haritada ara :   km  
Haberli'de 19 yerleşim bulundu.
sırala 
Akkoyunlu köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Bîzik
1928 📖: Bêzikri [ Süryanice bêth dhekre "teke yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
■ 1993 yılında TSK tarafından, komşu Işık (Xaltan), Uçarlı (Temerzê), Hendek (Xendek), Başak (Basaqê), Çukurlu (Xandûk), Oyalı (Delavê Qesrê), Öğündük (Midihê), Yarbaşı (Hespist), Kayı (Hêdil), Bereketli (Fîl), Ulak (Firfêl), Yalaz (Erzenix), Özen (Xerabê Tûyan), Yağmurca (Xêlanî) köyleri ile birlikte boşaltılıp yakılmıştır. SN
■ Koord: 37° 19' 51'' D, 41° 40' 51'' K
Başakköy köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Basak / Bashak
S1394: Bêth Ishaq [ Süryanice "İshak yurdu (kilisesi)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
■ Timur’un oğlu Miranşah’ın 1394’te Kartmin Manastırından sonra tahrip ettiği Beth Ishak manastırı burasıdır. (Socin s. 246.) ■ Devlet tarafından 1993’te yakılıp boşaltıldı. 2000’lerde bazı dönüşler yaşandı. SN
■ Koord: 37° 21' 32'' D, 41° 43' 1'' K
Bozkır köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Daskan [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Salihan) yerleşimi
■ Koord: 37° 21' 47'' D, 41° 37' 21'' K
Çınarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Kekvan [ Kürtçe "kekolar" ]
Kürt-Sünni (Salihan) yerleşimi
■ Koord: 37° 22' 3'' D, 41° 35' 55'' K
Çukurlu köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Handük [ Kürtçe xandûk "kökü yenen bir bitki" ]
Kürt-Sünni (Omerkan) yerleşimi
■ 1993’te yakılıp boşaltıldı. 2000’lerde birkaç aile köylerine yeniden yerleşti. SN
■ Koord: 37° 24' 35'' D, 41° 44' 24'' K
Dumanlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Kefsûr Domanan [ Süryanice kefr sûr ]
Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
■ Koord: 37° 22' 8'' D, 41° 41' 25'' K
Güzelova köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Xanahasso [ Kürtçe "Hasan hanı" ]
Kürt-Sünni (Dorıka) yerleşimi
■ Koord: 37° 22' 44'' D, 41° 37' 18'' K
Haberli köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1869s 📖: Basibrin [ Süryanice bê Sbrino "? yurdu" ]
S1286 📖: Sbirina
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 18' 32'' D, 41° 37' 11'' K
Işık köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Xaltan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Dorıka) yerleşimi
■ Koord: 37° 23' 41'' D, 41° 41' 11'' K
Karalar belediye - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1941ha 📖: ˁAraban [ Kürtçe ereban "Araplar" ]
S1881 📖: Arbâye [ Süryanice "Araplar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
■ Koord: 37° 17' 56'' D, 41° 40' 33'' K
Kaşıkçı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Heskal/Haskal [ Kürtçe hesk "kepçe" ]
Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 25' 49'' D, 41° 36' 41'' K
Kayı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1865h 1946 📖 📖: Hidil/Hedil
S1286 📖: Hedlâ
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Omerkan) yerleşimi
■ Koord: 37° 22' 36'' D, 41° 46' 48'' K
Kentli köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Bazgür
S1850: Bêzikri [ Süryanice ]
Kürt-Sünni (Dorıka) yerleşimi
■ Koord: 37° 23' 37'' D, 41° 38' 20'' K
Mağaraköy köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Kiwex
1941ha 📖: Kivah
Êzidi (Salihan) yerleşimi
■ Koord: 37° 16' 52'' D, 41° 34' 10'' K
Öğündük köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Midde
S1881 📖: Middo / Mîdin [ Süryanice ]
S1850: Midda
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Koord: 37° 20' 21'' D, 41° 44' 47'' K
Sarıköy köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K 📖: Ester [ Kürtçe estêr "yıldız" ]
1928 📖: Sari
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Salihan) yerleşimi
■ Koord: 37° 17' 16'' D, 41° 37' 24'' K
Topraklı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Xwarikê
1928 📖: Xavarik
Kürt-Sünni (Dorıka) yerleşimi
■ Koord: 37° 23' 24'' D, 41° 39' 47'' K
Uçarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
S1881 1928 📖 📖: Temerz / Temerzî
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tur Abdin bölgesinin tek Keldani köyü idi. Köy üç eski köyün harabeleri üzerine kuruludur. Şêtika ve Xerabê Bilind bu üç köyden ikisidir. SN
■ Koord: 37° 18' 0'' D, 41° 42' 35'' K
Yayalar köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Soranê
1928 📖: Soran [ Kürtçe soran/sorikan "kızıllar? Sorani'ler?" ]
Kürt-Sünni (Salihan) yerleşimi
■ Koord: 37° 21' 22'' D, 41° 35' 36'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.