haritada ara :   km  
Kastamonu'da 19 ilçe bulundu.
sırala 
Abana ilçe - Abana - Kastamonu
1968 📖: Altınyaka
1487c 📖: Abana [ Yunanca ]
Y17 📖: *Abanos (neh) [ Anadolu Dilleri ]
■ Karş. İnebolu = antik Abonouteixos (`Abana hisarı`). Nehir adı olan Abana/Apana daha önce İnebolu ve Çatalzeytin’i içeren idari bölgenin adı idi. Şimdiki ilçe merkezi Harmason ve Konakören (Toza) köylerinin sahil kısmında 19. yy’da kuruldu. SN
■ Koord: 41° 58' 45'' D, 34° 0' 22'' K
Ağlı ilçe - Ağlı - Kastamonu
1487c 📖: Ağulu
■ 1991 yılında Azdavay’dan ayrılarak ilçe oldu. SN
■ Koord: 41° 41' 12'' D, 33° 33' 10'' K
Araç ilçe - Araç - Kastamonu
1487c 📖: Arac
■ 15. yy ortalarından itibaren görülen Arac adının kaynağı açık değildir. SN
■ Koord: 41° 14' 35'' D, 33° 19' 32'' K
Azdavay ilçe - Azdavay - Kastamonu
1919hb 📖: Yenipazar | Çarşamba
Eski adı: Azdavay (idari bölge) [ Yunanca ]
■ Bölge adı olan Azdavay en erken 1305 tarihli bir Türkçe belgede görülür. Yunanca olması gereken özgün adı tespit edemedim. İlçe merkezi 19. yy’da Yenipazar adı verilen mevkide kuruldu. SN
■ Koord: 41° 38' 32'' D, 33° 17' 57'' K
Bozkurt ilçe - Bozkurt - Kastamonu
1914hk 📖: Pazaryeri
1892s 📖: Hamidiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1953 tarihli yasa ile Abana ilçe merkezi Pazaryeri kasabasına taşındı; ilçeye ’Bozkurt’ adı verildi. 1967’de ilçe merkezi yeniden Abana’ya taşındı. 1968’de Abana ve Bozkurt iki ayrı ilçe olarak teşkilatlandı. SN
■ Koord: 41° 57' 26'' D, 34° 0' 37'' K
Cide ilçe - Cide - Kastamonu
1928 📖: Cuma
1891c 📖: Cide (idari bölge)
İt1296 📖: Kastelle / Kastellas
■ İlçeye adını veren asıl Cide şimdiki Kalafat/Cideros köyüdür. 19. yy’da ilçe merkezi şimdiki yerine taşındı. SN
■ Koord: 41° 53' 32'' D, 33° 0' 11'' K
Çatalzeytin ilçe - Çatalzeytin - Kastamonu
1907hk 📖: Çatalzeytin
■ İlk kez 1712 yılında Çatalzeytin İskelesi olarak adı geçen yer 19. yüzyıla kadar önemsiz bir iskele iken sonrasında yörede gelişen kereste ticareti sayesinde büyümüştür. 1954 yılında Sinop'tan ayrılarak Kastamonu'ya bağlı ilçe statüsüne girdi. SN
■ Koord: 41° 57' 9'' D, 34° 12' 54'' K
Daday ilçe - Daday - Kastamonu
1487c 📖: Daday / Tatay [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ B. Umar’ın zikrettiği *Dadaira/Dadaura adı güvenilir kaynaklarda mevcut değildir. SN
■ Koord: 41° 28' 37'' D, 33° 27' 49'' K
Devrekani ilçe - Devrekani - Kastamonu
1484 📖: Devrekâni [ Kürtçe/Türkçe Devrekân "aş." ]
■ 1189 (Hicrî) Rakka iskanbaşısı Milli aşiretinden eşkıya Timur ile Ömerkanlı ve Devrekanlı Kürd aşiretler efradından bazılarının tenkil edildiğine dair Diyarbakır Valisi Abdullah Paşa'nın tahriratı. * 1264 (Hicrî) Rusyalı bazergan David Savala'nın Cihanbeyli Mir Aşireti ile Karahisar'da meskun Devrekanlı Şencekanlı cemaatlerinde olan alacağı hususunda verdiği istida üzerine gereğinin yapılması. * 1264 (Hicrî) Devrekanlı Aşireti'nin Şeyh Hasan'ın Bursa'ya götürmekte olduğu hayvanlarının Cihanbeyli'de elinden alındığının doğruluğunun araştırılarak işarına dair Ağnam Müdürlüğü'ne tezkire. deyar heyran
■ Koord: 41° 36' 7'' D, 33° 50' 17'' K
Doğanyurt ilçe - Doğanyurt - Kastamonu
1928 📖: Meset
1487c 📖: Mesedi
1487c 1907hk 📖 📖: Hoşalay (idari bölge)
■ Arrianus’un Karadeniz rehberinde görülen Marsilla adı, *Marsita veya *Masita yerine yazım hatası olmalıdır. Yerleşim adı Meset’tir. 15. yy’dan itibaren Hoşalay nahiye ve kazası merkezi olmuştur. ■ 16. yy tahrirlerinde görülen Aydos, Bafti, Balos, Bedron, Cabya, Ceden, Celadya, Cedray, Davaş, Derka, Ecine, Eksemle, Eleksi, diğer Eleksi, Elşehri, Ercine, Eredni, Elta, Erva, Ebuborki, Fakaz, Fecel, Ficusin, Fertun, Filye, Gelerte, Hondıras, Kalyan, Kartan, Katri, Kelmeke, Kemine, Kilisepınar, Kirdos, Kirnedos, Kirte, Köyne, Kudunos, Mazya, Menkesin, Mutne, Mutrıbviran, Omas, Suğa, Sorti, Sulya, Sumatay, Sünki, Tolmene, Tırxor, Yanare, Zağras, Zavarta, Zargiri adlı yerleşimlerin çoğunun bugünkü durumu ve adı tespit edilemedi. SN
■ Koord: 42° 0' 11'' D, 33° 27' 36'' K
Hanönü ilçe - Hanönü (Gökçeağaç bucağı) - Kastamonu
1946 📖: Gökçeağaç
■ Öteden beri Hanönü adıyla tanınan mevki iken, Gökçeağaç bucak merkezinin buraya taşınmasıyla bir süre Gökçeağaç adını aldı. 12.08.1949’da Hanönü adı resmen kabul edildi. 1991’de ilçe oldu. SN
■ Koord: 41° 37' 31'' D, 34° 27' 52'' K
İhsangazi ilçe - İhsangazi - Kastamonu
1928 📖: Mergüze | Alaçam (idari bölge)
1892s 📖: Mergüze (idari bölge)
■ 19. yy’dan beri Mergüze adını taşıyan idari birimin merkezi Antarlı köyü (şimdiki adı Çay Mahallesi) idi. 1928’de idari birim adı Alaçam olarak değiştirildi. Yeni yönetim merkezi 1940’tan itibaren bugünkü yerinde kuruldu. 1968’de burası İhsangazi adıyla belediye yapıldı. Eski İhsangazi köyüne Yeşiköy adı verildi. 1989’da ilçe oldu. SN
■ Koord: 41° 12' 15'' D, 33° 33' 16'' K
İnebolu ilçe - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖: İneboli
R R: İônópolis [ Yunanca "İon kenti" ]
Y17 Y130 📖 📖: Abónou teíxos Αβώνου τείχος [ Yunanca "Abonos hisarı" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1. yy başında Abónos (Abana) kentine ait bir hisar iken imp. Lucius Verus (161-169) devrinde İonopolis adıyla kendi sikkelerini basan şehir statüsü kazandı. İnebolu adı İonopolis’ten uyarlanmıştır. SN
■ Koord: 41° 58' 28'' D, 33° 45' 36'' K
Küre ilçe - Küre - Kastamonu
1530t 📖: Küre | Küre-i Nuxas [ Türkçe küre-i nuxas "bakır madeni" ]
■ Küre-i Nuhas adıyla nahiye iken 1926 yılında Küre kazası merkezi oldu. SN
■ Koord: 41° 48' 21'' D, 33° 42' 38'' K
Pınarbaşı ilçe - Pınarbaşı - Kastamonu
1928 📖: Tekkenişin [ Türkçe "tekke şeyhi" ]
■ Azdavay’a bağlı köy iken 1989’da ilçe oldu. Tekkeşin/Tekkenişin köyüne bağlı bir mahallenin adı olan Pınarbaşı adı ilçeye verildi. SN
■ Koord: 41° 36' 14'' D, 33° 6' 33'' K
Seydiler ilçe - Seydiler - Kastamonu
1928 📖: Seydiler
■ Devrekani ilçesinden ayrılarak 1991’de ilçe statüsü kazandı. SN
■ Koord: 41° 37' 9'' D, 33° 43' 7'' K
Şenpazar ilçe - Şenpazar - Kastamonu
1928 📖: Kuztekke
1928 📖: Şarbana (idari bölge) [ Türkçe Şehr-i Bani? "kurucukent" ]
■ Kuztekke mahallesi eski adı Şarbana olan bölgenin idari merkezi idi. 1974’te Şenpazar adıyla belediye ve 1987’de ilçe olduktan sonra yerleşim aşağıdaki Çevrik mahallesine kaydı. ■ Şarbana adının Kuztekke tekkesinin kurucusu Şeyh Ali Bani (`kurucu`) adlı kişiye dayandığı inancı muhtemelen mitolojiktir. SN
■ Koord: 41° 48' 39'' D, 33° 14' 5'' K
Taşköprü ilçe - Taşköprü - Kastamonu
1530t 📖: Taşköprü
Y17 Y535 📖 📖: Pompeiopolis [ Yunanca "Pompeius (öz.) kenti" ]
■ MÖ 65/64 yılında Romalı kumandan Pompeius’un kurdurduğu Pompeiopolis adlı kentlerden biridir. Kasabadaki antik Roma köprüsü 1366’da Çobanoğlu beylerince onarılmıştır. SN
■ Koord: 41° 30' 29'' D, 34° 12' 51'' K
Tosya ilçe - Tosya - Kastamonu
1484 📖: Tosya
A990 📖: Dosiya [ Yunanca Theodosía? "Theodora yeri; hüdadad" ]
■ En erken el-Mukaddesî sefernamesinde (10. yy) Arapça Dûsîya biçimi görülür. (Tab İmp Byz 9.191). Bazı kaynaklarda görülen Dusiniya biçimi yanlış okumadır. Dokeia burası değil Tokat kenti olmalıdır. Özgün adının Theodosia olabileceğini Wittek savunur. ■ 19. yy sonunda maden ocaklarından dolayı buraya yerleşmiş büyükçe bir Rum cemaati vardı. SN
■ Koord: 41° 1' 0'' D, 34° 2' 19'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.