haritada ara :   km  
Kars Merkezde 80 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağadeve köy (Başgedikler bağ) - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Ağdeve
1877hk 📖: Akdeveler (dağ)
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Xelikan) yerleşimi
■ Köy halkının Konya Cihanbeyli'den göçtüğü anlatılır. SN
■ Koord: 40° 22' 44'' D, 42° 58' 31'' K
Akbaba köy - Kars Merkez - Kars
1918h 📖: Ardos + Akbaba Dağı
1854h 📖: Ardost [ Ermenice ardots "ekinlik" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 28' 22'' D, 43° 0' 1'' K
Akdere köy - Kars Merkez - Kars
E1902 1928 📖 📖: Akkom/Ağkom
■ Koord: 40° 41' 42'' D, 42° 54' 18'' K
Alaca köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖: Alaca
E1207: Arçoariç [ Ermenice "ayı köyü" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Ortaçağ’dan kalma anıtsal kilisesi 1844’e dek sağlam idi. Eprigyan 19. yy sonunda yarı yıkık halde olduğunu aktarır. ■ Köyün arkasındaki dağın adı olan Alaca, şüphesiz Ermenice Arço adından uyarlanmıştır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar’ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Koord: 40° 29' 16'' D, 43° 29' 59'' K
Alçılı köy - Kars Merkez - Kars
1920hb 📖: Berdik [ Ermenice pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Türk/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 1886 Rusya Etnik sayımında: Türk %65 - Kürt = %34 Tashw
■ Koord: 40° 43' 42'' D, 42° 57' 32'' K
Anı köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: Ocaklı
E474 E1880 📖 📖: Ani Անի [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 961-1045 yılları arasında Bagratuni Ermeni krallığının başkenti olan ünlü Ani kentidir. Daha sonra Timurlenk ve TC tarafından yerle bir edilmiştir. Adı Ermeniceden eski bir dile aittir. Adontz, Strabon’un bu yörede sözünü ettiği Ainínai kavminin/halkının adından türemiş olabileceğini savunur. (Adontz 46). 5. yy tarihçisi Movses alternatif Hani biçimine değinir. Türkçe Anı adı kizb-i fahiştir. SN
■ Ocaklı olan resmi adı 2016 yılında "Anı" olarak değiştirilmiştir. emjan
■ Koord: 40° 30' 56'' D, 43° 34' 2'' K
Arazoğlu köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖: Arazoğlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 33' 14'' D, 43° 33' 59'' K
Arslanizi köy - Kars Merkez - Kars
E1918 📖: Tsamakatsor [ Ermenice "kurudere" ]
R1889 1926rh 📖 📖: Kurudere-Sanoköy
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Koord: 40° 22' 34'' D, 43° 10' 22'' K
Ataköy köy - Kars Merkez - Kars
E1918 📖: Ayrivan [ Ermenice "mağara köyü" ]
R1889 1968 📖 📖: Mağaracık
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
■ Koord: 40° 31' 14'' D, 43° 9' 18'' K
Atayurt köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Söğüdlüabad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1886 yılında 121 Ermeni nüfusu vardı. Ermenilerin köyü terk etmesiyle köye ilk Karapapaklar yerleşmiştir. Kürtler daha geç dönemlerde çevre köylerden gelmiştir. 1935 yılı nüfusu: 235 metonio
■ Koord: 40° 37' 13'' D, 42° 53' 0'' K
Ayakgedikler köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1926rh 📖: AşağıGedikler
E1880 📖: Gedik sdorin [ Ermenice/Türkçe "aşağı gedik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 57'' D, 43° 33' 5'' K
Aydınalan köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: İslamsor [ Ermenice islamtsor "islamdere" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kars'ta iki İslamsor köyü bulunuyor. Bunlardan birisi Sarıkamış'a bağlı Taşlıgüney köyü olup eski yerlisi Avar, şimdiki yerlisi Türk ve Kürttür. Bu köy ise eski Rum köyü olup sonrasında Karapapaklar yerleşmiştir. Çeçen nüfus yoktur. 1935 yılı nüfusu: 284 metonio
■ Koord: 40° 33' 9'' D, 42° 53' 5'' K
Azat köy - Kars Merkez - Kars
1595t 1854h 📖 📖: Azad
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Eprigyan’a göre (1902) köyün yakınında harap halde Aziz Tadeos manastırı bulunmaktaydı. Rus yönetimi döneminde Rum ve Gürcü nüfus iskan edildi. SN
■ Ünlü Kürt (Êzdi) yazar Erep Şemo bu köyde doğmuştur. Buradan Ermenistan'a göç ederler. Jiyana Bextewar ve Şıvanê Kurmanca isimli kitaplarında bu köyden bahseder. Burada Hurum (Yunan) ve Kürtlerin beraber yaşadığını belirtir. Mar(d)astan
■ Yezidilerin ve Rumların Rusya topraklarına göçünden sonra köye Karapapaklar yerleşmiştir. Günümüzde köyde Karapapaklar çoğunluk olup başka ilçelerden ve köylerden yerleşmiş Erivan orijinli Kürtler de bulunmaktadır. metonio
■ 1886 yılında Azat köyünde herhangi bir Kürt nüfus olmayıp köyün tamamı 58 hane Rumdan oluşmaktadır. 20. yüzyıl başında köyde Kürt yoktur, bugün bile azınlıktadırlar. MCB
■ Koord: 40° 31' 57'' D, 43° 6' 29'' K
Başgedikler köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: Başgedikler
E1880 📖: Gedik verin [ Ermenice/Türkçe "baş gedik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Aşağı, Orta ve Yukarı Gedik köylerine topluca Gedikler adı verilir. SN
■ Koord: 40° 38' 30'' D, 43° 31' 49'' K
Başkaya köy - Kars Merkez - Kars
R1889 1928 📖 📖: Karaxaç [ Ermenice "taş haç" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1886 yılında 190 Ermeni nüfusu vardı. Bugün tamamı Erivan göçmeni Redki aşiretinden Kürtler yaşıyor. 1935 yılı nüfusu: 210 metonio
■ Koord: 40° 34' 16'' D, 42° 51' 51'' K
Bayraktar köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖: Bayraktar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 43'' D, 43° 34' 32'' K
Bekler köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: Mevrek
R1889 📖: Acem Mevrek
E1880 📖: Mavrig
Y630 📖: Mavrikiopolis [ Yunanca "Maurikios (imparator) kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ İmp. Maurikios (h 582-602) çağında 590 yılı dolayında İran sınırında kurulan veya onarılan Maurikopolis adlı kent olması muhtemeldir. SN
■ Koord: 40° 37' 48'' D, 43° 36' 59'' K
Boğatepe köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: By. Zavod [ Rusça zavod "işletme" ]
R1889 📖: Rodionovka [ Rusça ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kura/Kür Nehrinin ana kaynağı bu köy yakınındadır.Rus kaynaklarında görülen Rodionovka adı muhtemelen bir Dukhobor (savaş ve askerlik karşıtı bir Ortodoks mezhebi) yerleşimine işaret eder, ancak Dukhobor köy listelerinde bu yerleşime rastlayamadık. SN
■ Koord: 40° 48' 21'' D, 42° 53' 24'' K
Boğazköy köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Proxladnoye [ Rusça "serinyer, ayazlı" ]
E1880 📖: Melik Köyü
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 7'' D, 43° 6' 47'' K
Borluk köy - Kars Merkez - Kars
1920hb 📖: Borluk
■ Koord: 40° 30' 12'' D, 43° 15' 46'' K
Bozkale köy - Kars Merkez - Kars
1920hb 📖: Bozkale
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 35' 17'' D, 42° 58' 41'' K
Bulanık köy - Kars Merkez - Kars
1665 E1880 📖 📖: Bulanık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 33' 33'' D, 43° 21' 46'' K
BüyükAküzüm köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: İslam Aküzüm
E1880 📖: Axüzüm
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 39' 21'' D, 43° 40' 1'' K
Cumhuriyet köy - Kars Merkez - Kars
2000 📖: Yolaçan
1920hb 📖: Aleksandrovka [ Rusça "Aleksandr kenti" ]
1854h 📖: Komatsor [ Ermenice "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN
■ Koord: 40° 32' 58'' D, 43° 2' 33'' K
Çağlayan köy - Kars Merkez - Kars
R1889 1928 📖 📖: Xınzırik [ Ermenice xntsorig? "elmacık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Belki Erm «xandzrig `küçük göynük, yanıkça` veya `odun kömürü ocağı`. SN
■ Terekeme yerleşimi. emjan
■ Koord: 40° 33' 1'' D, 42° 56' 8'' K
Çakmak köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Blagodarnoye [ Rusça "şükürlü" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski Çakmak köyü yakınında Rus yönetimi altında çok daha büyük ve düzenli bir yerleşim olan Blagodarnoe Molokan köyü kurulmuş, daha sonra burası Çakmak köyü ile birleştirilerek Karapapak Türkleri iskan edilmiştir. Halen nüfus çoğunlukla Kürttür. SN
■ Çakmak köyünde yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 38' 41'' D, 43° 2' 59'' K
Çamurlu köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Çamurlu
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1886 Rusya nüfusa sayımında: Çamurlı = Karapapak (Azeri) 146 (91,8%) - Kürt 13 (8,2%) Tashw
■ Koord: 40° 42' 20'' D, 43° 1' 19'' K
Çerme köy - Kars Merkez - Kars
1854h 📖: Çermeli [ Ermenice/Türkçe "ılıcalı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 26' 44'' D, 42° 59' 43'' K
Çığırgan köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Çığırgan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1886 yılında 244 Ermeni nüfusu vardı. Bugün tamamı Erivan göçmeni olan Bruki, Celali, Dilxeri ve Redki aşiretlerine mensup Kürtler yaşıyor. 1935 yılı nüfusu: 295 metonio
■ Koord: 40° 38' 32'' D, 42° 51' 21'' K
Çiftlikköy ölü yerleşim - Kars Merkez - Kars
R1855: Çiftlikköy
■ Koord: 40° 31' 23'' D, 43° 0' 39'' K
Çorak köy - Kars Merkez - Kars
R1855: Şorax [ Türkçe "tuzlu yer" ]
■ Çarlık dönemi Rus haritalarında Şorox olarak işaretlenen yerdir. SN
■ Koord: 40° 36' 13'' D, 43° 1' 34'' K
Davulköy köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Davulköy
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 44' 7'' D, 42° 55' 16'' K
Daylar ölü yerleşim - Kars Merkez - Kars
E1880 📖: Daylar
■ Sınırın sıfır noktasında bulunan bu yerde eski bir yerleşimin kalıntıları ve büyük kilise harabesi vardır. 19. yy sonunda da terk edilmiş harabeydi. SN
■ Koord: 40° 32' 15'' D, 43° 38' 13'' K
Derecik köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Kaloköy [ Gürcüce k'alo კალო "harman yeri" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 29 hane Türk ve 2 hane Kürt bulunmaktadır. Kürtler büyük ihtimalle yakınındaki Halefoğlu köyünün çobanları, zira günümüzde köyde yerli Kürt bulunmuyor. metonio
■ Koord: 40° 36' 3'' D, 43° 13' 16'' K
Dikme köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Novo Mihailovka [ Rusça "yeni Mihailkenti" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 30' 27'' D, 42° 58' 50'' K
Doğankaya mahalle (Çakmak bağ) - Kars Merkez - Kars
1918h 📖: Çalkavur (dağ)
R1855: Komk
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 40' 17'' D, 43° 0' 55'' K
Esenkent köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 1928 📖 📖: Cala/Çala [ Gürcüce çala ჭალა "koru, meşelik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Çıldır Arpaçay’daki Cala’dan ayırdetmek için ’Şüregel Cala’sı’ adı kullanılır. SN
■ Koord: 40° 33' 11'' D, 43° 31' 55'' K
Esenyazı köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Tikoş
1920hb 📖: Kurudere-Çatköy
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Koord: 40° 23' 56'' D, 43° 3' 14'' K
Eşmeyazı köy - Kars Merkez - Kars
1946 📖: Gorhane
E1880 📖: Kerxane [ Türkçe "işlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Kırzıoğlu'nun ailesi Susuz'a bağlı Mamaş köyündendir, kendisi de Kumuk veya Terekeme değildir. "Ahıska Türkleri" ismini siyasi anlamda oluşturup Bayburt'a kadarki arazinin bu topluluktan olduğunu iddia eden kişidir. metonio
■ Düzeltme: Meşhur tarihçi Fahreddin Kırzıoğluʼnun baba tarafı aslen buralıdır. Daha sonra Mamaş (Kırçiçeği) köyüne göç etmişlerdir. İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 40° 34' 19'' D, 43° 26' 42'' K
Gelirli köy - Kars Merkez - Kars
E1902 📖: Kanlı [ Türkçe ]
R1889 1928 📖 📖: Kani / Xani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Qaski) yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 69 hane Ermeni ve 1 hane Türk bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 29' 58'' D, 43° 6' 3'' K
Güdeli köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Güdeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ Gudeli (გუდელი), Gürcüce 'sepetçi' demektir. meriç
■ Koord: 40° 35' 47'' D, 42° 54' 12'' K
Hacıhalil köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Hacıhalil
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 27' 11'' D, 43° 8' 35'' K
Hacıveli köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1854h 📖: Hacıveli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 93 Harbinden sonra Rus idaresinde Pontus Rum muhâcirler iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 35' 22'' D, 43° 24' 3'' K
Halefoğlu köy - Kars Merkez - Kars
1854h 📖: Halefoğlu/Halifoğlu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Halefoğlu köyü günümüzde Kars ili Merkez ilçesine bağlı en büyük Kürt nüfuslu köydür. metonio
■ 1886 yılı Rus nüfus sayımı; 143 Kürd, 97 Yunan. Qazi
■ Gêloyi aşireti haricinde Qaski ve Mılli aşiretleri de yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 39' 12'' D, 43° 17' 31'' K
Hamzagerek köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖: Hamzagirek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 39' 14'' D, 43° 34' 41'' K
Hapanlı köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Kapanlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rus haritasında sehven Hotanlı adıyla gösterilen bu köyün 198 Rum ve 2 yerli Türk nüfusu vardı. Gereği odur ki 93 Harbi öncesinde yerlisi Türk olan bu köy Anadolu içlerine göçe zorlanmış, yerlerine Trabzonlu Rumlar yerleşmiş. Rumların köyü terk etmesiyle köyün yerlilerinin bir bölümü köye geri yerleşti. metonio
■ Koord: 40° 34' 31'' D, 42° 55' 24'' K
Hasçiftlik köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Hasçiftlik
R1855: Cavra
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 37' 56'' D, 42° 59' 18'' K
Horomos ölü yerleşim - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1075 📖: Xoşavank | Horomos Խոշավանք|Հոռոմոս (manast) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında boş yerleşimi.
■ 10. yy’da kurulup 11. yy'da görkemli yapılarla donatılan manastır kompleksi halen Türkiye-Ermenistan sınırında askeri bölge içindedir. Çevresinde uzun zaman önce terk edilmiş bir yerleşimin izleri vardır. Xoşavank, Gürcüce veya Türkçe xoşun (`ikiz`) sözcüğünden, manastır yakınındaki ikiz kulelerden dolayı verilmiş addır. Horomos ise 930-940 yıllarında Rum ülkesinden dini baskılar nedeniyle buraya göçen bir grup din adamı nedeniyle verilmiş isim olup `Rumluk` veya `Rum usulü` anlamındadır. SN
■ Koord: 40° 31' 21'' D, 43° 37' 52'' K
Karacaören köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Karacaviran
E1918 📖: Estonagan [ Ermenice "Estonlu" ]
R1889 📖: Novo Estonskoye [ Rusça "yeni Estonlar" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde (1878-1918) Estonya göçmenleri tarafından iskân edilmiştir. 1960’lı yıllara dek Eston nüfus çoğunluğu devam etti. SN
■ Eston değil Estonyalı etnik Almanlar. metonio
■ 1965 sayımında Almanca konuşan 21 kişi tespit edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 33' 21'' D, 43° 5' 16'' K
Karaçoban köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Haram Vartan
E1902 📖: Aravartan
R1889 📖: Xram Vartan [ Rusça "Vartan kilisesi" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1889 Rus salnamesinde görülen Xram-vartan `Vartan kilisesi` adı Eprigyan’a göre baskı hatası olmalıdır. SN
■ Koord: 40° 37' 42'' D, 42° 56' 17'' K
Karakale köy - Kars Merkez - Kars
2000 📖: Merkez Karakale
R1889 📖: Karakale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kars ilinde Karakale adında yedi köy vardır. SN
■ Koord: 40° 28' 23'' D, 43° 8' 44'' K
Karakaş köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1926rh 📖: Karakaş
Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 36' 35'' D, 43° 27' 19'' K
Kars il - Kars Merkez - Kars
Y952 📖: Kars
Y553 📖: Xorzanênê (idari bölge)
E474 📖: Kark akk. Kars
Y17 📖: Xórsa
■ Erm yalın çoğul Kark, belirtme hali Kars, çoğul tamlayan hali Karuts Pert (Kar’lar kalesi) biçimleri 5. yy’dan beri kaydedilmiştir. Kar’ların kim veya ne olduğu açık değildir. `Karsak Türkleri` adlı hayali bir kavimle ilişkilendirilmesi fantezidir. SN
■ Gürcüce "kapı(nın) şehri" anlamına gelen Karis-Kalaki'den geldiği de söyleniyor. (Kari gürcücede kapı, 's eki de ilgi hal ekidir, bu şekliyle Karis veya Kars, "kapı(nın)..." anlamında) Emrys
■ Şehir merkezin de Türkler çoğunluğu oluşturur. İl geneli kütüğe göre %74 Türkler, %25 Kürtler ve %1 Diğer şeklindedir. Eftalit
■ Koord: 40° 36' 33'' D, 43° 5' 44'' K
Kocabahçe köy - Kars Merkez - Kars
R1889 1926rh 📖 📖: Kurudere-Aloköy [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Koord: 40° 23' 21'' D, 43° 5' 39'' K
Kozluca köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖: Paknayr|Ğozluca բագնայր [ Ermenice "tapınak mağarası" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Milan) yerleşimi
■ Eski bir mecusi tapınağı üzerine kurulmuş 10. yy’a ait muazzam kilise ve manastırın kalıntıları mevcuttur. SN
■ Koord: 40° 30' 48'' D, 43° 29' 7'' K
Küçükboğatepe köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Kç. Zavod [ Rusça zavod "işletme" ]
R1889 📖: Novo Vorontsovka [ Rusça yeni Vorontsov (köyü) ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kafkasya genel valisi (1905-1915) İlarion Vorontsov-Dashkov adına Rus (Kazak?) kolonisi olarak kurulmuştur. 1921’den sonra Karapapak muhacirler yerleştirildi. SN
■ Koord: 40° 48' 28'' D, 42° 52' 36'' K
Küçükköy ölü yerleşim - Kars Merkez - Kars
R1855: Küçükköy
■ Şimdi Kafkas Üniversitesi kampüsünün bulunduğu alanda 19. yy haritalarında Küçükköy adlı köy görünür. SN
■ Koord: 40° 34' 55'' D, 43° 3' 52'' K
KüçükPirveli köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: Kç. Pirveli
R1889 📖: Kirilovka [ Rusça "(Aziz) Kiril köyü" ]
■ 20. yy başında Rus (Dukhobor) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ukrayna’da Dukhobor köyü Kirilovka adından. 1920’den sonra Kanada’nın Saskatchewan eyaletinde aynı isimle köy kurdular. SN
■ Koord: 40° 41' 9'' D, 43° 39' 1'' K
Küçükyusuf köy - Kars Merkez - Kars
E1918 📖: Hovsepakom [ Ermenice "Yusuf komu" ]
R1889 1926rh 📖 📖: Kç. Yusuf
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Bu köyün Kürtçe ismi Goma Ûsiv'dır. Kürtler bir yana, Kars'taki Terekeme-Karapapaklar dahi, Küçükyusuf ya da Hofsepekom dersen, böyle bir köyü bilmezler. Qazi
■ Kürt (Badılli, Cemaldini, Eliya, Dılxêri, Redki) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 24' 8'' D, 43° 8' 53'' K
Külveren köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖: Camuş Boğulan [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 38' 6'' D, 43° 29' 22'' K
Kümbetli köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Ladikars
R1889 1928 📖 📖: Vladikars [ Rusça "Kars zaferi" ]
E1884 📖: Kümbet
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1829'dan sonra terk edilmiş bir Ermeni köyü iken 1878'den sonra Rus askeri kolonisi olarak iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 32' 17'' D, 42° 59' 58'' K
Maksutçuk köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Maksudcuk
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 32' 7'' D, 42° 53' 18'' K
Mezraa köy - Kars Merkez - Kars
E1880 📖: Mezre
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 13'' D, 43° 10' 28'' K
Misk mahalle (Halefoğlu bağ) - Kars Merkez - Kars
E1880 📖: Mşgu [ Ermenice "misk" ]
■ Koord: 40° 40' 21'' D, 43° 19' 28'' K
Oğuzlu köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖: Oğuzlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 39' 33'' D, 43° 33' 0'' K
Ortagedikler köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: Ortagedikler
E1902 📖: Gedik miçin [ Ermenice/Türkçe "orta gedik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 53'' D, 43° 32' 26'' K
Ölçülü köy - Kars Merkez - Kars
E1880 1928 📖 📖: Vezinköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1877'de başlayan Rus yönetimi öncesinde Kars'ın tek Rum köyüdür. Kars tabyalarının yapımı esnasında Trabzon'dan getirilen inşaat işçilerinin iskanı için 1850'lerde kurulmuştur. 1878'de buna Karadeniz ve Kafkasya'dan gelen Rum muhacirler eklenmiştir. 1877-78 Osmanlı Rus harbinin Osmanlı yenilgisiyle sonuçlanan son çarpışması bu köyün Güneyinde Alacadağ mevkiinde gerçekleşti. SN
■ Köyün eski ismi Wazê (Wezin'de denilir) olup, Redki, Celali, Kurdki, Şemski, Bıruki ve Mılli aşiretleri burada yaşar. Qazi
■ Yukarıda ismi olan aşiretler haricinde, Qazki aşireti de yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 33' 51'' D, 43° 15' 0'' K
Paşaçayırı mahalle (Kars bağ) - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1926rh 📖: Petrovka [ Rusça ]
1854h 📖: Uzunkilise
■ 20. yy başında Rus (Alman) yerleşimi.
■ 1890-91'de Rusya Almanlarından 58 hane tarafından iskan edilmiş ve zamanın Kars valisi P. Tomiç onuruna Petrovka adı verilmişti. SN
■ Çarlık döneminde Alman köyü olarak kurulmuş olup günümüzde herhangi bir Alman nüfus yaşamamaktadır. metonio
■ Koord: 40° 35' 19'' D, 43° 3' 0'' K
Soylu köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 1928 📖 📖: Daynalık
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 34' 14'' D, 43° 29' 45'' K
Söğütlü köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: Söğütlü
E1918 📖: Sarnağpür [ Ermenice "buzlupınar" ]
R1889 📖: Türk Söğütlü
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt (Redki, Cemaldini) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 31' 50'' D, 43° 29' 36'' K
Subatan köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Subatan
E1918 📖: Vartaşén [ Ermenice "gül köyü" ]
■ 20. yy başında Türk/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Evvelce Türk köyü iken 1878'den sonra Rumlar yerleştirilmiş, ihtilaf çıkınca köy Rus yönetimi tarafından 1888'de ikiye bölünmüştü. Rum tarafı şimdi kamu arazisidir. SN
■ Köy halkı, Terekeme Türkleri ve Yerli Türklerden oluşmaktadır.
■ Koord: 40° 36' 11'' D, 43° 26' 6'' K
Tazekent köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918 📖: Noraşen [ Ermenice "yeniköy" ]
R1889 1928 📖 📖: Tazekend [ Farsça/Türkçe "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ 1878’den sonra Rus yönetimi altında iskan edilmiş yerleşim. SN
■ Koord: 40° 37' 9'' D, 43° 37' 46'' K
Tekneli köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Tekneli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Rumlardan sonraki halkı Karapapaktır. Günümüzde ise Kürtler çoğunluk olup Karapapaklar bir kaç hanedir. metonio
■ 1886 yılı: 71 Türk ve 10 Kürt. MCB
■ Koord: 40° 31' 46'' D, 43° 12' 49'' K
Üçbölük köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 R1889 📖 📖: Mağazpert/Mağasapert [ Ermenice "Malhas kalesi" ]
Kürt-Sünni (Qaski) yerleşimi
■ Mağazpert kalesi ve tarihi köy kalıntısı şimdiki köyün 1,5 km kadar güneydoğusunda sınırın sıfır noktasındadır. Malxas adı için Ağrı Hamur Tükenmez köyüne bakınız. SN
■ Maxazpert köyünde Qaskan ve Redkan aşiretleri yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 29' 4'' D, 43° 31' 56'' K
Verimli köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Hacımaho
R1889 1926rh 📖 📖: Kurudere-Hacımıho
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Koord: 40° 22' 45'' D, 43° 8' 1'' K
Yağıkesen köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: Kızılvenk
R1889 📖: Garmirvank [ Ermenice garmir vank "kızılmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 38' 11'' D, 43° 36' 23'' K
Yalçınlar köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: Kinak/Kinegi
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 40° 35' 31'' D, 43° 38' 36'' K
Yalınkaya köy - Kars Merkez - Kars
E1918 📖: Gurgal [ Gürcüce Gurgali გურგალი ]
R1889 1928 📖 📖: Daşkovo [ Rusça "Daşkov (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ İlarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov, 1905-1915 Kafkasya Genel Valisi adından. SN
■ Gurgali Gürcü paganizminden kalma bir isimdir. Bu isimde Gürcistan'da yerleşim yeri vardır. meriç
■ Koord: 40° 37' 15'' D, 43° 15' 20'' K
Yılanlı köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖: Yılanlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 29'' D, 43° 39' 57'' K
Yücelen köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Samavat/Samovat [ Gürcüce samavati "üçleme, teslis" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Rus yönetimi altında 1882'de Van vilayetinden gelen Süryani ('Aysor') göçmenler iskan edilmişti. Bu zümre 1918'den sonra Ermenistan'da Yerevan yakınında bir köye göçtü. SN
■ Rus yapımı etnik haritada Süryani köyü olarak gösterilmiştir. xyz
■ Samavat'lı Süryaniler* Ermenistan'a göçmüş, yerlerine Erivan göçmeni Dilxeri aşiretinden Sünni Şafi Kürtler yerleşmiştir. Bugün bir kaç Terekeme gelin hariç köyün tamamı Kürttür. Köydeki Süryani kilisesinin yıkılmadan önceki hâli: https://sobory.ru/photo/284800 metonio
■ Koord: 40° 39' 19'' D, 42° 57' 28'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.