Erken Ortaçağ Ermeni kaynaklarında Poğardu adı verilen bölgenin merkezi olan Poğnut kasabasıdır. SN
■ Koord: 38° 23' 25'' D, 41° 43' 10'' K
Koyunlu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1960 📖: Koyunlu yk.
1946 📖: Ohin yk.
E1902b 1928 📖 📖: Oxin/Hoxin [ Ermenice oğn? "sırt" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Nakşibendi dergahı bölgesel üne sahiptir. SN
■ Koord: 38° 29' 24'' D, 41° 51' 0'' K
Köşkikalo mezra - Mutki - Bitlis
Eski adı: Köşki Kalo
■ Koord: 38° 31' 56'' D, 41° 40' 29'' K
Kuşdili köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556b 1917h 📖 📖: Babutağ/Babntağ [ Ermenice "dede mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 12'' D, 41° 43' 20'' K
Küllüce köy - Mutki - Bitlis
1917h 1928 📖 📖: Tığbik/Tıxbi [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 25' 49'' D, 41° 52' 51'' K
Meşelik mezra (Karabudak bağ) - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Mirsank
E1878b 📖: Mrtsank [ Ermenice "mirzalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 25' 34'' D, 41° 41' 47'' K
Meydan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Meydan [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Zaza-Sünni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 43'' D, 41° 46' 13'' K
Mezraşiro mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Şiro Mezre [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 31' 37'' D, 41° 39' 59'' K
Mikar mezra - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Meğkar / Meykar [ Ermenice meğukar/meğrkar "baltaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 24' 17'' D, 41° 50' 11'' K
Mutki ilçe - Mutki - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Meretağ/Miritağ [ Ermenice/Kürtçe "mîr/bey mahallesi" ]
1665 📖: Modkî (dağ)
K1597 📖: Modkan (aş.)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Modki/Modkan ilçe merkezi 1938’de Misi (Açıkalan) köyünden Miritağ’a taşındı. Asıl Mutki/Motkan kazası bugünkü ilçenin güney kesimini kapsar. Kavakbaşı (Xuyt) ayrı kazadır. SN
■ Çoğunluğu Kürt olan ilçede önemli olarak Araplarda yaşamaktadır. gölge
■ Koord: 38° 24' 33'' D, 41° 55' 18'' K
Ocaklı mezra (Çığır bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Mezre Mirgan [ Kürtçe mîrgan "beyler" ]
■ Koord: 38° 28' 17'' D, 41° 52' 53'' K
Oluklu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1912 1917h 📖 📖: Yeziank/Yeziyan [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 37'' D, 41° 40' 40'' K
Ozanlı mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1928 📖 📖: Piçonk/Piştonk [ Ermenice ]
■ Google haritasında bu yerin adı Kavakbaşı’na bağlı Yüksekova Mahallesi olarak görünür. SN
■ Koord: 38° 29' 54'' D, 41° 46' 54'' K
Özenli köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Mahbûban [ Kürtçe mehbûban "dostlar" ]
E1902 📖: Prnaşén Բռնաշէն [ Ermenice "zor köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Xuyt diyarına hakim olan beylerin kalesi bu köy yakınında dağda idi. Ermenice Pırnaşen, Kürtçe/Türkçe Mahbuban veya Emir Kalesi olarak söz edilir. Ermenice adının 903 yılına ait yazıtı bulunan Pırnig (`şedit, zorba`) adlı yerel beyden geldiği söylenir. SN
■ Koord: 38° 33' 38'' D, 41° 34' 38'' K
Parizan mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Parîzan [ Kürtçe parêzan "bahçeler" ]
E1878b 📖: Bardızan [ Ermenice "bahçeler" ]
■ Der Garabetyan evvelce Ermeni yerleşimi iken 902’de metruk olduğunu kaydeder. SN
■ Koord: 38° 34' 23'' D, 41° 47' 23'' K
Pirikan mezra - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Pirikan
E1902b 📖: Pirivank [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 30' 50'' D, 41° 48' 6'' K
Salman köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Gındzu/Ginzu [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 21' 26'' D, 41° 51' 12'' K
Sarıçiçek köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Parsink
E1902b 📖: Partsığenk/Bartsığenk [ Ermenice "Parsex'ler (öz.)" ]
■ Dergarabedyan’a göre evvelce Ermeni yerleşimi iken 1902’de metruktu. SN
■ Koord: 38° 27' 19'' D, 41° 47' 36'' K
Sekiliyazı köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Tatvan [ Ermenice tadavan "Tad köyü" ]
■ Ermeni kaynaklarında Xuta Tatvan (`Huyut Tatvanı`) olarak anılan yerdir. Evvelce Ermeni yerleşimi iken 1902’de Ermeni nüfusu bulunmadığı kaydedilmiştir. Ermeni inanışına göre Aziz Tad İsa'nın havarilerinden Tateos’un (Thaddeus) öğrencisi ve takipçisidir. SN
■ Koord: 38° 25' 32'' D, 41° 53' 21'' K
Serince mezra (Bozburun bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Kinut [ Ermenice kinud "üzümlü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 34' 10'' D, 41° 41' 35'' K
Şahverdi ölü yerleşim (Özenli bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 1917h 📖 📖: Şahverdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski Xut beylerinin mülkü olan yerleşim şimdi harabe alanıdır. SN
■ Koord: 38° 33' 32'' D, 41° 35' 31'' K
Taşboğaz köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 📖: Herpus
1917h 📖: Xerpos [ Ermenice karpos? "taş çukur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dağda tüyler ürpertici bir konumda olan eski yerleşim şimdi dere boyundaki Totan mahallesine taşınmıştır. SN
■ Mutki ilçesi merkez nahiyesinde bağlı Herpi,Herpus köylerinin Meydan nahiyesine bağlanması.29.12.1938 RG ishak levent
■ Koord: 38° 24' 9'' D, 41° 46' 14'' K
Taşlıpınar mezra - Mutki - Bitlis
1917h 📖: Abutağ
E1878b 📖: Havutağ [ Ermenice "ecdat mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 24' 36'' D, 41° 55' 1'' K
Taşyol mezra (Kayran bağ) - Mutki (Geyikpınar bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Gırxo
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 18' 5'' D, 41° 39' 59'' K
Tolgalı köy (Yazıcık bağ) - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1900~a 1917h 📖 📖: Urus + Sisar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sisar (Sivrice?) bu köyün üst mahallelerinden biri olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 20' 12'' D, 41° 50' 14'' K
Tosunlar mezra (Üstyayla bağ) - Mutki - Bitlis
1917h 1928 📖 📖: Usxa/Osxa [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 23' 13'' D, 41° 52' 16'' K
Uğur mezra (İkizler bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Arınok/Arinük
E1878b 📖: Arenok [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 33' 46'' D, 41° 38' 9'' K
Ulaş mezra (Yenidoğan bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Alax/Alaxik?
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Başka kaynaklarda Şen (`köy`) adıyla anılan yer burası olabilir. SN
■ Koord: 38° 29' 11'' D, 41° 47' 7'' K
Uran köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Tağavank/Tağvank [ Ermenice "Tağ manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 5'' D, 41° 41' 41'' K
Uzunyar köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Kûran
■ Koord: 38° 20' 54'' D, 41° 48' 1'' K
Uzunyol mezra (Meydan bağ) - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Irak/Yerax
■ Koord: 38° 22' 45'' D, 41° 47' 34'' K
Üçadım köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Darekavan/Tırkanak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Sünni-Şafii Zaza yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 21' 26'' D, 41° 47' 7'' K
Ünlü mezra (Meydan bağ) - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1878b 📖: Gor
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 22' 13'' D, 41° 46' 17'' K
Üstyayla köy - Mutki - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Asbınçer/Aspınçer yk. [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 23' 58'' D, 41° 53' 41'' K
Varan mezra (Arpalıseki bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Varan
■ Koord: 38° 35' 10'' D, 41° 46' 45'' K
Yağlıca mezra (Taşboğaz bağ) - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1878b 1917h 📖 📖: Totank/Totan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 23' 59'' D, 41° 45' 1'' K
Yalıntaş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
K 📖: Çemê Malor [ Kürtçe "evli pınar" ]
1917h 📖: Çem
E1878b 📖: Zorava/Zoravik [ Ermenice/Kürtçe "güçlü su" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 45'' D, 41° 40' 0'' K
Yanıkçakır köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Çemani İğik
1917h 📖: Çaman/Çeman [ Kürtçe "gözeler" ]
■ Koord: 38° 16' 4'' D, 41° 46' 8'' K
Yazıcık köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
E1912 1917h 📖 📖: Sığund / Sılınd [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Sünni-Şafii Zaza köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 16' 18'' D, 41° 40' 46'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.