haritada ara :   km  
Ku��saray��' 25 yerleşim bulundu.
sırala 
Aladikme köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Bozolar [ Kürtçe "bozlar" ]
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ 18.yy sonlarında Türkmen yerleşimi ern
■ Koord: 38° 26' 40'' D, 38° 54' 31'' K
Alangören köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Kurlot [ Kürtçe Lot uşağı "aş." ]
1914hk 📖: Lotuşağı
Kürt-Sünni (Herdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 50'' D, 38° 37' 53'' K
Çavuşlu köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Vérdixam
1916h 📖: Dukuşağı
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 46'' D, 38° 52' 55'' K
Çiğdemlik köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Hasikli [ Kürtçe "Hasancıklar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Herdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 4'' D, 38° 29' 32'' K
Deliktaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Sosikan [ Kürtçe "uğur böceği" ]
1928 📖: Sosi
Eski adı: Talanuşağı
Kürt-Sünni (Herdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 26'' D, 38° 37' 10'' K
Eskiköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Dıkavnan [ Kürtçe "aş." ]
1848z 📖: Eskiköy
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ © 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin deyar heyran
■ Koord: 38° 27' 16'' D, 38° 53' 45'' K
Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Kıftan [ Kürtçe kiftan "kavgalılar" ]
1928 📖: Gemici
Kürt-Sünni (Herdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 49'' D, 38° 35' 9'' K
Habibuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Habibuşağı
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ Eski İzoli (Tomisa) kalesi bu köyün doğu yakınındadır. SN
■ Koord: 38° 26' 27'' D, 38° 46' 44'' K
Hacıhüseyinler köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Hacıhüseyinler
Kürt-Sünni (Herdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 40'' D, 38° 54' 9'' K
Hacımehmetli köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Hacımehmetli
Kürt-Sünni (Herdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 4'' D, 38° 31' 56'' K
Harabekayış köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Harabekayış
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 25'' D, 38° 45' 28'' K
İmikuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: İmikan [ Kürtçe "aş." ]
1928 📖: İmikuşağı
Kürt-Sünni (Herdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 2'' D, 38° 27' 20'' K
Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Kadiyan/Kayan [ Kürtçe "kadılar (öz.)" ]
1928 📖: Kadıköy
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İzollu aşiret lideri Hacı Kaya Sebati Duman'ın köyü olduğundan bu isimle de anılmaktadır. [SN - ?] Berat Doğan
■ Koord: 38° 26' 21'' D, 38° 41' 46'' K
Karaali köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1915z 📖: Çaykaraali [ Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ © 18.08.1915 Mamuretülaziz'in Çaykaraali nahiyesinin Selvi karyesinden Hüseyin oğlu Zaza Yakub'un cezalandırılması. deyar heyran
■ Koord: 38° 28' 36'' D, 38° 54' 36'' K
Koçharmanı köy - Elazığ Merkez (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1916h 📖: Hasabur [ Ermenice hatsabur ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 48'' D, 38° 57' 29'' K
Konacık köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Ötetalan
Kürt-Sünni (Herdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 12'' D, 38° 33' 32'' K
Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1946 📖: Bekirhüseyin [ Kürtçe Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
1928 📖: İzolî / İzolu (idari bölge) [ Kürtçe "aş." ]
S1226 📖: Ebro / Hebro
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Herdi) yerleşimi
■ Süryani tarihçi ve din adamı Ebu’l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi Ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN
■ Koord: 38° 27' 27'' D, 38° 41' 11'' K
Kutlugün köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Şeyxali [ Kürtçe/Türkçe "öz." ]
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 52'' D, 38° 53' 21'' K
Paşakonağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1916h 📖: Kurdîkan [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Herdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 59'' D, 38° 41' 24'' K
Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Kani [ Kürtçe kanê "pınar" ]
1916h 📖: Pınarlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 25'' D, 38° 44' 20'' K
Sarıtaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Şavalan [ Kürtçe "aş." ]
1928 📖: Şevaluşağı [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 42'' D, 38° 56' 7'' K
Şeyhhasan köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
2000 📖: Tabanbükü
1777z 📖: Şeyxhasanlı [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
■ Koord: 38° 32' 13'' D, 38° 25' 33'' K
Tatlıpayam köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Sersük [ Kürtçe "çarşıbaşı" ]
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 20'' D, 38° 51' 27'' K
Topaluşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Topaluşağı [ Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 36'' D, 38° 50' 25'' K
Yaylanlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Koçikan [ Kürtçe "göçerler" ]
1946 📖: Koçikuşağı
Kürt-Sünni (Herdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 1'' D, 38° 53' 51'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.