haritada ara :   km  
Bismil'de 120 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Ağıl mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Ancolini Xincikan [ Kürtçe xincikan "bağ evleri" ]
■ 1928 yılı Mezrea (Salat) nahiyesinde 2 adet Ancolin Seviş (tapu kaydı ) var, birisinin önünde ise Xincikan eki mevcur, Xincikan Batman iline bağlanmış olan Diktepe köyünün eski adıdır,o köye ait farklı bir yerleşimle karıştırılma ihtimali de vardır.Mahallenin tapu kaydındaki ismi halen Ancolin olarak geçmektedir. ishak levent
■ Koord: 37° 49' 48'' D, 40° 58' 1'' K
Ağıllı mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Bîrik | Behramki Biriki [ Kürtçe "kuyucuk" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 8'' D, 40° 41' 45'' K
Ahmetli mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖: Mezrei Ahmet
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 8'' D, 40° 56' 44'' K
Akbaş mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Sergevran [ Kürtçe sergewran "akbaşlar" ]
Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 36'' D, 41° 3' 37'' K
Akçay mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Safiyan [ Kürtçe "temizler? Saffetler?" ]
■ Koord: 38° 1' 8'' D, 40° 40' 13'' K
Akköy mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Şeyxyusuf
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 7'' D, 40° 55' 31'' K
Alıncak mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Alişem
■ Köyde ağırlıklı olarak Midyat'ın Mesken köyünden (Omerîyan bölgesi) 1960 lı yıllarda göçen ve yerleşik çevre halkının "Çîyayî" olarak adlandırdığı aileler bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 58' 16'' D, 40° 57' 21'' K
Alibey mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Alaeddiniyan
1917h 📖: Alodinan [ Kürtçe "Alaeddinler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 56' 28'' D, 40° 49' 15'' K
Aluç mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K2011 📖: Alluz
1928 📖: Allûs / Aluz
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 43'' D, 40° 50' 26'' K
Ambar mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Ambar
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1938'de Bulgaristan muhacirleri iskan edilmiş, fakat onların kente göçmesiyle Kürt nüfus egemen olmuştur. SN
■ 1938'de Razgrad taraflarında bulunan Antonovo (Yaylaköy) halkı iskân edilmişti. Önemli kısmı çok aralamadan batıya dönmüş olup şu anda 15 hâne kaldığı bildirilmektedir. Manav
■ 13 hane Bulgaristan Türkü dışında köyün geri kalanı Kürttür. metonio
■ Kasabanın Bulgaristan Türk'ü olan halkının büyük kısmı Bismil ilçe merkezi ile Batı şehirlerine göç etmiştir. Günümüzde ikamet edenler Bulgaristan Türkleri, Kars-Erzurum-Bingöl dolaylarından gelen Terekeme yani Karapapak Türkleri ile Dadaş denilen Azeriler, çevre köylerden gelen Kürtler ile Trabzon ve Rize'den gelen Hemşinliler ve Lazlar'dır. Esasen kozmopolit yapısı vardir. Mehmet Kaya
■ Koord: 37° 51' 14'' D, 40° 31' 36'' K
Aralık mahalle - Bismil - Diyarbakır
1915h 📖: Tezekli
1526t 📖: Tezekân [ Kürtçe "yeniler" ]
■ Koord: 37° 49' 50'' D, 40° 40' 48'' K
Arıkgöl mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Gundi Abdi [ Kürtçe "dindar (Süryani) köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 50' 17'' D, 40° 51' 25'' K
Arslanoğlu mahalle - Bismil - Diyarbakır
1960 📖: Yatansöğüt
1917h 📖: Kürt Arslanoğlu
■ Koord: 38° 0' 12'' D, 40° 35' 0'' K
Aşağıdolay mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Fetli aş.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 53' 33'' D, 40° 43' 4'' K
Aşağıoba mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Merxenda Jêrî
1915h 📖: Zeri [ Zazaca jêri "aşağı" ]
■ Koord: 37° 47' 11'' D, 40° 52' 45'' K
Aşağısalat mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Salat aş.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 8'' D, 40° 55' 9'' K
Ataköy mahalle - Bismil - Diyarbakır
1946 📖: Darakul
1928 📖: Darakol [ Kürtçe "bodur ağaç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 56' 17'' D, 40° 31' 47'' K
Aygeçti mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Tirşama Tahiro [ Kürtçe "Tilşahin köyü Tahir mezrası" ]
■ Koord: 37° 47' 56'' D, 40° 56' 52'' K
Babahaki mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Babahaki
■ Koord: 37° 51' 43'' D, 40° 45' 27'' K
Bademli mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1977rh 📖: Mezrea Abdülkadir
■ Koord: 37° 55' 32'' D, 40° 57' 36'' K
Baharlı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Baharlı / Baharlu
■ Koord: 37° 58' 55'' D, 40° 34' 16'' K
Bahçe mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Mağara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 57' 36'' D, 40° 44' 33'' K
Bakacak mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Seyithasan [ Kürtçe/Türkçe "öz." ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Alevi-Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkının yerlisi Alevi Türkmenler'dir. Köy halkı İmam Zeynel Abidin, Zelil Kalender ve Sarı Saltık Ocaklarına talip idi. Mehmet Kaya
■ Koord: 37° 53' 8'' D, 40° 35' 34'' K
Balcılar mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Seledun
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 26'' D, 40° 51' 17'' K
Başhan mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Xaniser / Xaneser [ Kürtçe xanaser "başhan" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 41' 56'' D, 40° 54' 43'' K
Başköy mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Başköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kürtçe adı Başko. Eskiden Êzîdîlerin de yaşadığı söylenir. Köyde şimdi Dilxêrî aşiretine mensup Mala Hecîya ailesi ile Mala beg ailesi (Hakkari kökenli oldukları söylenir) bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 59' 22'' D, 40° 54' 17'' K
Başören mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Başmarlı
■ Koord: 37° 45' 47'' D, 40° 44' 34'' K
Bayındır mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1526t 📖: Arabkendi [ Türkçe "Arap köyü" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 52'' D, 40° 51' 46'' K
Beğendik mezra (Kayı bağ) - Bismil - Diyarbakır
1977rh 📖: Koso
■ Köyde ağırlıklı olarak Midyat'ın Sîtê ve Xizna köylerinden (Omerîyan bölgesi) 1960 lı yıllarda göçen ve yerleşik çevre halkının "Çîyayî" olarak adlandırdığı aileler bulunmaktadır. Köyde "girê şikestî" adında bir adet tümülüs vardır. FREE
■ Koord: 37° 58' 20'' D, 40° 58' 49'' K
Belli mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Belli [ Kürtçe pelê "yaprak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 54' 47'' D, 40° 49' 8'' K
Bismil ilçe - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Bismil
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bismil'in Kürtleri olan Milan aşiretinin sözsel anlatımına ve kendi aşiret kayıtlarına göre "Bismil" adı "Bistmal" kelimesinden geliyor.Bu da "Yirmi Hane" demek. LakedemonianZvingi
■ Bir kaç haneden oluşan önemsiz bir mezra niteliğindeyken Diyarbakır ovasının iskânı neticesiyle önce Konya, sonra da Bulgaristan göçmenlerinin iskânına açılmış ve merkezi bir kasaba hâline getirilmiştir. Çevre yerleşimler ağırlıkla Alevi Türkmenlerden oluşurken bir kaç yerleşim Bulgaristan göçmeni Türklerden oluşur, nüfusun geri kalanı ağırlıkla Kürttür. metonio
■ Dumlupınar mahallesinde halen Alevi Türkmen azınlık yaşıyor. MCB
■ Koord: 37° 50' 48'' D, 40° 39' 57'' K
Boyacı mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Alibociyan [ Kürtçe alîbonciyan "aş." ]
E1912 📖: Alibengi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 58' 14'' D, 41° 1' 26'' K
Bozçalı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Bozçalı
■ Koord: 37° 48' 24'' D, 40° 46' 6'' K
Cadde mezra - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Cade
■ Koord: 37° 59' 32'' D, 40° 49' 4'' K
Çakallı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Çakallı
■ Koord: 37° 56' 42'' D, 40° 33' 21'' K
Çakıllı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Muradan
■ Koord: 37° 53' 12'' D, 40° 51' 32'' K
Çatalköy mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
E1884 1928 📖 📖: Çatal
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 56' 36'' D, 40° 53' 34'' K
Çavuşlu mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Çavışlı
■ Koord: 37° 56' 32'' D, 40° 37' 48'' K
Çelik mezra - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Mezrei Çelik
■ Koord: 37° 43' 5'' D, 40° 56' 0'' K
Çeltikli mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Mîrkoliyan [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 52' 56'' D, 40° 52' 56'' K
Çolağan mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Çolağan
■ Koord: 38° 0' 39'' D, 40° 29' 47'' K
Çöltepe mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Çöltepe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 51' 2'' D, 40° 48' 17'' K
Davutlar mezra (Arıkgöl bağ) - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: MollaDavudan [ Kürtçe "Molla Davutlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 49' 43'' D, 40° 53' 27'' K
Derbent mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Derbend
■ Koord: 37° 39' 1'' D, 40° 52' 56'' K
Devran mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: MollaXayr
■ Koord: 37° 53' 16'' D, 40° 30' 1'' K
Doruk mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K 📖: Girê Izêr
1917h 📖: Arpatepe
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 42' 11'' D, 40° 47' 27'' K
Eliaçık mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Köpekli
1526t 📖: Kapeki
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çevredeki Alevi köylerinin anlattıklarına göre eski Alevi köyü iken önce Sünnileşip ardından Kürtleşmişlerdir. metonio
■ Köy Diyarbakır'daki 14 Alevi Türkmen Köyü'nden birisiydi. Köy halkının Kürtleştiği olduğu rivayet edilir. Mehmet Kaya
■ Koord: 37° 54' 24'' D, 40° 35' 15'' K
Erler mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Sofiyan [ Kürtçe "sûfiler" ]
■ Koord: 38° 2' 11'' D, 40° 37' 52'' K
Gedikbaşı mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Karapiç [ Kürtçe pêç "bük, kıvrım" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 20'' D, 40° 54' 12'' K
Göksu mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Kerxa Muhaciran [ Kürtçe "Kerx (kıyıköy) Muhacirleri" ]
1917h 📖: Muhaciran
■ Koord: 37° 49' 47'' D, 40° 33' 11'' K
Gültepe mahalle - Bismil - Diyarbakır
1960 📖: Çöltepe
■ Koord: 37° 51' 34'' D, 40° 48' 0'' K
Güngeçti mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Perîşan [ Kürtçe/Türkçe "dağınık" ]
E1884 📖: Peruşan
■ Koord: 37° 54' 14'' D, 40° 54' 47'' K
Güroluk mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Kastel / Kastal
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 11. yy’da Mervani emiri Ebu-Nasr Ahmed’in inşa ettirdiği Nasriyye kalesi olabilir. Nasır-ı Husrev sefernamesinde Silvan-Amid yolunda dördüncü fersah olduğu belirtilir. SN
■ Koord: 38° 1' 41'' D, 40° 33' 32'' K
Güzelköy mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Sındıs / Sündüs
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 43' 55'' D, 41° 0' 3'' K
Hacikân mezra - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Xaçikân [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 59' 23'' D, 40° 47' 23'' K
Harmanlı mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K 📖: Mezre Kevır [ Kürtçe mezre kebîr? "büyük mezra" ]
1928 📖: By. Mezra
■ Koord: 37° 43' 46'' D, 40° 49' 41'' K
Hasanpınar mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
■ Koord: 37° 53' 40'' D, 40° 55' 3'' K
Horozlu mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Horozlu
■ Koord: 37° 58' 22'' D, 40° 32' 14'' K
Işıklar mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Haydaran / Haydarlu [ Kürtçe "aş." ]
■ Koord: 37° 59' 16'' D, 40° 31' 24'' K
İbrahim mahalle (Işıklar bağ) - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Xanpazarı
■ Koord: 38° 0' 58'' D, 40° 32' 35'' K
İsalı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Gundi İsa [ Kürtçe gundê İsê "İsaköy" ]
■ Koord: 37° 50' 18'' D, 40° 49' 53'' K
İsapınar mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: İsapınarı
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 43' 26'' D, 40° 44' 52'' K
Kağıtlı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Kağıtlı
■ Koord: 38° 2' 7'' D, 40° 31' 26'' K
Kamberli mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Kemberlü
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 54' 25'' D, 40° 37' 38'' K
Kamışlı mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Kamışlı
■ Koord: 37° 58' 10'' D, 40° 50' 2'' K
Karabörk mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Karabörk
■ Koord: 37° 53' 17'' D, 40° 46' 32'' K
Karacık mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Qerecix
■ Koord: 37° 49' 2'' D, 40° 53' 25'' K
Karaçölyan mahalle - Bismil - Diyarbakır
■ Koord: 37° 56' 45'' D, 40° 45' 34'' K
Karagöz mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Karagöz
■ Koord: 37° 56' 47'' D, 40° 36' 5'' K
Karapınar mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Karapınar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 46' 51'' D, 40° 42' 34'' K
Karatepe mahalle - Bismil - Diyarbakır
K 📖: Girhabeş [ Kürtçe "Habeştepe" ]
E1912 📖: Gırhabaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ağırlıklı olarak Kulp'un (Pasur) Dimilîyan köyünden göçen Qulp aşiretine mensup aileler bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 57' 51'' D, 40° 54' 16'' K
Karayiğit mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Karabedran [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 59' 4'' D, 40° 47' 49'' K
Kavuşak mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Zîve [ Kürtçe zevî "tarla" ]
■ Koord: 37° 47' 9'' D, 40° 58' 59'' K
Kayı mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Selmik
■ © 1/11/1954 gününden itibaren Diyarbakır Vilâyeti Bismil Kazası Sinan Nahiyesinin Aliboçiyan Köyüne bağlı Selmik Mahallesi, Selmik adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
■ Koord: 37° 58' 4'' D, 41° 0' 9'' K
Kazancı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Hacıkîkî | Kürthacı [ Kürtçe kîkan "aş." ]
1915h 📖: Hacıgeyiği (!)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hacıköyü Kürtler veya Kîkan aşireti mahallesi anlamında. Kîkî sözcüğü eski yazıda ’Geyiği’ şeklinde okunmuş ve bazen resmiyete bu şekilde yansımıştır. SN
■ Koord: 37° 46' 16'' D, 40° 36' 3'' K
Keberli mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1526t 📖: Keberli / Kemberlü
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 35'' D, 40° 49' 7'' K
Kılavuztepe mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Segiran (başka yer) [ Kürtçe sêgiran "üç tepe" ]
■ Daha önce Mardin Savur’a bağlı Segiran/Üçtepeler köyünün mezrası iken Bismil’e bağlandı. SN
■ Koord: 37° 44' 57'' D, 40° 40' 56'' K
Koğuk mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Koğu / Koğı
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 28'' D, 40° 43' 24'' K
Kopmaz mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Girmalik
■ Koord: 37° 45' 16'' D, 40° 53' 45'' K
Kopuzlu mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Kopuzi
E1912 📖: Kupzi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürtçe adı Qopizî. Köyde ağırlıklı olarak Midyat'ın Mesken köyünden (Omerîyan bölgesi) 1960 lı yıllarda göçen ve yerleşik çevre halkının "Çîyayî" olarak adlandırdığı aileler bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 57' 17'' D, 40° 57' 32'' K
Korukçu mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Korukçu
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 3'' D, 40° 44' 6'' K
Koyunlu mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Koyunlu
■ Koord: 37° 52' 26'' D, 40° 56' 42'' K
Köprü mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Köprü [ Türkçe ]
■ Koord: 37° 49' 4'' D, 40° 57' 19'' K
Köseli mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Köseli
■ Koord: 37° 50' 39'' D, 40° 36' 28'' K
Kumrulu mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Zengilü /Zengilo [ Kürtçe/Türkçe zengil/zengül "çan" ]
■ Koord: 37° 56' 24'' D, 40° 47' 26'' K
Kurudeğirmen ölü yerleşim - Bismil - Diyarbakır
boş yerleşimi
■ Yerleşim yerlerinin isim ve idari bağlılıklarını düzenleme-değiştirme yetkisi İçişleri Bakanlığının yetkisidir.Bakanlık bu yerleşim yerini Kazanç olarak belirlemiştir. metonio
■ Koord: 37° 42' 25'' D, 40° 41' 53'' K
Kurudere mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Sadi / Sadiye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 47' 33'' D, 40° 50' 23'' K
Merdan mahalle (Aluç bağ) - Bismil - Diyarbakır
1990 📖: Yapılar
1928 📖: Xincikan [ Kürtçe "bağ evleri" ]
■ Resmi adı İçişleri Bakanlığı'na göre Yapılar olmakla birlikte bu ad resmi dairelerde dahi kullanılmaz. SN
■ 1960 öncesi Merdan isminde kayıt yoktur. SDicle nehrinin kuzeyi eskiden Seyithasan, güneyi Behramki nahiyeleri idi. ishak levent
■ Koord: 37° 49' 39'' D, 40° 49' 55'' K
Meydanlık mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: MollaMûs [ Kürtçe melle Mûs "Molla Musa" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 17'' D, 40° 39' 4'' K
Mirzabey mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Mirzebegan [ Kürtçe mîrzebegan "Mirzabeyler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 54' 57'' D, 41° 0' 39'' K
Mollafeyat mahalle (Serçeler bağ) - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: MollaFeyah
■ Koord: 37° 57' 18'' D, 40° 40' 24'' K
Ofköy mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Of
■ Koord: 37° 53' 5'' D, 40° 44' 26'' K
Oğuzlar mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Karahan
■ Koord: 38° 3' 42'' D, 40° 36' 22'' K
Pınarbaşı mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Matar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 42' 43'' D, 40° 53' 6'' K
Sarıköy mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Zerî [ Kürtçe "sarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 48' 52'' D, 40° 48' 37'' K
Sarıtoprak mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Holan [ Kürtçe "alanlar" ]
Kürt-Sünni (Acaban) yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 9'' D, 40° 28' 12'' K
Sazlı mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Las [ Kürtçe "ekin yığını" ]
■ Koord: 37° 58' 46'' D, 40° 49' 23'' K
Seki mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Zekko [ Kürtçe "Zeki (öz.)" ]
■ Koord: 37° 55' 45'' D, 40° 47' 25'' K
Serçeler mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Şeddad [ Kürtçe şeddadî ]
■ Koord: 37° 56' 12'' D, 40° 40' 4'' K
Sinan mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Sinan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 51' 47'' D, 40° 59' 40'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.