haritada ara :   km  
Mersin'de 13 ilçe bulundu.
sırala 
Akdeniz ilçe - Akdeniz - Mersin
■ Mersin merkez ilçesinin 2008 yılında bölündüğü yapay ilçelerden biridir. SN
■ Koord: 36° 49' 53'' D, 34° 39' 48'' K
Anamur ilçe - Anamur - Mersin
1914hk 1928 📖 📖: Çorak
1665 📖: Mamuriye | Anamur (idari bölge)
Y-350 📖: Anemúrion (başka yer) [ Yunanca "rüzgârgülü, yelvuran" ]
■ İlçeye adını veren tarihî Anemurion kenti bugünkü ilçe merkezi olan eski Çorak köyünün 7 km güneybatısında bulunan Ören-Güneyyurt mahallesindedir. SN
■ © 26.02.1732 İçel sancağında Mamuriye kazası dahilindeki Kızıl Ali, Bahşişi, Yazıcı, Narence, Tekeli ve Körsürce cemaatlerinin hane-i avarızlarını vermeleri. g.tt deyar heyran
■ Osmanlı devrinde Toroslar'daki Yörükler ilçeye yerleştirilmiştir. Yine Osmanlı döneminde Abdallar ilçenin güneybatısında Kalınören mahallesini kurmuştur. Mısır'dan gelen ve Fellah olarak bilinen Araplar da İskele mahallesine yerleşmiştir. Türk-Yunan nüfus mübadelesinden sonra Rumlar'ın yerine Arnavutlar yerleşmiştir. 1960 ve 1970 yıllarında ise en son Kıbrıs Türkleri ilçeye gelmiştir. Ahmet Savi
■ İlçe halkı günümüzde Türkmenler, Araplar, Yörükler, Arnavutlar ve Çingenelerden meydana gelmektedir. yörük dernekleri ilçe halkının çoğunluğunun yörük olduğunu iddia etse de bu mantıken mümkün değildir. Çünkü ilçe hem kozmopolit hem de ilçedeki yörük köylerinin bir çoğu nüfus olarak yetersiz ve yeni kurulmuş çok ufak köylerdir. Ayrıca ilçedeki Yörüklerin hayvancılık işini bırakması ile bu işe Kürtlerin yöneldiğini de belirtmek gerekir. Yakın bir tarihte Mersin'in merkezinde olduğu gibi Anamur'da da Kürt nüfus daha belirgin hale gelecektir. Mustafa
■ Koord: 36° 4' 41'' D, 32° 50' 3'' K
Aydıncık ilçe - Aydıncık - Mersin
1980 📖: İskele (bld)
1968 📖: Aydıncık
1914hk 📖: Gilindire | Gülnare
1522t 📖: Kilindire/Gilindire
Y-454 📖: Kelénderis [ Yunanca "meşeli" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Antik Yunan kaynaklarına göre MÖ 1000 civarında kurulduğu rivayet edilen Kelenderis kentidir. Adın Türkçeleşmiş biçimi Gülnar iken 19. yy’da belki artan Rum nüfusun da etkisiyle Gilindire biçimi yaygınlaştı. 1915’te Rumların göçe zorlanmasından sonra ilçe merkezi şimdiki Gülnar ilçesi olan Anaypazarı yaylasına taşındı. Bir dönem İskele belediyesi adını taşıyan Gilindire/Aydıncık kasabası 1987’de ayrıca ilçe oldu. SN
■ Koord: 36° 8' 47'' D, 33° 19' 21'' K
Bozyazı ilçe - Bozyazı - Mersin
1522t 1928 📖 📖: Bozyazı (idari bölge) [ Türkçe ]
Y-350 📖: Nagidos
■ 20. yy başında kısmen Roman (Çingene) yerleşimi.
■ Bozyazı esasen kasabanın kurulduğu düzlüğün adıdır. Ağzıkara, Gürlevik, Denizciler (Bidi) ve Çubukkoyağı mahallelerinin birleştirilmesiyle 1987’de Bozyazı belediyesi kuruldu. 1989’da ilçe oldu. ■ 19. yy kayıtlarında bu yerde Aşiret-i Kıptiyan kazası görülür. SN
■ Koord: 36° 6' 15'' D, 32° 58' 9'' K
Çamlıyayla ilçe - Çamlıyayla - Mersin
1891c 📖: Namrun
E1136 📖: Lampron [ Yunanca lamprón "parlak" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ MÖ 694 tarihine ait Asur kayıtlarında İllubru adıyla anılan yer olabilir. Şayet öyleyse, Yun/Erm Lampron adı eski bir dilden uyarlamadır. ■ 1080 dolayında Hetum oğlu Oşin adlı Ermeni beyi tarafından zaptedildi; 1233 yılına dek Hetum oğullarının beylik merkezi oldu. Bölgede Ermeni dönemine ait birçok kalıntı bulunur. SN
■ Koord: 37° 10' 1'' D, 34° 35' 37'' K
Erdemli ilçe - Erdemli - Mersin
1943ha 📖: Koyuncu
1914hk 📖: Erdemli
1665 📖: Erdemoğlu
■ Erdemli Osmanlı devrinden beri bölge ve idari birim adıdır. Şimdiki ilçe merkezi Koyuncu köyü ve eski Alata İskelesi mevkiinde gelişmiştir. SN
■ İlçe kuranlar 15. yüzyılda İç Anadolu Bölgesi'nden gelen Erdemoğulları isminde bir Türkmen Aşireti'dir. Türkmenler aşiretlerinin adını ilçeye vermişlerdir. Erdemli ilçesinin güncel nüfusu 150.000 dolaylarına ulaştığı için ilçe halkı hem kültürünü hem de kimliğini korumak maksadıyla her sene Geleneksel Türkmen Şöleni'ni düzenlemeye başlamıştır. Anadolu'nun her tarafından gelen Türkmenlerin de katılımıyla her sene çok hareketli ve coşkulu bir şekilde şölen yapılmaktadır. Mehmet
■ Koord: 36° 36' 22'' D, 34° 18' 35'' K
Gülnar ilçe - Gülnar - Mersin
1914hk 📖: Eynebazar [ Türkçe "cuma pazarı" ]
1522t 📖: Anay-bazarı
Y17 📖: Kelénderis (başka yer) [ Yunanca "meşeli" ]
■ İlçeye adını veren Gülnar, şimdiki adı Aydıncık olan Gilindire/Kelenderis kasabasıdır. 1867’de Gilindire’de kurulan Gülnar kazasının merkezi, 1916’da Gilindire’nin yaylası olan Eyne Pazarına taşındı. SN
■ Koord: 36° 20' 21'' D, 33° 23' 58'' K
Mezitli ilçe - Mezitli - Mersin
1928 📖: Viranşehir
Y17 📖: Pompeiopolis
Y-399 📖: Sóloi / Soli [ Anadolu Dilleri ]
■ Antik Soloi/Pompeiopolis harabelerinin bulunduğu Viranşehir semti 2008’de Mezitli adıyla ilçe oldu. Eskimezitli adıyla tanınan asıl Mezitli köyü yukarıdadır. Helenistik devirde önemli bir liman kenti idi. Antik astrolojinin el kitabını yazan Aratos buralı idi. MÖ 64’te Pompeius isyancı ve deniz korsanları iskân ederek kente kendi adını verdi. SN
■ Koord: 36° 44' 53'' D, 34° 31' 51'' K
Mut ilçe - Mut - Mersin
E1199 1522t 📖 📖: Mud [ Ermenice "giriş, kapı" ]
Y150 📖: Ninika | Klaudiópolis [ Yunanca "Claudius (öz.) kenti" ]
■ Yerli adı Ninika olan yerde MS 41 yılında imp. Claudius onuruna Klaudiopolis adıyla Latin askeri kolonisi kuruldu. Bizans egemenliğinin teorik olarak sürdüğü 12. yy’da adı halâ Klaudiopolis’tir. Ancak 12. yy sonundan itibaren Erm Mud `kapı` adı görülür. SN
■ Koord: 36° 38' 47'' D, 33° 26' 14'' K
Silifke ilçe - Silifke - Mersin
1484 📖: Silifke
A870 📖: Selevkiye
Y17 📖: Seleukeía (Traxea) [ Yunanca "Dağlık Selevkos kenti" ]
■ Seleuceia ad Calycadnum (Göksu Selevkia’sı) olarak da adlandırılır. Büyük İskender’in haleflerinden I Seleukos Nikatôr (h MÖ 305-281) tarafından kent statüsü verilmiş ve adlandırılmıştır. Osmanlı döneminde ve 1933’e dek İç İl/İçel idari biriminin merkezi idi. SN
■ Koord: 36° 22' 44'' D, 33° 55' 28'' K
Tarsus ilçe - Tarsus - Mersin
A870 📖: Tarsûs
Y17 📖: Tarsós [ Anadolu Dilleri ]
As-824 📖: Tarzi / Tarsisi
■ Asur kralı 3. Salmaneser (MÖ 858-824) ve Sennaherib (MÖ 696) yazıtlarında görülen isim muhtemelen daha da eski bir döneme aittir. Yun Tarsós biçiminden Arapçaya ve Arapça vasıtasıyla Türkçeye geçmiştir. Yunancadan direkt olarak alınan ’Tersun/Dersun’ biçimi Osmanlı dönemi kaynaklarında görülür. SN
■ 14. yy kaynaklarında Varsak Türkmen aşiretleri birliğinin kontrolünde görünür. Tarsus ilçesinin ekseriyeti günümüzde Türkmenlerden meydana gelmektedir. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 55' 4'' D, 34° 53' 30'' K
Toroslar ilçe - Toroslar - Mersin
■ Mersin merkez ilçesinin 2008 yılında bölündüğü yapay ilçelerden biridir. ■ Toros dağlarının adı MÖ 6. yy öncesinde Eski Yunanca Tauros biçimiyle kaydedilmiştir. SN
■ Koord: 36° 49' 51'' D, 34° 36' 27'' K
Yenişehir ilçe - Yenişehir - Mersin
■ Mersin merkez ilçesinin 2008 yılında bölündüğü yapay ilçelerden biridir. SN
■ Koord: 36° 47' 48'' D, 34° 34' 52'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.