haritada ara :   km  
Hozat'da 58 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağırbaşak ölü yerleşim (Yüceldi bağ) - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖: Çölkireg [ Ermenice çorakrag? "kuru çiftlik" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Rutan) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Rutan aşiretinden Kürtler ve Sarı Saltıklı Türkler'in birlikte yaşadığı Alevi inançlı bir köydür. 62Ali
■ Koord: 39° 12' 35'' D, 39° 16' 46'' K
Akmezra mezra - Hozat - Tunceli
1922h: Kalankoz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 27'' D, 39° 11' 36'' K
Akören mezra (Sarısaltık bağ) - Hozat - Tunceli
1922h: Ağviran
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi.
■ 1993’te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. Hozat ilçesinde Sünnilerin yerleşim olarak bulunduğu tek köy idi. SN
■ Koord: 39° 10' 4'' D, 39° 12' 39'' K
Akpınar köy - Hozat - Tunceli
1922h: Akpınar
■ Çotla (Akçakaradağ) bölgesinin ana yerleşimidir. SN
■ İlk Dersim mebusu Hasan Hayri Bey'in köyüdür. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 0' 3'' D, 39° 10' 58'' K
Akseki mezra (Sarısaltık bağ) - Hozat - Tunceli
Eski adı: Akseki
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 46'' D, 39° 13' 27'' K
Akveysi mezra (Çaytaşı bağ) - Hozat - Tunceli
Eski adı: Ağaveysi
E1895 1922h E1895: Ağvanis [ Ermenice ]
1518b: Ağis?
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Karaballı) yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 16'' D, 39° 11' 7'' K
Alancık köy - Hozat - Tunceli
Alevi-Kürt veya Zaza (Milan) yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 2'' D, 39° 15' 32'' K
Aliboğazı mevki - Hozat - Tunceli
1922h: Aliboğazı (mv)
■ Doğa harikası olan vadinin ormanları son yıllarda güvenlik güçlerince yakılmıştır. SN
■ Boğazın bir kısmı Çemişgezek'in içinde kalmaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 10' 51'' D, 38° 59' 15'' K
Altınçevre köy - Hozat - Tunceli
1922h: İnceağa
E1878 📖: Incğag / Incğıga [ Ermenice in cüğag "İn deresi dalı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Sünni Türk yerleşimi. Kısmen Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Ermeni ve Sünni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi. Mezrası Gümüşsuyunda yine kısmen Sünni Türk (Karakeçili) nüfus bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 1' 40'' D, 39° 14' 35'' K
Arpalı mezra (Yenidoğdu bağ) - Hozat - Tunceli
1925h 📖: Sorpiyan + Kilise
E1878 📖: Sorpiyan [ Ermenice Surp Ohan "aziz Yuhanna" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 19. yy’dan önce harap olan Surp Ohan Manastırı anılır. SN
■ Koord: 39° 2' 4'' D, 39° 11' 11'' K
Balkaynar köy - Hozat - Tunceli
1922h: Cemolar [ Kürtçe cemokan "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 4'' D, 39° 15' 50'' K
Bayram ölü yerleşim (Kalecik bağ) - Hozat - Tunceli
1922h: Xardişar
E1884 📖: Xadişar/Xatişar
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1915’te Çemişgezek katliamlarından canını kurtaran Ermenilerin sığınağı olan köy, 1984’te dört Devrimci Sol militanının askerle girdiği çatışma nedeniyle gündeme gelmiştir. Halen boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 5' 8'' D, 39° 2' 51'' K
Beşelma köy - Hozat - Tunceli
1922h: Xobik / Xopik [ Zazaca "gölcük" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Rutan) yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 26'' D, 39° 16' 17'' K
Bilekli köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖: Mıksor [ Ermenice muxtsor? "dumanlı dere" ]
1902hb 📖: Maxtur
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Daha önce Ovacık Kakbel (Buzlutepe) köyüne bağlı mezra idi. 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiş iken 2015’ten itibaren yeniden yerleşime açılmıştır. SN
■ Koord: 39° 12' 58'' D, 39° 12' 39'' K
Boyalı mezra (Taşıtlı bağ) - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
■ Koord: 39° 9' 40'' D, 39° 18' 24'' K
Boydaş köy - Hozat - Tunceli
1922h: Şamoşi
1902hb 📖: Camuşoğlu [ Ermenice/Türkçe camuş "su sığırı" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken, 2008’de geri dönüşler başlamıştır. C.G.
■ Koord: 39° 8' 51'' D, 39° 7' 36'' K
Buzlupınar köy - Hozat - Tunceli
1922h: Kurnik / Kırnik yk. [ Zazaca kurnik "yalak" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 8'' D, 39° 18' 21'' K
Çağlarca köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
E1878 1922h 📖: Payik/Peyik
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1912’de 35 Ermeni ve 52 Alevi nüfusu ve bir kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Koord: 39° 2' 17'' D, 39° 8' 34'' K
Çaytaşı köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖: Lolan Tanîr [ Kürtçe Lolan "aş." ]
■ Koord: 39° 7' 32'' D, 39° 11' 17'' K
Çığırlı köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
E1902 📖: Zımbax/Zampeğ [ Ermenice/Kürtçe "kuz yer, kuzey" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Abasan) yerleşimi
■ Tarihi kaynaklarda bu köy civarında 12 kilise ve manastır adı zikredilir. En ünlüsü 1494 tarihli bir kayıtta Horamayr veya Horomos adıyla anılan manastırdır. SN
■ Koord: 39° 4' 51'' D, 39° 21' 1'' K
Dalören köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1522t 1925h 📖 📖: Pakire
Alevi-Kürt veya Zaza (Rutan) yerleşimi
■ Sultan Seyyid türbesi ziyaret edilir. SN
■ Koord: 39° 9' 1'' D, 39° 17' 18'' K
Dereköy ölü yerleşim (Boydaş bağ) - Hozat - Tunceli
1925h 📖: Dereköy
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Karaballı) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Kutsal sayılan Sülbüs Dağı yakınındadır. Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 10' 3'' D, 39° 7' 21'' K
Dervişcemal köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖: Dervişcemal
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Cedleri 16. yy’da Sağman’ın Kürt emirlerine dayanan Derviş Cemal Seyid soyunun merkez köyüdür. Zazaca konuşurlar. SN
■ Derviş Cemal (Seyyid Cemal), Hacı Bektaş Veli Dergahı’nda onun çağında yetişmiş dervişlerden biridir. Hacı Bektaş Velayetnamesi’nde ona ilişkin bilgiler aktarılır. Ayhan
■ Koord: 39° 6' 1'' D, 39° 16' 59'' K
Esenevler ölü yerleşim (Karaçavuş bağ) - Hozat - Tunceli
1925h 📖: Bezavut [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Karaballı) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 6' 35'' D, 39° 4' 12'' K
Esenli mezra (Geçimli bağ) - Hozat - Tunceli
1922h: Xozaxpür [ Ermenice "domuzçeşme" ]
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
■ Koord: 39° 2' 14'' D, 39° 16' 10'' K
Geçimli köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖: Ergan
E1878 📖: Yergan Inguz Երկան Ընկուզ [ Ermenice "uzun ceviz" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Abasan) yerleşimi
■ 975 yılına ait kitabesi olan Surp Garabed manastırı 1877’de yıkılmaya yüz tutmuştu. Köyün güney ucundaki harabesi henüz ayaktadır. 20. yy başında 70 kadar Alevi ve 30 kadar Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
■ Alevi/Zaza (Abasan) yerleşim. Ayhan
■ Koord: 39° 1' 53'' D, 39° 15' 57'' K
Gizori ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
1922h: Kiçori
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Karaballı) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
■ Bugün resmî olarak “Gizori” şeklinde olup Sarısaltık köyüne bağlı gözükür. C.G.
■ Koord: 39° 10' 56'' D, 39° 10' 15'' K
Gökçe mezra (Kalecik bağ) - Hozat - Tunceli
2010 📖: Yeşil Segedik
E1878 1925h 📖 📖: Segedik
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Karaballı) yerleşimi
■ Yeşil Segediği ve Karaman Segediği olmak üzere iki mahalledir. SN
■ Sarı Saltuk evlatlarından Seyit Temmuz'un sülalesi ve dervişleri vardır. Bir kesimi Kalecik,bir kesimi Kalecik'in mezrası Segediktedir. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 3' 50'' D, 39° 7' 26'' K
Gözlek ölü yerleşim (Taşıtlı bağ) - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1946 📖: Sevge [ Kürtçe sêvge "elmalık" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1993’te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiş idi. SN
■ Koord: 39° 12' 12'' D, 39° 18' 44'' K
Gümüşsuyu mezra (Altınçevre bağ) - Hozat - Tunceli
1922h: Kurkurik / Korkorik [ Arapça "yıkıntı" ]
■ Kısmen Sünni Türkmen (Karakeçili) yerleşimidir. 62Ali
■ Koord: 39° 3' 15'' D, 39° 12' 53'' K
Hozat ilçe - Hozat - Tunceli
1864y 1922h: Xozat | Dersim
1518b: Xozad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Xozan olarak geçen yöre, bugünkü Çemişgezek ve Pertek yöresidir. 16. yy'dan itibaren adı geçen Xozad köyünün adı bununla ilgili olabilir ancak bunun tatmin edici bir kanıtı yoktur. Bugünkü ilçe merkezi 19. yy’da kurulmuş, Xozat veya Dersim adı verilen kazanın (sonra sancağın ve vilayetin) merkezi olmuştur. İl merkezi 1930'larda Kalan (Tunceli) kasabasına taşınmıştır. ■ 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre Hozat kasabasında 239 Ermeni ve 838 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
■ Çoğunluk Zazadır, Türkmen nüfus ikinci sırada gelir. Mehmet Ali
■ Hozat (ilçe merkezi) 1975-1990 yıllarında yaşanan terör olaylarına kadar ilçenin 1/5'i kadar Hamidiye ve Köprübaşı mahallelerinde Sünni Türk nüfus vardı, bugün ilçe merkezinde çok az sayıda Sünni Türk ikamet etmektedir. Hamidiye ve Köprübaşı mahallelerinde geç Osmanlı dönemine ait eserlerden Hacı Mahammed Efendi (Emin Ağa) Camii, Kitabeli Köprübaşı Çeşmesi, Ömer Fevzi Çeşmesi gibi eserler bulunmaktadır. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 6' 29'' D, 39° 13' 9'' K
İbrahimtaner mezra (Çaytaşı bağ) - Hozat - Tunceli
■ Koord: 39° 6' 51'' D, 39° 11' 6'' K
İnköy köy - Hozat - Tunceli
1922h: İn
E1878 📖: İnn [ Ermenice "dokuz" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Rivayete göre köyün adı Ermenice İnı Yegeğetsiner (dokuzkilise) adından türemiştir. Köyde ve yanından geçen aynı isimli büyük vadide `dokuz kiliseler` olduğundan söz edilir. (Hovsep Hayreni) SN
■ Azınlık Türkmen(Karakeçili) yerleşimi. Köyun adı dereden gelmektedir 'İn deresi köyü' olarakta anılır. Hemen derenin güneyinde kalan ormanlık kesim olan Altınçevre köyününde eski ismi İncuğag da "İn deresi dalı" anlamına gelmektedir. 62Ali
■ Koord: 39° 3' 36'' D, 39° 14' 42'' K
Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Kalecik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü boşaltılıp tahrip edilmiş olup sadece Seğedik’te yerleşim vardır. SN
■ Köyde 9 hane Alevi (Zaza),4 hane Alevi (Türk)'tür. Köy Ferhatuşaklılara marabalık yapanlar tarafından kurulmuştur. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 3' 7'' D, 39° 6' 22'' K
Karabakır köy - Hozat - Tunceli
1922h: Bargini [ Ermenice ]
1518b: Barg.ni
■ 16. yy tahrirlerinde Kürt aşiret yerleşimi. Ağuiçen türbesi buradadır. SN
■ Koord: 38° 59' 40'' D, 39° 12' 47'' K
Karaca köy - Hozat - Tunceli
1922h: Karaca
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Nüfusu Rumeli göçmeni Alevidir. SN
■ Köy Balkan kökenli Türkmen Alevilerden oluşmaktadır.İlk Dersim mebuslarından biri olan ve Mustafa Kemal ile bandırma vapurunda yer alan Mustafa Zeki Saltık'ın köyüdür.Mezarı, bu köydeki aile mezarlığındadır.Yeğenleri ve akrabaları 1938'de katledilmiştir.Kayıtlara göre 1938'de sadece Karaca köyünde 141 Türk-Alevi kurşuna dizilmiştir.Köy çok eski yıllardan beridir mükemmel Türkçe konuşmasıyla bilinir. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 7' 59'' D, 39° 14' 4'' K
Karaçavuş köy - Hozat - Tunceli
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
■ Koçuşağı aşireti yerleşimi,1926'daki harekat dolayısı ile de tahribata uğramıştır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 6' 53'' D, 39° 6' 50'' K
Karataş mezra (Kalecik bağ) - Hozat - Tunceli
E1884 📖: Xatişar/Xadişar
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi.
■ Bu köyün yukarısında bulunan S. Garabed manastırı 19. yüzyılda harabe halindeydi. SN
■ Koord: 39° 4' 28'' D, 39° 4' 22'' K
Kardelen köy - Hozat - Tunceli
1968 📖: Tavuklar
1922h: Tavuk aş. + yk. [ Ermenice tavug "orman, sık bitkili yer" ]
■ Ermenice «tav» sık çalılık ve meşelik anlamında kullanılır; «tavud» `koruluk, meşelik` «tavig» `korucuk` demektir. Her halde Türkçe ’tavuk’ ile ilgisi düşünülemez. SN
■ Zazaca da '' tawuk/tawug'' (odun, yaprak taşımak için üretilmiş kızak) manasında da konulmuş olunabilinir. oen
■ Koord: 39° 5' 12'' D, 39° 10' 57'' K
Kavuktepe köy - Hozat - Tunceli
K 📖: Xewic / Xewco [ Kürtçe "geviçler" ]
1933 📖: Geviç/Geviçler
1922h: Taçkireg [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 5' 58'' D, 39° 7' 20'' K
Kızılmezra ölü yerleşim (Taşıtlı bağ) - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 18'' D, 39° 16' 4'' K
Kızıltaş ölü yerleşim (Taşıtlı bağ) - Hozat - Tunceli
Z 📖: Gewrasor [ Zazaca "kızıltaş" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiş idi. SN
■ Koord: 39° 12' 39'' D, 39° 15' 12'' K
Koruköy köy - Hozat - Tunceli
1922h: Koru / Kori
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Çoban Dede, Moğol işgali sonrası Anadolu’ya gelip, önce Tunceli’nin Hozat ilçesinin Koru köyüne yerleşmiş. Koru köyü Sarı Saltık’ın atlarını yetiştirdiği hara imiş.Sarı Saltık’ın köyünün karşısında yer almaktadır.Yoksul olan Çoban Dedeyi Sarı Saltık bir süre yanında idare etmiş. Sarı Saltık, aynı zamanda Çoban Dede’nin Mürşididir. 62Ali
■ Türk iddiası te’yide muhtaçtır. Hem Zazaca hem Türkçe bilinirdi. 1994’te boşaltılıp tahrip edilmişken 2018 yılında tekrar küçük çapta dönenler olmuştur. C.G.
■ Koord: 39° 8' 59'' D, 39° 10' 7'' K
Kozluca ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
1922h: Kozluca
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Koçan) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ 1926 Koçuşağı harekatından beri köy boştur.Köyde eskiden Koçuşağı aşireti meskundu.Bugün ki Kozluca köyü sınırları farklıdır, eskiden Çemişgezek-Hozat arasındaki tampon bölge kabul edlilirdi.1926 senesinde Çemişgezek'teki Koçuşağına köylerine de hareket düzenlenmiştir.Koçuşağı aşireti Sünni Türk köyleri ile Alevi-Zaza köyleri arasında tampon bir aşirettir. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 13' 5'' D, 39° 3' 2'' K
Kurukaymak köy - Hozat - Tunceli
<1960 📖: Kavga
1922h: Zoğar
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiş idi. SN
■ Köy 1938 yılında sürgün ile terk edilmiştir.Şu an kimse yaşamamaktadır. Mehmet Ali
■ Halen metruktur ancak köy statüsündedir. C.G.
■ Koord: 39° 12' 12'' D, 39° 7' 30'' K
Kuşaklı mezra (Akpınar bağ) - Hozat - Tunceli
1922h: Şeyxbab
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi.
■ Koord: 38° 59' 52'' D, 39° 9' 39'' K
Kuzuluk mezra (Akpınar bağ) - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
E1902 📖: Ağzunik [ Ermenice Ağtsnik? ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Karaballı) yerleşimi
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
■ Koord: 39° 0' 32'' D, 39° 9' 10'' K
Ormanyolu mezra (Boydaş bağ) - Hozat - Tunceli
1922h: Tağar Թաղար [ Ermenice "çömlek" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Ferhatuşağı) yerleşimi.
■ Ermenice Tağar (`çömlek`) buraya yakın bir kaynaktan başlayarak Murat nehrine dökülen çayın ismidir. Ermenice kaynaklarda çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Tağar olarak geçer. SN
■ Koord: 39° 10' 9'' D, 39° 2' 41'' K
Sarısaltık köy - Hozat - Tunceli
1946 📖: Derikler
1922h: Derik aş. + yk. [ Kürtçe dêrik "kilise" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Alevilerce kutsal sayılan Sarısaltık Dağının eteğindedir. Yöre halkı Zazaca ve Türkçe konuşur. Ancak Sarısaltık ocağına bağlı Alevilerin `Türk kökenli` ve hatta `Rumeli göçmeni` olduklarına ilişkin resmi ve yarı-resmi söylemlerin tarihsel dayanağı yoktur. SN
■ Rumeli'den göçen Sarı Saltık'dan almıştır ismini, köy nüfusu Rumeli göçmenidir. [Her iki iddia uydurmadır - SN] Veli Günaydın
■ Koord: 39° 10' 42'' D, 39° 14' 28'' K
Taşıtlı köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
E1902 1922h 📖: Taştek + Torut [ Ermenice taşdag "çayırcık + çağlayan" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Rutan) yerleşimi
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 10' 19'' D, 39° 19' 7'' K
Türktaner köy - Hozat - Tunceli
1922h: Türk Tanîr
■ Türk Taner, Lolan Taner ve İbrahim Taner olmak üzere üç yerleşimdir. SN
■ Koord: 39° 7' 28'' D, 39° 9' 48'' K
Uzundal köy - Hozat - Tunceli
1922h: Xoşan [ Kürtçe xweşan "güzeller (aş.)" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 36'' D, 39° 15' 29'' K
Üzümlü mezra (Çağlarca bağ) - Hozat - Tunceli
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi.
■ Koord: 39° 1' 29'' D, 39° 8' 58'' K
Yenibaş mezra (Boydaş bağ) - Hozat - Tunceli
1922h: Amutka
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Koçan) yerleşimi.
■ Koord: 39° 8' 52'' D, 39° 4' 38'' K
Yenidoğdu köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1922h: Kilise
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Sorpiyan köyüne bağlı Kilise mahallesi iken köy merkesi bu mevkiye kaymıştır. SN
■ Koord: 39° 2' 2'' D, 39° 11' 50'' K
Yeniköy mezra (Çağlarca bağ) - Hozat - Tunceli
1922h: Norşîn [ Ermenice norşén "yeniköy" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Yerin bugün ki adı Yeniköy imiş, Çağlarca bucağına bağlı Mehmet Ali
■ Koord: 39° 3' 6'' D, 39° 9' 33'' K
Yoğuntoprak mezra (Alancık bağ) - Hozat - Tunceli
■ Boşaltılarak tahrip edilmiş idi. SN
■ Koord: 39° 5' 4'' D, 39° 13' 47'' K
Yüceldi köy - Hozat - Tunceli
1946 📖: Şirtikan [ Kürtçe "aş." ]
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilen mezra yerinde şimdi karakol vardır. SN
■ Rutanlı Alevi Kürtlerle,Sarı Saltuklu Alevi Türklerin birlikte yaşadığı Alevi köyüdür. 62Ali
■ 2013 yılında geri dönüşler başlamıştır. C.G.
■ Koord: 39° 12' 10'' D, 39° 13' 57'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.