haritada ara :   km  
Keşan'da 56 yerleşim bulundu.
sırala 
Akçeşme köy - Keşan - Edirne
1928 📖: Akçeşme
■ Koord: 40° 51' 0'' D, 26° 29' 25'' K
Akhoca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖: Akhoca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (Gacal/Pomak) yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 19. asır ortasında Gacal yerleşimi. 93 harbinden sonra Lovečin Dobrevci ile etraf köylerinden gelen 1700 kadar Pomak muhâcir 2 hâne Gacalın oturduğu araziyi gene burada meskeni olan ihtiyar bir imamdan satın alıp 20 hâne buraya yerleşmiş. Akhoca ismi kalmış. Kâfilenin bir kısmı Korukluya, kalanı yan köylerden Slav Rumların oturduğu Todoriçe (Orhâniye), bir diğer kısmı Aydındaki Nâzilliye kadar dağılmış. 1951 Bulgaristan muhâcirlerinden 30 hâne Akhoca köylüsünün daveti üzerine köye iskân edilince nüfus 60 hâneye çıkmıştır. Pomakça canlıdır. Böğürtlene 1951 muhâcirleri "Karamuk" Pomaklar ise "Kapina" der. Lofça'dan hicretle İpsala'ya gelmiş olan otuz hane halkının Akhoca Merası'nda iskanları. H-25-12-1304 Manav
■ Koord: 40° 43' 8'' D, 26° 24' 13'' K
Altıntaş köy - Keşan - Edirne
Y1922 📖: Xrisólithos [ Yunanca "altıntaş" ]
1877hk 📖: Altıntaş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mütareke yıllarında kullanılan Yunanca isim muhtemelen Türkçeden çeviridir. SN
■ Drama'dan trenle Uzunköprü'ye oradan da Keşana ulaşan mübâdil Pomaklar ekseriyetle Drama'nın Yavor, Bornik, Çatak, Bukovo, Belen, Leşten, Karaca ve Radiboş köylerindendi, buraya ise ekseriyetle Radiboşlular iskân edildi. Birazı daha sonra takriben 1927 senesinde Bafradaki Kestane köyüne nakledilmiştir. Manav
■ Koord: 41° 0' 37'' D, 26° 42' 11'' K
Bahçeköy köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1928 📖: Grabuna [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1905’te 1235 Rum nüfus ve 1804 tarihli Kimisi tou Theotokou kilisesi vardı. SN
■ Kısmen Vlah yerleşimi. Manav
■ Koord: 40° 47' 8'' D, 26° 40' 37'' K
Barağı köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1913g: Bragi
1901h 📖: Paraóri
1901h 📖: Baraor
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 30'' D, 26° 25' 47'' K
Beğendik belediye - Keşan - Edirne
1901h 📖: Beğendik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1905’te 1300? Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 55' 40'' D, 26° 34' 27'' K
Beyköy köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Beyköy
■ Koord: 40° 40' 0'' D, 26° 30' 40'' K
Boztepe köy - Keşan - Edirne
1928 📖: Boztepe
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Kolastra (ilk süt) ile hazırladıkları tatlı börek çobana yedirilir. Manav
■ Koord: 40° 50' 33'' D, 26° 31' 11'' K
Büyükdoğanca köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922 📖: Dokárion
1901h 📖: Doğanca
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Tatar veya Nogay/Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramalı Pomaklar iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 46' 21'' D, 26° 35' 1'' K
Çamlıca köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1901h 📖: Karapınar
Y1900~ 📖: Grabuna
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Yunanistan göçmeni Pomak,Türk,Tatar yerleşimi. gadzhal22
■ Koord: 40° 45' 47'' D, 26° 40' 15'' K
Çelebi köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1922 📖: Pentáfyllon [ Yunanca "beşyaprak" ]
1877hk 📖: Çelebi
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 40' 48'' D, 26° 20' 52'' K
Çeltik köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Çiftlik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 342 Rum nüfus ve Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 41' 8'' D, 26° 33' 29'' K
Çobançeşmesi köy - Keşan - Edirne
1946 📖: Mozal
1901h 📖: Musalar
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905’te 385 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 57' 37'' D, 26° 40' 7'' K
Danişment köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Danişmend
■ Koord: 40° 37' 13'' D, 26° 25' 35'' K
Dişbudak köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Dişbudak
■ Koord: 40° 43' 12'' D, 26° 34' 27'' K
Erikli köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖: Erikli
■ Koord: 40° 38' 30'' D, 26° 27' 21'' K
Gökçetepe köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Mağaris
Y1300~ 📖: Megarysi (başka yer) [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Geç Bizans kaynaklarında anılan Megárisi, 20 km güneybatıda bulunan bugünkü İbrice Limanıdır. SN
■ Koord: 40° 39' 51'' D, 26° 37' 49'' K
Gökçetepesahil mahalle (Gökçetepe bağ) - Keşan - Edirne
1901h 📖: Aydonas Çf. [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 38' 19'' D, 26° 36' 52'' K
Gündüzler köy - Keşan - Edirne
1928 📖: Mavroz [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 46' 58'' D, 26° 27' 43'' K
İbrice liman - Keşan - Edirne
1910öh 📖: Magaritsa|İbrice
1877hk 📖: İvrice (mv)
■ Koord: 40° 36' 10'' D, 26° 32' 31'' K
İzzetiye mahalle (Keşan bağ) - Keşan - Edirne
1928 📖: İzzetiye
1877hk 📖: Suluköy
■ Koord: 40° 48' 44'' D, 26° 38' 51'' K
Kadıköy köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 200 Rum nüfus ve Profitis İlias kilisesi vardı. SN
■ Kesin bir kanıt olmamakla birlikte, "kadı" kelimesinin çoğu durumda Yunanca "kato" (aşağı)' dan bozma olduğu düşünülmelidir. Nezih Aytaçlar
■ Koord: 40° 46' 54'' D, 26° 46' 20'' K
Karacaali köy - Keşan - Edirne
1877hk 📖: Karacaali
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 187 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 59' 54'' D, 26° 39' 45'' K
Karaçalı mahalle (Sazlıdere bağ) - Keşan - Edirne
1910öh 📖: Karaçalı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 38' 49'' D, 26° 43' 18'' K
Karahisar köy - Keşan - Edirne
1904s 📖: Karahisar
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 40° 45' 49'' D, 26° 30' 16'' K
Karasatı köy - Keşan - Edirne
1928 📖: Karasatı
Türk (Gacal) yerleşimi
■ Koord: 40° 57' 50'' D, 26° 41' 42'' K
Karlı köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922 📖: Psáthi
1901h 📖: Karlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1905’te 550 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
■ Bugün çoğunlukla Gevgili'nin Gorniçet köyünden gelen Türkler yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 40° 44' 40'' D, 26° 32' 57'' K
Keşan ilçe - Keşan - Edirne
1877hk 📖: Keşan | Urusköy
1665 📖: Keşan
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Kaynağı tespit edilemeyen Keşan adı Türkçe Tirkeşan (`okçular`) veya Topkeşan (`top çekenler`) gibi bir addan türemiş, ya da Yun *Kissós/Kissiós biçiminden evrilmiş olabilir. Güney Makedonya’da Kissós adlı antik kent mevcuttur. SN
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
■ Erzincan/Zini Gediği katliamı sonucu olarak Zini köyü Alevi Zazaları buraya sürgün edildi. Mehmet Ali
■ Keşanlı ''Gagauz'' diye de tâbir edilen Rumlar, Evros Orestiada'da iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 51' 18'' D, 26° 37' 50'' K
Kılıçköy köy - Keşan - Edirne
1877hk 📖: Kılıç
■ Koord: 40° 47' 3'' D, 26° 33' 7'' K
Kızkapan köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Kızkapan
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 40° 44' 26'' D, 26° 29' 6'' K
Koruklu köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖: Koruklu
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Koord: 40° 39' 13'' D, 26° 25' 30'' K
Kozköy köy - Keşan - Edirne
Y1922 📖: Karidia [ Yunanca "cevizli" ]
1901h 📖: Kozköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 1' 15'' D, 26° 36' 37'' K
Kuruçeşme ölü yerleşim - Keşan - Edirne
1910öh 📖: Kuruçeşme
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 42' 23'' D, 26° 41' 31'' K
Küçükdoğanca köy - Keşan - Edirne
1928 📖: Kç. Doğanca
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Arnavut/Pomak yerleşimi
■ Koord: 40° 56' 24'' D, 26° 42' 47'' K
Lalacık köy - Keşan - Edirne
1928 📖: Lalacık
1901h 📖: Lalaköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1905’te 224 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardi. SN
■ Mübâdele ile Dramalı Pomaklar iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 58' 21'' D, 26° 36' 19'' K
Mahmutköy köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1922 📖: Maxitís Μαχητ͂ης [ Yunanca "akıncı" ]
1901h 📖: Mahmud
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 20. yy başında Rum mezhebine bağlı Bulgar dilli nüfusu ve Ayia Triada kilisesi vardı. SN
■ © 14.09.1757 Keşan Kazası'na tabi Sekekçiler nam-ı diğer Mahmudköy karyesinde vaki Eminüddin Fakih Vakfı'ndan... deyar heyran
■ Koord: 40° 45' 38'' D, 26° 44' 34'' K
Maltepe köy - Keşan - Edirne
1901h 📖: Maltepe
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 450 Rum nüfus ve Kimisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 59' 13'' D, 26° 38' 26'' K
Mecidiye köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Mecidiye
■ 1876’da Rumeli muhacirleri iskân edilmiş ve muhtemelen Eflak’taki Mecidiye kasabasının adı verilmiştir (bugün Romanya’da Magidia). SN
■ Koord: 40° 38' 33'' D, 26° 32' 17'' K
Mercan köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Mercan
■ Keçecizade İzzet Molla Keşan sürgünü esnasında (1823) Mercan köyünde geçirdiği hoşça vakitleri Mihnetkeşan adlı eserinde anar. SN
■ Yerleşimde Tunceli sürgünleri de bulunmaktadır 62Ali
■ Koord: 40° 44' 51'' D, 26° 36' 12'' K
Orhaniye köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Orhaniye
B1912 📖: Todoriç
1904s 📖: Toduruç [ Bulgarca ]
Pomak yerleşimi
■ Loveç Dobrevci köyünden Pomaklar. Gelibolu'nun Keşan kazasına tabi Karahisar, Todoriç, Akhoca ve Kızkapan karyelerine Orhaniye muhacirlerinin iskanı ve orada Hazine-i Celile'ye ait bulunan mahaller kendilerine ita olunarak tasarruf ettikleri arazi, Sarac Mustafa nam kimseye icar edildiğinden hukuklarının muhafazası zımnında ahali vekili Hasan Tahsin imzasıyla varid olan telgrafname. (Hazine-i Hassa) H-13-01-1312 Manav
■ Koord: 40° 44' 3'' D, 26° 25' 53'' K
Paşayiğit mahalle (Keşan bağ) - Keşan - Edirne
1901h 📖: Paşayiğit
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Osmanlı’nın ilk dönem akıncı beylerinden Paşayiğit’in adını taşıyan köyde 1905’te 1300 Rum nüfus ve Genisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 57' 28'' D, 26° 38' 11'' K
Pırnar köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905 📖: Varnítsa [ Bulgarca "Varna'cık" ]
1901h 📖: Varniça
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Rum mezhebine bağlı Bulgar dilli nüfusu ve Aziz Atanas kilisesi vardı. SN
■ Pomak yerlesimi. 1924'de Drama'nin Boblec (Pirgi) ve Končin köylerinden mübadele edilen halk yerlestirildi. Manav
■ Koord: 40° 42' 29'' D, 26° 38' 12'' K
Saroz ada - Keşan - Edirne
1883h 📖: Saros (ada)
1877hk 📖: Kseros (ada) [ Yunanca kséros "kuru" ]
■ Saros Körfezi adı, körfez içindeki adadan alınmış olmalıdır. SN
■ Koord: 40° 37' 4'' D, 26° 44' 12'' K
Sazlıdere köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1901h 📖: Sazlıdere
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 171 Rum nüfus ve Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 39' 29'' D, 26° 41' 2'' K
Seydiköy köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Seydi
■ Koord: 40° 47' 21'' D, 26° 44' 0'' K
Siğilli köy - Keşan - Edirne
Y1905 📖: Sígli / Síglai [ Yunanca síglai "küpeli" ]
1901h 📖: Sığliya
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 300 Rum nüfus ve Ayios Athanasios kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 48' 53'' D, 26° 35' 47'' K
Suluca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Fakırma | Suluca
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905’te 300 Rum nüfus ve Timios Prodromos kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 41' 21'' D, 26° 27' 47'' K
Şabanmera köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Şabanmera
■ Koord: 40° 40' 49'' D, 26° 24' 28'' K
Şükrüköy köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1928 📖: Şükraniye
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 47' 19'' D, 26° 43' 1'' K
Türkmen köy - Keşan - Edirne
1901h 📖: Türkmen Çf.
■ Koord: 40° 48' 24'' D, 26° 30' 9'' K
Yaylaköy köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1910öh 📖: Lalaköy?
1901h 📖: Yayla
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 37' 52'' D, 26° 23' 23'' K
Yeniceçiftlik köy - Keşan - Edirne
1928 📖: Çiftlik
Boşnak yerleşimi
■ Koord: 40° 52' 33'' D, 26° 34' 17'' K
Yenimescit mahalle (Keşan bağ) - Keşan - Edirne
Roman (Çingene) yerleşimi
■ Koord: 40° 51' 21'' D, 26° 38' 12'' K
Yenimuhacir belediye - Keşan - Edirne
1928 📖: Yeni Muhacir
1877hk 📖: Bulgarköyü
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 7 Temmuz 1913 günü askeri birlikler tarafından yapılan katliamda köy tamamen yakıldı. 450 ilâ 900 Bulgar hayatını kaybetti. Manav
■ Miletiç en fazla 360 kişinin öldürüldüğünü söyler. 450 ila 900 rakamı fazlasıyla abartılıdır. metonio
■ Koord: 40° 51' 34'' D, 26° 41' 42'' K
Yerlisu köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
1928 📖: Yerlisu
1877hk 📖: Mavria [ Yunanca "karalar" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 43' 27'' D, 26° 43' 38'' K
Yeşilköy köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1901h 1928 📖 📖: Karatepe
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1905’te 170 Rum nüfus ve Kimisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 42' 41'' D, 26° 30' 56'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.