haritada ara :   km  
Bingöl'de 7 ilçe bulundu.
sırala 
Adaklı ilçe - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Azakpert
E1300~ E1901 📖 📖: Asdğapert Աստղաբերդ [ Ermenice "Astğik kalesi" ]
Y553 📖: Artalésôn? (kale) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Asdğik veya Astarte (`yıldız, özellikle Venüs, ülker`) antik bir tanrıça adı olup tarihte bu adı taşıyan birkaç kraliçe bulunur. Eprigyan’a göre 20. yy başında 300 hane nüfusun yarısı Ermeni idi; köy yakınında Surp Kevork manastırı vardı. Muş yakınında bir başka Asdğapert kalesi bulunur. ■ Daha önce Kiğı’ya bağlı olan Adaklı bucağı 1987’de ilçe oldu. SN
■ Koord: 39° 13' 47'' D, 40° 29' 1'' K
Genç ilçe - Genç - Bingöl
Z 📖: Darahêni [ Zazaca "? çeşme" ]
1928 📖: Genç (başka yer) [ Ermenice Gtaric ]
1916h 📖: Darahîni (başka yer)
Zaza-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren Genç kalesi 30 km doğuda ve Solhan ilçesi sınırları içindedir. Orasının 1925 Şeyh Said olayları sırasında oturulamaz hale gelmesinden sonra Genç ilçesi 1936’da yeniden tekilatlanmış ve Darahêni kalesi yakınında yeni ilçe merkezi kurulmuştur. Tarihi Daraheni kalesi kalıntıları komşu Sürekli köyü sınırları içindedir. SN
■ Kelimenin köken olarak bir Irani dilden geldigi aciktir. Pehlevi dilinde "gömü" anlamına gelen Ganc, Irani dillerinin konusuldugu bircok cografyada yer ad olarak mevcuttur. Şerefname ve Seyahatname'de Ginc/Genc'in mimari, siyasi, sosyolojik ve demografik yapisi ayrintili bir sekilde anlatilmaktadir. [Genc adının Farsça Genc'den geldiği bilgisi doğru değildir - SN] Vahdet
■ Genç'in nüfusunun tamamı sünnî ve zazadır. Sadece sonradan ilçeye yerleşmiş birkaç kurmanç aile vardır. Laverli
■ Genç ilçesi Darahini solhandaki GİNC ile hiçbir alakası yoktur. şeyh said olayı bizatihi Darahinide vuku bulmuştur. DARAHİNİ kelime anlamı DERA-kilise demektir. HİNİ ise Cennet Demektir. yani ''cennet kilisesi'' .çünkü darahinide gerçekten yatılı bölge okulu tepesinde bu kilise mevcuttu sonrada yıktırıldı. AHMET ŞEYHAN
■ Koord: 38° 45' 6'' D, 40° 33' 10'' K
Karlıova ilçe - Karlıova - Bingöl
1901hb 📖: Kanireş [ Kürtçe kanîreş "karapınar" ]
■ İlçede Alevi Kürt veya Zaza'lar ve Sünni Kürt veya Zaza'lar bulunmaktadır. Lakin ilçede Alevi Kürtler ve Zazalar biraz daha baskındır. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 17' 55'' D, 41° 0' 45'' K
Kiğı ilçe - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Kiğı
E1902 📖: Kıği Քղի [ Ermenice ]
E630 📖: Koği-pert Քողիբերդ [ Ermenice "Koli (?) kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eski Ermenistan’ın Xorcayk Խորճայք (Bizans yazımında Xorzanênê) ilinin merkezi olan Koği/Kıği kalesi 6. yy’dan itibaren ismen anılır. Adın kaynağı ve anlamı meçhuldür. Türkçe olmadığı gibi, Ermenice keğ (`köy`) sözcüğüyle de ilgisi yoktur. Gümüşhane’deki Koğ ve Koğans (Kov, Kovans) kaleleri ve belki Kars’ın Kola (Göle) kasabasıyla adaştır. SN
■ Bugün itibariyle ilçe ve köylerde Alevi Zaza ve Kürt ve de Müslüman (Sünni) Zaza ve Kürt yerleşimidir. asmen
■ Koord: 39° 18' 37'' D, 40° 20' 56'' K
Solhan ilçe - Solhan - Bingöl
1916h 1928 📖 📖: Bongilan/Boğlan
E1806 📖: Boglan [ Zazaca "oluklu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 5'' D, 41° 3' 1'' K
Yayladere ilçe - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xolxol [ Ermenice/Kürtçe "çağlayan" ]
E1902 📖: Xorxor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 43'' D, 40° 4' 15'' K
Yedisu ilçe - Yedisu - Bingöl
1928 📖: Çerme-i Endires
E1914b 📖: Hantırisi Çermagn (idari bölge) [ Ermenice "Hantris/Endres ılıcası" ]
1901hb 📖: Çerme [ Ermenice çermag "ılı su" ]
■ Endires veya Andıris Yedisu (Lıcik) vadisinin, Çerme şimdiki ilçe merkezinin adıdır. 7. yy’daki büyük Bizans-İran savaşlarının başlangıcında İran şahı Husrev’in ele geçirdiği ’Artaleson’ (= Endires) kalesi ilçe merkezinin hemen batısındaki Melikân köyü yakınındadır. (Adontz 19). SN
■ Koord: 39° 26' 2'' D, 40° 32' 42'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.