haritada ara :   km  
Kaman'da 59 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağapınar köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Bilkanlı Ağpınar
Kürt-Sünni (Bilikan/Bêski) yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 52'' D, 33° 26' 55'' K
Aydınlar köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Sofiler
■ Koord: 39° 21' 16'' D, 33° 56' 45'' K
Bahçelievler mahalle (Kaman bağ) - Kaman - Kırşehir
Eski adı: Kamanbahçeleri
■ Koord: 39° 23' 53'' D, 33° 47' 10'' K
Başköy köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Başköy
■ Koord: 39° 20' 10'' D, 33° 50' 49'' K
Bayındır köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Aşılık Bayındır [ Türkçe Bayındır "aş." ]
■ Koord: 39° 24' 27'' D, 33° 50' 51'' K
Bayramözü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Merdeşe
■ 1530 tarih 438 no.lu tahrir defterine göre Kula’da da bir Merdeşe köyü bulunur. SN
■ Koord: 39° 23' 45'' D, 33° 35' 19'' K
Benzer köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Benzer
■ Koord: 39° 18' 37'' D, 33° 33' 24'' K
Büğüz köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Büğüz [ Türkçe Büğdüz "aş." ]
■ Koord: 39° 22' 37'' D, 33° 26' 9'' K
Çadırlıhacıbayram köy - Kaman - Kırşehir
K1997 📖: Pisiyan [ Kürtçe "oğullar (aş.)" ]
1928 📖: Hacıbayram
Kürt-Sünni (Pisiyan) yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 43'' D, 33° 52' 41'' K
Çadırlıkörmehmet köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Körmehmet
Kürt-Sünni (Pisiyan) yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 49'' D, 33° 51' 25'' K
Çağırkan köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Çağırkan
■ Çağırkanlılar Dulkadirli yahut Maraş Türkmenlerinden olup 16. yy'da Orta Anadolu'ya iskan edilmişlerdir. Köy sınırları içindeki Kalehöyük'te Hitit dönemine ait buluntular açığa çıkarılmıştır. SN
■ Koord: 39° 20' 44'' D, 33° 48' 9'' K
Çamsarı mahalle (Hamit bağ) - Kaman - Kırşehir
■ Koord: 39° 27' 24'' D, 33° 51' 35'' K
Darıözü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Darıözü
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1860'larda Nogay muhacirler tarafından kurulan köye daha sonra Kırım Tatarları da yerleşmiştir. Tatarca yakın döneme dek canlıydı. SN
■ İzmid Kandıra'da bulunan Nogay muhacirlerinden, Canboyluk Kabilesi'nden İslam Mirza takınının Kırşehir'de bulunan akrabaları yanında iskanı. H-08-11-1277 Manav
■ Koord: 39° 27' 43'' D, 33° 45' 29'' K
Dede mahalle (Savcılıebeyit bağ) - Kaman - Kırşehir
Eski adı: Sıddıkdede
■ Koord: 39° 11' 50'' D, 33° 42' 24'' K
Değirmenözü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Değirmenözü
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Köydeki çoğu ailenin kökeni 1856-1861 döneminde Kırım'ın Bahçesaray ve Baydar Vadisi yöresinden göçen Tatarlara dayanır. SN
■ Kandıra'dan Kırşehir'e gidecek olan Nogay muhacirlerinin birikmiş yevmiyelerinin ödenmesi ve Kırşehir'de iskan edilmeleri. H-09-11-1277 Kandıra'da iskan edilen Nogay muhacirlerinin, Konya ve Kırşehir'de bulunan akrabalarının yanına sevkolunmaları talebi. H-14-10-1277 Manav
■ Koord: 39° 27' 0'' D, 33° 43' 44'' K
Demirli köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Temirli
■ Koord: 39° 18' 47'' D, 33° 56' 44'' K
Esentepe köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
Eski adı: Savcılıesentepe
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Koord: 39° 14' 40'' D, 33° 43' 24'' K
Fakılı köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Fakılı
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Eski köy terk edilmiş ve 1 km kadar güneyde yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Kaman'da yerleşik olan Savcılı Türkmenleri'nin kurduğu bir köydür. Devlet kayıtlarında Savcılı Fakılı olarak geçiyor. Mustafa
■ Koord: 39° 10' 48'' D, 33° 45' 5'' K
Gökeşme köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Gökeşme
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Kırımlı muhacirler tarafından kurulan köyün şimdiki sakinleri daha çok Gümüşhane göçmenidir. SN
■ Köy halkının ataları Kırım'ın Ruslar tarafından ilhak edilmesinden sonra Kırım'dan yola çıkıp Bulgaristan ile Romanya arasındaki Dobruca bölgesine yerleşiyorlar. Dobruca'da geçinemeyince Romanya'nın Köstence kentine göç ediyorlar. Köstence'den ise İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'dan ise Kırşehir'e sevk ediliyorlar. Kırşehir'de dönemin Türkmen beyleri yer göstererek Tatarların lideri konumundaki Appaz Aqay ve Sadci Memet Aqay Kırşehir'e yerleşme kararı alıyorlar. Yine 1951 yılında Bulgaristan'ın Niğbolu kentinden mecburen göç eden Kırım Tatarları da Gökeşme'ye yerleştiler. Günümüzde 22 hane/130 kişinin yaşadığı köyde 17 hane Kırım Tatar Türkü olup diğer 5 hane ise Gümüşhane'den gelenlerdir. Cemil
■ Koord: 39° 28' 33'' D, 33° 40' 54'' K
Gültepe köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1926h 📖: Parsa [ Yunanca ]
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ İzmir-Kemalpaşa-Bağyurdu (Parsa) köyüne bakınız. Parsa adı eski bir Anadolu dilinden ve Yunancadan miras olmalıdır. SN
■ Kaman'da yerleşik olan Savcılı Türkmenleri'nin kurduğu bir köydür. Devlet kayıtlarında Savcılı Gültepe adıyla geçiyor. Mustafa
■ Koord: 39° 15' 46'' D, 33° 42' 25'' K
Hamit köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Hamid
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ © 04.12.1916 Kırşehir ve havalisinde eşkiyalık eden Hamidlerli Karaca'nın ölü olarak ele geçirildiği, Hamid karyesindeki Cerid aşiretinin tamamen oradan kaldırılması ve aynı karyede sakin Alişan Bey'in ailesiyle birlikte başka bir yere naklinin asayişin temini için gerekli olduğu. deyar heyran
■ Koord: 39° 28' 4'' D, 33° 49' 31'' K
Hirfanlar köy - Kaman - Kırşehir
Kürt-Sünni (Bilikan/Bêski) yerleşimi
■ 1953’te yapılan Türkiye’nin (o dönemdeki) en büyük barajı vesilesiyle köy adının yanlış yazımı yaygınlık kazanmıştır. SN
■ Kırşehir'deki Hirfanlı Barajı'na adını veren köy burasıdır. Köyü kuranlar 17. yüzyılda bölgeyi yurt olarak kabul eden Türkmenler'dir. 1860-1870 yıllarında kan davası sebebiyle köye Kürtler'de gelmiştir. Köy temiz havası ve misafirperverliği ile bilinir. Mustafa
■ Koord: 39° 17' 3'' D, 33° 31' 56'' K
İbrişim köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: İbrişim
■ Koord: 39° 10' 30'' D, 33° 49' 16'' K
İkizler köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Bilkanlı İkizler
Kürt-Sünni (Bilikan/Bêski) yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 34'' D, 33° 30' 21'' K
İmancı köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: İmancı
■ Koord: 39° 24' 25'' D, 33° 52' 30'' K
İsahocalı köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: İsahocalı
■ İsahocalı Ahi Evran-ı Veli Hazretleri'nin müridlerinden Ahi İsa Hoca tarafında kurulmuştur. Kasaba halkının çoğunluğu Türkmen olmakla birlikte kalan kesim ise Balkanlar'dan gelen Muhacir Türk göçmenleridir. Mustafa
■ Koord: 39° 25' 10'' D, 33° 54' 19'' K
Kaleköy köy - Kaman - Kırşehir
1911h 📖: Kale
■ Koord: 39° 22' 15'' D, 33° 52' 46'' K
Kaman ilçe - Kaman - Kırşehir
1484 📖: Kaman
Y150 📖: Xamanênê (idari bölge) [ Anadolu Dilleri ]
■ © 26.05.1818 Kırşehri'nin Kaman karyesinde oturan ve Cumaoğulları demekle şöhret olan Mustafa, İbrahim ve sairlerine Boynuinceler aşireti beyleri tarafından yapılan taaddi ve müdahelenin men'i hakkında hüküm. deyar heyran
■ Koord: 39° 21' 34'' D, 33° 43' 15'' K
Kapaklı mahalle (Savcılıebeyit bağ) - Kaman - Kırşehir
■ Koord: 39° 12' 0'' D, 33° 43' 55'' K
Karahabalı köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Karahabalı
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Kaman'da yerleşik olan Savcılı Türkmenleri'nin kurduğu bir köydür. Devlet kayıtlarında Savcılı Karahabalı olarak geçiyor. Mustafa
■ Koord: 39° 13' 4'' D, 33° 45' 16'' K
Karakaya köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Karakaya
■ Koord: 39° 26' 34'' D, 33° 38' 2'' K
Karakütük mahalle (Mollaosmanlar bağ) - Kaman - Kırşehir
1925h 📖: Karakütük
■ 1850’lerde Sivas’ın Gürün ilçesinden göçen Türkmenlerin kurduğu bir yerleşim alanıdır. SN
■ Mahalledeki sadece bir aile kan davası sebebiyle Sivas'ın Gürün ilçesinden gelmiştir. Mustafa
■ Koord: 39° 24' 47'' D, 33° 47' 44'' K
Kargınkızıközü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Kargın Kızıközü [ Türkçe Kargın, Kızık "aş." ]
■ Koord: 39° 19' 10'' D, 33° 36' 6'' K
Kargınmeşe köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Kargın Kötüköy [ Türkçe Kargın "aş." ]
■ Koord: 39° 20' 48'' D, 33° 37' 33'' K
Kargınselimağa köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Kargın Selimağa [ Türkçe Kargın "aş." ]
■ Koord: 39° 25' 51'' D, 33° 35' 55'' K
Kargınyenice köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Kargın Yenice [ Türkçe Kargın "aş." ]
■ Koord: 39° 21' 14'' D, 33° 30' 30'' K
Kekilliali köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
K 📖: Ale Kekîli
1928 📖: Kekilli Alo [ Kürtçe Kekilli "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bilikan) yerleşimi
■ © 04.11.1894 Bala kazasına bağlı bazı köylerin muhtarları ve imamları tarafından; Esbkeşan kazasının Belganlı [Bêlikan] Aşireti'ne mensub bazı kişilerin köylerini basarak emval, eşya ve hayvanlarını alıp götürdükleri iddiası... deyar heyran
■ Koord: 39° 14' 24'' D, 33° 36' 18'' K
Kurancılı belediye - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Kurancılı
■ Koord: 39° 19' 44'' D, 33° 54' 3'' K
Meşeköy köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Meşe
■ Koord: 39° 13' 1'' D, 33° 48' 25'' K
Mollaosmanlar köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Mollaosmanlar
Türkmen yerleşimi
■ Mollaosmanlar, Kırşehir'in Kaman ilçesine 13 km. mesafede kurulu, iki mahalleden oluşan bir Türkmen köyüdür. Karakütük mahallesi 1850'lerde Sivas'ın Gürün ilçesinden göç eden Türkmenlerin kurduğu bir yerleşim alanıdır. Mert Çakmak
■ Sivas'ın Gürün ilçesinde sadece bir Türkmen ailesi gelmiştir. Onlarda Mollaosmanlar köyüne bağlı olan Karakütük mahallesine yerleşmiştir. Bahsi geçen aile kan davası sebebiyle yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Mustafa
■ Koord: 39° 24' 35'' D, 33° 49' 9'' K
Müderris mahalle (Kaman bağ) - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Müderris
■ Koord: 39° 19' 31'' D, 33° 43' 39'' K
Ömerhacılı köy - Kaman - Kırşehir
1861z 📖: Ömerhacılı
■ © 08.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Savcılı Aşireti'nden ismine kura isabet etmiş olan Dilberoğlu Bekir'in, yerine bedeli tedarik etmek üzere Ömerhacılı karyesi muhtarı ve Ruhoğlu Bekir bir takım eşyasını almış oldukları... deyar heyran
■ Koord: 39° 17' 50'' D, 33° 49' 13'' K
Ömerkahya köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Ömerkahya
■ Koord: 39° 24' 6'' D, 33° 39' 35'' K
Sarıömerli köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Sarıömerli
■ Koord: 39° 25' 55'' D, 33° 41' 42'' K
Savcılıbağbaşı köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1926h 📖: Ortaoba Kapaklıları
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 47'' D, 33° 44' 4'' K
Savcılıbüyükoba köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Savcılı By. oba
1861z 📖: Savcılı (aş.)
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ 17. yy sonlarında zorunlu iskana tabi tutulan Savcılı Türkmen (Kürt?) aşiretinin ana yerleşimidir. SN
■ © 08.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Savcılı Aşireti'nden... deyar heyran
■ Koord: 39° 13' 47'' D, 33° 40' 50'' K
Savcılıdokuz ölü yerleşim - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1926h 📖: Dokuz
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmış ve halkı yeni yere taşınmıştır. SN
■ Koord: 39° 10' 50'' D, 33° 39' 7'' K
Savcılıebeyit köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Savcılı Ebayid
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 51'' D, 33° 42' 54'' K
Savcılıkışla köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1926h 📖: Ortaoba
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 13'' D, 33° 42' 9'' K
SavcılıKurutlu köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Savcılı Kurutlu
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 52'' D, 33° 37' 22'' K
Savcılımeryemkaşı köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1911h 📖: Meryemkaşı
Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 35'' D, 33° 38' 44'' K
Tatık köy - Kaman - Kırşehir
1925h 📖: Tatık/Tadıx
Türkmen (Sarıcalı) yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 29'' D, 33° 30' 48'' K
Tepeköy köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Tepeköy
Türkmen (Boynuinceli) yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 21'' D, 33° 51' 12'' K
Yağmurlusarıuşağı köy - Kaman - Kırşehir
1863z 📖: Sarıuşağı
Türkmen (Yağmurlu) yerleşimi
■ © 22.11.1863 Niğde Sancağı, Koçhisar Memlahası'ndan tuz çalan Kırşehir Kazası Yağmurlu Aşireti, Sarıuşağı karyesinden Sarıoğlu Osman ile Haşim oğlu Hüseyin'in istintakları. deyar heyran
■ Koord: 39° 15' 21'' D, 33° 54' 35'' K
Yazıyolu köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Hacıaraplı
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 28'' D, 33° 37' 28'' K
Yelek köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Yelek
■ Koord: 39° 16' 50'' D, 33° 41' 57'' K
Yeniköy köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Nogay Kızıközü [ Türkçe Kızık "aş." ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 11'' D, 33° 36' 1'' K
Yeniyapan köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Yeniyapan
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Avşar/Afşar Türkmenidir. Mustafa
■ Koord: 39° 25' 10'' D, 33° 50' 3'' K
Yukarıçiftlikköyü köy - Kaman - Kırşehir
1946 📖: Çiftlik yk. [ Türkçe "yukarıçiftlik" ]
■ Koord: 39° 26' 11'' D, 33° 45' 23'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.