haritada ara :   km  
Edremit'de 53 yerleşim bulundu.
sırala 
Akçay mahalle - Edremit - Balıkesir
1911h 📖: Akçay İskelesi
■ Koord: 39° 35' 7'' D, 26° 55' 30'' K
Akın mahalle - Edremit - Van
■ Koord: 38° 24' 42'' D, 43° 22' 19'' K
Altınoluk mahalle - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Papazlık
1902hk 📖: Papazlı
Y-450 📖: Ántandros
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905’te 460 Rum nüfusu ve Ayia Triada kilisesi vardı. Yerleşim merkezi sahilde Altınoluk İskelesi mevkiine kaymıştır. SN
■ Koord: 39° 34' 48'' D, 26° 44' 11'' K
Andaç mahalle - Edremit - Van
1916h 📖: Maris
E1900~a 📖: Mark gen. Marits [ Ermenice "çayır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mar Ermenice `çanak, ölçek` veya (12. yy öncesi Ermenicede) `Kürt` anlamına gelir. Çoğulu Mark, çoğul belirtme hali Mars’tır. ■ 1914’te 110 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Koord: 38° 20' 16'' D, 43° 10' 59'' K
Arıtaşı mahalle - Edremit - Balıkesir
1902hk 📖: Arıtaş
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 54'' D, 26° 49' 5'' K
Avcılar mahalle - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1902hk 📖: Avcılar
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 39° 35' 9'' D, 26° 48' 29'' K
AyazPınar mahalle - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 📖: Sivekrek
1916hb 📖: Sevakrag [ Ermenice "karaçiftlik" ]
■ Koord: 38° 22' 41'' D, 43° 18' 50'' K
Bakacak mahalle - Edremit - Van
1916hb 📖: Keşişoğlu
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 2'' D, 43° 20' 27'' K
Bakımlı mahalle (Çiçekli bağ) - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1895 1916h E1895 📖: İşxanikom [ Ermenice "bey mezrası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 21' 25'' D, 43° 10' 52'' K
Beyoba mahalle - Edremit - Balıkesir
1902hk 📖: Örencik Oba
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Koord: 39° 38' 18'' D, 26° 55' 49'' K
Bostancı mahalle - Edremit - Balıkesir
1902hk 📖: Frenk Köyü
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Frenk Köyü olan adının Atatürk tarafından düzeltildiği rivayet edilir. Frenk Köyü adının kaynağı tespit edilemedi. SN
■ Koord: 39° 33' 46'' D, 27° 1' 22'' K
Çamcı mahalle - Edremit - Balıkesir
1902hk 📖: Türkmen
Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 18'' D, 27° 3' 13'' K
Çamlıbel mahalle - Edremit - Balıkesir
1928 📖: Tahtaköy
1911h 📖: Tahtalı
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 56'' D, 26° 51' 47'' K
Çayırbaşı mahalle - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1916hb 📖: Kerevanıs
E1900~a 📖: Karavants [ Ermenice "taş manastır" ]
■ 1912’de 42 Kürt ve 14 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 21' 7'' D, 43° 14' 39'' K
Çıkrıkçı mahalle - Edremit - Balıkesir
1902hk 📖: Çıkrıkçı
■ Koord: 39° 33' 44'' D, 26° 59' 21'' K
Çiçekli mahalle - Edremit - Van
1960 2000 📖 📖: Bakımlı + Gölkaşı
■ Yeni kurulmuş belediyedir. SN
■ Koord: 38° 21' 30'' D, 43° 11' 35'' K
Dereli mahalle - Edremit - Balıkesir
1902hk 📖: Derelü
■ Koord: 39° 38' 45'' D, 27° 2' 14'' K
Dilkaya mahalle - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1662 1916h 📖 📖: Xorkom [ Ermenice "çukur ağıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermeni asıllı ünlü Amerikalı ressam Arshile Gorky’nin (doğumu Vostanik Atoyan, 1904-1948) doğum yeridir. 1914’te 435 Ermeni nüfusu, Vart-Patrik kilisesi ve Surp Vartan manastırı vardı. SN
■ Koord: 38° 21' 41'' D, 43° 8' 43'' K
Doğanlar mahalle - Edremit - Van
1928 📖: Pertek / Pertik
E1902 📖: Pertag Բերդակ [ Ermenice "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 24' 11'' D, 43° 21' 5'' K
Doyran mahalle - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1968 📖: Doyuran
1928 📖: Şabadani Sani [ Türkçe "ikinci Şabadan" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
■ Daha önce Doyuran olan resmi adı 2009’da Doyran olarak düzeltilmiştir. Şabadan-ı Sani adı, dağın ardında olan Şabadan köyüne işaret eder (Halen Ayvacık’a bağlı Tuztaşı). SN
■ Koord: 39° 35' 6'' D, 26° 42' 5'' K
Dönemeç mahalle - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 📖: Engil
E1895 E1895: Ankğ / Ankeğ [ Ermenice "akbaba" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Banoki) yerleşimi
■ Köy dışında Kapenits Asdvadzadzin Manastırı vardı. SN
■ Koord: 38° 20' 35'' D, 43° 13' 30'' K
Edremit ilçe - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1968 📖: Gümüşdere
1960 📖: Sarmansuyu
1665 📖: Erdemid
E482 E1902 📖: Ardamad/Ardamed Արտամատ [ Ermenice "Ardaşes (kral) geldi" ]
■ 20. yy başında Türk/Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ardamad kentinin MÖ 2. yy'da kral Ardaşes tarafından kurulduğu ve Eski Farsça `Ardaşes Geldi` anlamında Ardamad adı verildiği anlatılır. Ege bölgesindeki Edremit’le ses benzerliği tesadüftür. ■ 20. yy başında 150 hane Ermeni ve 350 hane Müslüman nüfusu vardı. Tepe üstünde olan eski Ermeni mahallesinden şimdi iz kalmamıştır. 1960’tan sonra sırasıyla Sarmansuyu, Gümüşdere ve 1990’da yeniden Edremit adı verildi. SN
■ Hampartsum Yeramyan'ın anılarına göre Osmanlı döneminde Edremit'te Türkmenler ilçesinin Batı kısmında bulunan Semiramis, Şabaniye, Hamdibey, Hafızefendi, Peşe Poghan, Arark mahallerinde, Ermeniler ise ilçenin Doğu kısmında bulunan Hanguysner, Noraşen, Cavşen, Haygavınk, Aykesdan mahallerinde yaşamaktaydı. İlçede Türkmenlerin ve Ermenilerin beraber yaşadığı yerler ise Verin Norşen, Varin Norşen, Boyents, Garoyan mahalleridir. Yani ilçe 20. yüzyılda Türkmen/Ermeni yerleşimidir. Günümüzde ise Edremit ilçe merkezi Türkmenler ve Kürtlerin beraber yaşadığı bir yerdir. Murat Çolak
■ Edremit ilçe merkezinin yerlisini oluşturan Müslüman aileler ağırlıkla Sünni-Hanefi Türktü. Bugün köylerden yerleşen Kürtler nispi çoğunluğa sahiptir. metonio
■ Koord: 38° 25' 21'' D, 43° 15' 13'' K
Edremit ilçe - Edremit - Balıkesir
1484 📖: Edremid
Y-450 📖: Atramýttion [ Anadolu Dilleri ]
■ Şimdiki Burhaniye Ören mevkiinde bulunan antik Adramytteion 11. yy’da Çaka Bey tarafından tahrip edildikten sonra terkedilmişti. Aynı isimli yeni kent 1109 yılı civarında Aleksios Komnênos’un komutanı Philokalês tarafından bugünkü yerinde kuruldu. SN
■ Edremit ilçesinin ahalisi 1878 ve Balkan Savaşlarından sonra ilçeye göç eden Rumelililer ve Adalılarla, Kazdağları'nın Tahtacı Türkmenlerdir. Kazdağlarındaki Türkmen köylerinde gelenek ve görenekler hala yaşatılmaktadır.
■ Midilli livası Molova kazası Petrecik köyünden gelip, Balıkesir ili Edremit ilçesi Turhanbey Mahallesinde iskan edilen Kocabıyık Mehmet oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 21.05.1925 Manav
■ Koord: 39° 35' 50'' D, 27° 1' 15'' K
Elmalık mahalle - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1916hb 📖: Zıvistan
E1806 📖: Tsıvısdan [ Ermenice "yumurtalık" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 20. yy başında biri Kürt diğeri Ermeni yerleşimi olan iki mahalle idi. Kürtçe `kış` anlamına gelen Zivistan sözcüğünü yer adı olarak düşünmek güçtür. SN
■ Köyün eski adı Zıvıstan olarak belirtiliyor. İki mahalle olduğu doğrudur. Fakat yukarı mahalle Türkmen, aşağı mahalle ise Ermeni mahallesiydi. Günümüzde ise Karakoyunlu Türkmenleri ikamet etmektedir. Murat Çolak
■ Zıvıstan bu ilçenin iki Türk köyünden biridir. Diğeri Küresünni köyü olan Gem/Köprüler'dir. metonio
■ Koord: 38° 24' 42'' D, 43° 18' 34'' K
Enginsu mahalle - Edremit - Van
1946 📖: Hareganıs
E1902 📖: Xaragants [ Ermenice "dikenli gözeler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Gevaş’a bağlıyken 1987’de yeni kurulan Edremit ilçesine bağlandı. ■ 1914’te kiliseye kayıtlı 219 Ermeni dışında bini aşkın nüfusun Müslüman görünen Ermeniler olduğu anlaşılıyor. SN
■ Koord: 38° 20' 26'' D, 43° 9' 17'' K
Gölkaşı mahalle (Çiçekli bağ) - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1916hb 📖: Meşkeldek [ Ermenice ]
E1895 E1895: Maşdag/Maşkdag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912’de 394 Ermeni ve 66 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 21' 11'' D, 43° 12' 14'' K
Güre mahalle - Edremit - Balıkesir
1902hk 📖: Güre
■ Eski köy kıyıdan 3 km kadar içeridedir. Yerleşim merkezi son yıllarda sahile kaymıştır. SN
■ Koord: 39° 36' 50'' D, 26° 53' 39'' K
Güzelkent mahalle (Edremit bağ) - Edremit - Van
Eski adı: Harabeşehir
E1902 📖: Gadebants
■ Urartu dönemine ait yazıtlar ve eski bir kentin harabeleri bulunur. SN
■ Koord: 38° 24' 29'' D, 43° 13' 7'' K
Hacıarslanlar mahalle - Edremit - Balıkesir
1902hk 📖: Hacıaslanlar
■ Koord: 39° 38' 56'' D, 27° 4' 23'' K
Hasanboğuldu mevki - Edremit - Balıkesir
■ Koord: 39° 38' 31'' D, 26° 55' 10'' K
Kadıköy mahalle - Edremit - Balıkesir
1902hk 📖: Kadıköy
■ Koord: 39° 36' 19'' D, 26° 59' 39'' K
Kavlaklar mahalle - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1902hk 📖: Kavlaklar
■ Koord: 39° 35' 34'' D, 26° 50' 9'' K
Kavurma mahalle - Edremit - Van
E680 E1895 📖 E1895: Gentanants [ Ermenice "hayvanlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 27' 41'' D, 43° 21' 35'' K
Kavurmacılar mahalle (Güre bağ) - Edremit - Balıkesir
1902hk 📖: Kavurmacılar
■ Koord: 39° 37' 40'' D, 26° 53' 45'' K
Kıyıcak mahalle - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1916hb 📖: Suvartan
E1806 📖: Surp Vartan [ Ermenice "Aziz Vartan (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 23' 43'' D, 43° 11' 48'' K
Kızılçukur mahalle - Edremit - Balıkesir
1915hb 📖: Kızılçukur
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 40'' D, 26° 48' 15'' K
Kızılkeçili mahalle - Edremit - Balıkesir
1902hk 📖: Kızılkeçili
■ Koord: 39° 37' 2'' D, 26° 55' 12'' K
Köklü mahalle - Edremit - Van
1916hb 📖: Gügâns
E1902 📖: Gügents [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Daha önce Gem köyüne ait çiftlik iken 19. yy sonlarında Bayram ve Haydaroğlu adlı zenginler tarafından işgal edildiğini, topraksız kalan Gem köyü halkının gurbetçiliğe başladığını Eprigyan aktarır. SN
■ Koord: 38° 19' 42'' D, 43° 15' 30'' K
Köprüler mahalle - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
E1651y 1916h 📖: Gem
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1651 yılında meşhur eşkiya Çomar Bölükbaşı'nın bu köyde öldürülmesini Evliya Çelebi anlatır. 1885'te 50 hane Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. Sırxu Surp Marinos Manastını kalıntıları köyün doğusunda, 2075 m rakımdadır. SN
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenlerinden oluşmaktadır. Murat Çolak
■ Yerli yok. Tamamı Küresünnidir. Yerli köyü Elmalık/Zıvıstan'dır. metonio
■ Koord: 38° 20' 16'' D, 43° 17' 2'' K
Köşk mahalle - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1916hb 📖: Köşk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 21' 32'' D, 43° 8' 58'' K
Kurubaş mahalle - Edremit - Van
1916hb 📖: Kurubaş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 27' 18'' D, 43° 24' 37'' K
Mehmetalanı mahalle - Edremit - Balıkesir
1911h 📖: Mehmedalanı
■ Koord: 39° 38' 3'' D, 26° 57' 19'' K
Mülk mahalle - Edremit - Van
E1895 E1895: Mülk
■ Daha önce Gevaş’a bağlı iken Edremit ilçesine bağlandı. ■ 1914’te 152 Kürt ve 37 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Koord: 38° 20' 0'' D, 43° 11' 45'' K
Narlı mahalle - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1902hk 📖: Narlı
Yörük yerleşimi
■ Erdek ilçesine bağlı Narlı ile karıştırılmamalıdır. metonio
■ Yörükler ve Midilli muhacirleri bulunur. BsFiliz
■ Koord: 39° 34' 50'' D, 26° 40' 39'' K
Ortaoba mahalle - Edremit - Balıkesir
1911h 📖: Ortaoba
■ Koord: 39° 37' 43'' D, 26° 59' 10'' K
Pınarbaşı mahalle - Edremit - Balıkesir
1946 📖: Uçurumoba
1911h 📖: Uçurum
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Uçurumoba adı Pınarbaşı olarak değiştirildi. SN
■ Koord: 39° 38' 31'' D, 26° 56' 40'' K
Seydiler mevki (Dilkaya bağ) - Edremit - Van
1916h 📖: Suvartan
E1885a 📖: Surp Vartan [ Ermenice "Aziz Vartan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 22' 52'' D, 43° 11' 0'' K
Tahtakuşlar mahalle - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1911h 📖: Kuşlar Bayırı
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
■ `Tahtalar (Çamlıbel) köyü Kuşlar mahallesi` anlamında. SN
■ Koord: 39° 35' 33'' D, 26° 51' 19'' K
Yassıçalı mahalle - Edremit - Balıkesir
■ Koord: 39° 36' 45'' D, 26° 52' 39'' K
Yaşyer mahalle - Edremit - Balıkesir
1902hk 📖: Yaşlar
■ Koord: 39° 39' 46'' D, 27° 3' 19'' K
Yaylaönü mahalle - Edremit - Balıkesir
1928 📖: Biller
■ Koord: 39° 36' 50'' D, 27° 4' 25'' K
Yolören mahalle - Edremit - Balıkesir
1911h 📖: Araplar
■ Koord: 39° 36' 34'' D, 26° 58' 37'' K
Zeytinli mahalle - Edremit - Balıkesir
1902hk 📖: Zeytünlü
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Manav/Pomak yerleşimi
■ Muhtemelen 93 harbiyle Bulgaristanlı muhâcir Selânik üzerinden geldi. Küçük Asya felâketinden evvel Rumlar sürgün edildi. Geri dönebilenler kuvvâcı çeteler tarafından kaçırtıldı. Bulgaristanın güneyindeki Čepino köylerinden 1930'larda gelen Pomaklar Eskişehir'e iskân edilemeyince buraya geçtiler. Köyün yarısı Pomak'tır, ancak Pomakça konuşan çok az kalmış. Edremid kazasının Zeytunlu karyesinde vaki Hacı Hasan Camii imamet ciheti Şeyh Mehmed'in kasr-ı yedinden Şeyh İsmail'e tevcih olunmakla, Cülus-ı Hümayun münasebetiyle beratının tecdidi. [Belge tarihi: 1171. Ra. 28] H-29-12-1168 Zeytinli Köyü'nden Topal Halil'in kızı Ümmühan'ı kaçırarak fiil-i şen'i yapan Duvarcı Nikola'nın pranga cezasına çarptırılması. H-16-12-1269 Edremid'in Zeytinli Köyü'nde kaza ile Dalye hanımın ölümüne sebep olan kimsenin yaşı küçük olduğundan tahliyesi. H-27-06-1273 Edremid kazasına bağlı Zeytinli köyündeki Aya Nikola Kilisesi'nin mahalli memurları tarafından teftişe kıyam olunduğundan bahisle men‘i istidası. H-13-05-1260 Avrupa tüccarından Kalonaryani'nin Edremid kazası köylerinden Zeytinli köyünde ikamet eden Gaytan oğlu Yorgaki'de olan alacağının tahsili talebi. H-19-12-1273 Edremid'in Zeytinli köyünde iki Arap çocuğunun Rum mezarlığına yaptığı saldırının tetkiki. (Karesi) R-11-01-1314 Zeytinli köyündeki Rum mezarlığına yapılan saldırının, hiç kimsenin teşvikiyle olmayıp, çocukluk saikiyle yapılan ufak tefek zararlar olduğu ve Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında soğukluk bulunmadığı. (Edremid) R-13-01-1314 Tatarpazarcığı muhacirlerinden elliiki nüfusun Edremid'e tabi Zeytinli karyesinde iskanları ile refah ve istirahatlerinin temini. H-22-01-1327 Manav
■ Koord: 39° 36' 55'' D, 26° 56' 53'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.