haritada ara :   km  
Erdek'de 32 yerleşim bulundu.
sırala 
Aşağıyapıcı mahalle - Erdek - Balıkesir
1928 📖: Yapıcı aş.
Y1905 📖: Katô Neoxôri [ Yunanca "aşağı yeniköy" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1850 dolayında Yukarı Yapıcı köyünden Rum halkı iskân edildi. 1905’te 360 Rum nüfusu ve Zoodohos Pigi kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 23' 36'' D, 27° 53' 57'' K
Balıklı mahalle (Paşalimanı bağ) - Erdek - Balıkesir
1928 📖: Uskopya
1795h 📖: Skopia [ Yunanca "karakol" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Boşnak/Girit göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 27' 44'' D, 27° 37' 33'' K
Ballıpınar mahalle - Erdek - Balıkesir
1928 📖: Kocabergos
1795h 📖: Langada [ Yunanca langáda "vadi" ]
1550 📖: Korucabergos [ Yunanca pyrgos ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905’te 1082 Rum nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Mübâdele ile Kavalanın Kokola köyünden gelen Pomaklar iskân edildi. Pomakça canlıdır. SN
■ Koord: 40° 30' 16'' D, 27° 54' 14'' K
Belkıs mahalle - Erdek - Balıkesir
Pomak yerleşimi
■ Belkıs Kalesi veya Harabesi adı verilen antik Kyzikos öreni yakınında 1957 yılında Yukarı Yapıcı köylüleri tarafından kurulmuş köydür. Harabelerin bulunduğu eski Düzler mahallesine de şimdi Belkıs adı verilmiştir. SN
■ Mübâdele ile Dramaya bağlı Kavalanın Kokola köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 24' 5'' D, 27° 52' 37'' K
Çakıl mahalle - Erdek - Balıkesir
1795h 📖: Muxiana
1550 📖: Mixanya [ Yunanca Mixaniôna "çarklar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1905’te 1600 Rum nüfusu ve üç kilisesi vardı. SN
■ Yerleşim, 1530 yılına tarihlenen 166 Numaralı Tahrir Defterinde Mihanya adı altında ve köy olarak geçmektedir. Utku Oziz
■ Koord: 40° 28' 6'' D, 28° 1' 28'' K
Çayağzı mahalle - Erdek - Balıkesir
1795h 📖: Yivati [ Yunanca diavátis "yolcu, göçer" ]
1550 📖: Şahinbergos [ Yunanca pyrgos "kule" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Cumhuriyet öncesinde Erdek yarımadasının tek Türk-Rum karışık köyü idi. 1905’te 145 Rum nüfusu ve Kimisis tou Theotokou kilisesi vardı. SN
■ Cumhuriyet öncesinde Erdek yarımadasının tek Manav Müslüman-Rum Ortodoks karışık köyü idi. Manav
■ Koord: 40° 29' 21'' D, 27° 58' 24'' K
Çeltikçi mahalle - Erdek - Balıkesir
1928 📖: Çeltikçi
1902hk 📖: Haci Kostanti
Manav yerleşimi
■ Koord: 40° 23' 58'' D, 27° 51' 42'' K
Dalyan mahalle (Karşıyaka bağ) - Erdek - Balıkesir
■ Koord: 40° 25' 34'' D, 27° 57' 37'' K
Doğanlar mahalle - Erdek - Balıkesir
1928 📖: Dragonda
1795h 📖: Drakonia [ Yunanca "ejderli" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905’te 465 Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
■ 1924'te Helen Makedonyasındaki Tresino ve Bizovo köylerinden Pomak mübâdiller iskân edildi. Rumların evleri dağın yamacındaydı. Balıkçılık ve kırmızı soğancılık temel geçim kaynağı olup, arazi satışları nedeniyle demoğrafik yapı çeşitlenmektedir. Manav
■ Koord: 40° 31' 0'' D, 27° 44' 52'' K
Düzler mahalle - Erdek - Balıkesir
1890hk 📖: Belkıs
1876a 📖: Balkızık [ Yunanca palaio Kyzikos "eski Kyzikos" ]
Y-454 Y150 📖 📖: Kyzikos [ Anadolu Dilleri ]
■ Antik çağda Marmara Bölgesinin İstanbul’dan sonraki başlıca kenti olan Kyzikos'un kalıntıları mahallenin doğu kısmındadır. Türkiye’de en az üç antik ören yerinde görülen Belkıs/Balkıs adı mitolojik bir şahsiyetle ilgili olmayıp, Yunanca «Paleokastro» (`eskihisar`) adının Türkçeleşmiş halidir. SN
■ Koord: 40° 23' 17'' D, 27° 52' 1'' K
Erdek ilçe - Erdek - Balıkesir
1530t 📖: Ardak / Erdek
Y-454 📖: Artákê [ Yunanca "çörekçe, tümsecik" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Girit göçmeni/Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 6. yy’da Theophanes ve Prokopios’un eserlerinde zikredilen kasaba, komşu Kyzikos’un gerilemesi üzerine geç Bizans döneminde ön plana çıkmıştır. (Ramsay 162). Adı muhtemelen Yun «ártos» `yuvarlak ekmek, çörek` sözcüğünden gelir. SN
■ Erdekteki Pomakları Bandırmaya bırakan gemide 7 çevre köyü berâber yolculuk etti (Ref: Kavala Kokolalı Pomak Ayşe) Manav
■ Halkın tamamına yakını Mübadele zamanında gelen Selanik ve Girit göçmenlere dayanır. Erdek merkezin nüfus yapısı;Yerli Manavlar, Selanik-Karacaovalı Pomaklar, Giritliler, Tikveşli Pomaklar, Romanlar, sonradan gelen Karadenizliler.
■ Erdekli Ortodoks Rumlar 1903'te Faneromeni manastırı gelirleri üzerinde Peramalılarla (günümüz Karşıyaka) anlaşmazlık yaşadıkları süreçte tepki olarak Protestanlığa geçmişlerdir. (Ozil, 2006: 74) Abdullah
■ Yerleşim, 1530 yılına tarihlenen 166 Numaralı Tahrir Defterinde Erdek adı altında ve çok mahalleli bir köy olarak geçmektedir. Deftere göre çoğunluk Rumlar (122 Hane) olup Müslümanlar (11 Hane) da vardı. Mahallelerinin isimleri "Medrepolid" mahallesi dışında hep Papa- olarak kayıt edilmiştir. Utku Oziz
■ Koord: 40° 23' 58'' D, 27° 47' 33'' K
Fener ada - Erdek - Balıkesir
1911h 📖: Andriyas Adası
1795h 📖: St. Andreas [ Yunanca ágios Andreas "Aziz Andreas" ]
■ Halen ıssız olan ve Mola Adaları adıyla anılan adalar grubuna adını veren Aziz Andreas kilisesinin kalıntıları, batıdaki en büyük ada olan Fener Adası üzerinde bulunur. SN
■ Koord: 40° 27' 27'' D, 28° 4' 10'' K
Hamamlı mahalle - Erdek - Balıkesir
1902hk 📖: Hamamlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Manav/Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Mübâdiller geldiğinde Hamamlı da Aşağı ve Yukarı Yapıcı köyler gibi boşmuş. Manav
■ Koord: 40° 24' 11'' D, 27° 53' 20'' K
Harmanlı mahalle (Paşalimanı bağ) - Erdek - Balıkesir
1928 📖: Avlonya
1795h 📖: Aloni [ Yunanca "harmanyeri" ]
Boşnak yerleşimi
■ Adaya Yunanca eski adını (Alônêssos = `harmanlı adası`) veren yerleşim burasıdır. SN
■ Yüzde doksan Boşnak, yüzde on Müslüman Giritli ve Müslüman Makedonyalı Tashw
■ Koord: 40° 28' 43'' D, 27° 36' 18'' K
İlhan mahalle - Erdek - Balıkesir
1928 📖: Herek
1795h 📖: Xaraki [ Yunanca "kazıklı çit" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Girit göçmeni/Pomak yerleşimi
■ 1905’te 1320 Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. Mübadelede Pomaklar ve Girit muhacirleri iskan edildi. SN
■ Mübâdele ile Vodina'daki Prebadište (Sosandra) köyünden Pomaklar iskân edildi. Kısmen Giritli yerleşimi. İlhanlar olarak da zikredilir. Manav
■ Koord: 40° 30' 20'' D, 27° 41' 46'' K
Karşıyaka mahalle - Erdek - Balıkesir
1795h 📖: Peramo
1665 📖: Pereme
1530t 📖: Perama [ Yunanca pérama "geçiş yeri, yolcu iskelesi" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1905’te 3400 Rum nüfusu ve 11 kilisesi vardı. SN
■ Perama'nın Rum sakinlerinin çoğunluğu 1903'te Faneromeni manastırı gelirleri üzerindeki anlaşmazlık üzerine Katolikliğe geçmişler, Bab-ı Ali'nin bu din değişimini tanımamasından sonra büyük çoğunluğu Ortodoksluğa geri dönmüştür (Ozil, 2006: 66-77). Abdullah
■ Yerleşim, 1530 yılına tarihlenen 166 Numaralı Tahrir Defterinde Perama adı altında ve köy olarak geçmektedir. Utku Oziz
■ Koord: 40° 26' 32'' D, 28° 0' 5'' K
Kestanelik mahalle - Erdek - Balıkesir
1902hk 📖: Kastel / Kestel [ Yunanca kástro "kale" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1905’te 540 Rum nüfusu ve Ayios Nikolaos kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 29' 14'' D, 27° 59' 23'' K
Kirazlı manastır - Erdek - Balıkesir
Y1900~ 📖: Faneroméni
■ 1328 yılında imp. III. Andronikos'un mucizevi bir Meryem ikonunu bu manastıra ihsan ettiği kaydedilir. SN
■ Koord: 40° 27' 49'' D, 27° 54' 42'' K
Koyun ada - Erdek - Balıkesir
1890hk 📖: Koyun
■ Koord: 40° 30' 1'' D, 27° 34' 43'' K
Mamalı ada - Erdek - Balıkesir
1890hk 📖: Mamala
■ Koord: 40° 31' 34'' D, 27° 35' 0'' K
Muhla kale - Erdek - Balıkesir
Y1900~ 📖: Muhlion
TİB13: Keramidás
■ Bizans'ın Latin hükümdarı Jean de Brienne'in 1233'te zaptettiği kaleler arasında adı geçer. SN
■ Koord: 40° 26' 57'' D, 27° 47' 25'' K
Narlı mahalle - Erdek - Balıkesir
1795h 📖: Rodya [ Yunanca rhódia "narlı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Girit göçmeni yerleşimi
■ 1905’te 450 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ 1924'te mübâdele ile Makedonyanın Tresino (Orma) ve Prebadište (Sosandra) köylerinden Pomaklar ile ayrıca Çingene ve Giritliler iskân edildi. Rodalılar ise Halkidikinin Nea Roda köyünde iskân edilmişlerdir. Manav
■ Koord: 40° 28' 26'' D, 27° 41' 26'' K
Ocaklar mahalle - Erdek - Balıkesir
1928 📖: Konya
1902hk 📖: Gonia [ Yunanca gôniá "köşe" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905’te 1150 Rum nüfusu ve Agios Dimitrios kilisesi vardı. Mübadelede Pomaklar iskân edildi. Yaşlılar halen Pomakça konuşur. SN
■ Köy statüsünü yeni kazanmış yerleşimlerdendir. Manav
■ Koord: 40° 26' 42'' D, 27° 45' 27'' K
Ormanlı mahalle - Erdek - Balıkesir
Y1905 📖: Katátopos
1890hk 📖: Şeytanlı
1795h 📖: Katatopo | Şeytanköy [ Yunanca katotópos "aşağı yer" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1905’te 725 Rum nüfusu ve Ayios Vasilios kilisesi vardı. 1924’te Serezli mübâdiller iskân edildi. SN
■ Koord: 40° 30' 30'' D, 27° 50' 21'' K
Paşalimanı mahalle - Erdek - Balıkesir
1665 📖: Paşa Adası (ada)
Y17 📖: Halônê [ Yunanca "harman yeri" ]
Y-350 📖: Elaphonnêsos [ Yunanca "geyik adası" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Paşalimanı Paşa adasının limandır. Ada 20. yy’a dek Aloni veya Aloniso [Yun `harmanyeri adası`] adıyla anılırdı. Adı geçen paşa büyük olasılıkla 1571’de burada bir müddet kalan Kıbrıs fatihi Lala Mustafa Paşa olmalıdır. Adanın Rum nüfusu 1918 Mayıs ayında boşaltılmış, ada halkı Bandırma’da ikamete mecbur edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 29' 22'' D, 27° 36' 25'' K
Poyrazlı mahalle (Paşalimanı bağ) - Erdek - Balıkesir
1795h 📖: Vori [ Yunanca "poyraz" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Gedeon’un Proikonnêsos (İstanbul 1895) adlı eserine göre Vôreîs (`kuzeyliler`) antik Kizikos ahalisini oluşturan altı aşiretten biri olup köyün adı bundan gelmektedir. (Ertüzün, Kapıdağı Yarımadası ve Çevresindeki Adalar, s. 281). SN
■ Koord: 40° 29' 40'' D, 27° 38' 5'' K
Tanaşa mahalle (Tatlısu bağ) - Erdek - Balıkesir
1890hk 📖: Kumlimanı
■ Koord: 40° 25' 26'' D, 27° 57' 6'' K
Tatlısu mahalle - Erdek - Balıkesir
1902hk 📖: Ermeni Köyü
1795h 📖: Dervis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 17. yy’da Kum Limanı mevkii yakınında İran muhaciri Ermeniler tarafından kurulduğu anlatılır. SN
■ Koord: 40° 24' 34'' D, 27° 55' 8'' K
Turan mahalle - Erdek - Balıkesir
1928 📖: Fatya
1795h 📖: Vathia [ Yunanca vathiá "bük, koy" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Pomak/Boşnak yerleşimi
■ 1905’te 485 Rum nüfusu ve Aziz Şehit Paraskevi kilisesi vardı. SN
■ Mübâdele ile Vodinanın Tresino köyünden Pomaklar iskân edildikten 3 sene sonra Bihaćlılar iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 30' 18'' D, 27° 46' 41'' K
Tuzla mahalle (Paşalimanı bağ) - Erdek - Balıkesir
1902hk 📖: Xuxliya [ Yunanca xoxliás "büklümlü (salyangoz gibi helezoni)" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 27' 40'' D, 27° 39' 37'' K
Yeradası ada (Paşalimanı bağ) - Erdek - Balıkesir
Y1900~ 📖: Yéra [ Yunanca hiéra "keşişlik, kilise" ]
■ Koord: 40° 28' 3'' D, 27° 33' 52'' K
Yukarıyapıcı mahalle - Erdek - Balıkesir
1928 📖: Yapıcı yk.
Y1905 📖: Anô Neoxôri [ Yunanca "yukarı yeniköy" ]
1902hk 📖: Yapıcık
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905’te 660 Rum nüfusu ve Metamorfosis kilisesi vardı. SN
■ Mübâdele ile Kavalanın Kokola köyünden gelen Pomaklar iskân edildi. Aşağı Yapıcı köyündeki Pomaklardan buraya taşınanlar oldu. Manav
■ Koord: 40° 25' 50'' D, 27° 52' 57'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.