haritada ara :   km  
Kulu'da 41 yerleşim bulundu.
sırala 
Acıkuyu mahalle - Kulu - Konya
K 📖: Bîrtalik [ Kürtçe "acıkuyu" ]
Kürt-Sünni (Omeran) yerleşimi
■ © 28.05.1848 Rişvan aşireti oymaklarından, Ömeranlı ve Belganlı[Belikanlı] aşiretlerinden bin altı yüzden fazla hanenin Eskebşan kazasıyla Konya sancağı kazalarına iskan ettirildiği ... © »»» 26/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Kulu Kazasının Ömeranlı Köyüne bağlı Acıkuyu yaylası (Acıkuyu) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
■ Koord: 38° 50' 17'' D, 32° 59' 19'' K
Ağılbaşı mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Mandıra [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi.
■ 1860'larda Nogay göçmenlerce kurulmuştur. Halen Nogay kimliğini koruyan birkaç hane vardır. SN
■ Koord: 39° 8' 55'' D, 32° 59' 13'' K
Altılar mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Altılar
Kürt-Sünni (Omeran) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Altılar köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Ağrı Direnişinden dolayı buraya Ağrıdan sürgün edilen Celali aşiretinden Kürtler de yaşamaktadır. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 11' 47'' D, 32° 58' 0'' K
Arşıncı mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Arşuncu
Kürt-Sünni (Xalîkan) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Arşıncı köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 8' 15'' D, 32° 53' 5'' K
Bahadırlı mahalle - Kulu - Konya
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 12'' D, 33° 7' 21'' K
Beşkardeş mahalle - Kulu - Konya
K 📖: Torino [ Kürtçe "soylu" ]
cit 📖: Beşkardaş
Kürt-Sünni (Omeran) yerleşimi
■ Torın `yiğit, bir aşirette boybeyinden aşağı sözü geçen kimse` anlamındadır. SN
■ © 19.01.1903 Aslen Ankara vilayetine tabi Haymana kazası ahalisinden İnönü (Inevi=încov) nahiyesinin Beşkardeş isimli mahalline gelerek tavattun etmiş olan altmış hanede üç yüz nüfusun bulunduğu, yerin köy olarak teşkil edilip askerlik ve nüfus kayıtlarının Konya Vilayeti'ne yapılmasına müsaade talebi. deyar heyran
■ Koord: 38° 57' 44'' D, 33° 3' 21'' K
Boğazören mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Köstengil
cit 📖: Köstendil [ Yunanca "konstantin?" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 13.03.1904 Köstendil köyünden Müslim'in arzuhali... * 27.10.1919 Konya'nın Sa'idili kazası Yeniceoba nahiyesine tabi Köstengel karyesini basıp * 29.08.1940 Konya'nın Cihanbeyli kazasına bağlı Köstengil köyünün Ankara'nın Haymana kazasına bağlanması. deyar heyran
■ Köy 1850–60’lı yıllarda Rusya’dan göçeden Nogay Türkleri tarafından kurulmuştur. Köye ilk yerleşen ve kuran Temirbek Ata ve obasıdır. Fırat
■ Koord: 39° 8' 2'' D, 32° 55' 15'' K
Bozan mahalle - Kulu - Konya
1912hk 📖: Cidkâni [ Kürtçe "aş." ]
cit 📖: Bozanlu
Kürt-Sünni (Cudikan ) yerleşimi
■ © 22.10.1769 Aksaray, Koçhisar nahiyesi Bozanlu ve yine mezkur sancakta Eyüpeli nahiyesinde Nernak karyelerinde... deyar heyran
■ Koord: 39° 0' 10'' D, 33° 17' 58'' K
Burunağıl mahalle - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
Kürt-Sünni (Sipki) yerleşimi
■ © 21.04.1969 Ankara'nın Burunağıl köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 5' 6'' D, 32° 43' 26'' K
Canımana mahalle - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
cit 📖: Canımana [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ © 12.08.1896 Haymana kazasına tabi Canımana karyesinde bulunan Evliya çeşmesi'nde bir karye teşkil edilerek, Evliya Çeşmesi adı verilmesi. deyar heyran
■ Koord: 39° 14' 24'' D, 32° 51' 13'' K
Celep mahalle - Kulu - Konya
K1997 📖: Sevkan|Gundê Simê [ Kürtçe sêvikan "aş." ]
1928 📖: Celeb
Kürt-Sünni (Sêvikan) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 30'' D, 32° 55' 59'' K
Çöpler mahalle - Kulu - Konya
K1997 📖: Çoplî
Kürt-Sünni (Omeran) yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 51'' D, 33° 3' 17'' K
Değirmenözü mahalle - Kulu - Konya
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 50'' D, 33° 1' 2'' K
Dinek mahalle - Kulu - Konya
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 15'' D, 33° 7' 6'' K
Dipdede mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Dipdede
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Dipdede köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 11' 48'' D, 32° 53' 44'' K
Doğutepe mahalle - Kulu - Konya
1954 📖: Kuşca Yaylası
■ 12.7.1954’te Doğutepe adıyla köy oldu. SN
■ 12/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Kozanlı Köyüne bağlı Kuşça Yaylası, Doğutepe adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. [Rs Gz:8778] deyar heyran
■ Koord: 39° 4' 57'' D, 32° 51' 17'' K
Fevziye mahalle - Kulu - Konya
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 42'' D, 33° 9' 11'' K
Gökler mahalle - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
cit 📖: Gökler [ Türkçe "mavi gözlüler" ]
Türkmen (Karacakurt) yerleşimi
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın ..... muhakemesini isteyen Gökler karyesi ahalisinden Dördüncü Ordu-yı Hümayun Beşinci Alayı'nın İkinci Taburu'nun Dördüncü Bölüğü onbaşılarından Mehmed bin Ömer'in arzuhali... deyar heyran
■ Köy halkı Kırşehir'den gelen Karacakurt Türkmenlerine mensuptur. Egemen
■ Koord: 39° 14' 49'' D, 32° 53' 58'' K
Güzelyayla mahalle - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
K1997 📖: Yayla Kutê [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Sêfkan) yerleşimi
■ © 1 Kasım 1950 gününden itibaren, Ankara İli Haymana İlçesi Yenice Bucağının Kerpiç Köyüne bağlı Hasanağayaylası (Kerpiçyaylası), Güzelyayla adiyle bir köy haline getirilmiştir. (RsGz:7580 1950) deyar heyran
■ Koord: 39° 2' 30'' D, 32° 38' 24'' K
Hisar mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Hisar
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Hisar köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 9' 16'' D, 32° 51' 53'' K
Karacadağ mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Yalınayak
Kürt-Sünni (Xalîkan) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi. © »»» 29.03.1954 Ankara'nın Alahacılı, Çatak, Saatlı, Karacadağ (Yalınayak) köyleri ile Konya'nın Hacıömeroğlu, Ortakışla, Kandil, Çimen ve Kozanlı köyleri arasındaki sınırların tesbiti. deyar heyran
■ Koord: 39° 5' 18'' D, 32° 55' 57'' K
Karacadere mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Karacadere
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Karacadere köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 12' 59'' D, 32° 51' 3'' K
Karadağ mahalle (Kozanlı bağ) - Kulu - Konya
■ Koord: 39° 2' 46'' D, 32° 46' 58'' K
Kırkkuyu mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Kırkkuyu
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1890'lı yıllarda 90 hane Nogay muhacirin iskanıyla kurulmuştur. Halen Nogay dili ve kültürü canlıdır. SN
■ Koord: 39° 2' 6'' D, 33° 14' 10'' K
Kırkpınar mahalle - Kulu - Konya
K 📖: Celikan [ Kürtçe Cilikan "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Bumsuzşerefli ve Kırkpınar köylerinin Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 8' 39'' D, 32° 50' 26'' K
Kozanlı mahalle - Kulu - Konya
cit 📖: Kızanlı? [ Türkçe "aş." ]
■ Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba nahiyesine bağlı iken 1956'da Kulu ilçesine bağlandı. (Resmi Gazete, 2 Mart 1956) Taner A.
■ © 11.12.1720 Karinözü'nde Kızanlı karyesinden Ali'nin Hüseyin Beyoğlu ve Karaoğlu Mehmed tarafından darb olunduğuna dair ... deyar heyran
■ Koord: 39° 3' 41'' D, 32° 49' 9'' K
Kömüşini mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Kömüşini
■ © 30.04.1953 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Kömişini köyü'nün Bala ilçesinin Merkez nahiyesine bağlanması. © »»» 20.09.1958 Ankara'nın Kömüşini köyünün, Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 15' 25'' D, 32° 57' 21'' K
Köşker mahalle - Kulu - Konya
1900~ 📖: Köşker
Kürt-Sünni (Têrikan) yerleşimi
■ © 20.11.1969 Ankara'nın Köşker köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Bala Sofular köyü ve Kulu Köşker köyü arasında bulunan Bayat isimli yerleşim yerinde çıkan sıtma hastalığı nedeni ile 1895 yılında Bayat köyü dağılarak köyün büyük bir bölümü Bala Soflar köyüne yerleşmiş, bir kaç hane de Köşker köyünü kurmuştur. said
■ Köy halkı Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Köşker Kasabasından gelmiştir. Köy halkı Bayındır ve Bayat boylarına mensup Türkmenler'dir. Egemen
■ Koord: 39° 15' 31'' D, 33° 9' 32'' K
Kulu ilçe - Kulu - Konya
cit 📖: Kulu [ Türkçe "öz." ]
■ 18. yy’da bölgeye hakim olan Kulubey oğulları hanedanı adından. SN
■ © 25.05.1702 Ankara'da Çukurcak kazasına tabi Ahi Çomak Evkafı'nın mütevellileri olan Mustafa Dede, Kulu Dede ile Şaban umur-ı vakfı hüsn-i idare eylediklerinden, cihetin bunlara tevcihi hakkında Kadı Mehmed tarafından yazılan arz. © »»» 27.04.1816 Hadişözü kazasına tabi Kulu ve Kozanlı karyelerinde sakin Kulubeyoğlu voyvoda Seyyid Hüseyin Ağa... deyar heyran
■ İlçenin yerli halkının büyük bir kısmı Kürd ve Türk'tür. İlçeye daha sonraları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelen Kürt aşiretler (Rişvan aşireti, Şeyhbizinli Aşireti vs.) yerleştirildi. 1853-1856 Osmanlı-Rus Kırım Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya göç eden Nogay Türklerinin büyük bir kısmı ilçeye ve çevresine yerleştirildiler. Kozmopolit bir yapıya sahiptir. İlçe halkı Yörükler, Kürtler, Nogaylar, Türkmenlerden oluşur.
■ Koord: 39° 5' 23'' D, 33° 4' 17'' K
Sarıyayla mahalle - Kulu - Konya
Eski adı: Samsam
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 20'' D, 32° 45' 37'' K
Seyitahmetli mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Seyitahmetli
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1880'de Dobruca'nın Kanara (Ovidiu) kasabasından göçen Kırım Tatarlarınca kurulmuştur. Köy halkının tamamına yakını Hollanda'ya göçmüştür. SN
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Seyitahmetli köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 11' 23'' D, 32° 55' 8'' K
Soğukkuyu mahalle - Kulu (Yenice bucağı) - Konya
K 📖: Bîrê Şexo [ Kürtçe "şeyh kuyusu" ]
1928 📖: Evliya Çeşmesi?
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 1'' D, 32° 52' 58'' K
Şerefli mahalle - Kulu - Konya
K 📖: Serder
1968 📖: Bozyurt
1928 📖: Bumsuzşerefli
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe Serder. Yerleşik yaşama 1845­-1860 yılları arasında geçmişlerdir. Köy Nasirîli aileler olmakla beraber Têrikan aşiretine bağlı aileler de vardır. Sonradan Erzurumdan gelip yerleşen aileler vardır ki bu ailelerin Sefîkan oldukları söylenir. . .© 26.08.1925 Haymana'nın Bumsuzşerefli köyünde kalan Buğurcuoğullarından İbrahim oğlu Hacı Süleyman'ın Takrir-i Sükun Kanunu mucibince İstiklal Mahkemesine verilmesi. © »»» 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Bumsuzşerefli ve Kırkpınar köylerinin Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 4' 37'' D, 32° 41' 7'' K
Tavlıören mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Tavlıviran [ Türkçe tavl-ı viran "viranahır" ]
Kürt-Sünni (Omeran) yerleşimi
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Tavlıviran köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 13' 38'' D, 32° 56' 58'' K
Tavşancalı mahalle - Kulu - Konya
K 📖: Omaran
cit 📖: Ömeranlı [ Kürtçe "Ömerler (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Omeran) yerleşimi
■ Tavşanlı dağının çalılık kısmında nispeten yeni yerleşimdir. SN
■ Îzolî (İzollu) aşiretine ve Rişvan Kürtlerinin Oxçîyan koluna bağlı aileler de var.
■ Üç Nogay, bir Özbek aile hariç köyün tamamı Kürttür. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu köyün Kürtlerindendir. Kendisinin isteği üzerine 2015 yılında köyün adı Ömeranlı olarak tekrar değiştirilmiştir. metonio
■ Koord: 38° 56' 16'' D, 33° 0' 19'' K
Tuzyaka mahalle - Kulu - Konya
1956 📖: Harami Cüdkanlı [ Kürtçe cudikan "aş." ]
Kürt-Sünni (Cudikan ) yerleşimi
■ © 03.09.1816 Malatya Kazası'nın Şiro[Pötürge] Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı [Molikanlı], Teştekanlu[?], Kotanlu [Cudkan] aşireti halkından bazı kimseler basıp harab ve yağma ettiklerinden tedîpleri hakkında kuvvetler sevkine dair. deyar heyran
■ Koord: 38° 57' 18'' D, 33° 13' 35'' K
Yaraşlı mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Yaraşlı
Türkmen yerleşimi
■ © 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Yaraşlı köyünün, Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 10' 6'' D, 32° 54' 49'' K
Yavşan Tuzlası mevki - Kulu - Konya
1926h 📖: Yavşan Memlahası [ Türkçe memlaha "tuzla" ]
■ Koord: 38° 45' 21'' D, 33° 8' 35'' K
Yazıçayırı mahalle - Kulu - Konya
K 📖: Mêhîna mezin
cit 📖: Mihyanlı (aş.) [ Kürtçe mêhînan "Maho'lar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Mêhîna) yerleşimi
■ © 05.04.1782 Ayıntab ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı, Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı[Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
■ Yazıçayırı ve Şereflikoçhisar'a baĝlı Aktaş köyü Mêhîna aşîretine mensupturlar. Yazıçayırı'ın Kürtçe adı Mêhîna Mezin, Aktaş'ın Mêhîna Biçûk'dir. Mêhîna Aşireti Reşî Aşiretinin bir alt koludur. abdullah kaya
■ Koord: 39° 12' 44'' D, 33° 6' 44'' K
Yeşilyurt mahalle - Kulu - Konya
cit 📖: Atkafası
Kürt-Sünni (Celikan) yerleşimi
■ © 02.06.1893 Haymana kazasının Atkafası mevkiine Gürün (Sivas) ve Cebel-i Bereket'ten (Adana vilayeti) gelen nufusun burada haneler inşa etmeleriyle teşkil olunan Karyenin Hamidiye ismiyle isimlendirilerek burada bir cami inşasına müsaade olunması Ankara Vilayetindce taleb olunmuş isede böyle karyelerin isimlendirilmesi ve haritalara işlenmesi için diğer bir büyük şehirlere olan mesafenin belirtilip krokisinin gönderilmesi gerektiği. © »»» 14.03.1956 Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Atkafası köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 3' 13'' D, 32° 42' 51'' K
Zincirlikuyu mahalle - Kulu - Konya
1956 📖: Gordoğlu
1912hk 📖: Kürdoğlu
Kürt-Sünni (Sêfkan) yerleşimi
■ Kasaba ahalisi ağırlıklı olarak Rişvan Kürtlerinden olup 19. yy ortalarında Adıyaman-Maraş bölgesinden buraya iskân edilmişlerdir. SN
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. Tosunburnu-Kırşehir (Pizbênikê Jor) yaylasından buraya göçetmişlerdir. deyar heyran
■ Koord: 38° 55' 43'' D, 33° 6' 51'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.