haritada ara :   km  
Hilvan'da 125 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Ağveren mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Ağviran [ Türkçe "ak viran" ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 55'' D, 38° 56' 55'' K
Akbaşak mezra (Küçükgölcük bağ) - Hilvan - Şanlıurfa
■ Koord: 37° 27' 56'' D, 39° 0' 27'' K
Akçakebir mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Okça Kebir [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 23' 45'' D, 39° 0' 31'' K
Akçamescit mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖: Ağcamescit [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 0'' D, 38° 43' 26'' K
Akçaören mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Ağcakend
1835f 📖: Ağcaviran
Kürt-Sünni (Gawestiya) yerleşimi
■ Koord: 37° 40' 52'' D, 38° 51' 0'' K
Alpı mahalle (M bağ) - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Sahabi
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 12'' D, 38° 58' 9'' K
Alyele mezra - Hilvan - Şanlıurfa
■ Koord: 37° 34' 13'' D, 38° 51' 20'' K
Ambar ölü yerleşim - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Anbarlı
1925h 📖: Ambar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 57'' D, 38° 47' 18'' K
Angaç mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Kantara
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 59'' D, 38° 40' 4'' K
Arıca mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
hl 📖: Arap Harapsor
1917h 📖: Xarabsorik [ Kürtçe "kızılcaören" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Arap köyü olup Kürtler içinde kalarak Kürtleşmişlerdir. Köye bağlı Dindek mezrası Gawesti aşiretine mensup Kürttür. serhad
■ Koord: 37° 34' 51'' D, 38° 51' 2'' K
Arınık mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖 📖: Hacıekber [ Kürtçe/Türkçe ]
Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
■ Şexan aşiretine mensup Kürttür serhad
■ Koord: 37° 32' 28'' D, 39° 6' 29'' K
Arpalı mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Arpalı [ Türkçe ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Sinikan aşiretine mensup Kürttür serhad
■ Koord: 37° 32' 21'' D, 39° 1' 55'' K
Arslanlı mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖: Arslanlı [ Türkçe ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 24'' D, 39° 9' 52'' K
Aşağıçatak mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Çatak
Zaza-Sünni (Kırvar) yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 1'' D, 39° 3' 53'' K
Aşağıekece mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Xarabsor aş. (mz) [ Kürtçe "kızılviran" ]
Kürt-Sünni (Pijan) yerleşimi
■ Ertuğrul/Şeran ve Bardaklı/Bastek mezraları 1.03.1999 tarihli kararname ile Aşağıekece köyüne bağlandı. SN
■ Koord: 37° 35' 8'' D, 38° 45' 58'' K
Aşağıİncirli mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Aşağıİncirli
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Köy halkı Şeyhanli aşiretine mensup Kürt ve Naim aşiretine mensup Arap nüfustan oluşmaktadır bilge
■ Koord: 37° 34' 17'' D, 39° 5' 10'' K
Aşağıkamış mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Dijik süfla
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 33'' D, 38° 57' 19'' K
Aşağıkucak mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Aşağıkucak
Kürt-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 49'' D, 39° 4' 15'' K
Aşağıkülünçe mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 1928 📖 📖: Külünçe / Gülinçe aş.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 32'' D, 38° 50' 10'' K
Atamer mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Orgız / Urğuz
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 52'' D, 38° 49' 4'' K
Aydınlı mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: İskik
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 36'' D, 38° 40' 40'' K
Bahçecik mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖: Bağçecik [ Türkçe ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 45'' D, 38° 55' 59'' K
Bahçeli mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Bahçeli
■ Büyük ölçüde terk edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 35' 52'' D, 38° 42' 42'' K
Balkı mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖 📖: Hilvan [ Arapça hulwân/helwân "bahşiş, ihsan" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hilvan ilçesine adını veren asıl Hilvan burasıdır. İlçe merkezi sonradan bugünkü yerine taşındı. SN
■ Koord: 37° 31' 14'' D, 38° 58' 52'' K
Ballık mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Gergevrik
■ Koord: 37° 35' 22'' D, 39° 8' 42'' K
Balluca mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Balluca
■ Koord: 37° 35' 29'' D, 39° 6' 17'' K
Bardaklı mezra (AşağıEkece bağ) - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Bastek [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 19'' D, 38° 46' 20'' K
Bargaç mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Xoşxoşik [ Kürtçe "güzelce" ]
Kürt-Sünni (Gawestiya) yerleşimi
■ Koord: 37° 39' 27'' D, 38° 53' 0'' K
Başçıl mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Paşalı
■ Koord: 37° 36' 42'' D, 39° 3' 2'' K
Bozhöyük mezra (Karapınar bağ) - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Parçinik
■ Koord: 37° 25' 23'' D, 38° 57' 28'' K
Bölükbaşı mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖: Bölükbaşı [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (Baziki) yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 12'' D, 39° 11' 18'' K
Buğur mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Buxur [ Arapça/Türkçe "deve/deveci" ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 35'' D, 39° 4' 50'' K
Burhan ölü yerleşim - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖: Burhan
■ Tunç Çağından beri meskûn bir höyük üzerinde bulunan köy Atatürk Baraj Gölü altında kalmıştır. 19. yy’da nahiye merkezi idi. SN
■ Koord: 37° 39' 25'' D, 38° 51' 20'' K
Çağıllı mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Hatuni
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 54'' D, 39° 5' 15'' K
Çağla mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Xarabe Mişmiş
■ Koord: 37° 38' 17'' D, 39° 0' 58'' K
Çakır mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Xırbik [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 33' 39'' D, 38° 59' 16'' K
Çakmak mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Çakmak [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Ovacık ve Yakınyurt köyleriyle birlikte Türkmen olarak geçer. Ancak Baziki aşiretinden Kürd oldukları da söylenir. metonio
■ Koord: 37° 28' 49'' D, 38° 46' 9'' K
Çaltepe mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Talha
■ Koord: 37° 34' 24'' D, 39° 5' 52'' K
Çamurlu mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1925h 📖: Çamurlu Harabe
■ Koord: 37° 30' 59'' D, 39° 3' 17'' K
Çat mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Çat [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 2'' D, 38° 48' 37'' K
Çekören mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖: Çeküran/Çekören
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 33'' D, 39° 2' 5'' K
Çimdeli mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Çimdeli [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 36' 11'' D, 38° 56' 5'' K
Çöte mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 1928 📖 📖: Pürküt/Pırkut [ Ermenice prkud "kuleli" ]
■ Koord: 37° 34' 1'' D, 39° 12' 45'' K
Dalca mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Şem'un
■ Koord: 37° 37' 0'' D, 39° 5' 48'' K
Demoğlu mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Demoğlu
■ Koord: 37° 38' 21'' D, 39° 4' 58'' K
Dikili ölü yerleşim - Hilvan (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Lidar
E1136 📖: Ltar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ MÖ 4. binyıl veya daha öncesine ait höyük ve Ortaçağ kalesi bulunan Lidar köyü Atatürk Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 37° 32' 53'' D, 38° 35' 27'' K
Dindek mezra (Malören bağ) - Hilvan - Şanlıurfa
■ Koord: 37° 34' 57'' D, 38° 51' 43'' K
Doğrular mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 1928 📖 📖: Deyr Avşe / Dıravşah
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 38'' D, 39° 7' 7'' K
Ekinlik mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Tat
■ Koord: 37° 36' 41'' D, 39° 8' 11'' K
Erkolu mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917 📖: Kori
■ Koord: 37° 35' 9'' D, 39° 3' 45'' K
Ertuğrul mezra (AşağıEkece bağ) - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖 📖: Şîran/Şeran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 56'' D, 38° 44' 0'' K
Eşkaya mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Zeğrek / Zekrek
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 29' 42'' D, 39° 8' 57'' K
Faik mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1917h 📖 📖: Fîk
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Fik Dağı eteğinde bulunur. SN
■ Koord: 37° 38' 41'' D, 38° 58' 5'' K
Geçitağzı mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1917h 📖 📖: Hêlis [ Kürtçe hêlis "çavşırotu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmış, yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Koord: 37° 40' 53'' D, 38° 52' 33'' K
Gelenek mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Sarınçük / Sarıncok [ Kürtçe "sarnıççık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 8'' D, 38° 47' 18'' K
Geyikören mezra (Alpi bağ) - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖: Geyikveran [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 12'' D, 39° 0' 21'' K
Gökçeören mezra - Hilvan - Şanlıurfa
■ Koord: 37° 37' 47'' D, 39° 2' 11'' K
Gökdirek mezra - Hilvan - Şanlıurfa
■ Koord: 37° 31' 52'' D, 39° 12' 47'' K
Göktepe mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1917h 📖 📖: Göktepe [ Türkçe ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 8'' D, 39° 0' 33'' K
Gölcük mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖 📖: Tilfetis [ Arapça tell fetis "boğma höyük" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Mirdesi aşiretine mensup Kürttür. serhad
■ Koord: 37° 28' 51'' D, 39° 2' 49'' K
Gölebakan mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖 📖: Hamdûn
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 29' 18'' D, 39° 7' 8'' K
Gülaldı mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Bedirdikme
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 44'' D, 38° 42' 57'' K
Güllüce mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Güllüce
■ Koord: 37° 34' 51'' D, 39° 6' 50'' K
Güluşağı ölü yerleşim - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1977rh 📖: Kulçak [ Türkçe kul uşağı? ]
1835f 1928 📖 📖: Kölik [ Kürtçe "kölecik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 48'' D, 38° 36' 59'' K
Gürgür mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1999: Bölücek
1946 📖: Gürgür
Kürt-Sünni (Xiyan) yerleşimi
■ 1.03.1999’da Bölücek adıyla köy statüsü kazandı. 2008’de Gürgür adı iade edildi. SN
■ Koord: 37° 36' 14'' D, 38° 51' 31'' K
Hanmağara mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖: Xanmağara
Kürt-Sünni (Kavi) yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 52'' D, 38° 52' 50'' K
Hayrat mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Xayrat
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ 1.03.1999’da köy statüsü verildi. SN
■ Koord: 37° 32' 9'' D, 38° 41' 27'' K
Hıdırbir mezra - Hilvan - Şanlıurfa
■ Koord: 37° 35' 59'' D, 39° 7' 48'' K
Hilvan ilçe - Hilvan - Şanlıurfa
K 📖: Curnêreş [ Kürtçe "karayalak" ]
1928 📖: Hilvan (idari bölge) [ Arapça hulwân/helwân "bahşiş, ihsan" ]
1917h 📖: Karacürün [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Hilvan şimdiki Balkı köyüdür. SN
■ Koord: 37° 35' 14'' D, 38° 57' 14'' K
İncirli mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Yukarı İncirli
■ Koord: 37° 34' 28'' D, 39° 3' 14'' K
Kadıkent mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖: Kadıkendi [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (Gawestiya) yerleşimi
■ Koord: 37° 40' 4'' D, 38° 52' 38'' K
Kantura ölü yerleşim - Hilvan - Şanlıurfa
1977rh 📖: Kantura Hrb.
■ Koord: 37° 34' 44'' D, 38° 55' 33'' K
Karaburç mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Karaburçik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 42'' D, 38° 54' 54'' K
Karapınar mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Karapınar [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 23' 59'' D, 38° 57' 31'' K
Karpuzlu mezra - Hilvan - Şanlıurfa
■ Koord: 37° 31' 21'' D, 39° 4' 10'' K
Kavalık mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖: Kavalık [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 31'' D, 38° 39' 10'' K
Kaymaz mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖: Kaymaz [ Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 26'' D, 39° 4' 55'' K
Kepirhisar mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Kepirhisar [ Türkçe kebir hisar "büyük hisar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 24'' D, 38° 54' 16'' K
Kepirkucak mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Kucak Kebir [ Türkçe kebir kucak "büyük kucak" ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 36'' D, 39° 10' 51'' K
Kırbaşı mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Bazin [ Kürtçe "bilezik" ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 16'' D, 38° 53' 15'' K
Kıyıbaşı mezra - Hilvan - Şanlıurfa
■ Koord: 37° 31' 57'' D, 39° 6' 3'' K
Kızılkaya mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Kızılkaya
■ Koord: 37° 35' 11'' D, 38° 50' 5'' K
Kocabey ölü yerleşim - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖 📖: Mîrazîm [ Kürtçe "büyük bey" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmış, yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Koord: 37° 36' 53'' D, 38° 39' 33'' K
Kopuz mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖: Ağılmus
1928 📖: Yağlımus
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 26' 24'' D, 39° 0' 34'' K
Korgun mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1977rh 📖: Karut
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 39' 13'' D, 38° 53' 32'' K
Kovancı mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Şeyxbirin [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 50'' D, 38° 38' 43'' K
Kuskunlu mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1977rh 📖: Gölcük (idari bölge)
1925h 📖: Kuskunlu [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Bir dönem Gölcük bucağı merkezi olduğu için bu isimle de anılmıştır. SN
■ Koord: 37° 28' 58'' D, 39° 11' 21'' K
Küçükgölcük mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Xanmağara
1917h 📖: Xanmağarik [ Kürtçe "küçük han mağara" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hilvan ilçesinde Han Mağara isimli iki köy vardır. Şimdi Küçükgölcük adını alan bu yer Hanmağara Çemi, diğeri ise Hanmağara Hoşin olarak geçer. SN
■ Koord: 37° 29' 2'' D, 39° 1' 5'' K
Külaplı mezra - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Gülablı
■ Koord: 37° 36' 57'' D, 39° 1' 29'' K
Malören mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Malviran | Arapköy [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 48'' D, 38° 53' 33'' K
Mantarlı mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖 📖: Gübip
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 39'' D, 39° 9' 24'' K
Meyane ölü yerleşim - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Miyane
■ Koord: 37° 35' 13'' D, 38° 37' 21'' K
Nasrettin mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖: Nasreddin
■ Kısmen baraj altında kaldı. SN
■ Koord: 37° 40' 40'' D, 38° 49' 51'' K
Ovacık mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Hasanik [ Kürtçe "Hasancık" ]
Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 38'' D, 38° 46' 47'' K
Oymaağaç mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1917h 📖 📖: Nacarük / Necarük [ Kürtçe necaruk ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 8'' D, 38° 47' 57'' K
Ömerli mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖: Ambarlı Ömerli
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 35'' D, 38° 58' 57'' K
Özbaş mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Seylan/Sîlan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 9'' D, 39° 1' 10'' K
Özveren mahalle - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Haramiburç [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (Badıllı) yerleşimi
■ Koord: 37° 24' 51'' D, 38° 59' 58'' K
Saluca mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Salunç
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 59'' D, 38° 53' 57'' K
Söğütlü mahalle - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖: Söğüdlü [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 59'' D, 38° 41' 57'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.