haritada ara :   km  
Gümüşhane'de 5 ilçe bulundu.
sırala 
Kelkit ilçe - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖: Kelkit Çf.
1876s 📖: Nefsi Çiftlik
1876s 📖: Kelkit (idari bölge)
Y1390~ 📖: Lykopotamía (idari bölge) [ Yunanca "kurt deresi" ]
E450 📖: Kaylked Գայլգետ (neh) [ Ermenice "kurt deresi" ]
■ Kelkit nehrinin adı Antik Çağ’dan beri Erm Kayl ve Yun Lykos olarak kaydedilmiştir. Her iki sözcük ilgili dilde `kurt` anlamına gelir. İlçe merkezi olan kasaba 19. yy’da Kelkit Çiftliği mevkiinde kuruldu. ■ Evliya Çelebi bu yöreden ısrarla Kerkük Nahiyesi adıyla söz eder. Ancak bu adlandırmanın yaygınlık derecesi meçhuldür. SN
■ Koord: 40° 7' 48'' D, 39° 26' 6'' K
Köse ilçe - Köse - Gümüşhane
1876s 📖: Köse
■ Koord: 40° 12' 37'' D, 39° 39' 1'' K
Kürtün ilçe - Kürtün - Gümüşhane
Çepni yerleşimi
■ Asıl Kürtün şimdi kısmen baraj gölü altında kalan Özkürtün köyüdür. İlçe merkezi halen Uluköy olarak anılan şimdiki yerine taşındı. SN
■ Halkının büyük çoğunluğu Çepnidir, bu özelliğiyle Gümüşhane'nin diğer ilçelerinden ayrılır. metonio
■ Alevilerin Güvenç Abdal Ocağı tarihsel merkezi olup bugünlerde nerdeyse tamamı sünni inançtandır, birkça alevi dede nesline mensup aileler de halen yaşamaktadır. Güvençli
■ Koord: 40° 42' 7'' D, 39° 5' 11'' K
Şiran ilçe - Şiran - Gümüşhane
1917h 📖: Şiryan | Karaca
1522t 1876s 📖 📖: Karaca/Karaköy
Y640 📖: Xeríana Χεροίανα (başka yer)
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Ermeni yerleşimi.
■ Eski Şiran ilçe merkezi şimdiki Erenkaya/Uluşiran köyü idi. 19. yy’da Karaca köyüne taşındı. Bizans kaynaklarında 7. yy’dan itibaren anılan Xeríanôn ilinin Farsça/Kürtçe «şîran» `arslanlar` ile ilgili olması zayıf olasılıktır. SN
■ Koord: 40° 11' 23'' D, 39° 7' 24'' K
Torul ilçe - Torul - Gümüşhane
1515t 1925h 📖 📖: Ardasa
1515t 📖: Torul (idari bölge)
Y-350 📖: Drílai (kavim)
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ksenofon’un sözünü ettiği Drilai halkının adıyla ilgili olan Torul bölge ve ırmak adıdır. İlçe merkezi olan yerleşim 20. yy ortalarına dek Ardasa adıyla tanınır. 19. yy sonunda bölge nüfusunun yarıdan fazlası Rum’du. SN
■ Koord: 40° 33' 33'' D, 39° 17' 35'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.