haritada ara :   km  
Boğazlıyan'da 34 yerleşim bulundu.
sırala 
Abdilli köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Abdilli
■ Koord: 39° 19' 30'' D, 35° 18' 20'' K
Aşağıhasinli mahalle (Ovakent bağ) - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Hasinli aş.
1919hb 📖: Cinli aş.
■ Koord: 39° 3' 4'' D, 35° 11' 48'' K
Aşağısarıkaya mahalle (Yenipazar bağ) - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Aş. Sarıkaya
■ Koord: 39° 26' 0'' D, 35° 8' 3'' K
Bahariye köy - Boğazlıyan - Yozgat
Eski adı: Cavlak
■ Koord: 39° 12' 15'' D, 35° 11' 58'' K
Başhoroz köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Başhoroz | Horan
■ Koord: 39° 11' 40'' D, 35° 22' 30'' K
Belören köy - Boğazlıyan - Yozgat
E1902 📖: Belören
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Cumhuriyet sonrası tam belirsiz olmakla berâber Bijelo Polje, Novi Pazar, Sjenica, Prijepolje ve Pljevlja gibi yerlerden Boşnaklar iskân edilmiştir. Manav
■ 1951 yılı Bulgaristan muhacirleri de yerleştirilmiş. Boşnak bilgisi muğlaktır. C.G.
■ Koord: 39° 4' 53'' D, 35° 23' 32'' K
Boğazlıyan ilçe - Boğazlıyan - Yozgat
1891c 📖: Boğazlıyan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kasaba 19. yy başlarında Osmanlı idaresi tarafından kurulmuş ve yaklaşık yarı yarıya Ermenilerle iskân edilmiştir. 20. yy başında 2000 Ermeni ile Surp Minas ve Asdvadzadzin kiliseleri bulunuyordu. SN
■ Yöreye 1934-35'te Bijelo Polje, Novi Pazar, Sjenica, Prijepolje ve Pljevlja gibi yerlerden Boşnaklar iskân edilmiştir. İskân edildikleri mahalleye ''Muhâcir mahallesi'' denmiş daha sonra bu mahalle Yenidoğan, Kemâliye, Kaymakamkemalbey isminde 3 ayrı mahalleye bölünmüştür. Manav
■ Koord: 39° 11' 38'' D, 35° 14' 49'' K
Çakmak köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Çakmak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Kasaba'nın ilk sakinleri Ermeniler'dir. Ermenilerin tehcir döneminde sürgün edilmesi ile kasaba bir süre boş kalmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra ise Yunanistan'dan gelen Selanik ve Kozana Mübadilleri yerleşmiştir. Daha sonraları 1938 ve 1951 senelerinde Bulgaristan'dan Muhacirler'de kasabaya yerleşmiştir. Mustafa
■ Patrikhane'nin iadesini istediği Boğazlıyan'ın Çakmak köyünden Maryam Demirciyan isimli Ermeni kızın ihtida ederek kendi arzusuyla Nevşehir'in Arabsun köyünden Orman Memuru Mustafa'yla evlendiği. H-17-12-1337 Manav
■ Koord: 39° 19' 28'' D, 35° 11' 59'' K
Çalapverdi köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Çalapverdi [ Türkçe "tanrıverdi" ]
■ 1575 yılı Osmanlı Tahrir Defterlerine baktığımızda Tatar Cemaatine bağlı Kıpçak Kavmi'nin yaşadığı anlaşılıyor. Ayrıca Osmanlı dönemindeki adı ise Tacir Kışla Karyesi nam-ı Diğer Çalapverdi şeklinde geçiyor. Mustafa
■ Koord: 39° 13' 54'' D, 35° 18' 24'' K
Dereçepni köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Çepni [ Türkçe "aş." ]
Eski adı: KötüÇepni
Türkmen (Çepni) yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 12'' D, 35° 11' 4'' K
Devecipınar köy - Boğazlıyan - Yozgat
1891c 📖: Devecipınarı
■ Kasaba halkı Avşar Türkmenleri ile Kırım Tatarlarından meydana gelmektedir. Mustafa
■ Koord: 39° 8' 17'' D, 35° 22' 40'' K
Eğlence mahalle (Yenipazar bağ) - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
E1902 1907hk 📖 📖: Eğlence [ Türkçe "durak yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda onu Protestan olmak üzere 35 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Kozanili mübâdiller aşağı mahallede iskân edilmiştir. Yukarı mahallede Bulgaristan muhâcirleri oturur. Manav
■ Koord: 39° 24' 20'' D, 35° 0' 24'' K
Esentepe köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Çokumağıl
■ Koord: 39° 9' 13'' D, 35° 9' 5'' K
Gövdecili köy - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
1928 📖: Göğdecili
■ Koord: 39° 26' 11'' D, 35° 1' 18'' K
Güveçli köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Kulaklı?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mübâdillerin bir kısmı Kastorianın Çitrok (Mesopotamia) köylüleri olan Pomaklardır. Manav
■ Koord: 39° 14' 41'' D, 35° 20' 20'' K
Karakoç mahalle (Boğazlıyan bağ) - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Karakoç
■ Aşağı veya Yukarı Karakoç mahallelerinden biridir. ishak levent
■ Koord: 39° 9' 8'' D, 35° 15' 30'' K
Karakuyu köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Karakuyu
■ Koord: 39° 20' 38'' D, 35° 23' 1'' K
Müftükışla köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Müfti Kışlası
■ Koord: 39° 10' 9'' D, 35° 26' 26'' K
Oğulcuk köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Oğulcuk
■ Koord: 39° 6' 12'' D, 35° 21' 53'' K
Ovakent belediye - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Horan
■ Kasaba halkı Avşar Türkmenlerinden oluşmaktadır. Ayrıca 1870-1880 yıllarında kasabadaki Türkmen nüfusunun bir kısmı Erzurum'a iskan edilirken, Erzurum'dan getirtilen Kürtler ise Akdağmadeni tarafına iskan edilmiştir. Mustafa
■ Koord: 39° 3' 24'' D, 35° 14' 20'' K
Ömerli mahalle (Yenipazar bağ) - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
1928 📖: Ömerli
■ Koord: 39° 28' 45'' D, 35° 7' 3'' K
Özler köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: By. + Kç. Taf
■ Büyüköz (Büyük Taf) ve Küçüköz (Küçük Taf) köylerinin 1992 yılında birleştirilmesiyle önce belde haline getirilmiş 2014 yılında nüfus sayısı yetersiz olduğu için köy statüsüne indirilmiştir. Seddül Bahir
■ Koord: 39° 4' 43'' D, 35° 7' 41'' K
Poyrazlı köy - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
1907hk 📖: Poyrazlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ 150 hane olan köyde nüfus 400 dolayındadır. Osetçe anadilini gayet iyi bilen ve anayurt ile ilişkileri iyi olan bir köydür. abdüssamet
■ Koord: 39° 23' 5'' D, 35° 7' 15'' K
Sırçalı belediye - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Sırçalıtekke
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı devrinde Türkmen ve Ermeni yerleşimiydi. Tehcirden sonra ise sadece Türkmenler ikamet etmeye başladı. Mustafa
■ Koord: 39° 19' 34'' D, 35° 8' 40'' K
Uzunlu belediye - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Uzunlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 15' 29'' D, 35° 23' 53'' K
Yamaçlı belediye - Boğazlıyan (Fakılı bucağı) - Yozgat
1928 📖: Seğleb
1907hk 📖: Seylep [ Türkçe "su baskını" ]
■ 1915 sonrası bazı kimsesiz Ermeni kızları köyde yeni bir hayat kurmak mecburiyetinde kaldılar. Manav
■ Kasaba halkı Kırşehir'den gelen Tülek Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Batı'dan gelen Yörükler'den meydan gelmektedir. Mustafa
■ Koord: 39° 19' 28'' D, 35° 3' 35'' K
Yapalak köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Yapalak
■ Koord: 39° 18' 36'' D, 35° 16' 56'' K
Yaraş mahalle (Yenipazar bağ) - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
1928 📖: Yaraş
■ Koord: 39° 26' 32'' D, 35° 2' 42'' K
Yazıçepni köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Yazı Çepni [ Türkçe Çepni "aş." ]
■ Koord: 39° 4' 31'' D, 35° 19' 8'' K
Yazıkışla köy - Boğazlıyan - Yozgat
E1902 📖: Gürden
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Cumhuriyet sonrası tam belirsiz olmakla berâber Bijelo Polje, Novi Pazar, Sjenica, Prijepolje ve Pljevlja gibi yerlerden Boşnaklar iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 39° 4' 35'' D, 35° 26' 11'' K
Yenikışla köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Yeni Kışla
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 39° 23' 24'' D, 35° 21' 41'' K
Yenipazar belediye - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
1907hk 📖: Keller
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1938'de iskân edilen 30 hâne ile 1951'de 50 hânenin Bulgaristan'ın Dobruca bölgesinden getirildiği tahmin edilmektedir. Manav
■ Yenipazar Kasabası'nın tarihi 1924 yılında Mübadele ile eski ismi Keller olan köye Kozana Mübadillerinin gelmesi ile değişti. Keller köyü 10-15 kadar Ermeni ailenin yaşadığı çok küçük bir köydü. Fakat Kozana Mübadilleri Selanik Mimarisi ile yaptıkları müstakil evler ve sanatkarlıklarıyla buranın kısa sürede büyümesini sağladı. Ayrıca Kozanalılardan yaklaşık iki ay kadar sonra Arnavutlar da buraya gelmiştir. Daha sonraları 1930 ve 1951 yıllarında Bulgaristan'dan Muhacirlerinde gelmesiyle Yenipazar daha da kalabalıklaştı. 1965 senesinde Keller olan adı Yenipazar'a çevrildi. Ermeniler ise kendi istekleri ile İstanbul'a göç etti. Mustafa
■ Koord: 39° 27' 54'' D, 35° 4' 54'' K
Yeşilhisar köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Kıvrıl
■ 1832 tarihli (1247-Zilkade-29) Müslim (nüfus) defterinin 17-18. Sayfalarında Kıvrıl Karyesi kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Koord: 39° 11' 55'' D, 35° 8' 46'' K
Yoğunhisar köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Yoğunhisar
■ Leyla Kalesi ile Mecnun Kalesi bu köyün güney yakınındadır. SN
■ Koord: 39° 17' 34'' D, 35° 14' 20'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.