haritada ara :   km  
Kelkit'de 87 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağılköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Ağıl
■ Koord: 39° 58' 53'' D, 39° 27' 42'' K
Ağlık köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Ağlık
■ Koord: 39° 54' 36'' D, 39° 35' 55'' K
Akdağ köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Hamidiye | Akdağ
1876s 📖: Akdağ
■ Cemlerini hala Kürdçe yaparlar. Kelkit ilçesinde 13 Kürt (Alevi) köyü vardır. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 53' 30'' D, 39° 26' 25'' K
Aksöğüt köy - Kelkit - Gümüşhane
1884hk 📖: Germeilü (neh)
1876s 📖: Germüri / Germürü [ Ermenice ]
1702 📖: Kermeri
1665 📖: Kermili [ Ermenice garmir gen. garmıri "kızıl" ]
■ Evliya Çelebi Müslüman ve Ermeni reayası olan mamur bir köy olarak tanımlar. Eski haritalarda Kelkit nehri yukarı vadisi Kermili/Kermeyli olarak anılır. SN
■ Koord: 40° 7' 58'' D, 39° 24' 20'' K
Alaçat köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Alaçat
■ Koord: 40° 6' 42'' D, 39° 33' 48'' K
AşağıÖzlüce köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖: Subanazat
1876s 📖: Sipanazat
■ Koord: 39° 59' 41'' D, 39° 32' 37'' K
Aşut köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Aşod [ Ermenice Aşodi "öz." ]
■ Koord: 40° 4' 29'' D, 39° 26' 15'' K
Aydoğdu köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Şemük
■ Koord: 39° 55' 59'' D, 39° 22' 19'' K
Azizköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Aziz
■ Koord: 40° 3' 39'' D, 39° 32' 23'' K
Babakonağı köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Tılısbık
■ Koord: 40° 4' 35'' D, 39° 23' 29'' K
Balıklı köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: İşkilor
■ Koord: 39° 58' 17'' D, 39° 24' 5'' K
Balkaya köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Sarpu
■ Koord: 39° 58' 18'' D, 39° 30' 2'' K
Başpınar köy - Kelkit - Gümüşhane
1946 📖: Firen
1912hk 📖: Frenk
1876s 📖: Frengi
■ ’Frenk’ adının kaynağı anlaşılamadı. 21.5.1956 tarihli kararnameyle Başpınar adı verildi. SN
■ Koord: 40° 7' 1'' D, 39° 17' 53'' K
Belenli köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Bardoz
1912hk 📖: Bardos [ Ermenice bardéz? "bahçe" ]
■ Koord: 39° 56' 26'' D, 39° 30' 45'' K
Beşdeğirmen köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Sidirge
■ Koord: 40° 5' 50'' D, 39° 21' 42'' K
Bezendi köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Pöküt [ Ermenice pokud "centiyanlı" ]
■ Pokud Karadeniz dağlarında çok yaygın olarak bulunan bir dağ çiçeğinin (gentiana) adıdır. Doğu Karadeniz’de birkaç yerde bu isim görülür. SN
■ Koord: 40° 14' 41'' D, 39° 21' 37'' K
Bindal köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Türüng / Türing [ Ermenice "dağ geçidi" ]
■ 12 Mart’ın ünlü sıkıyönetim komutanı Faik Türün ile Kızıldere’de Mahir Çayan ve arkadaşlarının katliamını yürüten Tevfik Türüng bu köylüdür. Su baskını afetine maruz kalan köy, 1 km aşağıdaki yeni yerine taşınmıştır. SN
■ Koord: 39° 54' 52'' D, 39° 28' 5'' K
Bulak köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Bulak
■ Koord: 40° 4' 34'' D, 39° 32' 2'' K
Cemallı köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Cemalli
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Koord: 39° 58' 35'' D, 39° 16' 33'' K
Çağlar köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Hasut [ Ermenice hasud "ekinli" ]
■ Koord: 40° 5' 39'' D, 39° 17' 47'' K
Çakırlar köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Cibi
■ Koord: 40° 5' 1'' D, 39° 34' 55'' K
Çamurköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Çamur
■ Koord: 39° 58' 13'' D, 39° 44' 6'' K
Çimenli köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Balaxor [ Ermenice "kaya ağıl" ]
■ Koord: 39° 58' 16'' D, 39° 20' 19'' K
Çömlecik köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Çamur (mz)
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Halkı Dersim kökenlidir. C.G.
■ Koord: 39° 56' 6'' D, 39° 41' 17'' K
Dayısı köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Dayisi / Daysi
■ Koord: 40° 6' 11'' D, 39° 31' 6'' K
Deliler köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Deliler
■ Koord: 40° 2' 31'' D, 39° 26' 33'' K
Deredolu belediye - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Deretol [ Türkçe tol "ağıl" ]
1876s 📖: Deredolu
■ Koord: 40° 2' 22'' D, 39° 30' 33'' K
Dereyüzü köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Geletürne
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 33'' D, 39° 22' 23'' K
Devekorusu köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Devekorusu
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 53' 2'' D, 39° 37' 44'' K
Doğanca köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Encirti
1902hb 📖: Ançiti [ Ermenice ançırti "susuz yer, kurak" ]
■ Koord: 40° 8' 56'' D, 39° 17' 7'' K
Doğankavak köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Karlankas [ Ermenice ]
■ "kar" bariz bir şekilde taş, "langas" ise yamaç/uçurum demektir. günümüz ermenicesinde "lanc" olarak geçen kelimenin "lang", "lancas" ve "langas" kullanımı "Hrach K. Martirosyan"ın hazırladığı etimolojik sözlükte 304. sayfada geçmektedir. üstüne köyün yanında bulunan ve her yerden görünen, köylülerin "tahtın başı" dediği tepenin de tam olarak yamacı taştan bir tepe olması da bunu destekler. abdurrahman
■ Koord: 39° 59' 47'' D, 39° 38' 7'' K
Dölek köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Dölek
■ Koord: 40° 3' 19'' D, 39° 24' 27'' K
Elmelik köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Elmelik / İlmelik
■ Koord: 40° 3' 31'' D, 39° 33' 54'' K
Eskikadı köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Eski Kadı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 5' 45'' D, 39° 22' 31'' K
Eskiyol köy - Kelkit - Gümüşhane
■ Koord: 39° 57' 44'' D, 39° 35' 33'' K
Eymür köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Eymür [ Türkçe "aş." ]
■ Kısmen Sünni Türk yerleşimi
■ Eymür de cami vardır. Kokenini bilmem ama Sünni oldukları aşikardır. Selçuk Şahin
■ Bu köyün çoğu Sünni-Hanefi Türktür, az biraz Alevi Kürt aileler de bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 4' 10'' D, 39° 11' 15'' K
Gerdekhisar köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Gerdekhisar [ Türkçe "yuvarlak hisar" ]
■ Gerdek sözcüğü Türkçede `yuvarlak, silindir şeklinde` anlamında kullanılır. SN
■ Koord: 40° 6' 0'' D, 39° 20' 36'' K
Göze Dağı dağ - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Sipikör (dağ) [ Ermenice surp krikor "aziz Grigor" ]
■ Koord: 39° 51' 45'' D, 39° 33' 30'' K
Güdül köy - Kelkit - Gümüşhane
2000 📖: Gödül
1917h 📖: Gödül [ Yunanca kodíli? "çanak" ]
■ Koord: 40° 11' 49'' D, 39° 30' 1'' K
Güllüce köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: ÇamurÇorağı
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 4'' D, 39° 40' 22'' K
Gültepe köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: İğdiş
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Koord: 40° 2' 50'' D, 39° 16' 58'' K
Gümüşgöze belediye - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Alansa
1404 📖: Alangasa
■ Koord: 40° 11' 15'' D, 39° 22' 3'' K
Günbatır köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Günbatur
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Milan) yerleşimi
■ Milan aşiretinden Alevi Kürtlerden ve Erzincan/Merkez kökenli Sünni Türklerden oluşan karışık bir köydür. metonio
■ Koord: 39° 56' 8'' D, 39° 36' 55'' K
Güneyçevirme köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Çevirme
1876s 📖: Güney Çevirme
■ Koord: 40° 9' 12'' D, 39° 32' 46'' K
Gürleyik köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Mengüt [ Ermenice mangud "yavrulu" ]
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Manug, Manga veya Mangud adları genellikle kerametli kabul edilen bebek İsa tasvirinin bulunduğu kiliselere verilir. Ayrıca Manug yaygın bir erkek adıdır. SN
■ Koord: 40° 0' 45'' D, 39° 12' 2'' K
Güzyurdu köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Sipikör [ Ermenice surp krikor "aziz Grigor" ]
■ Sipikör/Surpkrikor esasen Kelkit’in güneyindeki dağın (şimdi Göze veya Keşiş Dağı) adıdır. Hıristiyanlıktan önceki dönemde Anahit Tahtı adıyla anılan kutsal dağdı. 4. yy’da Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor buradaki Anahit tapınağını yıktırdı. SN
■ Koord: 39° 54' 52'' D, 39° 33' 52'' K
Halkevi mahalle (Öbektaş bağ) - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Xalkavî
1876s 📖: Xalka
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Koord: 40° 5' 35'' D, 39° 38' 13'' K
Karacaören köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Karacaviran
■ Koord: 39° 56' 45'' D, 39° 33' 3'' K
Karaçayır mahalle (Kelkit bağ) - Kelkit - Gümüşhane
1515t 1917h 📖 📖: Morokom [ Ermenice morokom "böğürtlen/karadut komu" ]
■ Koord: 40° 8' 50'' D, 39° 28' 58'' K
Karşıyaka köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Persor [ Ermenice pert-tsor "kaledere" ]
■ Koord: 40° 9' 30'' D, 39° 27' 47'' K
Kaş köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Terbüsek [ Ermenice tarbısag "konakçık" ]
■ Koord: 40° 7' 36'' D, 39° 30' 55'' K
Kazanpınar köy - Kelkit - Gümüşhane
1940rg: Zankar
1917h 📖: Zankar Madeni [ Türkçe "çinko madeni?" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Eskiden işletilen gümüş madeni vardı. SN
■ Koord: 40° 11' 29'' D, 39° 19' 11'' K
Kelkit ilçe - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖: Kelkit Çf.
1876s 📖: Nefsi Çiftlik
1876s 📖: Kelkit (idari bölge)
Y1390~ 📖: Lykopotamía (idari bölge) [ Yunanca "kurt deresi" ]
E450 📖: Kaylked Գայլգետ (neh) [ Ermenice "kurt deresi" ]
■ Kelkit nehrinin adı Antik Çağ’dan beri Erm Kayl ve Yun Lykos olarak kaydedilmiştir. Her iki sözcük ilgili dilde `kurt` anlamına gelir. İlçe merkezi olan kasaba 19. yy’da Kelkit Çiftliği mevkiinde kuruldu. ■ Evliya Çelebi bu yöreden ısrarla Kerkük Nahiyesi adıyla söz eder. Ancak bu adlandırmanın yaygınlık derecesi meçhuldür. SN
■ Koord: 40° 7' 48'' D, 39° 26' 6'' K
Kılıçlı köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Kılıççı
■ Koord: 40° 4' 57'' D, 39° 37' 0'' K
Kılıçtaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖: Terages [ Ermenice ]
1876s 📖: Tiregis / Tereges
■ Koord: 40° 8' 39'' D, 39° 19' 8'' K
Kınalıtaş köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Melişan
■ Koord: 40° 7' 44'' D, 39° 33' 10'' K
Kızılca köy - Kelkit - Gümüşhane
E1912 📖: Garmıri | Kızılca [ Ermenice garmir "kızıl" ]
1876s 📖: Kızılca
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 6' 27'' D, 39° 23' 47'' K
Kozoğlu köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Ğozoğlu
1876s 📖: Kozoğlu
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 54' 14'' D, 39° 38' 25'' K
Kömürköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Kömür [ Ermenice komer "komlar" ]
■ Koord: 39° 55' 29'' D, 39° 23' 38'' K
Köycük köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Xanege [ Türkçe xanegâh "tekke, konak" ]
■ Koord: 40° 9' 2'' D, 39° 24' 58'' K
Kuşluk köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Cibolar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 54' 50'' D, 39° 38' 9'' K
Mahmatlı mahalle (Deredolu bağ) - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Mahmadlı
■ Koord: 40° 0' 58'' D, 39° 31' 29'' K
Obalar köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Çamur Mezraları
Eski adı: Yukarı Komlar
Alevi-Kürt veya Zaza (Karsan) yerleşimi
■ Dersim Nazımiye kökenlidirler. C.G.
■ Koord: 39° 55' 43'' D, 39° 44' 33'' K
Oğuzköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Oğuz
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 58' 39'' D, 39° 38' 1'' K
Öbektaş belediye - Kelkit (Köse bucağı) - Gümüşhane
1946 📖: Gindeherek
1917h 📖: Çinderek
cit 📖: Gundihorkani [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ © 23.12.1835 Kelkid kazasına tabi Gundehorkani karyesindeki caminin mahlul bulunan hitabet cihetinin Seyyid İbrahim Halife'ye tevcihi. deyar heyran
■ Koord: 40° 8' 29'' D, 39° 36' 35'' K
Öğütlü köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖: Tarbas [ Ermenice "konak" ]
■ Erm «tarbas» `bey konağı, saray, yüce kapı, selamlık, huzur` için bkz. Acaryan I.634. SN
■ Koord: 39° 57' 19'' D, 39° 21' 58'' K
Örenbel köy - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖: Kelhur
1876s 📖: Kâlur [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 57' 25'' D, 39° 26' 4'' K
Özen köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: İşgâh
1912hk 📖: İskya
■ Koord: 40° 10' 49'' D, 39° 25' 42'' K
Sadak köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Sadak
E390 📖: Sadağ [Satal] Սատաղ
Y150 Y535 📖 📖: Satala
■ Yunan ve Roma kaynaklarında görülen Satala adı eski bir Anadolu dilinde *Satal biçimine tekabül eder. L > Ğ evrimi Ermenicede standarttır. MS 2. yy başında Armenia Minor eyaletinin askeri başkenti ve 7. yy’a kadar önemli bir merkez olmuştur. SN
■ Köy halkı Karakeçili Türkmenlerinden oluşur. M. Hakan
■ Koord: 40° 1' 34'' D, 39° 35' 41'' K
Salördek köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Salördek
■ Koord: 40° 10' 24'' D, 39° 33' 20'' K
Sarışeyh köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Sarışeyh
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 40° 2' 12'' D, 39° 12' 41'' K
Söğütlü belediye - Kelkit - Gümüşhane
1933 📖: İlaç
1917h 📖: Eleç
Sünni yerleşimi
■ Köydeki nüfusun büyük bir kısmı 1914-1916'da Trabzon Maçka ve Akçaabat'dan göçen göçmenlerdir. Bu ailelerin kimisi (sadece geçiş güzergahı olarak kullandıkları yerleşimler olan) Alucra ve Torul'lu olarak bilinmektedir fakat bu yanlıştır. Öyle ki bu yanlış anlaşılmadan ötürü köyün büyük sülalelerinden Maçka göçmeni kesimi Toruloğulları olarak bilinmektedir. Bahsi geçen Akçaabat ve Maçka kökenli sülaleler eski Alevî-Bektâşî (Kızılbaş) Çepni Türkmenleridir. Köyde aynı şekilde Mengüt yerleşiminden gelmiş bulunan Türk Dilli Badıllı Aşireti mensubu bir sülale bulunur. Ayrıca Rize'den gelmiş ufak bir sülale de bulunmakta. Köyün yerlilerinin Müslüman Pontus Rumu olduğu biliniyor. AFCEPNI
■ Koord: 40° 5' 6'' D, 39° 15' 11'' K
Sökmen köy - Kelkit - Gümüşhane
1702 📖: Sökmen
■ Koord: 40° 3' 22'' D, 39° 37' 55'' K
Sütveren köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Pernik [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 12' 33'' D, 39° 20' 9'' K
Şenköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Şenik [ Ermenice "köycük" ]
■ Koord: 40° 12' 3'' D, 39° 17' 10'' K
Tütenli köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 📖: Elbizin / İlbizim
■ Koord: 40° 4' 31'' D, 39° 29' 52'' K
Uzunkol köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 📖: Uzunkol
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Halkının `Türkmen` olduğuna dair iddialar vardır. SN
■ Koord: 39° 59' 46'' D, 39° 14' 59'' K
Ünlüpınar belediye - Kelkit - Gümüşhane
1960 📖: Dedeyolu
1917h 📖: Pekün
■ Kasabada 'Godoş Çeşmesi' adıyla anılan tarihi çeşme bulunur. Ermenice `boynuz` anlamına gelen isim, çeşme üzerindeki boynuzlu koç kabartmasını ifade eder. SN
■ Koord: 40° 12' 24'' D, 39° 26' 8'' K
Yarbaşı köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Menükler [ Ermenice Manuk "öz." ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 54' 10'' D, 39° 36' 35'' K
Yenice köy - Kelkit - Gümüşhane
1876a 1917h 📖 📖: Givzit / Gevzit
■ Koord: 40° 5' 52'' D, 39° 27' 41'' K
Yeniköy köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Betrek | Yeniköy
1876s 📖: Yeniköy
■ Koord: 39° 59' 31'' D, 39° 23' 8'' K
Yeniyol köy - Kelkit - Gümüşhane
1876s 1917h 📖 📖: Posge / Pösge [ Ermenice "çukurca" ]
■ Koord: 39° 54' 12'' D, 39° 24' 9'' K
Yeşilova köy - Kelkit - Gümüşhane
1928 1960 📖 📖: Havsu/Kabaardıç
1917h 📖: Havso [ Ermenice ]
■ Havsu ve Kabaardıç halen mevkiileri olarak tapuda görünmektedir,1960-1965 arası kısa süreliğine Kabaardıç olarak kayıtlara girmiştir. ishak levent
■ Koord: 40° 5' 58'' D, 39° 26' 14'' K
Yeşilpınar köy - Kelkit - Gümüşhane
<2014: Çambaşı
1928 📖: Xınzori [ Ermenice xıntsori "elmalı" ]
■ Köy Hitit coğrafyasında yer aldığından eski adı olan Hinzori'nin Hititçe olma olasılığı yüksek. Hinzuri ya da Hinzori Hititçe elma ve elma bahçesi demektir. ahmet uhri
■ 2014'te köyün adı Yeşilpınar olarak değiştirilmiştir. Enes K
■ Koord: 40° 3' 51'' D, 39° 19' 50'' K
Yeşilyurt köy - Kelkit - Gümüşhane
1960 📖: Çimenli Çorağı
1928 📖: Balaxor Çorağı
1917h 📖: Çorak
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Çimenli (Balahor) köyünden ayrıldı. SN
■ Koord: 39° 56' 27'' D, 39° 20' 51'' K
Yolçatı köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Sarışeyh Mezrası
■ Koord: 40° 1' 40'' D, 39° 11' 0'' K
Yukarıözlüce köy - Kelkit - Gümüşhane
1960 📖: Yukarısipenazat
■ Koord: 39° 59' 4'' D, 39° 32' 12'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.