haritada ara :   km  
Menemen'de 41 yerleşim bulundu.
sırala 
Alagöz ölü yerleşim - Menemen - İzmir
1531 📖: Alagöz
■ Eskiden önemli bir köy iken şimdi yerinde aynı adı taşıyan bir çiftlik bulunmaktadır. SN
■ Koord: 38° 33' 24'' D, 26° 58' 44'' K
Alaniçi mahalle - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1928 📖: Alaniçi
1890hk 📖: Yürükköy
■ 19. yy’da iskân edilen yörük köylerindendir. SN
■ Koord: 38° 36' 30'' D, 27° 12' 29'' K
Asarlık mahalle - Menemen - İzmir
1531 📖: Asarlık
■ Adını şimdiki yerleşimin 1 km kadar batısından bulunan Boztepe (eskiden Gâvurtepe) üzerindeki antik yerleşim kalıntılarından almaktadır. SN
■ Koord: 38° 35' 21'' D, 27° 4' 54'' K
Ayvacık mahalle - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1890hk 📖: Ayvacık
■ Koord: 38° 36' 43'' D, 27° 11' 18'' K
Bağcılar mahalle - Menemen - İzmir
1928 📖: Beyköy
1531 1890hk 📖 📖: Bargir [ Türkçe "beygir" ]
■ Koord: 38° 37' 14'' D, 27° 11' 59'' K
Banaz ölü yerleşim - Menemen - İzmir
Y1900~ 📖: Pánitsa
1838 📖: Banaz Çf.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 19. yy’da Seyrekköy’ün mezrası olup Rumlarca meskûn olan yerleşim Cumhuriyetten sonra terkedilmiştir. SN
■ Koord: 38° 36' 19'' D, 26° 57' 15'' K
Belen mahalle - Menemen - İzmir
1527 📖: Asumbeyli
1575t 📖: Belen
■ Koord: 38° 38' 15'' D, 27° 5' 58'' K
Beygaz mevki - Menemen - İzmir
1531 📖: Bergos [ Yunanca pýrgos "kule" ]
■ Belen Dağı. Belen Köyü'nün yaslandığı dağ. İsmail Kurun
■ Bu ismin neredeyse tüm çevirileri "Burgaz" ,isim kontrol edilmelidir. ishak levent
■ Koord: 38° 38' 42'' D, 27° 6' 21'' K
Bozalan mahalle - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1838 📖: Bozalan
■ Koord: 38° 42' 15'' D, 27° 11' 44'' K
Buruncuk mahalle - Menemen - İzmir
1909h 📖: Lariza
1531 📖: By. Buruncuk
Y-454 📖: Lárissa [ Yunanca ]
■ Antik Larissa harabeleri köyün kenarındaki tepenin güney yamaçları üzerindedir. Strabon’a göre bir Pelasg kenti olan Larissa MÖ 10. yy’dan önceki bir tarihte Yunanlılar tarafından fethedilmişti. Helenistik devirde Kymê kentinin gelişmesi karşısında Larissa terkedildi. SN
■ Koord: 38° 39' 51'' D, 27° 1' 28'' K
Çaltı mahalle - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1531 📖: Çaltı [ Türkçe "çalılık" ]
■ Aynı nahiyenin Alaniçi (Yörük) köyüne bağlı mahalle iken 06.05.1943 tarihli Dahiliye Vekaleti tamimi ile müstakil köy yapıldı. Taner A.
■ Koord: 38° 37' 9'' D, 27° 13' 37'' K
Çavuş mahalle - Menemen - İzmir
1531 📖: Çavuş
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı Selanik'ten gelen Muhacir Türkler'den oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 38° 38' 21'' D, 27° 1' 26'' K
Çukurköy mahalle - Menemen - İzmir
1350 📖: Çukurköy
■ Saruhanoğlu İshak Çelebi dönemine ait Çukurköy’le ilgili vakfiye mevcuttur. SN
■ Koord: 38° 41' 46'' D, 27° 7' 6'' K
Değirmendere mahalle - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1890hk 📖: Değirmendere
■ Daha önce Yamanlar dağı içinde müstakil köy iken 20. yy başlarında bugünkü yerine taşınmış ve Emiralem köyü ile birleşmiştir. SN
■ Koord: 38° 38' 0'' D, 27° 8' 58'' K
Doğaköy mahalle - Menemen - İzmir
1828 📖: Doğu
■ Koord: 38° 39' 1'' D, 27° 5' 38'' K
Emiralem mahalle - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1909h 📖: Emiralem
1890hk 📖: Mîralem [ Türkçe "sancaktar (bir tür saray görevlisi)" ]
1531 📖: Hamzabeyli (başka yer)
■ Eski Emiralem (Hamzabeyli) köyü 1950 dolayında terkedilerek bugünkü yerde yeni köy inşa edilmiştir. SN
■ Koord: 38° 37' 19'' D, 27° 8' 51'' K
EskiGörece mevki - Menemen - İzmir
1891b 📖: Güzelhisar
1487b 📖: Görece
Y-450 📖: Temnos
■ Herodotos, Pausanias, Plinius, Cicero ve Hierokles tarafından zikredilen Temnos kenti şimdi terkedilmiş olan eski Görece köyü yakınlarındaki Görece (veya Kayacık) Kalesi mevkiindedir. Ramsay sf. 109 bu yerin Ortaçağ Bizans kayıtlarında anılan Arxangelos ilçesi olduğunu savunur. SN
■ Koord: 38° 40' 2'' D, 27° 11' 6'' K
Göktepe mahalle - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1890hk 📖: Göktepe
■ Koord: 38° 36' 32'' D, 27° 9' 45'' K
Görece mahalle - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1487b 📖: Görece (başka yer)
■ Görece köyü 1977-78’de 2 km kadar kuzeydoğuda ve daha yüksek rakımda bulunan eski yerinden Gediz ovasındaki bugünkü yerine taşınmıştır. SN
■ Koord: 38° 38' 58'' D, 27° 9' 51'' K
Günerli mahalle - Menemen - İzmir
1512c: Günerli
■ Koord: 38° 34' 6'' D, 26° 59' 54'' K
Hasanlar mahalle - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1571 📖: Hasanlar
■ İğnedere üzerinde, Dumanlı dağının güney yamacında bulunan eski Hasanlar köyü 1950 dolayında bugünkü yerine taşınmıştır. Eski köy camiinin 1746 yılına ait kitabesi mevcuttur. SN
■ Koord: 38° 38' 27'' D, 27° 7' 37'' K
Hatundere mahalle - Menemen - İzmir
1531 📖: Hatundere
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Hatundere'nin arkasında yükselen Dumanlı Dağ'ın eteklerindeki Manastır Mevkii diye bilinen bir vadi bulunmaktadır. Utku Oziz
■ Koord: 38° 42' 6'' D, 27° 2' 49'' K
Haykıran mahalle - Menemen - İzmir
1932 📖: Haykıran
■ 14. yy’dan beri kaydedilmiş olan Haykıran Dede yatırı yakınlarında 1932 yılında kurulmuş olan yeni köydür. SN
■ Köylüler tarafından Haykıran Dede yatırının bulunduğu söylenen Haykıran Köyü eski mezarlığının birkaç metre güneyinde eski Yunan veya Bizans'tan kalma bir mezarlığın (nekropol?) bulunduğu iddia edilir. İsmail Kurun
■ Koord: 38° 38' 25'' D, 27° 7' 1'' K
İğnedere mahalle - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1668 📖: Eğnebeği Deresi (neh)
1531 📖: Eynesi [ Türkçe eyne/eğne "cuma" ]
■ Koord: 38° 39' 20'' D, 27° 9' 36'' K
Karaorman mahalle - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1960 📖: Karaorman
■ 1950’den sonra köy statüsüne kavuşmuştur. SN
■ Koord: 38° 36' 22'' D, 27° 13' 46'' K
Kesik mahalle - Menemen - İzmir
1890hk 📖: Kisseköy [ Türkçe kilise köy ]
■ Koord: 38° 36' 59'' D, 26° 59' 45'' K
Koyundere mahalle - Menemen - İzmir
1838 📖: Koyundere
■ Koord: 38° 34' 42'' D, 27° 3' 56'' K
Maltepe mahalle - Menemen - İzmir
1936a 📖: Maltepe
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1936 yılında Yugoslavya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin iskânıyla oluşturulmuştur. SN
■ Koord: 38° 37' 45'' D, 26° 54' 33'' K
Menemen ilçe - Menemen - İzmir
1530t 📖: Menemen
1512c: Tarxaniyat (idari bölge) [ Yunanca Tarxaniôtês "öz. (hanedan adı)" ]
Y1308 Y1462 📖 📖: Mainoménou Kámpos (ova) [ Yunanca "su baskını ovası" ]
■ 16. yy’dan itibaren `Menemen namı diğer Tarhaniyat` kazasının merkez köyüdür. Tarhaniyat adı, 13. yy’da Bizans devletinde önemli roller oynayan (muhtemelen Türk kökenli) Tarxaniotes ailesine işaret eder. Menemen esasen ovanın adıdır. Kasaba adı 19. yy’a ait bazı belgelerde Yazhisar olarak zikredilir. SN
■ Menemen adının özgün biçimi Yunanca taşkın su/sel suyu anlamına gelen Mainomenos'tur ve Gediz/Hermos nehrinin Menemen ovasında yaptığı taşkınlardan dolayı bu ismi almış olması olasılığı yüksektir. ahmet uhri
■ Menemen ismi şehir halkının şivesinde Melemen veya Melmen şeklinde telaffuz edilme eğilimi gösterir. Köylerde de yaygın telaffuz Melemen veya Melmen'dir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde şehir ismi Melemen olarak geçer. İsmail Kurun
■ Koord: 38° 36' 19'' D, 27° 4' 12'' K
Musabey mahalle - Menemen - İzmir
1531 📖: Musabeğlü
■ Menemen köylerinde Musubekköy şeklinde yaygın telaffuzu bulunur. İsmail Kurun
■ Koord: 38° 38' 13'' D, 27° 0' 26'' K
Özbek mevki - Menemen - İzmir
1400~ 📖: Özbek [ Türkçe "öz" ]
■ Saruhanlı ve Osmanlı kayıtlarında geçen Özbek vakfı çiftliği 16. yy’dan itibaren önemli bir köy olmuş ve 19. yy’da terkedilmiştir. Halen mevki adı olarak kullanılmaktadır. SN
■ Koord: 38° 32' 5'' D, 27° 0' 4'' K
Seyrek mahalle - Menemen - İzmir
Y1900~ 📖: Sarakêníkon [ Yunanca "Araplar" ]
1531 📖: Seyrek
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1890 yılı Aydın Vilayeti Salnamesine göre köyde büyük bir kısmı Rum olan 123 hanede 523 nüfus yaşamaktaydı. Köyün adı muhtemelen Bizans dönemindeki «Sarakenikon» (`Arapköyü`) adından uyarlanmıştır. SN
■ Kasaba halkı Selanik'ten gelen Muhacir Türklerden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 38° 34' 54'' D, 26° 58' 29'' K
Süleymanlı mahalle - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1575t 📖: Süleymanlı
■ Koord: 38° 38' 12'' D, 27° 10' 36'' K
Süzbeyli mahalle - Menemen - İzmir
1890hk 📖: Süzbeyli
■ Terk edilmiş harabedir. SN
■ Koord: 38° 32' 9'' D, 26° 54' 39'' K
Telekler mahalle - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1890hk 📖: Dellaklar / Tellaklar [ Türkçe "hamam hizmetçileri" ]
■ Köyde bulunan şifalı ılıcanın personeli nedeniyle adlandırılmış olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 39' 44'' D, 27° 12' 59'' K
Turgutlar mahalle - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1838 📖: Durgutlu [ Türkçe "aş." ]
■ Köyün adı halen ’Dutlar’ şeklinde telaffuz edilmektedir. SN
■ Koord: 38° 42' 53'' D, 27° 9' 53'' K
Tuzculu mahalle - Menemen - İzmir
1928 📖: Tuzcullu
1531 📖: Tuzcu / Tuzcueli
■ Koord: 38° 32' 59'' D, 26° 56' 16'' K
Türkelli mahalle - Menemen - İzmir
1531 📖: Türkelli
■ 16. yy’dan itibaren görülen Türkeli/Türkelli adı ilgi çekicidir. SN
■ Koord: 38° 41' 7'' D, 27° 2' 0'' K
Ulukent mahalle - Menemen - İzmir
1531 📖: Ulucak [ Türkçe "ulu ocak" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Kasaba halkı Selanik'ten gelen Muhacir Türklerden oluşmaktadır. Cemil
■ Selanik vilayeti Pirnar köyünden gelip, İzmir ili Menemen ilçesi Ulucak köyünde iskan edilen Abdülkerim kızı Emine ve oğlu Veli'ye ait tasfiye talepnamesi. 11.07.1926 Selanik vilayeti Kılkış kazasından gelip, İzmir ili Menemen kazası Ulucak köyünde iskan edilen Ömer oğlu Veli'ye ait tasfiye talepnamesi. 10.08.1927 Selanik vilayeti Langaza kazası Haydarlar köyünden gelip, İzmir ili Menemen ilçesi Ulucak köyünde iskan edilen çiftçi Ahmet eşi Fatma ve çocukları Arzu, Necibe ile Hatuş'a ait tasfiye talepnamesi. 08.11.1928 Manav
■ Koord: 38° 32' 45'' D, 27° 2' 17'' K
Yahşelli mahalle - Menemen - İzmir
1531 📖: Yahşelli
■ Koord: 38° 36' 40'' D, 27° 6' 32'' K
Yanık mahalle - Menemen - İzmir
1838 📖: Yanık
■ 1. yy’da Strabon tarafından zikredilen Neos Teixos (`yenihisar`) yerleşimi köyün hemen üzerinde bulunan Yanıkköy Kalesi civarındadır. Köyün sırtında bulunan Dumanlı Tepesi antik kaynaklarda Sardênê dağı olarak anılır. Dağın güney yamacında halen Serden Kayalıkları adlı bir mevki bulunmaktadır. (Ersin Döğer, s. 276-277.) SN
■ Koord: 38° 39' 18'' D, 27° 4' 54'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.