haritada ara :   km  
G��c��k' 23 yerleşim bulundu.
sırala 
Aksakal mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
hl 📖: Kösolar
1914hk 📖: Köseli
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Kürtçe Kosan (`köseler`) adı kullanılır. SN
■ Koord: 38° 19' 11'' D, 37° 25' 1'' K
Atmalıkaşanlı mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1946 📖: Atmalıkaşanlısı [ Kürtçe kaşan "aş." ]
1916h 📖: Kaşanlı
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 24'' D, 37° 40' 20'' K
Bakış mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖: Malab
1914hk 📖: Malep
■ Elbistan'ın vaktiyle en büyük Kürt Alevi köyü idi. SN
■ Kurmanci konuşurlar. Sinemilli aşiretinin Şemsikan koluna mensup olup Kürt aşiret konfederasyonu olan Milanların bir şubesidirler. Sinemilliler Urfa başta olmak üzere doğu, güneydoğu, Irak ve Suriye'de mevcut bulunan Milli aşiretinin koludurlar. Milliler Alevi, Sünnî ve Ezididirler. Elazığ Adıyaman üzerinden bugünki yerleşim yerine 250 sene önce geldikleri rivayet edilir. Köyde Parçikan, Burikan ve Çakalan aşiretinden Sünnî kökenli aileler de bulunur. Bugün itibariyle Alevileşmişler. Mamo
■ Koord: 38° 8' 9'' D, 37° 23' 21'' K
Dervişçimli mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖: Dervişçiğli
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 5'' D, 37° 36' 10'' K
Gözecik mahalle (Sevdili bağ) - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖: Çerkezan [ Kürtçe "aş." ]
1928 📖: Çerkezuşağı
■ Köy halkı Alevi Kürttür. Çerkes ulusu ile bilinen bir alakaları yoktur. SN
■ Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti Çerkezan'lar 100 senedir Malatya/Akçadağ'a bağlı Bekiran/Bekiruşağı köyünden ayrılıp yerleşmişlerdir buraya. Çerkezan köyü/mezrası sakinleri bilinen Çerkez halkı ile alakası olmayıp, Çerkezan ismi sadece 'Çerkez' şahıs isminden türemiştir. yalcin
■ Koord: 38° 11' 43'' D, 37° 28' 49'' K
Gücük mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Dedeköy
1917h 📖: Gücük [ Türkçe höyücük? ]
■ Eski haritalarda Gücük, Yukarı Gücük ve Diğer Gücük olmak üzere üç mahalledir. SN
■ Koord: 38° 11' 9'' D, 37° 28' 22'' K
Günaltı mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Kesdikli [ Kürtçe Kêsdikan "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 13' 0'' D, 37° 36' 4'' K
Hasanalili mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Hasanali
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 15'' D, 37° 38' 53'' K
Höyücek mahalle (Bakış bağ) - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1977rh 📖: Meryemuşağı
1914hk 📖: Hüyücek
■ Koord: 38° 8' 31'' D, 37° 25' 17'' K
Kantarma mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Kantarma
■ Özellikle Maraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde egemen bir konuma sahip olan Kürt dilli Alevi Sinemilli aşiretinin dede sülalesi bu köylüdür. SN
■ Alewi-Kürt dede aşireti ocağı Sinemilli merkezi. Rivayet odur ki 700 yy önce Harput'ta bulunan bir gümüş madeni yakınlarında bir topluluk yaşamaktaydı. Bu topluluğun üyesi olan hamile bir kadın diri diri toprağa gömüldü. Kadın, mezarda (Kürtçede mezar: Sin) çocuğu doğurdu ve emzirmeye başladı. Sonunda bir yolcu, çocuğun ağlamasını duyup mezarı açmaları için köylüleri topladı. Kurtarılan çocuk büyüdü ve yalcin
■ Sinemilli aşiretler konfederasyonunun merkezidir. Dört büyük kola ayrılır, bu kollardan üçü Kürt biri Türktür. Dil olarak İran Kürtçesine çok yakın bir dil konuşulur. Ayrıca Türk olan kollar da çift dillidir ve kendilerini kimlik açısından ağırlıkla Alevi olarak tanıtırlar. Sinemilli aşiretinin Türkiye genelinde bulunduğu yerleşimler ve köy-mahalle sayıları; Ceyhan (1), Çağlayancerit (4), Doğanşehir (1), Dulkadiroğlu (6), Ekinözü (6), Elbistan (9), Gürün (2) Hekimhan (3), Nurhak (2), Pazarcık (14) ve Sarız (2). metonio
■ Konuşulan kürtçe gramer olarak tamamen kurmancidir. Kurmançtırlar. Millili sinanın soyundan geldikleri ya da sinane milliye intisap ettikleri için sinemilli denir. Milliler milan aşiret konfedarasyonunun üyesi idiler. Inanç olara alevîlik sünnilik ezidilik vardır. Mamo
■ Koord: 38° 12' 8'' D, 37° 34' 35'' K
Karahasanuşağı mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Karahasanuşağı [ Türkçe "aş." ]
1914hk 📖: Hasanuşağı
1846z 📖: Karahasanoğlu (aş.)
Kürt-Sünni (Karahasanlı) yerleşimi
■ Karahasanlar, Türkmen ve Kürt unsurları barındıran ve Alevi geçmişe sahip olan Atmalı/Atman federasyonuna bağlı aşirettir. SN
■ © 21.10.1846 Maraş'a bağlı Elbistan kazasında Atmalu Aşireti'nden Kara Hasan oğlu İshak ile Kuldur Aşireti'nin sabık Boybeyi Osman'ın, yolculara ve halka zarar verdiklerinden... deyar heyran
■ Köyde Kürne aşiretine mensup aileler de var.
■ Kurmanci konuşurlar. Kürtçeleri sinemilli alxas ve atmi kürtçesi ile aynıdır. Asıllarının alevi olduğuna dair rivayetler mevcut olmakla beraber sadece iddia boyutundadır. Dersimdeki karsan aşireti ile karasan arasında bir bağ var mı yoksa ses benzerliği mi? Resmi kayıtlarda isimlerinin ne geçtiği bir yana kendilerini karasan diye ifade ederler. Bölge kürtleri de böyle telaffuz eder. Karahasan değil karasan. Kendilerini aslen urfaya bağlayan anlatıları mevcut olmakla beraber tarihsel olarak rişvan atmi konfedarasyonun bir üyesidirler. Mamo
■ Kürt-Sünni Atman yerleşimi. Karahasanlılar Atman aşiretine bağlıdırlar. Karahasanlıların Elbistan'da Karahasanuşağı, Kavaktepe, Kangal, İkizpınar, Türkören, Armutalan olmak üzere 6 köyü vardır. Aslen Alevidirler. Sünnileşmeleri 1800'lerin sonunda başlamış ve 1950'lere kadar devam etmiştir. Köyde hala Ocak bulunmaktadır yakın dönemde Sünnileşmişlerdir. Abdulvahap
■ Koord: 38° 9' 35'' D, 37° 36' 31'' K
Köseyahya mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Köseağa
■ Koord: 38° 12' 3'' D, 37° 25' 55'' K
Sevdili mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖: Sevdîli
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Alxas/Alhas aşireti Kürt ve Alevi olup, Sadece Kürtçenin kurmanci lehcesini kullanırlar. şükrü yıldız
■ Koord: 38° 15' 23'' D, 37° 33' 55'' K
Soğucak mahalle (Bakış bağ) - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Kürd Soğucak
■ Koord: 38° 8' 18'' D, 37° 25' 18'' K
Sünnetköy ölü yerleşim - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖: Sünnet
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
■ Koord: 38° 8' 8'' D, 37° 27' 39'' K
Tapkıran mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖: Tapkıranlı
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Köy halkı Canbeg aşiretinin Tawkirar koluna mensup.
■ Koord: 38° 9' 3'' D, 37° 38' 54'' K
Tapkırankale mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖: Kale
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Köy halkı Canbeg aşiretinin Tawkirar koluna mensup.
■ Koord: 38° 7' 36'' D, 37° 38' 29'' K
Tepebaşı ölü yerleşim - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖: Kastal [ Yunanca kástellos? "kale" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Sinemilî) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Eski Tepebaşı köyü terk edilmiş ve Afetevleri mahallesine taşınmıştır. SN
■ Koord: 38° 9' 10'' D, 37° 28' 12'' K
Topallı mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Topallı
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Deretopallı ve Yazıtopallı olmak üzere iki mahalledir. SN
■ Koord: 38° 16' 47'' D, 37° 36' 49'' K
Toprakhisar mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖: Toprakhisar
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Bu civarda aşağı yukarı 20 köy Alxasan Aşiretini oluşturur. Alxasan aşireti Atmiyan/Atmali aşiretin bir koludur. yalcin
■ Köy halkı Alxas ve Kurecîkan aşiretlerine mensup.
■ Koord: 38° 17' 54'' D, 37° 33' 28'' K
Yalak mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖: Yalak
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 31'' D, 37° 30' 3'' K
Yapılıpınar mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖: Bîragenî [ Kürtçe "kokar kuyu" ]
1918h 📖: Kokmuşkuyu
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 45'' D, 37° 31' 57'' K
Yoğunsöğüt mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖: Yoğunsöğüt
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 12'' D, 37° 31' 56'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.