haritada ara :   km  
Kırıkkale'de 8 ilçe bulundu.
sırala 
Bahşılı ilçe - Bahşili - Kırıkkale
1925h 📖: Bahşılı [ Türkçe bakşı/baxşı "ozan" ]
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Bahşili olarak kaydedilmiş olan adı 2019’da Bahşılı olarak düzeltildi. SN
■ Bahşılı ilçe merkezi Türkmenler ile Kürtlerin beraber yaşadığı bir yerdir. Kuvvetle muhtemel Bahşılı ilçesinin 16. yüzyılın sonlarına doğru kurulduğu bilinmektedir. Cemil
■ Koord: 39° 48' 1'' D, 33° 26' 17'' K
Balışeyh ilçe - Balışeyh - Kırıkkale
1968 📖: Ballı
1928 📖: Balışeyh
■ Balışıh/Balışeyh bucak merkezine 1960’ta Ballı adı verilmiş ancak bu isim mahalle adı olarak kalmıştır. SN
■ Koord: 39° 54' 38'' D, 33° 43' 11'' K
Çelebi ilçe - Çelebi - Kırıkkale
1925h 📖: Çelebi
■ İlçe halkı ekseriyetle Türkmen'dir. Lakin Kürt ve Laz kökenli insanlar da yaşamaktadır. Mesut Turan
■ Koord: 39° 27' 49'' D, 33° 31' 24'' K
Delice ilçe - Delice - Kırıkkale
1928 📖: Karabekir
■ Karabekir adını 18. yy’da buraya iskân edilen Karabekir adlı kişi veya aşiretten almıştır. 1960’tan önce Delice ırmağının adı verilerek ilçe yapıldı. SN
■ Koord: 39° 56' 48'' D, 34° 1' 53'' K
Karakeçili ilçe - Karakeçili - Kırıkkale
1925h 📖: Karakeçili [ Türkçe "aş." ]
■ © 21.12.1956 Ankara'nın Bala ilçesi Karakeçili nahiyesinde Belediye kurulması deyar heyran
■ Koord: 39° 35' 32'' D, 33° 22' 46'' K
Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1925h 📖: Maden | Keskin [ Türkçe keskin "maden ocağı" ]
Y1900~ 📖: Denek Madeni
1584t: Keskin
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Keskin adı Anadolu’nun birçok yerinde “maden ocağı” anlamında yer adıdır. 19. yy’da Keskin nüfusunun bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. Rum toplumunun izi demir madenine yakın olan Meşetlik (Maşatlık, `gâvur mezarlığı`) Tepesinde korunmuştur. SN
■ © 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
■ Aziz Yorgi kilisesinin 3 duvarı ayaktadır. Manav
■ Koord: 39° 40' 26'' D, 33° 36' 44'' K
Sulakyurt ilçe - Sulakyurt - Kırıkkale
1928 📖: By. Şıxşami
1848 📖: Şeyh Şami Kebir [ Türkçe şeyx Şamî "Şamlı şeyh" ]
1665 📖: Şeyh Şami Sultan
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski Adı: Yukarı Şamil veya Yukarı Şamlı (halk arasında Yukarışamı olarak söyleniyor) İbrahim Özçelik
■ Şeyhşami-i Kebîr: 1849 kaza (Bozok eyâletine bağlı). 1889 nahiye (Ankara vilâyeti Kalecik kazası). 1960 ilçe (Ankara ili). deyar heyran
■ Eski adı Yukarı Şıh Şami (Yoharışışamı)'dır. Aşağı Şıh Şami ise yeni adı ile Yeşilyazı köyüdür. Türkmen köyüdür. ahmet şimşek
■ Koord: 40° 9' 30'' D, 33° 42' 59'' K
Yahşihan ilçe - Yahşihan - Kırıkkale
Eski adı: Yahşihan [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 17. yy sonu veya 18. yy başında güneydoğudan bölgeye göçen Yahşihanlı cemaatinin adı geçer. 1711 tarihli bir bölgede aşirete ait meskun bir yerleşim anılır. SN
■ Koord: 39° 51' 0'' D, 33° 27' 8'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.