haritada ara :   km  
Keles'de 40 yerleşim bulundu.
sırala 
Akçapınar mahalle - Keles - Bursa
1521t 📖: Akçakilise
■ Akçaviran adı da kullanılır. SN
■ Köyün içinde Kocapınar diye adlandırılan bir su kaynağı vardır. Bu kaynağa istinaden köye Akçapınar adı verilmiştir. Köy halkı Türkmen olup, Balkan Harbinden sonra Bulgaristan Muhacirleri de köye yerleşmiştir. Berkay
■ Koord: 39° 52' 22'' D, 29° 10' 0'' K
Alpagut mahalle - Keles - Bursa
1911h 📖: Alpağut [ Türkçe "bir cemaat adı" ]
Yörük yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 47'' D, 29° 12' 46'' K
Avdan mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Avdan
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 44'' D, 29° 12' 17'' K
Baraklı mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Baraklı [ Türkçe "aş." ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Gaziantep dolaylarından gelen Barak Türkmenlerinin kurduğu ve yaşadığı bir köydür. Berkay
■ Koord: 39° 58' 19'' D, 29° 13' 32'' K
Başak mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Başak
■ Koord: 39° 46' 43'' D, 29° 14' 18'' K
Belenören mahalle - Keles - Bursa
1911h 📖: Belenviran [ Türkçe belen "dağ" ]
■ Koord: 39° 52' 9'' D, 29° 8' 56'' K
Bıyıklıalanı mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Bıyıklıalanı
■ Köylülere göre Harmanalan ve Deliceköy ile birlikte aynı aileye mensup üç Yörük’ün yerleşmesiyle kurulduğu söylenmektedir. 1908 Yıllığı'na göre Orhaneli’ne bağlı olan köyde 76 hane bulunuyordu. Köyde 1927 yılında 385, 1990 yılında 515, 1997 yılında 366 kişi yaşamaktaydı. Pir Mehmet ve saçlı Habib egendi yatırı var. Taşın tarihi 1837’dir. Hüseyin Seyrek
■ Koord: 39° 54' 46'' D, 29° 11' 43'' K
Çaylar mahalle (Davutlar bağ) - Keles - Bursa
■ Koord: 39° 48' 38'' D, 29° 16' 46'' K
Çayören mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Hereke [ Yunanca xáraks/xarakía "kazıklı" ]
■ Kocaeli Hereke maddesine bakınız. SN
■ Koord: 39° 48' 21'' D, 29° 20' 28'' K
Dağdemirciler mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Cebeldemirciler [ Türkçe "dağdemirciler" ]
■ Eskiden Orhaneli'ne bağlı idi. Bursa'da birçok Demirci adlı köy vardı. Diğerlerinden ayırmak için, dağda bulunan bu köy, Dağdemirciler olarak anılmıştır. Türkmen köyüdür. Hüseyin Seyrek
■ Koord: 39° 56' 29'' D, 29° 9' 30'' K
Dağdibi mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Dağdibi
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 0' 15'' D, 29° 13' 54'' K
Davutlar mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Davutlar
■ Koord: 39° 48' 53'' D, 29° 16' 42'' K
Dedeler mahalle - Keles - Bursa
1911h 📖: Dedeler
■ Köyde 1817 yılında yapılmış olan ve içinde Horasanlı Selahaddin ve eşinin yattığı bir türbe vardır. Selahattin Buhari'nin düşmanı yenerek köyü kurtardığına inanılmaktadır. Söylenceye göre eşi olan Üftade Sultan, Asasuyu'nu çıkarmış. Özellikle bölgede yüz felci olanlara bu su şifa olmaktadır. Türkmen köyüdür. Hüseyin Seyrek
■ Koord: 39° 55' 26'' D, 29° 7' 39'' K
Delice mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Delice
■ Daha önce Orhaneli'ne bağlı idi. 1530 tarihli tahrir defterine göre köyde 20 hane yaşamaktaydı. Köylülere göre Harmanalan ve Bıyıklıalan ile birlikte aynı aileye mensup üç Yörük’ün yerleşmesiyle kurulduğu söylenmektedir. Yörük köyüdür. Hüseyin Seyrek
■ Koord: 39° 57' 59'' D, 29° 10' 26'' K
Denizler mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Denizler
■ Osmanlı kaynaklarında Daniş adıyla görülmektedir. Osman Gazi'ye Bursa Kuşatmasında destek vermek maksadıyla Şeyh Edebali Hazretleriyle beraber Kırşehir'den gelen Türkmen Sülaleleri ve Oymakları olmuştur. Fetihten sonra Osman Gazi bu mücahit Türkmenlere mükafat olarak Bursa'dan araziler vermiş ve onları Bursa'ya yerleşmeye, köy kurmaya ve tarım, hayvancılık ile Ahilik kültürünün gereği olarak zanaat yapmaya teşvik etmiştir. Bu bağlamda köyü Danişoğulları adında bir Türkmen Sülalesi kurmuştur. Bursa'da Kırşehir'den gelen Ahilerin etkisiyle Türkmenlerin kurmuş olduğu 100'ün üzerinde köy ve kasaba bulunmaktadır. Ayrıca Bursa'nın fethinden sonra Bursa'da ilk ezanı okuyan kişi de Şeyh Edebali'nin yeğeni Ahi Hasan Bey'dir. Berkay
■ Koord: 39° 50' 11'' D, 29° 16' 31'' K
Domalı mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Domalı
■ Koord: 39° 53' 30'' D, 29° 12' 21'' K
Durak mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Durak
■ Koord: 39° 50' 1'' D, 29° 17' 20'' K
Düvenli mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Düvenli
■ Koord: 39° 49' 42'' D, 29° 23' 35'' K
Epçeler mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Epçeler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Keşiş dağına doğru giden istikâmette Gevurevler mevkii bulunur. Diğer mevkiiler: Bakacak, Kovalık, Kale, Kapan, Çalca, Dargıl, Derealanı, Gevurca, Eskiciköy, Baraklı, Sarıkız Yeri, Sarıçayır, Yarılkaya, Damlakaya, Değirmenkayası, Abba Kayası. Manav
■ Koord: 40° 0' 44'' D, 29° 13' 27'' K
Gelemiç mahalle - Keles - Bursa
1604 📖: Gelemic
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ Koord: 39° 53' 29'' D, 29° 16' 32'' K
Gököz mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Gököz
■ Ses sanatçısı Müzeyyen Senar’ın köyüdür. SN
■ Manav yerleşimi iken 20. asır başında Yörükler iskân edildi. Müzeyyen Senar'ın annesi İnegöl Manavlarından babası ise Kelesteki Yörüklerden. Manav
■ Koord: 39° 56' 45'' D, 29° 13' 32'' K
Harmanalanı mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Harmanalanı
■ Köylülere göre Bıyıklıalan ve Deliceköy ile birlikte aynı aileye mensup üç Yörük’ün farklı köylere yerleşmesiyle kurulmuştur. Hüseyin Seyrek
■ Koord: 39° 54' 58'' D, 29° 11' 11'' K
HarmancıkDemirci mahalle - Keles - Bursa
1911h 📖: Demirci
■ Koord: 39° 48' 35'' D, 29° 18' 11'' K
Haydar mahalle - Keles - Bursa
1911h 📖: Haydar
■ Köyü kuranlar Mercanoğulları isminde Kırşehir'den gelen bir Türkmen Sülalesidir. Bursa'nın kuşatmasında Şeyh Edebali'nin emriyle Osman Gazi'ye destek verdikleri ve fetihten sonra mükafat olarak köy arazileri Mercanoğullarına verilmiştir. Köyde halen dahi yaşayanlara Mercanoğulları denir ve bu olay kuşaktan kuşağa anlatılır. Berkay
■ Koord: 39° 51' 19'' D, 29° 8' 11'' K
Issızören mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Issızviran
■ Koord: 39° 49' 51'' D, 29° 15' 5'' K
Karaardıç mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Karaardıç
Yörük yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 11'' D, 29° 15' 0'' K
Kayadibi mahalle (Davutlar bağ) - Keles - Bursa
■ Koord: 39° 48' 25'' D, 29° 17' 13'' K
Keles ilçe - Keles - Bursa
1928 📖: Keles
■ Keles, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu b1860-1915 yılları arasında kadısı, serdarı ve belediyesi olan kasaba, 1931 yılında nahiye ve nihayet 1953 yılında tekrar ilçe olmuştur. Hüseyin Seyrek
■ Koord: 39° 54' 48'' D, 29° 14' 8'' K
Kemaliye mahalle - Keles - Bursa
1911h 📖: Kızılkilise
■ Koord: 39° 50' 23'' D, 29° 13' 19'' K
Kıranışıklar mahalle - Keles - Bursa
1911h 📖: Kıran Aşıklar
■ Koord: 39° 51' 28'' D, 29° 13' 40'' K
Kocakovacık mahalle - Keles - Bursa
1911h 📖: Kocakoğacık
■ Koord: 39° 50' 31'' D, 29° 21' 41'' K
Kozbudaklar mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Kozbudaklar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 39° 59' 9'' D, 29° 7' 15'' K
Küçükkovacık mahalle - Keles - Bursa
1911h 📖: Kç. Koğacık
■ Koord: 39° 53' 55'' D, 29° 13' 36'' K
Menteşe mahalle - Keles - Bursa
1911h 📖: Menteşa
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Evvelce yörük iken 1920’lerde yerleşik yaşama geçtikleri anlatılır. SN
■ Koord: 39° 50' 1'' D, 29° 9' 16'' K
Pınarcık mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Siyahiler
■ Koord: 39° 59' 45'' D, 29° 13' 49'' K
Sorgun mahalle - Keles - Bursa
1911h 📖: Sorgun [ Türkçe "yaban söğütü" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 59'' D, 29° 19' 9'' K
Uzunöz mahalle - Keles - Bursa
1604 📖: Uzunöz
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ Koord: 39° 52' 0'' D, 29° 11' 20'' K
Yağcılar mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Yağcılar
■ Koord: 39° 55' 0'' D, 29° 7' 28'' K
Yazıbaşı mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Oydas
■ Koord: 39° 47' 25'' D, 29° 10' 56'' K
Yunuslar mahalle - Keles - Bursa
1928 📖: Yunuslar
■ Koord: 39° 48' 58'' D, 29° 18' 20'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.