haritada ara :   km  
Derbent'de 20 yerleşim bulundu.
sırala 
Acısu mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Acısu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Ağırlıkla Trabzon-Yomra göçmenidir. Evrak: Hopa, Yomra ve Batum'dan hicret ederek iki seneden beri İzmid'in Arslanbey karyesinde ikamet eden muhacirinin, memleketlerine meccanen gönderilmelerine dair Süleyman oğlu Hafız Receb'in istidası üzerine gerekenin ifası. (Dahiliye; İD/96) H-28-07-1337 Manav
■ Koord: 40° 43' 5'' D, 30° 6' 52'' K
Avluburun mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Havliburun
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877-1878 savaşından sonra iskân edilmiştir. Aya Nikola mevkiinde 1400 yıllık kilise kalıntıları bulunmaktadır. Manav
■ Koord: 40° 46' 17'' D, 30° 12' 11'' K
Balaban mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Balaban
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Batum’da kadılık yapan Kara Kadızade Osman Efendi de yakınları ile birlikte göç edenlerdendir. Yerleşilen yer ise Meravid’dir. Kendisinin vefatından sonra “Karakadılar” ailesi batıya yönelmiş, bugünkü Balaban köyünün güneyindeki yamaçlara yerleşmişlerdir. Daha sonra 1874’te Livana (Trabzon), 1878’de Of, 1880’de Yalvaç, Bursa Yenişehir, Kastamonu Hamidiye, Geyve, Kandıra, Bartın, tekrar Geyve, 1907’de Ayvacık kadılıklarında bulunup 1908’de buradan emekli olan Osman oğlu İlyas Fevzi Efendi, İzmit’te ticaretle uğraşan kardeşi Yusuf’un önerisi ile 1880’li yıllarda Ethem Paşa’nın oğlundan 5000 dönümlük Balaban Çiftliği’ni satın almıştır. 1880’li yıllarda bu araziyi alınca yamaçlarda bulunanlar arazi içine yerleşmişlerdir. İlk yerleşim esnasında Karakadılar ile akraba olan Dizdaroğulları da vardır. Yeni yerleşimlerin olduğu esnada ise burada yerleşik Balabanlar ailesi daha sonra anlaşmazlık nedeniyle bölgeyi terk edip İstanbul Sarıyer’e yerleşmişlerdir.156 Önceleri Tatar Nusretiye köyüne bağlı iken nüfusunun artması sonucu 1904 yılında ayrı bir muhtar atanarak köy statüsüne kavuşur. Gürcüler sonradan eklendi. Manav
■ Koord: 40° 41' 35'' D, 30° 5' 11'' K
Çiftlik mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Hacıibrahim Çf.
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kısmen Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
■ Hubyar Ocagina bagli aileler tarafindan kurulmustur. 40-50 sene öncesine kadar Bayraktar köyünde ibadet ederlerdi. Manav
■ Günümüzde mahallenin nüfusu çok hızlı arttığından Alevilerin oranı çok azalmıştır. Mursallı
■ Koord: 40° 45' 13'' D, 30° 3' 33'' K
Derbent mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Büyükderbent (Maşukiye) kasabasının istasyon mevkii iken 19. yy sonlarında Çerkes, Gürcü ve daha sonra Laz muhacirler iskan edildi. SN
■ Abhazlar ve Abzeh Çerkeslerle birlikte Laz yerleşimi. cxaluri
■ Koord: 40° 42' 33'' D, 30° 6' 34'' K
Eskieşme mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910h 📖: Eşme Müslim
1890hk 📖: Eşme
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Türk yerleşimi.
■ 20. yüzyılın başında 70 hane Rum ve 40 hane Türk aile mevcuttu. Mübadeleden sonra Selanik'ten gelen Muhacirler buraya yerleştiirildiler. Daha sonra Aşağı ve Yukarı Eşme olmak üzere ikiye ayrıldı. Sapanca Gölü'nün bulunduğu Aşağı Eşme'de Manavlar, Dağlık kesimin bulunduğu Yukarı Eşme'de ise Muhacirler yaşamaktadırlar. Cepni41
■ Koord: 40° 44' 9'' D, 30° 13' 41'' K
Eşmeahmediye mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Eşmeahmediye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 46' 12'' D, 30° 14' 0'' K
Gedikli mahalle - İzmit (Derbent bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Şeytandere|Kabakçı
■ Alt köyleri: Elmacı, Mancarcı, Boduroğlu ve Kabakçı. Manav
■ Koord: 40° 47' 55'' D, 30° 7' 19'' K
Hasanpaşa mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Musakahya
■ Koord: 40° 45' 5'' D, 30° 3' 52'' K
Hikmetiye mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Hikmetiye
1915h 📖: Abaza Köyü
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Süleyman adlı lider tarafından 26 Temmuz 1899’da Abbas/Abhaz adıyla kurulmuştur. Manav
■ Koord: 40° 42' 3'' D, 30° 6' 42'' K
İbrikdere mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: İbrikdere Selimiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 44' 14'' D, 30° 6' 55'' K
Ketenciler mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
Ç1920~ 📖: Hakurine Hable
1915h 📖: Ketenciler
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ İzmid Ketenciler karyesinde bulunan boş arazilere yapılan müdahelenin önlenmesi hakkında Çerkes muhacirlerinden İdris'in arzı. (İstida 15) H-26-09-1310 Hacemziy ve Hakurine Hable gibi yerleşim yerlerinden göçle gelen Hakurine Hableli bir liderin önderliğinde1877’de yine Çerkesçe “Hakurine Hable” Türkçe Ketence olarak anılan köyü kurmuşlardır. Manav
■ Koord: 40° 45' 51'' D, 30° 8' 11'' K
Maşukiye mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
Ç1920~ 📖: Voçba Hable
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Derbend adıyla tanınan mevkiye 1870’lerde Çerkes muhacirler yerleştirilerek Maşukiye adı verildi. SN
■ Soçi yöresinden göç eden ailelerden Oçbe (Voçbe) soyundan Hasan (kimilerine göre Murat) adlı kişi tarafından 1875 yılında (kimilerine göre 1862-63) 105 hâne “Voçbe Hable” adıyla kurulmuştur. 93 Harbi ile Sapanca üzerinden Lazlar eklendi. 1938-50 arası Romanya'dan getirilip iskân edilenlerin çoğu terketti. Manav
■ 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra Rize-Güneysu ve Trabzon-Arsin bölgesinden göç aldı. Günümüzde Kocaeli turizminin merkezidir. Yer yer Arap yerleşimleri görülmektedir. Cepni41
■ Koord: 40° 42' 10'' D, 30° 8' 14'' K
Nusretiye mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü/Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 15 hâne olarak kurulan köyde ilk başta Tatarlar iskan edildi. Abaza ve Gürcüler gelince Tatar halkı buradan ayrıldı. 1925 yılına kadar Derbent’e bağlı Nusretiye köyüne 76 hâne 302 kişilik Drama’nın Horozlu, Zağriç köylerinden gelen mübadiller yerleştirilmiştir. Drama mübadillerinin bir kısmı da Gürcülerin iskânlı olduğu Derbent Eşmesine (Eşme Ahmediye) yerleştirilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 41' 45'' D, 30° 5' 41'' K
ŞirinSulhiye mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910h 📖: Şirin Sulhiye
1915h 📖: Şirin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 41' 50'' D, 30° 6' 16'' K
Tepetarla mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1915h 📖: Tepetarla
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Laz yerleşimi
■ İzmid'in Ermişe ve Tepetarla karyeleri ile Adapazarı'nda şakilik yapan Soğuksu karyeli Çerkes Deli Ahmed ve rüfekası ile yine eşkıyadan İbrahim ve Abdullah'ın yakalandıkları. H-05-10-1334 Manav
■ Koord: 40° 43' 14'' D, 30° 4' 44'' K
Uzuntarla mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
Ç1920~ 📖: Hacemıko Hable
1890hk 📖: Uzuntarla
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ İlk yerleşim 1879 senesinde Çerkesler tarafından gerçekleşti. 1905'te ve hatta 1950'ye kadar tek tük Çerkes gelmeye devam etmiştir. Manav
■ 1939'da Bulgaristan'ın Dobruca bölgesinden göçmenler yerleştirilmiştir. Düzgün
■ 19. yüzyılın sonunda Çerkesler geldi. 1960'tan sonra Trabzon'un Ağasar (Şalpazarı) ilçesinden Çepni Türkü onlarca aile buraya göç etti. Günümüzde ağırlıklı olarak Çepni Türkleri ve Çerkesler, azınlık olarak Muş ve Ağrı'dan geçen Kürtler ve Dobruca Muhacirleri bulunmaktadır. Cepni41
■ Koord: 40° 44' 10'' D, 30° 9' 2'' K
Yenieşme mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1910h 📖: Eşme Gayrimüslim
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Kısmen Manav yerleşimi. Saltıklılı mübâdiller iskan edildi. Köydeki Manavların ne zamandan beri burada oturduğu tespit edilmeli. Manav
■ Koord: 40° 43' 55'' D, 30° 13' 9'' K
Yeşiltepe mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
■ Koord: 40° 44' 17'' D, 30° 8' 32'' K
Zeytinburnu mahalle - İzmit (Derbent bucağı) - Kocaeli
■ Kocaeli sancağının İznikmid kazasında Zeytinborlu divanı'nda vaki Alandos karyesi ile Kaymas kazası arazi ve tarlaları karışık olup ekser tarlaları Kaymas kazasında bulunan ahali üzerlerine düşen iştira ve salyanelerini verdikleri halde tekrar İznikmid için talepde bulunulması üzerine İznikmid kazasına tabi Zeytinborlu-i Müslümanan maa-Ayazma-i Emirli ve Zeytinborlu-i zimmiyan divanları tabiri ile tahrir olunup mevkufat defterlerinde Alandos adlı bir karye olmadığından ahalisinin hangi kazaya vergilerini hangi kazaya verdiklerinin anlaşılması ve mahallinde marifet-i şerle görülmesi için emir tezkiresi ısdarı. H-29-12-1171 Manav
■ Koord: 40° 48' 33'' D, 30° 7' 37'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.