haritada ara :   km  
Erentepe'de 20 yerleşim bulundu.
sırala 
Abdalbayazıt mahalle (Uzgörür bağ) - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1913rh 📖: Abdalbazit
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 4'' D, 42° 10' 58'' K
Akçaarmut köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Mollakorik [ Kürtçe melle Kork ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Xırbê Tello isimli bir mezrası olup, mezrada Redkanlılar yaşar. Kağızman Karakuş köyünden göç etmişler. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 55' 4'' D, 41° 58' 34'' K
Arı mahalle (Uzgörür bağ) - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Ari
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 52' 59'' D, 42° 7' 59'' K
Aşağıbüklü köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Dalikan [ Kürtçe ]
1916h 📖: Aş. Dalik
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı Dalik olmak üzere iki köydür. SN
■ Koord: 38° 55' 44'' D, 41° 53' 22'' K
Büngüldek köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Kanisipi [ Kürtçe "akpınar" ]
Eski adı: Bingüldek
Kürt-Sünni (Banoki) yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 29'' D, 42° 2' 54'' K
Cankurtaran köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖: Gebolan [ Kürtçe "lapalar" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 250 Ermeni ile daha fazla sayıda Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 39° 3' 47'' D, 42° 4' 56'' K
Çataklı köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
E1885a 1928 📖 📖: Hasangoran [ Kürtçe hesingiran? "demirciler" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 11'' D, 41° 54' 9'' K
Dokuzpınar köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Koğak
E1885a 📖: Goğag [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 472 Ermeni ve 780’i aşın Kürt nüfus vardı. ■ Merkez köy olan Koxak baraj gölü altında kalmıştır. Kenêr, Pırnaşin, Şêx Mirze, Çırê adlı mezraları meskundur. SN
■ Mezraları dahil edilirse Bulanık'ın en büyük Kürt köyüydü. Baraj yapımından sonra büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti. Esenyurt'ta önemli bir Koğak'lı nüfus var. metonio
■ Koord: 39° 3' 43'' D, 41° 54' 50'' K
Erentepe belediye - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1968 📖: Camili
1554t 1928 📖 📖: Liz [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Banoki) yerleşimi
■ 1912’de 1500 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Daha önce köyde bulunan Karapapak nüfus yoğun dış göçler neticesinde yerini Kürtlere bırakmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Patriklik sayımında 1499 Ermeni, 113 Türk (Karapapak) ve 75 Kürt nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 39° 0' 59'' D, 42° 3' 21'' K
Esenlik köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1554t 1928 📖 📖: Abri
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Kürt idi; Kürt nüfusun `Rumdan dönme` olduğu rivayet edilirdi. Ermeni ve Müslümanlar tarafından ziyaret edilen ünlü bir yatırı bulunmaktaydı. SN
■ Koord: 39° 0' 48'' D, 42° 5' 48'' K
Gülçimen mezra (Erentepe bağ) - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖: Muhacir Köyü
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 25'' D, 42° 3' 43'' K
Günbatmaz köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1554t 1928 📖 📖: Adgon/Hadgon
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1885’te 90 hane yerli Ermeni nüfusu vardı. Bu tarihten kısa bir süre önce köye yerleştirilen 24 hane Çerkes ile aralarında gerilim olduğu belirtilir. SN
■ Koord: 38° 58' 59'' D, 42° 1' 59'' K
Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1902hk 📖: Hoşgeldi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 1018 Ermeni ile az sayıda Türk ve Kürt nüfus kaydedilmiştir. (VanV). SN
■ Koord: 39° 4' 41'' D, 42° 2' 18'' K
Mollakent köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖: Mollakend
1554t 📖: Mevlana Mehmed Kendi
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 200 Ermeni ve 780 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 57' 12'' D, 42° 4' 1'' K
Oğlakkaya köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
E1902 📖: Prkaşen Բրգաշեն [ Ermenice "burçköy, burgaz" ]
1554t 1928 📖 📖: Pırkaşen/Pürkaşin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 38 hane Ermeni ve 4 hane Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ 2000 yılında köy kavgası sonucu köy halkının yarısı köyden göç ederek Bitlis Tatvana yerleşti. serkan
■ Patriklik sayımında 517 Ermeni, 65 Kürt ve 46 Türk (Karapapak) bulunuyor. metonio
■ Koord: 38° 57' 24'' D, 41° 57' 56'' K
Okçular köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Şeyxveliyan [ Kürtçe "Şahveliler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912 nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Çerkes muhacirden ibaretti. (VanV). SN
■ Köyün eski ismi Şêxweliya olup, Erivan muhaciri Redkan aşireti yaşar. Qazi
■ Koord: 39° 4' 17'' D, 41° 58' 1'' K
Olurdere köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
E1900~a 📖: Kopo
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ 20. yy başında nüfusu çoğunlukla Kürt ve daha az sayıda Ermeni’den oluşmaktaydı. SN
■ Tarihi Rus haritasına göre ismi Kopoçerkes olarak geçer. Köyde, 1870’lere kadar sadece Ermeniler yaşamaktaydı. 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Kafkas göçmeni (Oset) nüfusun iskan edilmesi ile birlikte Kafkas göçmeni (Oset)/Ermeni yerleşimi olmuştur. Necmettin Kabirli
■ Koord: 38° 59' 43'' D, 41° 55' 48'' K
Uzgörür belediye - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Neynik/Neynük [ Kürtçe "ayna" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 59'' D, 42° 4' 59'' K
Yemişen köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1554t 1928 📖 📖: Piyonk [ Kürtçe "süngertaşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 5'' D, 42° 5' 17'' K
Yokuşbaşı köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖: Semerşeyx
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy’da yaşamış Nakşibendi Halidi şeyhlerinden Molla Abdullah-ı Semerşeyhî anılır. SN
■ Koord: 38° 54' 29'' D, 41° 59' 52'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.