haritada ara :   km  
Havsa'da 23 yerleşim bulundu.
sırala 
Abalar köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖: Abalar Çf.
Y 📖: Zalufópulos [ Yunanca "Zalufoğlu" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Zaluf (Kırcasalih) kasabasından göçen Hıristiyan Arnavutlar tarafından 19. yy sonlarında kurulmuş yerleşimdir. SN
■ Koord: 41° 32' 51'' D, 26° 44' 23'' K
Arpaç köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Arpaç [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 41' 23'' D, 26° 52' 53'' K
Azatlı köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖: Azatlı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1912'de Rum Ortodoks kilisesinden Bulgar kilisesine geçmiş 80 âile 400 nüfuslu Gagaguz yerleşimi olduğu tespit edilmiştir. 2. Balkan harbinden sonra Bulgaristana geçmiştir. Peşinden buraya Haskovo, Kırcaali, Nevrekop ve Razgrad'tan âileler iskân edildi. Mübâdele ile Drama Maždel (Mylopetra) köyünden 54 hâne Pomak iskân edilmiştir. Pomaklar Şeska, Lebişka, Bacan, Yonusovi gibi sülâlelerden teşkildir. Abbaslar Üzümden imâl edilen hardaliye şırası kışları sevilerek içilir. Toçeta pita, klin ve zelnik gibi Pomak yemekleri yapılır. Manav
■ Koord: 41° 30' 3'' D, 26° 41' 59'' K
Bakışlar köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖: Bakşılar [ Türkçe "ozanlar" ]
■ Koord: 41° 27' 28'' D, 26° 49' 49'' K
Bostanlı köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖: Bostanlı
■ Bu köye bitişik olduğu söylenen Oluklu ve Nadanpınarı köylerinden geriye iz kalmamıştır. SN
■ Koord: 41° 36' 40'' D, 26° 58' 9'' K
Çukurköy köy - Havsa - Edirne
1928 📖: Çukurköy
■ Koord: 41° 28' 4'' D, 26° 49' 10'' K
Habiller köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
1909hb 📖: Gebeler / Gabiler
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Koord: 41° 40' 9'' D, 26° 47' 44'' K
Hasköy köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
Y1922 📖: Kathárion [ Yunanca "arıca" ]
1665 📖: Hasköy
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Fatih'in vezirlerinden Mahmut Paşa hassı olduğu için bu ismi almıştır. Güncel nüfusu Yunanistan, Bulgaristani Romanya ve Makedonya göçmenlerinden oluşur. SN
■ Koord: 41° 38' 32'' D, 26° 51' 28'' K
Havsa ilçe - Havsa - Edirne
1876a 📖: Havsa | Havass-ı Mahmutpaşa [ Türkçe "Mahmutpaşa hasları" ]
1675 📖: Havsa
1500~ 📖: Hasköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ Helence Νίκη Manav
■ Koord: 41° 32' 54'' D, 26° 49' 12'' K
Kabaağaç köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖: Kavağaç
■ Koord: 41° 28' 51'' D, 26° 51' 57'' K
Köseömer köy - Havsa - Edirne
1901h 📖: Köseömer Çf.
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Aşağımahalle Bulgaristan Türküdür, Yukarımahalle ve Pişmanmahalle Bihac'lı Boşnaktır. metonio
■ Koord: 41° 35' 12'' D, 26° 54' 5'' K
Kulubalık köy - Havsa - Edirne
1928 📖: Kulubalık [ Türkçe "kulübelik" ]
■ Kulubalık, Edirne ilinin Havsa ilçesine bağlı bir köydür. Edirne iline 37 km, Havsa ilçesine 8 km uzaklıktadır. Önceleri adı Sultaniye olan köye savaşlar sırasında kaçan bazı göçmenlerin yerleşerek derme çatma kulübeler yapmasıyla buraya Kulübelik denmiş ve zamanla insanların söyleyiş tarzlarıyla bağlantılı olarak Kulubalık olarak değişmiştir. HÜSNÜ ALKAN
■ Koord: 41° 28' 15'' D, 26° 49' 32'' K
Kuzucu köy - Havsa - Edirne
1877hk 📖: Kuzucu
■ Koord: 41° 30' 21'' D, 26° 48' 47'' K
Musulca köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Musulça / Musuç
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Rum kilisesine bağlı Bulgar dilli nüfusu vardı. SN
■ Koord: 41° 40' 28'' D, 26° 51' 41'' K
Naipyusuf köy - Havsa - Edirne
Eski adı: Naipyusuf
Pomak yerleşimi
■ Köy 1877-87 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'ın Lofça (Lovech) kasabası ve İzvor köyünden göçen Pomaklar tarafından kurulmuştur. Köyün Kuruluş tarihi kayıtlarda Miladi 1889 (Rumi 1305) olarak geçmektedir. Uğur Güngör
■ Koord: 41° 29' 4'' D, 26° 54' 14'' K
Necatiye köy - Havsa - Edirne
1928 📖: Necatiye
1901h 📖: Mundarlı / Mundarca
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy adı halen Mundarca olarak kullanılır. SN
■ Bugün köyde ağırlıkla Kuzey Makedonya'da Debre-i Balâ'nın Kocacık köyünden gelenler oturuyor. metonio
■ Yaşlılardan duyduğum kadarıyla köyün ilk kuruluşu birkaç haneyle Kırım Tatarları tarafından olmuştur. Köyde halen yaşayan birkaç Tatar hanesi vardır. karamamba
■ Koord: 41° 30' 10'' D, 26° 53' 56'' K
Oğulpaşa köy - Havsa - Edirne
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 36' 10'' D, 26° 45' 5'' K
Osmanlı köy - Havsa - Edirne
1877hk 📖: Osmanlı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. 114 hâneliydi. Osmanlı ordusu tarafından 1913 yazında bütün evler yakıldı. Bulgar köylerinin yakılmaya başlaması üzerine Doğu Trakya ve Küçük Asya'daki bütün Bulgarlar Bulgaristan'a kaçıp iltica ettiler. Manav
■ Koord: 41° 35' 12'' D, 26° 50' 4'' K
Söğütlüdere köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
Y1922 📖: İtiá
1901h 📖: Söğütlüdere
1470 📖: Söğütlü
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. 1872-73 yıllarında, Rüstem Ağa adında bir kişi bugünkü köyün bulunduğu yere, yakınları ile birlikte ev kurup yerleşmişler. Balkan Savaşı’ndan sonra 1914 yıllarında Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen göçmenler yerleştirilmiştir. Birinci Balkan Savaşı'nda Bulgarlar tarafından yakıldı. 87 hanesinden 8-10 hane ayakta kaldı. Utku Oziz
■ Koord: 41° 38' 9'' D, 26° 48' 20'' K
Şerbettar köy - Havsa - Edirne
1877hk 📖: Şaraptar
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Gagavuz yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köyün adı muhtemelen Fatih devrinde Sivas Beylerbeyliğinde bulunmuş olan Şarabdar Hamza Bey'den gelir. Bu zatın II. Murat saltanatında Edirne civarında mülkleri vardı. ■ 1924 mübadelesinde Dramalı Pomakların iskan edildiği köye daha sonra Dobruca göçmeni Tatarlar ve Bulgaristan göçmenleri yerleşmiştir. SN
■ Bulgar kilisesine geçen Slav Rumlar 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. 1924 senesinde Maglenli Pomak mübâdiller iskân edildi. 1935de Romanyadan (Bugünkü Kuzey Bulgaristan köylerinden) getirtilen muhâcir iskân edildi. Manav
■ Koord: 41° 27' 48'' D, 26° 45' 35'' K
Tahal köy - Havsa - Edirne
1928 📖: Tahal [ Türkçe "tahıl?" ]
■ Koord: 41° 25' 38'' D, 26° 51' 17'' K
Taptık köy - Havsa - Edirne
1901h 📖: Tapdık
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Tatar veya Nogay/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köy nüfusu Dobruca Tatarları, Pomaklar ve Bulgaristan Türklerinden oluşur. SN
■ Koord: 41° 32' 26'' D, 26° 54' 37'' K
Yolageldi köy - Havsa - Edirne
1928 📖: Yolageldi
1904s 📖: Fethiye | Sultaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'ın Servi (Sevlievo) kasabası ve Buvatva (Bogotavo) köyünden göçen muhacirler tarafından kurulmuştur. Köyün kurucusu İttihat ve Terakki üyesi, Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurucularından Kasım Efendi (Yolageldili)'dir. Köyün adı olan "Yolageldi"yi kendine soyadı olarak almıştır. Uğur Güngör
■ Koord: 41° 31' 1'' D, 26° 56' 57'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.