haritada ara :   km  
Geliguzan'da 22 yerleşim bulundu.
sırala 
? ölü yerleşim - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
Eski adı: Geliyemsur [ Kürtçe ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 38' 10'' D, 41° 17' 44'' K
? mezra - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
Eski adı: Kılaroz
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 37' 13'' D, 41° 30' 33'' K
Ağıllı köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 1917h 📖 📖: Dapik/Dapık [ Ermenice dapig "düzce" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün kuzeyindeki dağda Susants veya Zozgants adlı kale harabesi bulunmaktaydı. Kürtçe Dera Soradari adı verilen manastır harabesi bunun yakınındaydı. SN
■ Koord: 38° 36' 4'' D, 41° 26' 27'' K
Alaniçi köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1884 1917h 📖 📖: Şenik [ Ermenice "köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 39' 23'' D, 41° 21' 1'' K
Arıköy köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
1917h 📖: Gelialiyan [ Kürtçe geliyê ˁeliyan "Aliler vadisi" ]
E1884 E1902 📖 📖: Aliyank/Aliyants [ Ermenice "Aliler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Talvorik vadisinin başlangıcını oluşturan Aliyan deresi 19. yy’da Sasun isyanının odak noktalarından biriydi. Yer adlarının çoğu Kürtçe olduğu halde köken veya kimlik açısında Ermeni oldukları anlaşılıyor. SN
■ Koord: 38° 37' 49'' D, 41° 19' 48'' K
Balcılar köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1902 📖: Ağpi/Ağpik [ Ermenice ağpri "pınar köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 34' 17'' D, 41° 24' 5'' K
Buğdaylı mezra (Kayalısu bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1884 📖: Geliyegenman [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 40' 2'' D, 41° 20' 6'' K
Cevizlidere köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1884 1917h 📖 📖: Geliyeguzan/Geliguzan [ Kürtçe geliyê gozân "cevizli vadi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çok sayıda müstakil mahalleden oluşan dağınık bir yerleşimdir. 20. yy başında mahalleler Aliants, Ambar, Punkeğ, Xartsınkom, Komer, Ğaribcan, Mıxitar, Mazresa, Kerig, Dağvenik, Hosel, Huseyntsik, Xasoyimezre, Çol, Gavrdi, Küğ, Reşik, Semal, Şenik olup tümü Ermeni veya Kürt dilli Ermeni yerleşimiydi. SN
■ Ermenilerin eski şarkılarında dahi bahsettiği bu yerleşim Kürt aşiretleri tarafından dağıtıldı ve çoğu göçe zorlandı. Günümüzde Sason ve Xiyan aşiretlerinden Kürtler yaşıyor. Köyün büyük çoğunluğu korucu ve muhafazakar İslamcıdır. metonio
■ Koord: 38° 35' 20'' D, 41° 20' 48'' K
Danacık mezra (İnardı bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1884 📖: Nırna
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 55'' D, 41° 25' 23'' K
Ekinci mezra (Ilıcaköy bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 📖: Zeynek [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 55'' D, 41° 28' 36'' K
Ekindüzü köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 1917h 📖 📖: Şuşnamerk [ Ermenice şuşnamark "zambak çayırı" ]
E1878b 📖: Şadax (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şadax adı verilen vadinin başlıca köyüdür. Köyün hemen doğusunda bulunan Şuşan veya Susan Kalesi 10. yy’dan itibaren kaydedilmiştir. 19. yy’da köyün yakınında Aziz Sahak’ın babasının reliklerini barındıran Surp Atanakines Manastırı bulunmaktaydı. SN
■ Koord: 38° 37' 12'' D, 41° 24' 38'' K
Ergat mezra (İnardı bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1884 📖: Yeğgard [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 0'' D, 41° 21' 19'' K
Gökçeli mezra (Ekindüzü bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 📖: Keğaşen [ Ermenice "köy yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 39'' D, 41° 24' 38'' K
Ilıcaköy köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
1928 📖: Abıgerm [ Türkçe "ılısu" ]
E1878b 📖: Germav/Avgerm [ Kürtçe "ılısu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 35' 21'' D, 41° 29' 32'' K
İnardı köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
1917h 📖: Heyting
E1878b 📖: Hétink [ Ermenice "arkalar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 49'' D, 41° 23' 35'' K
İncesu mezra (Ilıcaköy bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 1917h 📖 📖: Kop [ Ermenice "çukur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 35' 47'' D, 41° 28' 13'' K
İrsank mezra (Ağıllı bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b E1914 📖 E1914: İritsank [ Ermenice "keşişler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 7'' D, 41° 26' 50'' K
Kırık mezra (İnardı bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1884 📖: Gelereş/Geliyereş [ Kürtçe "kara boğaz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 41'' D, 41° 23' 43'' K
Konak mezra (İnardı bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
1917h 📖: Xîdan
E1884 📖: Xadan/Xatan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 35'' D, 41° 21' 17'' K
Sıpğank mezra (İnardı bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1884 📖: Spğank [ Ermenice Aspagank? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1901 yılında yörenin Kürt ağası Beşarê Xalîl'e haraç ödeyemeyen veya ödemeyi reddeden köy halkından 34 kişinin kiliseye doldurulup yakıldığı anlatılır. Türküsü vardır. SN
■ Koord: 38° 30' 7'' D, 41° 21' 38'' K
Soğukpınar mezra (Balcılar bağ) - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 📖: Tıxik/Tırxik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 33'' D, 41° 26' 30'' K
Üçevler köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1884 1917h 📖 📖: Semal [ Kürtçe sêmal "üçevler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Dağda bulunan eski köyün 1904 isyanında tahrip edilmesinden sonra hayatta kalan köylülerin dereboyunda yeni köyü inşa ettikleri anlatılır. Köyün 3 km kadar kuzeybatısında 20. yy başında ziyaret mahalli olan Dzidzernavank (`kırlangıç manastırı`) harabesi bulunurdu. SN
■ Muş'un Ermeni kimliğini koruyan son kişilerden Armen Kalsdyan'ın köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 38' 30'' D, 41° 22' 38'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.