haritada ara :   km  
Kara��oban'da 27 yerleşim bulundu.
sırala 
Akkavak mahalle - Karaçoban - Erzurum
1928 📖: Çaşko / Çaçko [ Kürtçe çaşik/çaşko "öz." ]
■ Koord: 39° 16' 20'' D, 41° 59' 48'' K
Bellitaş mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Harimi
E1902 📖: Harimik
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 898 Ermeni ve daha az sayıda Türk nüfusu kaydedilmiştir. Köyün güneyinde Göller (Kağkig) yolu üzerinde Surp Taniel manastırı ve iki anıtsal haçkar bulunduğu belirtilir. Ermenilerin gidişinden sonra yerli Türklere ek olarak Erivan Kürtleri ile Karadeniz ve Kuzey Erzurum civarından Türkler yerleşmiştir. Günümüzde Türklerin çoğunun dışarı göçüyle Kürt çoğunluklu bir köy haline gelmiştir. SN
■ Koord: 39° 18' 34'' D, 41° 50' 25'' K
Binpınar mahalle - Karaçoban - Erzurum
1928 📖: Karkarut [ Ermenice "taşlık" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 44'' D, 42° 2' 56'' K
Bozyar mahalle - Karaçoban - Erzurum
E1912 📖: Bezkan [ Kürtçe ]
1916h 📖: Tapu
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 3'' D, 42° 1' 4'' K
Budaklı mahalle - Karaçoban - Erzurum
E1885a 1928 📖 📖: Lekbudak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenilerin 1829 göçünde terk ettiği köye Kafkasyalı Oset (Asetin) muhacirler iskan edildi. Halen nüfusu çoğunlukla Erivan kökenli Redkan Kürtleridir. Metruk Ermeni kilisesi 20. yy başında halen ayakta idi. SN
■ Koord: 39° 19' 24'' D, 42° 1' 44'' K
Burhan mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Burxan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 47'' D, 41° 53' 39'' K
Burnaz mahalle - Karaçoban - Erzurum
E1885a 📖: Burnaz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 42'' D, 41° 59' 34'' K
Çatalgül mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Mîşkan [ Kürtçe "fareli" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 45'' D, 41° 58' 56'' K
Dedeören mahalle - Karaçoban - Erzurum
1928 📖: Dedeviran
1902hb 📖: Todaveran
■ Koord: 39° 22' 0'' D, 41° 57' 4'' K
Doğanbey mahalle - Karaçoban - Erzurum
<1968 📖: Erdem
1916h 📖: Söğütlü
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yüzyıl sonlarında Hamidiye alayları için kurulan Kürt köylerinden biridir. SN
■ Koord: 39° 18' 11'' D, 42° 8' 36'' K
Duman mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Duman
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1914’te 398 Ermeni nüfusu ve Surp Hagop Kilisesi vardı. (K&P). SN
■ Koord: 39° 18' 16'' D, 41° 56' 4'' K
Erence mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
E1902 1928 📖 📖: Hert Հերթ [ Ermenice "saman?" ]
1554t 📖: Xırt
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında 408 Ermeni ve 210 Kürt nüfus ile Surp Minas kilisesi kaydedilmiştir. Köyün 4 km kadar kuzeyinde Turabi adı verilen bölgede eski bir Ermeni köyünün harabesi bulunur. Karasun Mangants manastırının harabesi halen Halil Baba yatırı adıyla saygı görür. SN
■ Koord: 39° 24' 27'' D, 41° 54' 36'' K
Gündüz mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Gündüz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 26'' D, 42° 6' 23'' K
Gürçayır mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kaspar Komu
E1912 📖: Kasparitseğ [ Ermenice "Kaspar (öz.) soyu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 26'' D, 41° 51' 42'' K
Karaçoban ilçe - Karaçoban - Erzurum
E1885a 1916h 📖 📖: Karaçoban
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında 150 hane Ermeni nüfusu ve Surp Hagop kilisesi ile Hınıs kazasının en büyük Ermeni yerleşimlerinden biri idi. SN
■ Redkan aşireti Erivan'dan göç etmeden önce nüfusun çoğunluğu Erzurum'un batısından getirilen Türklerden oluşurdu. Redkan aşiretinin göçünden sonra ilçe nüfusunun çoğunluğu Kürtlerin eline geçti. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 20' 55'' D, 42° 6' 43'' K
Karagöz mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Karagöz Komu
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 19' 55'' D, 42° 11' 42'' K
Karaköprü mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Karaköprü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1914’te 1.161 Ermeni nüfusu ve Astvadzadzin (Meryem Ana) kilisesi vardı. (K&P). SN
■ Koord: 39° 18' 57'' D, 41° 57' 51'' K
Karmış mahalle - Karaçoban - Erzurum
1902hb 📖: Karmış [ Ermenice gamurç? "köprü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 30'' D, 41° 55' 56'' K
Kırımkaya mahalle - Karaçoban - Erzurum
E1885a 1928 📖 📖: Kırımkaya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1914’te 425 Ermeni nüfusu vardı. (K&P) Daha sonra Erivan muhaciri Redkan Kürtleri iskan edildi. SN
■ Koord: 39° 21' 52'' D, 42° 9' 38'' K
Kuşluca mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Zernak [ Ermenice dzernag "kırlangıç" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bilikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 42'' D, 42° 2' 25'' K
Maruf mahalle - Karaçoban - Erzurum
1916ha: Maarif
E1885 1928 📖 📖: Maruf
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1914’te 338 Ermeni nüfusu ve Surp Stepanos Kilisesi vardı. (K&P). SN
■ Koord: 39° 18' 30'' D, 41° 54' 47'' K
Molladavut mahalle - Karaçoban - Erzurum
1928 📖: Molladavut
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 1'' D, 41° 55' 50'' K
Ovakozlu mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ovakozlu
1902hb 📖: Kozlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eskiden Ermeni/Kürt karışık iken Ermenilerin gitmesinin ardından Erzurum, Bayburt ve Gümüşhaneden göç eden Türkler ve Erivandan göç eden Kürtler iskan edilmiştir. Günümüzde Türklerin yoğun dış göçü ile Kürtlerden müteşekkil bir köy haline gelmiştir. SN
■ Koord: 39° 24' 30'' D, 41° 51' 28'' K
Ovayoncalı mahalle - Karaçoban - Erzurum
1928 📖: Ovayoncalı
1916h 📖: Yoncalı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 43'' D, 41° 58' 11'' K
Sarıveli mahalle (Karaçoban bağ) - Karaçoban - Erzurum
1916h 📖: Sarıveli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 22' 6'' D, 42° 6' 16'' K
Şahabettin mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖: Şabadin
1902hb 📖: Şapatan [ Türkçe Şihabüddin? ]
E1902 📖: Şabadun
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ 16. yyda Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 391 Ermeni nüfusu ve Surp Garabed kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 18' 19'' D, 41° 53' 12'' K
Yeniköy mahalle - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
E1902 1916h 📖 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 20'' D, 41° 51' 43'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.