haritada ara :   km  
Isparta'da 12 ilçe bulundu.
sırala 
Aksu ilçe - Aksu - Isparta
1928 📖: Anamas (idari bölge) [ Yunanca anemóeis "rüzgârlı" ]
1890hk 📖: Yenice
■ Yenice belediyesi 1987’de Aksu adıyla ilçe statüsü kazandı. Eski nahiye adı olan Anamas, ilçenin güneyinde şimdi Dedegöl Dağı adı verilen dağın adıdır. SN
■ Koord: 37° 47' 56'' D, 31° 4' 18'' K
Atabey ilçe - Atabey - Isparta
1925h 📖: Atabey
1876a 📖: Ağros (kaza)
1665 📖: Agrasa
1530t 📖: Ağras
Byz: Agraí akk. Agrás [ Yunanca "tarlalar" ]
■ En erken 869 yılında Agrai (gen. Agrôn) anılır. 1224 tarihli Ertokuş Medresesi Geç Antik çağa ait bir kilise yerine inşa edilmiştir. ■ Atabey adı yerel rivayete göre 1920’lerde Atatürk tarafından verildi. SN
■ Koord: 37° 57' 1'' D, 30° 38' 20'' K
Eğirdir ilçe - Eğirdir - Isparta
1890hk 📖: Eğerdir
1333 📖: Akrîtûr / Agrîdûr [ Yunanca akrotíri "çıkıntı, burun" ]
Eski adı: Felekabad
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Aynı adı taşıyan göl kıyısında sivri bir burun üzerindedir. ■ 14. yy başlarında Hamidoğulları beyliğinin kurucusu Feleküddin Dündar Bey onuruna Felekabad adı verildi; ancak İbn Battuta (ziyaret tarihi 1332) Akrîdûr adını kullanır. SN
■ 1925 iskanında Çakal aşiretinden 22 hane Yörük yerleştirilmiştir. Şüko
■ Koord: 37° 52' 32'' D, 30° 51' 8'' K
Gelendost ilçe - Gelendost (İlçe bucağı) - Isparta
1478t 📖: Gelendos [ Yunanca ]
■ Kasaba adının Yun *Kalandai veya *Kelainitai benzeri bir addan türemiş olduğu düşünülebilir. Ancak özgün biçimi kaydedilmemiştir. SN
■ Koord: 38° 7' 12'' D, 31° 0' 55'' K
Gönen ilçe - Gönen - Isparta
1530t 📖: Gönan
■ Eski Anadolu dilinde olan eski adı, muhtemelen Tokat ve Tufanbeyli’deki iki Komana ile eş yapıdadır. Ancak Roma dönemine ait sikkelerde Konana görülür. 4. yy’dan sonra yazılan bir menkıbenameye göre 2. yy’da Aziz Zosimos burada şehit edilmiştir. 6. yy’da kente bir süre Iustinianopolis adı verildi. SN
■ Koord: 37° 57' 23'' D, 30° 30' 38'' K
Keçiborlu ilçe - Keçiborlu - Isparta
1928 📖: Keçiborlu [ Türkçe kiçi borlu "küçük borlu (aş.)" ]
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Uluborlu’ya nisbetle adlandırılmıştır. Borlu adının anlamı açık değildir. SN
■ "Küçük" anlamındaki "keçi (kiçi)" sözcüğüne, Ankara'nın ilçesi Keçiören'de de denk gelinmektedir. Tunahan KOÇAK
■ 3271 numaralı nüfus defterine göre 1843 yılında 35 hane Sarıkeçili aşiretinden Yörük iskan edilmiştir. Şüko
■ Koord: 37° 56' 26'' D, 30° 18' 1'' K
Senirkent ilçe - Senirkent - Isparta
1831a 📖: Senirkend [ Türkçe senir "kale? kaya çıkıntısı" ]
■ Koord: 38° 6' 20'' D, 30° 32' 57'' K
Sütçüler ilçe - Sütçüler - Isparta
1926h 📖: Cebel (idari bölge) [ Türkçe "dağ" ]
1478t 1890hk 📖 📖: Bavlu / Bavlı
Y1200~ 📖: Pávlu (başka yer) [ Yunanca "(Aziz) Pavlos yeri" ]
■ Aziz Pavlos'un Anadolu'daki ilk tebliğ gezisinde Perge'den Lystra ve Derbe'ye yol alırken bu yerde (daha doğrusu biraz kuzeydeki Karabavlu'da) kaldığı rivayet edilir. ■ Bavlu nahiye merkezi 19. yy’dan önceki bir tarihte Satırlar köyüne taşındı. Eski Bavlu, Karabavlu adıyla da anılan Sağrak (antik Adada) yerleşimidir. İdari birim adı 1935’te Sütçüler olarak değiştirildi. SN
■ Koord: 37° 29' 40'' D, 30° 58' 49'' K
Şarkikaraağaç ilçe - Şarkikaraağaç - Isparta
1928 📖: Şarkikaraağaç (idari bölge) [ Türkçe "Doğu Karaağaç" ]
1890hk 📖: Karaağaç
Y535 📖: Hadrianópolis [ Yunanca "Hadrianus (imp.) kenti" ]
■ Şimdiki Acıpayam ilçesi olan Asikaraağaç/Garbikaraağaç’a oranla Şarkikaraağaç adı verilmiştir.. SN
■ Koord: 38° 4' 53'' D, 31° 22' 12'' K
Uluborlu ilçe - Uluborlu - Isparta
1282 📖: Borlu / Borğlu [ Türkçe "aş." ]
Y451 📖: Sozópolis [ Yunanca "halâskâr (İsa) kenti" ]
Y17 Y535 📖 📖: Apollônía / Apollonías [ Yunanca "Apollon yurdu" ]
■ Yakındaki Kiçi Borlu (Küçük Borlu)’ya nispetle Ulu Borlu adı verilmiştir. SN
■ Arundel, bir diğer adının Mordiaeum olduğunu söyler. Ramazan Topraklı
■ Uluborlu'nun merkezi 1935 yılı itibariyle daha kuzeyde bulunan öncesinde Bahar olarak adlandırılan bağ ve bahçelerin yer aldığı mevkiye taşınmıştır. Eski Uluborlu'nun olduğu kısım ise Selçuklu Mahallesi olarak varlığını devam ettirmektedir. Şüko
■ Koord: 38° 4' 37'' D, 30° 27' 15'' K
Yalvaç ilçe - Yalvaç - Isparta
1665 📖: Yalavaç [ Türkçe "yanık?" ]
Y1150 📖: Kekaumênê [ Yunanca "yanık" ]
A870 📖: Antakiya el-Muhterika [ Arapça "yanık Antakya" ]
Y75 📖: Antioxeía (Pisidias) [ Yunanca "Antioxos (kral) kenti" ]
■ MÖ 3. yy’da inşa edilen Pisidia Antioxia’sı kentidir. 710 yılı dolayında Abbas b. Velid. b. Abdülmelik tarafından yakıldığı için Arap kaynaklarında Antakya el-Muhterika (`yanık Antakya`) olarak geçer. Yalavaç adı muhtemelen Türkçe yalav (alev) sözcüğüyle ilgili olup `yanık` anlamına gelen bir yerel ifadedir. SN
■ Küçük Frikya'da bulunduğu için Antiochetta veya Antiocheia Minor gibi adlarla da anılan Yalvaç, erken Hıristiyanlık döneminde Hıristiyanlar tarafından içindeki heykellerle birlikte yakılmıştır. El-Belâzûri Fethü'ı-Büldan'da Antakya el-Muhterika yani Yanık Antakya olarak bahsediyor. Yalavaç, Türkçe Alev/Yalav'dan türeme bir kelime olmalıdır. Ramazan Topraklı
■ Koord: 38° 17' 48'' D, 31° 10' 51'' K
YenişarBademli ilçe - Yenişarbademli - Isparta
1926h 📖: Bademli
1530t 📖: Yenişar [ Türkçe yeni şar "yeni şehir" ]
■ Kubadabad sarayının bulunduğu Bizans/Selçuklu kentinin kalıntısı 18. yy’da Şehr Köyü adıyla anılmış ve 18. yy ortalarında Beyşehir gölünün yükselmesi üzerine terk edilmiştir. 19. yy’da Bademli köyüne taşınan kaza ve nahiye merkezi, Yeni Şehr olarak anıldı. ■ 6. yy’da piskoposluk makanı (`kaza`) olan Tityassos kentinin yeri kesinlikle tayin edilememekle birlikte olasılıkla Bademli kasabasıdır. SN
■ Koord: 37° 42' 28'' D, 31° 23' 17'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.