haritada ara :   km  
Divriği'de 136 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Acıgöz mezra (Tepehan bağ) - Divriği - Sivas
■ Koord: 39° 29' 54'' D, 37° 49' 32'' K
Adatepe köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖: Adatepe (başka yer)
E1884 📖: Pénga + Rabat [ Ermenice/Türkçe rabat "varoş, Ermeni mahallesi" ]
1530t 📖: Pingân [ Ermenice pénga? "Penig (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurmeşan) yerleşimi
■ Eski Adatepe (Pingan) köyü terk edilmiş, yerleşim merkezi eski Türk mahallesi olan Rabat mahallesine taşınmıştır. Romantik dönem Ermeni şairlerinden Misak Medzarents (1886-1908) Pinganlıdır. SN
■ 20. yy başlarına kadar büyükçe bir yerleşim olduğu haritalardan anlaşılmaktadır. 20.yy başlarında Ermenilerce meskun Pingân (Pingen) ve Türklerce meskun Rabat adında iki yerleşim içiçeydi. 1915'te görgü tanıklarının ifadelerine göre jandarma bir sabah köyün etrafını sarıp Ermenileri alıp götürmüştür. Bu tarihten sonra köy bir süre Rabat olarak anılsa da sonra ismi Pingân olarak değiştirilmiş ancak daha sonra Adatepe yapılmıştır. Aslında "Adatepe", Zımara (Altıntaş) köyü yakınlarında bir tepedir. Köydeki tren istasyonunun adı "Pingen" olarak kalmıştır. 1915 sonrası yoğun Zaza göçü almıştır. Gelen Zazaların bir kısmı "Mescitli" olarak anılır. 1. Dünya Savaşı sonrası az sayıda Ermeninin köye geri döndüğü bilinir. Bu Ermeni nüfus erken bir dönemde köyü tamamen terk edip İstanbul'a yerleşmişlerdir. 1950'lerde Bulgaristan muhacirleri köye iskan edilmiş ve köyün üst tarafında bugün de aynı adla anılan Göçmen Mahallesi kurulmuştur. Daha sonra muhacirler Adana tarafındaki akrabalarının yanına gitmişler ve köy ile bağları kalmamıştır. Günümüzde köyde ağırlıklı olarak Alevi Zaza ve az sayıda Sünni Türk nüfusu meskundur. Ünlü Ermeni şairi Misak Medzarents’in Pingenli olduğu ve bu köyde doğduğu anlatılmaktadır. Yavuz Öztürk
■ Kurmeşanlar Kurmanci konuşur. C.G.
■ Koord: 39° 24' 15'' D, 38° 22' 49'' K
Ağaçlıgöl köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Gömündürüm
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 13'' D, 38° 14' 14'' K
Ağar mahalle (Divriği bağ) - Divriği - Sivas
1928 📖: Ağar
Alevi-Türk yerleşimi
■ Cürek ile birlikte Divriği Maden mahallesi dahilindedir. ishak levent
■ Koord: 39° 26' 10'' D, 38° 3' 19'' K
Ahı mahalle (Güneyevler bağ) - Divriği - Sivas
1870 📖: Axı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 20' 9'' D, 38° 4' 19'' K
Ahmetören mahalle (İncirlipınar bağ) - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
■ Koord: 39° 26' 44'' D, 37° 44' 40'' K
Akbaba köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Akbaba
Alevi-Kürt veya Zaza (Gıni) yerleşimi
■ Divriğinin tek Zaza-Alevi köyüdür. Divriği yerine yakınlarındaki Kangal ve Zara'ya bağlı olan Zaza-Alevi köyleriyle etkileşim halindedirler. metonio
■ Koord: 39° 25' 52'' D, 37° 38' 6'' K
Akçalı mezra (Kayaburun bağ) - Divriği - Sivas
1928 📖: Yalnızkeşiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1870 tarihli Osmanlı Nüfus sayımına göre bir Ermeni köyüdür. 1870 tarihinde 11 hane yaşamaktadır. bıktımüyeolmaktan
■ Kayaburun köyünün mezraasıdır. Kayaburun köyüyse Muş/Varto, Erzurum/Hınıs,Tunceli/Pülümür'lü Alevi-Zazalar ve Erzurum/Hasankale , Kars/Sarıkamış'lı Alevi-Türkler'den oluşmaktadır. Mursallı
■ Koord: 39° 18' 0'' D, 37° 59' 24'' K
Akmeşe köy - Divriği - Sivas
1665 📖: Ziniski
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 23.09.1854 Divriği kazasının Ziniski nahiyesi ahalisinin Divriğili İmam Hüseyin Efendi'den şikayeti. deyar heyran
■ Günümüzdeki adı Akmeşe'dir. Maliyeden Müdevver Defterler serisindeki 1519 tarihli evkaf defterinde (no:3332) bu köyün, Divriği'den eski bir şehir olduğu, sonradan harap olmak suretiyle köy haline geldiği bilinmektedir.1649'da köye uğrayan Evliya Çelebi de köyde cami, han ve hamam bulunduğunu, köyün bağlık, bahçelik, mamur ve müzeyyen bir yer olduğunu yazmaktadır.
■ Koord: 39° 27' 59'' D, 38° 1' 14'' K
Akpelit köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1946 📖: Gamho
1870 📖: Gamxo [ Ermenice ]
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyde birkaç hane Alevi nüfusu vardır.
■ Bir söylentiye göre köy halkının tamamı Alevi kökenlidir. Eski bir tarihte birçoğu Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Geçiş sebepleri ise devlet baskısı ile olmamış, dönemin Alevi dedesinin köydeki birtakım kadınlarla ilişki kurmasından dolayı bu duruma kızıp, mezhep değiştirmişlerdir. Köy 1. Dünya savaşı zamanında tüm erkeklerin askere alınmasından dolayı savunmasız kalmış ve bu devirlerde birçok Ermeni baskınına uğramıştır. Bu baskınlarda köyün genç, yaşlı kadınları evlere tıkılmış, hepsi defalarca soyulmuş, dayak yemiş ve bazıları ise tecavüze uğramıştır. (Bu anlatılanlar büyük babaannemizden ananemize anlatılmış ondan da bizlere anlatılmıştır. Büyük babaannemiz 1. Dünya savaşı döneminde 28-29 yaşlarında 3 çocuklu ve eşi askerde ölmüş bir duldur.) bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 16' 13'' D, 38° 20' 32'' K
Apsal mezra (Karakale bağ) - Divriği - Sivas
Eski adı: Absal
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 33'' D, 37° 57' 44'' K
Arıkbaşı köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1946 📖: Birestik
1928 📖: Danişmend (idari bölge)
1870 📖: Brastik [ Ermenice պրաստիկ "dış mahalle, bucak" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Bir dönem Danişment bucak merkezi idi. Brastik adı için bkz. Pülümür Salkımözü. SN
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Pirestik'tir. Her ne kadar köyün adının Kürtçe olduğu söylense de ahalisi günümüzde kendisi Türkmen olarak bilir ve Kürtlük ile bir ilgilerinin olup olmadıkları hakkında bir bilgi sahibi değildir. Yalnızca 1800 lü yılların sonlarında bir Kürt Alevi dedesinin köye gelip ömrünün sonuna kadar yaşadığı ve mezarının köyün yeni mezarlığında olduğu bilinmektedir. 1530'lu yıllarda mezrası olmayan köyün 1548 yılında Sagmanik adlı bir mezrası vardır. Günümüzde Sağmenik diye köy halkının telaffuz ettiği bu yere köylü gidip piknik yapmaktadır ancak Sağmenik denilen yerde herhangi bir yaşam izine dair kalıntı yoktur.
■ Koord: 39° 10' 15'' D, 38° 11' 54'' K
Atmalıoğlu köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
K 📖: Atmiyan
1870 📖: Atmalıoğlu [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 39'' D, 38° 17' 38'' K
Avşarcık köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Avşarcık [ Türkçe "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün eski adı Karakuzu'dur. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 16' 12'' D, 37° 50' 35'' K
Bahçeli köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Pengürt / Penkürt
1870 📖: Pangürt
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 37'' D, 37° 56' 57'' K
Bahtiyar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 05.05.1909 Sivas'ın Ulaş Kazasına bağlı Zaza Demircili köyünde sahip olduğu tarlayı, Bahtiyar köyünden Mahmud Bey'in zapt ettiğinden bahisle adalet isteyen Sadık'ın arzuhali deyar heyran
■ Koord: 39° 14' 29'' D, 37° 58' 57'' K
Balova köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Baloağa
Alevi-Türk yerleşimi
■ Baloağa, Çakırağa, Şamoağa, Mamoağa köyleri bitişiktir. SN
■ Koord: 39° 23' 43'' D, 37° 48' 32'' K
Başören köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Başviran
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 51'' D, 37° 46' 23'' K
Bayırlı köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1928 📖: Xaşke
1912hk 📖: Xaçıga [ Ermenice "Haçik (öz.) veya haç köyü" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Günümüzde Ağcadam ve Başmaktar köyleri bir zamanlar bu köyün mezrası konumundaydı. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 13' 9'' D, 38° 13' 54'' K
Bayırüstü köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Timisi
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 19'' D, 38° 9' 13'' K
Beldibi köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
E1895 1928 E1895 📖: Livan/Livanlı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni (Akuşağı) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 32'' D, 38° 16' 14'' K
Beyköy köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Sevir
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 37'' D, 38° 12' 48'' K
Cürek mahalle (Divriği bağ) - Divriği - Sivas
1946 📖: Cürek [ Ermenice çrig "derecik" ]
Eski adı: Özdemir
Alevi-Türk yerleşimi
■ Eskiden Kayacık köyünün mezraasıydı.Ağar ile birlikte Divriği Maden mahallesi dahilindedir. Mursallı
■ Koord: 39° 26' 2'' D, 38° 2' 30'' K
Çakırağa köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Çakırağa
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 49'' D, 37° 49' 44'' K
Çakırtarla köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Savrun
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 27'' D, 38° 9' 2'' K
Çakmakdüzü köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Palxa
1530t 📖: Balxa
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 25'' D, 38° 10' 8'' K
Çaltı mezra (Çobandurağı bağ) - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖: Çaltı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 37'' D, 38° 21' 18'' K
Çamlık köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖: Kürt Arege
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Doğan ve Topluca adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 34' 38'' D, 38° 5' 18'' K
Çamurlu köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Çamurlu
Alevi-Türk yerleşimi
■ Alevi Türk yerleşimi bulunmaktadır. Yaşlı kesim kürtçe bilmemektedir Cebrail Çınar
■ Koord: 39° 25' 0'' D, 37° 42' 44'' K
Çayören köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1928 📖: Pütge
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün adı, köylüler ve etraf köyler tarafından Pütge/Pötge olarak söylenir. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 9' 13'' D, 38° 11' 22'' K
Çayözü köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖: Hamo [ Kürtçe "Hamit? Ömer?" ]
■ 20. yy başlarına dek nahiye idi. SN
■ Çimen(Hamoçimeni) , Sağırtaş, Doğlaçayı, Kalederesi ve Şingoağılları adlı 5 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Köy halkını oluşturan Aleviler 1850'lerde Tunceli'nin Pertek ilçesinden gelen Ferhatuşağı aşiretine mensup Zaza-Alevilerdir.Aleviler, köye Hamuçimen diye hitap eder. Mursallı
■ Koord: 39° 35' 47'' D, 38° 10' 57'' K
Çiğdemli köy - Divriği - Sivas
1933 📖: Ağılcık
1912hk 📖: Tuğut [ Ermenice tığud "karaağaçlı" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyde halen kilise kalıntıları bulunmakta birlikte 12.yy'a ait cami hala ayaktadır ancak kullanılmamaktadır. Fazlıoğlu ve Sağlağaç adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 16' 32'' D, 38° 13' 13'' K
Çimen mezra (Çayözü bağ) - Divriği - Sivas
1928 📖: HamoÇimeni
■ Koord: 39° 38' 26'' D, 38° 10' 12'' K
Çitme köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖: Çidme
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 0'' D, 38° 13' 59'' K
Çobandurağı köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Kürtdal
1870 📖: Kürtlarlı
■ Köy büyük ölçüde terkedilmiş olup, halkın bir bölümü yakındaki Çaltı köyünde yaşamaktadır. SN
■ Günümüzde Çaltı köyü bir zamanlar bu köyün mezrasıydı. Kirikler bu köyün mezrasıdır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 23' 41'' D, 38° 17' 21'' K
Çobanlı mezra (Uzunbağ bağ) - Divriği - Sivas
1928 📖: Xapa
1870 📖: Hapa
Alevi-Türk yerleşimi
■ Güneyinde Üçpınar ve kuzeyinde Paynik Köylerine komşu olan üç soydan oluşan çok eski bir Türkmen köyü. scakmak
■ Koord: 39° 15' 22'' D, 38° 6' 41'' K
Çukuröz köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Türünk
1928 📖: Tülüng [ Ermenice "kapıcık, geçit" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 54'' D, 38° 7' 8'' K
Dans mezra (Gezey bağ) - Divriği - Sivas
1912hk 📖: Dantsdağı | Denzak (dağ) [ Ermenice dants "armut" ]
■ Koord: 39° 22' 6'' D, 38° 14' 42'' K
Demirdağ mahalle (Divriği bağ) - Divriği - Sivas
1946 📖: Purunsur
1928 📖: Prunsor [ Ermenice ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Burunsuz'dur. [Okuma hatası olmalı - SN]
■ Koord: 39° 25' 59'' D, 38° 7' 0'' K
Derimli köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Gağmut
1928 📖: Gağnut [ Ermenice gağnud "meşeli" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Türkmen yerleşim yeridir. 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Kağnud-ı sufla'dır (Aşağı Kağnud). Köyümüz bir zamanlar Divriği Ağılcık (Tuğut) köyünün mezrasıymış.
■ Körküsü/Oğulbey aslında bu köyün mezrasıdır. Günümüzde bu iki köy bir muhtarlıktan yönetilir. Köyde 1 sülale çingene, 1 sülale ermeni ve 1 sülalede dersim kökenlidir. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 14' 53'' D, 38° 10' 46'' K
Dikmeçay köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Eşge
1912hk 📖: Eşegi
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 1'' D, 37° 52' 14'' K
Diktaş köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Diktaş
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 29' 57'' D, 37° 53' 15'' K
Dişbudak köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Dişbudak
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 13'' D, 37° 47' 25'' K
Divriği ilçe - Divriği - Sivas
1912hk 📖: Divrik
1282 📖: Difriki
Y961 📖: Tephrikê [ Arapça tefrîqiye "hizipçiler" ]
■ Bizans kaynaklarında Tephriki olarak anılan kent 9. yy’da Arap desteğiyle Bizans kilisesine isyan eden ayrılıkçı Pavlikçi mezhebinin merkez üssü idi. 872 yılında Bizans kuvvetlerince ele geçirilmesini 10. yy’a ait Theophanes Zeyli ayrıntılı olarak anlatır. Rumca isim şüphesiz Arapçadan aktarılmıştır. SN
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre Divriği 13 mahalleden oluşmaktadır. 12 mahalle ahalisi Müslüman, 1 mahalle ahalisi ise Hristiyanlardan oluşmaktadır. Mahallelerin adları şu şekildedir: 1- Cami-i Kebir, 2- Kaya Mescidi, 3- Paspan, 4- Bezazistan Mescidi, 5- Kürtüncü, 6- Arhudsu, 7- Kemankeş, 8- Pullur, 9- Kantabay(kayıtbay), 10- Sinaniye Mescidi, 11- Eruncaz, 12- Ali Çelebi, 13- Ermeniyan. 1548 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre Divriği de bir mahalle daha kurulmuş olup adı Mescid-i sufladır.
■ Divriği'nin merkezinin nüfusu yaklaşık %50 Alevi-Türk, 10'u Alevi Kürt ve Zaza, %40 Sünni-Türktür. Köylerinin nüfusuysa tam olarak 3482 Alevi-Türk(%70.5), 961 Alevi Kürt ve Zaza(19.5), 270 Sünni-Türk(%5.5) ve 225 Sünni-Kürtten(%4.5) oluşmaktadır. Mursallı
■ Koord: 39° 22' 17'' D, 38° 7' 2'' K
Doğancık mezra (Uzunbağ bağ) - Divriği - Sivas
1928 📖: Paynik
1870 📖: Pağnik [ Ermenice "ılıca" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 35'' D, 38° 7' 1'' K
Dumluca köy - Divriği - Sivas
1912hk 📖: Dumluca
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 20'' D, 38° 0' 27'' K
Duruköy köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Türk Arege
E1902 📖: Araga [ Ermenice Narega? "Narek köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Sünni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Köye adını veren Nareg Manastırı (Naregavank) 1021’de Van bölgesinin Bizans’a bırakılması üzerine Ağtamar yakınındaki Narek Manastırından (şimdi Gevaş Yemişli köyü) göçen keşişler tarafından kurulmuştur. Narek’li şair Aziz Krikor’un naaşının da buraya nakledildiği rivayet edilir. Azizin mezarı halen yerel Alevilerce Şanmaz Pir Hazretleri adıyla ziyaret edilmektedir. SN
■ Günümüzde köy halkı Sünni inancında olsa da geçmişte bu köy Alevi köyüydü. Tam olarak bilinmeyen bir dönemde köy halkı yavaş yavaş Alevilikten Sünniliğe döndürülmüştür.
■ Köy halkı, Alevi-Türkmen Avşarlar olduğunu, 19. yüzyılda Sünniliğe döndürüldüğünü söyler. Mursallı
■ Bu köy toplama bir köydür. Nüfusunun bir kısmı Erzincan’dan, bir kısmı Divriği köylerinden ve bir aile ise Tunceli’den gelmedir. 20.yy başlarında Tunceli’den 2 erkek ve 1 kız 3 kardeş küçük yaşta bu köye gelmiş ve zorla sünnileşmişlerdir. Bu aile Tuncelili akrabalarıyla günümüzde iletişim halindedir. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 17' 50'' D, 38° 20' 0'' K
Eğrisu köy - Divriği - Sivas
1968 📖: Kevendüzü
1530t 📖: Anzağar [ Ermenice ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 31'' D, 38° 7' 17'' K
Ekinbaşı köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Kilisecik
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 23'' D, 38° 2' 32'' K
Erikli köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Erüklü
Alevi-Türk yerleşimi
■ Kozlu adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 30' 36'' D, 37° 59' 50'' K
Eskibeyli köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Norşun [ Ermenice norşen? "yeniköy" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Gütge adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 30' 3'' D, 38° 3' 49'' K
Gedikbaşı köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖: Karageban [ Ermenice karagaban "taşgeçit" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 29' 19'' D, 38° 14' 46'' K
Gezey köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Gezey
1870 📖: Xotork + Gezey
Sünni Türk yerleşimi
■ Terk edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 22' 28'' D, 38° 15' 5'' K
Gökçebel köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖: Bahtiyar Venki [ Ermenice "Bahtiyar köyü manastırı" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 36'' D, 37° 57' 31'' K
Gökçeharman köy - Divriği - Sivas
1916h 📖: Ömeranlı [ Kürtçe omeran "Ömerler" ]
■ Koord: 39° 19' 58'' D, 37° 48' 9'' K
Gölören köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1946 📖: Gölveren
1928 📖: Gölviran
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 24'' D, 37° 45' 57'' K
Göndüren köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1916h 📖: Gönderen
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 48'' D, 38° 1' 48'' K
Gözecik (merkez) köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Eliski
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 2'' D, 38° 7' 22'' K
Gözecik (sincan) köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Mamoağa
1530t 1928 📖 📖: Ağın [ Ermenice agn "göze" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 13'' D, 37° 48' 44'' K
Güçlü mahalle (Yeşilyol bağ) - Divriği - Sivas
1928 📖: Decdekar
1916h 📖: Dejdekar [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni (Akuşağı) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 47'' D, 38° 18' 2'' K
Güdge mezra (Eskibeyli bağ) - Divriği - Sivas
Eski adı: Gütge
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 59'' D, 38° 2' 3'' K
Güllüce köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Güllüce
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Halil Bey adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 26' 42'' D, 37° 40' 32'' K
Günbahçe köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Xazekrek
1912hk 📖: Xozekrek [ Ermenice xozakarag "domuzçiftliği" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1530 tarihli Osmanlı tahrir defterine göre köyün adı Hazkırak'tır.
■ Koord: 39° 21' 0'' D, 38° 4' 8'' K
Güneş köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Güneş
Alevi-Türk yerleşimi
■ Tekke ve istasyon adlı mezraları vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 23' 5'' D, 37° 52' 52'' K
Güneyevler köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Erşun
1928 📖: Arşun
E1877 E1902 📖 📖: Arşuşén/Aşuşén [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ 19. yy sonunda 700 Ermeni nüfusu ve Mokuts Takavor (`Mecusi kralı`) adlı kilisesi vardı. SN
■ Ahi adlı köy aslında bu köyün mezrasıdır. bıktımüyeolmaktan
■ Köy halkını, Divriği'nin ve Malatya'nın Türk köylerinden yerleşmiş insanlar oluşturmaktadır. Mursallı
■ Koord: 39° 19' 0'' D, 38° 2' 59'' K
Güresin köy - Divriği - Sivas
1870 📖: Güresin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Köy yakınında S. Toros manastırı kalıntısı vardı. SN
■ Koord: 39° 17' 5'' D, 38° 3' 12'' K
Gürpınar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Çamoağa
1916h 📖: Şamoağa
Alevi-Türk yerleşimi
■ Çamşıxı adı verilen bölgenin başlıca yerleşimidir. Yöre halkı Alevidir. Türkücüleri ünlüdür. SN
■ Köyün Hüseyin Abdal’ın torunu Hüseyin Ağa (Keser Hüseyin) tarafından kurulduğu söylenmektedir. Mursallı
■ Koord: 39° 25' 14'' D, 37° 47' 55'' K
Güvenkaya köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Aşodi Tekke [ Ermenice aşodi "Aşot (öz.) köyü" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Çartıl ve Yılanlı adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Köyde Tunceli'den gelme Zaza-Aleviler yaşardı. Günümüzde köy terkedilmiş haldedir. Mursallı
■ Koord: 39° 19' 46'' D, 37° 44' 9'' K
Halilbey mezra (Güllüce bağ) - Divriği - Sivas
Eski adı: Kaybek
■ Koord: 39° 25' 58'' D, 37° 39' 2'' K
Handere köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Handere
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Morçinge/Mirçünge Hanının Dere mahallesi anlamında. Aşağıkuşlu ve Yukarıkuşlu adlı iki mezrası vardır. SN
■ Koord: 39° 14' 8'' D, 38° 16' 18'' K
Höbek köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Höbek
Alevi-Türk yerleşimi
■ Höbek köyünde Elazığ Sun köyde türbesi olan Zeynel Abidin soyundan Koca Seyit evladı Avuçen Ocağı vardır. Türk22
■ Koord: 39° 19' 0'' D, 37° 52' 0'' K
Ilıca mezra (Susuzlar bağ) - Divriği - Sivas
1916h 📖: Ilıca
■ Koord: 39° 31' 30'' D, 37° 51' 10'' K
İkizbaşak köy - Divriği - Sivas
1916h 📖: Komak [ Ermenice "ağılcık" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 25'' D, 38° 11' 4'' K
İmirhan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: İmirhan
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 28' 36'' D, 37° 42' 56'' K
İnallı mezra (Yalnızsöğüt bağ) - Divriği - Sivas
1916h 📖: İnallı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 47'' D, 37° 47' 2'' K
İnanlı köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Şigi Müslim
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün adı yerel halk tarafından Şigi olarak kullanılmaktadır. Köyün adının Şigi Müslim olarak geçmesinin sebebi 1915 öncesi aynı yörede aynı adla yer alan Şigi Kafir köyünden ayırt edilebilmesi içindir. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 14' 16'' D, 38° 8' 0'' K
İncirlipınar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Fero [ Kürtçe "Ferhat (öz.)" ]
■ 18 yy’da Dersim Xozik bölgesinden gelen Kara Fero tarafından kurulduğu ve Fero adını bu kişiden aldığı anlatılır. SN
■ Ahmetören adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 26' 20'' D, 37° 45' 44'' K
Kaledibi köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖: Kaledibi
1530t 📖: Aylamuş
Alevi-Türk yerleşimi
■ 23 mezrası vardır.Köy statüsündedir. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 36' 30'' D, 38° 7' 2'' K
Karaağaçlı köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Çüksüzer
1916h 📖: Çüksüz
Alevi-Türk yerleşimi
■ Çüksüzer adının anlamı hakkında bilgimiz yoktur. SN
■ Koord: 39° 21' 16'' D, 37° 56' 13'' K
Karakale köy - Divriği - Sivas
1916h 📖: Karakale
Alevi-Türk yerleşimi
■ Apsal ve Görgüren adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 29' 41'' D, 37° 57' 11'' K
Karakuzulu köy - Divriği - Sivas
1960 📖: Göcentaşı
1928 📖: Bizevî [ Kürtçe "tarlalı" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Hıdırlık adlı bir mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 24' 17'' D, 37° 54' 11'' K
Karaman köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Karaman
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 52'' D, 37° 42' 3'' K
Karasar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 📖: Karasar [ Türkçe "kara hisar" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Karasarbeli adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 15' 34'' D, 37° 57' 26'' K
Karşıkonak köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 📖: Kaxdik [ Ermenice "muhacirler" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 45'' D, 38° 12' 29'' K
Karyağan mezra (Tepehan bağ) - Divriği - Sivas
1916h 📖: Karyağan
■ Koord: 39° 31' 14'' D, 37° 49' 38'' K
Kavaklısu köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 📖: Armutak
E1877 📖: Armutağ [ Ermenice Armu tağ "Aram (öz.) mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Sütlüce adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 14' 38'' D, 38° 2' 36'' K
Kayaburun köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Odur
E1902 📖: Asdvadzadur | Odur [ Ermenice asdvadzadur "Allah payı, vakıf" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ 1878’de köyde Surp Tovma adına bir kilise ve 50 öğrencisi bulunan Mamigonyan mektebi vardı. Köyün yakınında Paylavank adlı harap manastır bulunuyordu. SN
■ Kars Sarıkamış Alisofu köyünden gelmiş Türkmen-Aleviler de bu köye yerleşmiştir. Yummy
■ Köyün günümüzdeki halkı Alevi (Kürt/Zaza) kökenlidir. Köylü büyük olasılıkla Tunceli, Muş ya da Bingöl muhaciridir.Akçalı adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Muş/Varto, Erzurum/Hınıs,Tunceli/Pülümür'lü Alevi-Zazalar ve Erzurum/Hasankale, Kars/Sarıkamış'lı (Geldikleri dönem köyleri Alisofu, Selim'e bağlıydı.) Alevi-Türkler'den oluşmaktadır. Mursallı
■ Koord: 39° 17' 34'' D, 38° 1' 9'' K
Kayacık mahalle (Divriği bağ) - Divriği - Sivas
E1878 📖: Mırvana
1665 📖: Murmana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Günümüzde Ağar adlı mahalle bu köyün mezrası konumundadır. Divriği ilçesi Özdemir köyü de bu köyün mezrasıydı. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 26' 32'' D, 38° 5' 6'' K
Kaygusuz mezra (Gölören bağ) - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Kaygusuz
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 17'' D, 37° 46' 44'' K
Keçikaya köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Meli
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 29'' D, 37° 50' 18'' K
Keklikpınarı mezra (Gökçeharman bağ) - Divriği - Sivas
1916h 📖: Keklikpınarı
■ Ömeranlı köyüyle birleştirilerek Gökçeharman köyü adını almıştır. SN
■ Koord: 39° 19' 37'' D, 37° 46' 52'' K
Kekliktepe köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Galun
Alevi-Türk yerleşimi
■ © Gömlek No:13223 Divriği kazası, Ziniski nahiyesi, Galun karyesi İslam ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
■ Kışla adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 27' 13'' D, 37° 56' 30'' K
Kesdoğan kale (Divriği bağ) - Divriği - Sivas
1665 📖: Kestigan [ Ermenice kastağon կաստաղօն "küçük kale, hisar" ]
■ Karş. Kesdoğan mevkii ve ırmağı, Akkışla-Kayseri. 12. yy’dan itibaren kaydedilmiş olan Ermenice sözcük Latince castellum’dan alıntıdır. SN
■ Koord: 39° 21' 12'' D, 38° 7' 42'' K
Kesme köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
E1707y E1902 📖 📖: Gasma/Kasma Կասմա
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Osmanlı Ermenilerinin ileri gelenlerinden Gasmalı Noradungyan ailesi 1707’den itibaren kayıtlara geçmiştir. 1912’de Hariciye Nazırı olan Kapriyel Noradungyan bu soydandır. SN
■ Koord: 39° 26' 4'' D, 38° 16' 21'' K
Kırkgöz köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 📖: Kırkgöz
Alevi-Türk yerleşimi
■ Akağıl adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 26' 56'' D, 37° 43' 23'' K
Kızılcaören köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
cit 📖: Kızılcaviran
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine ... deyar heyran
■ Koord: 39° 13' 28'' D, 38° 2' 16'' K
Kozlu mezra (Erikli bağ) - Divriği - Sivas
■ Koord: 39° 32' 29'' D, 37° 59' 48'' K
Kuluncak köy - Divriği - Sivas
1928 📖: Kuluncak
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 56'' D, 37° 48' 56'' K
Madenli köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖: Hinora
Alevi-Türk yerleşimi
■ Ömerli adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 28' 32'' D, 38° 17' 1'' K
Maltepe köy - Divriği - Sivas
1946 📖: Hornavil
1928 📖: Xornavul
E1280 📖: Xurnavul
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Köyün 2 km güneyinde bulunan S. Lusavoriç Ermeni manastırının yazıtları arasında Xurnavul adını anan 1280 ve 1485 tarihli yazıtları Balyan sf. 130-131 aktarır. Manastır 20. yy başında metruk fakat sağlam durumdaydı. SN
■ Kutlu ve Karaali adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Köy nüfusunu Zara'dan gelen Aleviler ve Selanik'ten gelen Yunanistan Göçmenleri oluşturur. Mursallı
■ Koord: 39° 29' 11'' D, 38° 6' 22'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.