haritada ara :   km  
Kocaali'de 31 yerleşim bulundu.
sırala 
Açmabaşı mahalle - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: Açmabaşı
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 1915'te 42 Müslüman Ermeni yaşamaktaydı. Manav
■ Koord: 40° 58' 45'' D, 30° 53' 10'' K
Aktaş mahalle - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: Aktaş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Novipazar dan göçmüş Boşnaklar yerleşti.
■ Köyün civardaki diğer Rum köyleriyle berâber 19. asrın ikinci yarısında Ordudan gelme Rumlarca kurulmuştur. Bu çevrede bulunan Tekeli yörüklerinden bir grup 1920'lerin sonlarında Vezirköprüdeki Kabalıkarapınar köyünde yer satın alıp göçmüşlerdir. Manav
■ Koord: 40° 57' 44'' D, 30° 51' 10'' K
Alandere mahalle - Kocaali - Sakarya
■ Koord: 41° 4' 5'' D, 30° 52' 27'' K
Aydoğan mahalle - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1909hb 📖: Aydivanlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 1' 7'' D, 30° 58' 43'' K
Beyler mahalle - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1909hb 📖: Beyler
■ Koord: 40° 58' 57'' D, 30° 57' 12'' K
Bezirgân mahalle - Kocaali - Sakarya
1487a 📖: Bezirgânlı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 41° 2' 24'' D, 31° 0' 2'' K
Caferiye mahalle - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Tatlıcak Caferbey
Ab 📖: Malandu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ 1877 yılında Abhazyadaki Rus zulmü sebebi ile anayurdunu terk etmek zorunda kalan Açba Cafer Bey ve köye ilk 1856 yılında gelen ve diğerlerinin de gelmesine önayak olan kişi ise Recep Efendidir. VZ
■ Kandıra kazasına bağlı Caferiye karyesinde iskan edilen Kafkas muhacirlerinin arazilerine Cafer Bey tarafından yapılan müdahalenin önlenmesi hususunda Süleyman tarafından verilen arzuhalin tahkiki. H-16-11-1312 İzmid sancağı muzafatından Kandıra kazasının Karasu nahiyesine merbut Caferiye karyesine iskan edilen muhacirinin teşkil eyledikleri karyenin Hamidiye ismiyle tesmiyesi. (Dahiliye, Defter-i Hakani, Maliye) Manav
■ Koord: 41° 3' 53'' D, 30° 57' 1'' K
Çakmaklı mahalle - Kocaali - Sakarya
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Hopa Hemşinli yerleşimi. kadirb.
■ Koord: 40° 57' 46'' D, 30° 49' 23'' K
Çobansayvant mahalle (Lahna bağ) - Kocaali - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köy baraj altında kaldıktan sonra bölgede kalmayı tercih edenlerin kurduğu Bezirganlar köyüne bağlı yerleşimdir. kadirb.
■ Koord: 41° 0' 57'' D, 30° 54' 4'' K
Çukur mahalle - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Çukur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1890 dolayında Ordu Ulubey'den göçe Hemşinli Ermenilerce kurulmuştur. Şimdiki nüfusu Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize tarafından göç etmiştir. SN
■ 40 hâne Ermeni yaşamaktaydı. Pozantı-Konya üzerinden tehcir edildiler. Manav
■ Koord: 41° 0' 16'' D, 30° 51' 0'' K
Demiraçma mahalle - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Demiraçma
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 41° 2' 36'' D, 30° 56' 36'' K
Görele mahalle - Kocaali - Sakarya
■ 20. yy başında Karadeniz göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Giresun’un Görele ilçesi muhacirleri 19. yy ortalarında köye yerleşmiştir. SN
■ Koord: 40° 57' 50'' D, 30° 55' 55'' K
Gümüşoluk mahalle (Lahna bağ) - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Bolazar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 24.10.2010 tarihinde gerçekleşen halk oylaması ile 6360 sayılı kanun ile kapanan Lahna Belediyesi yerine kurulan Lahna Mahallesi'ne katılmıştır. kadirb.
■ Koord: 41° 0' 59'' D, 30° 55' 23'' K
Kadıköy mahalle - Kocaali - Sakarya
■ Kısmen Laz yerleşimi
■ İzmid sancağı Kandıra kazasının Karasu nahiyesi Caferiye karyesi civarında Kadıköprüsü'nde iskan olunan muhacirlerden teşkil edilen karyeye padişahın adının verilmesi. (1313C-09) H-09-06-1313 Manav
■ Koord: 41° 4' 5'' D, 30° 55' 32'' K
Karalar mahalle - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1909hb 📖: Karalar
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 59' 23'' D, 30° 54' 52'' K
Karapelit mahalle - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Karapelit
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Karadeniz muhaciri Rum yerleşimi idi. SN
■ Koord: 41° 0' 10'' D, 30° 52' 36'' K
Kestanepınarı mahalle - Kocaali - Sakarya
1928 📖: Kestanepınarı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Koord: 40° 58' 29'' D, 30° 48' 32'' K
Kızılüzüm mahalle - Kocaali - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 93 Harbinin Kafkaslar ve Doğu Karadenizde oluşturduğu göç dalgası ile Ordu, Giresun ve Trabzon dan göç edenler mahallenin ilk kurucularıdır.
■ Koord: 40° 55' 13'' D, 30° 51' 55'' K
Kirazlı mahalle - Kocaali - Sakarya
1902hk 📖: Kirezli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1921'de boşalan köye, Trabzonun çeşitli yerlerinden insanlar yerleşti. Kurumeşe tarafına doğru giderken Maden deresinin orada bir yerde zamanında güzel bir kilise olduğundan bahsedilir. Manav
■ Koord: 41° 0' 32'' D, 30° 48' 51'' K
Kocaali ilçe - Kocaali - Sakarya
1909hb 📖: Hocaali
■ Vaktiyle İncilli / Karasu içinde küçük bir yerleşimdi. Bu çevrede Ordu muhâciri Helenlerin kurduğu 14 adet köy vardı. Manav
■ Koord: 41° 3' 11'' D, 30° 50' 57'' K
Kovukpelit mahalle - Kocaali - Sakarya
E1902 📖: Kovukpelit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1870'lerde Ordu'dan göçen Hemşinli Ermenilerin kurduğu köylerdendir. SN
■ Koord: 40° 59' 46'' D, 30° 51' 26'' K
Kozluk mahalle - Kocaali - Sakarya
1909hb 📖: Kızılcık | Kilise
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 41° 2' 27'' D, 30° 59' 9'' K
Köyyeri mahalle - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: Gürcü Köyyeri
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 58' 51'' D, 30° 54' 22'' K
Küplük mahalle - Kocaali - Sakarya
Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Koord: 40° 56' 54'' D, 30° 52' 23'' K
Lahna mahalle - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
2000g: Ortaköy
1928 📖: Lahna
1902hk 📖 : Lahana [ Yunanca laxania "sebzelik" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
■ 2011'de 6330 sayılı kanun ile Ortaköy bucağının kapatılması ile mevcut Lahna Belediyesi, Gümüşoluk ve Çobansayvant köyleri Lahna Mahallesi adı altında birleşmiştir. kadirb.
■ boş
■ Koord: 41° 0' 6'' D, 30° 55' 59'' K
Melen mahalle - Kocaali - Sakarya
1909hb 📖: Milan Cuma
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Melen bu noktada denize dökülen ırmağın adıdır. SN
■ Çok eski Manav yerleşimlerinden biridir. 14. asırdan kalma Orhan Gâzi câmii 99 depreminde yıkılmıştır. Abhazlar sonradan gelmiştir. Manav
■ Koord: 41° 3' 1'' D, 30° 57' 48'' K
Selahiye mahalle - Kocaali - Sakarya
Eski adı: Kobaşlar [ Abhazca/Türkçe "öz." ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Kobaşlar Abhaz kökenli bir ailedir. SN
■ Koord: 41° 1' 28'' D, 30° 53' 5'' K
Süngüt mahalle - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: SüngüdSuyu [ Türkçe süngüd "söğüt?" ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 56' 21'' D, 30° 51' 39'' K
Şerbetpınar mahalle - Kocaali - Sakarya
1902hk 📖: Şerbetpınarı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Manastır kalıntısı vardır. Manav
■ Koord: 40° 58' 46'' D, 30° 46' 36'' K
Yalpankaya mahalle - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: Yalpankaya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köye ilk gelenlerin Ordu (Fatsa) ve Giresun (Görele)’den geldikleri bilinmektedir.
■ Koord: 40° 57' 28'' D, 30° 54' 25'' K
Yanıksayvant mahalle - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
1928 📖: Yanıksayvant [ Türkçe sayvand "gölgelik, barınak" ]
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 56' 55'' D, 30° 53' 8'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.